Søk

2061 - 2080 av 2749 treff
Statkraft har inngått avtale med Rockwool om leveranse av 7,5 GWh. Overskuddsvarme fra Rockwools fabrikker i Trondheim og Moss skal benyttes i fjernvarmenettet i de to byene.
14. oktober 2016 - 9:51
Nærmere 500 000 husstander vil ha fått en smart strømmåler innen utgangen av året.
14. oktober 2016 - 9:45
ABB presenterer en modulær og konteinerbasert løsning for mikronettverk, som er skalerbar, lett å transportere og rask og trygg å installere og sette i drift.
14. oktober 2016 - 9:38
Det er vanskelig å ta med seg vassdrag, 1500 kraftverk, 1200 demninger og 300 000 kilometer strømnett til Kina eller Silicon Valley.
14. oktober 2016 - 9:33
Norsk Industri mener Stortinget bør be Regjeringen utrede konsekvensene av privat eierskap til utenlandskabler bedre.
14. oktober 2016 - 9:26
Nettavisen energibransjen.no og det ukentlige nyhetsbrevet har fått nytt navn, Energiteknikk, med undertittelen ”Nettavisen for energibransjen – energiteknikk.net”.
13. oktober 2016 - 11:49
NVE overleverer i går sine anbefalinger om endringer i elsertifikatordningen til Olje- og energidepartementet. Arbeidet er utført som en del av kontrollstasjon 2017 i den felles norsk svenske elsertifikatordningen. En av hovedkonklusjonene er at norske og svenske sertifikater må ha samme status helt frem ordningen avsluttes i Sverige.
13. oktober 2016 - 10:18
Dersom du velger elbil av hensyn til klima og miljø, bør du velge en liten bil. Det viser to ferske rapporter, den ene fra NTNU.
13. oktober 2016 - 10:07
Tidligere sjef for Småkraft AS, Rein Husebø, har etablert konsulentfirmaet Rein Energi AS. Nå skal han benytte sin lange erfaring fra vannkraft som rådgiver for andre.
13. oktober 2016 - 9:59
En investeringssvikt på 15 – 16 milliarder kroner de nærmeste fem årene. Det kan bli konsekvensene for vannkraftsektoren av lave kraftpriser og gjeldende skatteregime.
13. oktober 2016 - 9:52
Leveringspåliteligheten til norske nettselskap var på hele 99,985 prosent i 2015, viser NVEs avbruddsstatistikk. Flere små nettselskaper markerer seg godt på statistikken.
13. oktober 2016 - 9:44
Når den pågående streiken i energibransjen avsluttes svever i det blå. Det avhenger av hvor lenge frontene står steilt mot hverandre.
13. oktober 2016 - 9:39
Trekk tilbake forslaget om å øke grunnrenteskatten på vannkraft i statsbudsjettet for 2017. Det er oppfordringen fra ti sentrale aktører i norsk vannkraftmiljø.
12. oktober 2016 - 13:54
Olje- og energiminister Tord Lien la vekt på behovet for effektive marknader for både fornybar kraft og gass då han talte under Bloomberg Future of energy summit i London.
12. oktober 2016 - 13:03
– Når regjeringen vil øke Elavgiften sender de et signal om at de ikke vil gå i retningen av det grønne skiftet, sier Knut Lockert, daglig leder i Defo.
12. oktober 2016 - 12:57
Siden 2008 er anlegg tilsvarende 4,7 TWh fornybar varme satt i drift med støtte fra Enova. Fjernvarme utgjør over halvparten av ny produksjon av fornybar varme som Enova har støttet i perioden 2008 – 2015.
12. oktober 2016 - 12:49
Mandag holdt SKS (Salten Kraftsamband) offisiell åpning av kraftverket Oldereid 2 på Eide i Misvær.
12. oktober 2016 - 12:16
Etter Stortingets behandling energimeldingen «kraft til endring» i 2016, er Samlet plan for vassdrag avviklet som forvaltningsverktøy. Dette vil spare myndigheter og utbyggere for én administrativ prosess i behandlingen av søknader om bygging av vannkraftprosjekter over en viss størrelse.
12. oktober 2016 - 12:10
Skagerak Nett AS skal bygge ny ledning fra Dolven til Omslandsmyra i nærheten av Larvik i Vestfold fylke og Nettpartner Prosjekt har fått oppdraget med fundamentsarbeidet.
11. oktober 2016 - 9:53
Altibox Bedrift vant fireårig datakom-kontrakt hos Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner (BTV).
11. oktober 2016 - 9:46