Søk

2141 - 2160 av 2403 treff
Strålende sol, taler, musikk og stolte ordførere, skolefolk og elever var en fin ramme da Norges første undervisningskraftverk åpnet torsdag 26. mai.
27. mai 2016 - 9:55
Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse er valgt til styreleder i Energi Norge. Han vil samle kraftnæringen og gi den en enda tydeligere stemme utad.
27. mai 2016 - 9:51
Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på et fall i 2017. Dette skyldes hovedsakelig en nedgang for olje- og gassvirksomhet og industri.
27. mai 2016 - 9:47
Åtte vinnere av FME-tildelingene er klare. Vannkraft og smartgrid får sitt forskningsenter for miljøvennlig energi. Det gjør ikke vindkraften.
26. mai 2016 - 11:29
Eieren av bladet Volt, Tor Bergersen, slipper så vidt konkurskarantene etter at utgiverselskapet Publitek Technology AS gikk konkurs i fjor høst. Kreditorene taper 750.000 kroner. Bostyret har mistanke om en rekke straffbare forhold.
26. mai 2016 - 11:03
I snitt opplevde hver strømkunde 2,1 strømbrudd over tre minutter i fjor. Totalt var en gjennomsnittlig strømkunde uten strøm i 2,9 timer.
26. mai 2016 - 9:50
Nexans samarbeider med Siemens om å levere 220 kv sjø- og landkabler som skal koble vindparken til kraftnettet i Nord-Skottland.
26. mai 2016 - 9:46
Energiveteran Atle Wahl er frustrert over tilstanden i energibransjen. Han mener at mange energiselskaper, med Statnett i front, byråkratiserer seg bort fra fremtidsrettet utvikling.
26. mai 2016 - 9:42
I 2015 økteproduksjonen av fornybar elektrisitet i Tyskland til 194 billioner KWh. Av landets samlede elproduksjon utgjør det fornybare innslaget nå 31 prosent.
25. mai 2016 - 9:24
Trær som faller på kraftledninger er en vanlig årsak til korte og lange avbrudd av strøm. Nå skal en ny veileder fra NVE forbedre forsyningssikkerheten og miljøet.
25. mai 2016 - 9:21
Lyse og Verisure signerte torsdag i forrige uke en omfattende samarbeidsavtale. Avtalen inkluderer at Verisure overtar Lyses alarmkunder i Rogaland. – Med dette styrker vi vår satsing på smarte hjem betydelig, sier konserndirektør Toril Nag fra Lyse.
25. mai 2016 - 9:17
Tussa Installasjon er i dag ei av dei største lærlingbedriftene i Møre og Romsdal innan elektrofaget, og har til saman 21 lærlingar under opplæring.
24. mai 2016 - 9:21
Sognekraft har i statsråd fått konsesjon til Feios kraftverk, som ferdig utbygd får ein kraftproduksjon på om lag 92 GWh.
24. mai 2016 - 9:16
Utslippene av klimagasser økte med 1,5 % i 2015. - Dette er et svik mot framtidens generasjoner sier Lars Haltbrekken leder i Naturvernforbundet.
24. mai 2016 - 9:12
Tom Baade-Mathiesen er av RIFs generalforsamling valgt som ny styreleder i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).
23. mai 2016 - 8:01
Bredbånd over kobberkabler (xDSL) er ikke lenger det mest utbredte bredbåndet blant privatkunder i Norge. Fjorårets rekordhøye vekst i antall abonnementer gjorde fiber til den største aksessteknologien.
23. mai 2016 - 7:57
Det totale energiforbruket innenlands utgjorde 213 TWh i 2015. Det er 1,5 prosent mer enn året før som var et uvanlig varmt år. Stadig mer fornybar energi kombinert med nedgang i samlet energiforbruk bidro til at Norge i 2014 oppfylte de internasjonale kravene i fornybardirektivet med god margin.
23. mai 2016 - 7:54
I går ble Braskereidfoss kraftverk 2 i Våler kommune offisielt åpnet av olje- og energiminister Tord Lien.
20. mai 2016 - 10:16
Per 1. april 2016 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 15,5 TWh. Av dette er 13,1 TWh bygget i Sverige og 2,4 TWh i Norge.
20. mai 2016 - 10:16
Energimarkedene er og har historisk vært tett knyttet sammen. Spesielt i perioder med få eller ingen nyheter vil en råvare kunne påvirke en annen i prissetting i de finansielle markedene.
20. mai 2016 - 10:16