Søk

2221 - 2240 av 2904 treff
Nettavisen energibransjen.no og det ukentlige nyhetsbrevet har fått nytt navn, Energiteknikk, med undertittelen ”Nettavisen for energibransjen – energiteknikk.net”.
13. oktober 2016 - 11:49
NVE overleverer i går sine anbefalinger om endringer i elsertifikatordningen til Olje- og energidepartementet. Arbeidet er utført som en del av kontrollstasjon 2017 i den felles norsk svenske elsertifikatordningen. En av hovedkonklusjonene er at norske og svenske sertifikater må ha samme status helt frem ordningen avsluttes i Sverige.
13. oktober 2016 - 10:18
Dersom du velger elbil av hensyn til klima og miljø, bør du velge en liten bil. Det viser to ferske rapporter, den ene fra NTNU.
13. oktober 2016 - 10:07
Tidligere sjef for Småkraft AS, Rein Husebø, har etablert konsulentfirmaet Rein Energi AS. Nå skal han benytte sin lange erfaring fra vannkraft som rådgiver for andre.
13. oktober 2016 - 9:59
En investeringssvikt på 15 – 16 milliarder kroner de nærmeste fem årene. Det kan bli konsekvensene for vannkraftsektoren av lave kraftpriser og gjeldende skatteregime.
13. oktober 2016 - 9:52
Leveringspåliteligheten til norske nettselskap var på hele 99,985 prosent i 2015, viser NVEs avbruddsstatistikk. Flere små nettselskaper markerer seg godt på statistikken.
13. oktober 2016 - 9:44
Når den pågående streiken i energibransjen avsluttes svever i det blå. Det avhenger av hvor lenge frontene står steilt mot hverandre.
13. oktober 2016 - 9:39
Trekk tilbake forslaget om å øke grunnrenteskatten på vannkraft i statsbudsjettet for 2017. Det er oppfordringen fra ti sentrale aktører i norsk vannkraftmiljø.
12. oktober 2016 - 13:54
Olje- og energiminister Tord Lien la vekt på behovet for effektive marknader for både fornybar kraft og gass då han talte under Bloomberg Future of energy summit i London.
12. oktober 2016 - 13:03
– Når regjeringen vil øke Elavgiften sender de et signal om at de ikke vil gå i retningen av det grønne skiftet, sier Knut Lockert, daglig leder i Defo.
12. oktober 2016 - 12:57
Siden 2008 er anlegg tilsvarende 4,7 TWh fornybar varme satt i drift med støtte fra Enova. Fjernvarme utgjør over halvparten av ny produksjon av fornybar varme som Enova har støttet i perioden 2008 – 2015.
12. oktober 2016 - 12:49
Mandag holdt SKS (Salten Kraftsamband) offisiell åpning av kraftverket Oldereid 2 på Eide i Misvær.
12. oktober 2016 - 12:16
Etter Stortingets behandling energimeldingen «kraft til endring» i 2016, er Samlet plan for vassdrag avviklet som forvaltningsverktøy. Dette vil spare myndigheter og utbyggere for én administrativ prosess i behandlingen av søknader om bygging av vannkraftprosjekter over en viss størrelse.
12. oktober 2016 - 12:10
Skagerak Nett AS skal bygge ny ledning fra Dolven til Omslandsmyra i nærheten av Larvik i Vestfold fylke og Nettpartner Prosjekt har fått oppdraget med fundamentsarbeidet.
11. oktober 2016 - 9:53
Altibox Bedrift vant fireårig datakom-kontrakt hos Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner (BTV).
11. oktober 2016 - 9:46
Sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune satte TrønderEnergi nylig 50 studenter på Start NTNU i arbeid for å bidra til nytenkning rundt hydrogen som energibærer.
11. oktober 2016 - 9:35
Bruk av silisium i stedet for grafitt i anoden kan mangedoble kapasiteten til batterier. Elkem Technology jobber med saken.
11. oktober 2016 - 9:27
Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,3 prosent fra august til september. Tolvmånedersendringen i KPI var 3,6 prosent i september, noe som er 0,4 prosentpoeng lavere enn i august.
10. oktober 2016 - 9:30
De fem nasjonale nettselskapene i Norden, Statnett, Fingrid, Svenska Kraftnät, Energinet.dk og Landsnet, har inngått en avtale om å samarbeide innen forskning og utvikling. Å fremme nordiske aspekter i europeiske FoU-aktiviteter og gå sammen om felles forskningsprosjekter er blant sakene selskapene ønsker å oppnå.
10. oktober 2016 - 9:25
ABB skal levere banebrytende 1200 kilovolt vekselstrømsteknologi til Indias nye ultra-høyspente kraftnett.
10. oktober 2016 - 9:18