Søk

2221 - 2240 av 2674 treff
Fra og med mandag 1. august er forurensningsforskriften og avfallsforskriften oppdatert som følge av at EUs industriutslippsdirektiv er tatt inn i EØS-avtalen. Endringene får konsekvenser både for industrivirksomheter og miljømyndigheter.
15. august 2016 - 9:46
Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,6 prosent fra juni til juli. Tolvmånedersendringen i KPI var 4,4 prosent i juli, mye grunnet sterk økning i prisene på elektrisitet inkludert nettleie. Tolvmånedersendringen var i juli 0,7 prosentpoeng større enn i juni.
15. august 2016 - 9:35
Dersom man skal felle trær ved eller i nærheten av strømledninger bør Svorka alltid kontaktes på forhånd. Da kan vi gi råd og sørge for at arbeidet kan gjøres uten fare for skade på personer eller anlegg.
12. august 2016 - 9:42
I 2014 ga NVE konsesjon til E.ON Wind til å bygge Storehei vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Birkenes kommune i Aust-Agder. Konsesjonen til Storehei omfattet inntil 80 MW installert effekt tilsvarende en årlig produksjon på rundt 260 GWh. Konsesjonsvedtaket ble påklaget til NVE. I tillegg fremmet Birkenes kommune innsigelse til prosjektet.
12. august 2016 - 9:37
I midten av juni neste år er det igjen klart for Metodedagene i regi av REN. Allerede nå strømmer påmeldinger fra leverandørindustrien på. Aldri har interessen vært så stor så lang tid i forkant av arrangementet.
12. august 2016 - 9:28
Juli måned har ikke bydd på de store overraskelsene i kraftmarkedet. Tross nedbørsrekord i Bergen, ble total nedbør som normalt for Skandinavia.
12. august 2016 - 9:22
NCE Smart Energy Markets samarbeider med Hvaler kommune om å etablere et av Europas mest avanserte øydriftssystemer på Hvaler.
11. august 2016 - 12:17
12 Europeiske aktører, herav 5 norske, har blitt tildelt det største norsk-ledede Horisont 2020 EU-prosjektet innen energi noensinne. Prosjektet INVADE tar i bruk helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres på. De norske partnerne er Smart Innovation Østfold, Lyse, Schneider Electric, eSmart Systems og NTNU. Tildelte midler er på 125 MNOK, hvorav hele 68 MNOK går til de norske partnerne.
11. august 2016 - 9:31
Thema leverte nylig rapporten «Verdiskapning i den norske fornybarnæringen». En rapport som ifølge Defos daglige leder, Knut Lockert er ubalansert. – Rapporten belyser kun fremtiden sett gjennom øynene til de store energiselskapene, sier Lockert.
11. august 2016 - 8:54
NTE arbeider med en rekke prosjekter innen fornybar energi, blant annet i vind og vann. Vi har mange gode investeringsmuligheter, og har av den grunn inntil videre valgt å legge investeringen i vindkraftprosjektet Ytre Vikna 2 på vent.
11. august 2016 - 8:40
Bare tre måneder fikk turbinen snurre på det nybygde Herje kraftverk før et brudd i rørgata førte til full driftsstans. Nå skifter Rauma Energi ut glassfiberrør med støpejernsrør.
11. august 2016 - 8:30
Forhandlingene tidligere i år med KS Bedrift om lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte i kommunale og fylkeskommunale kraftverk endte med brudd. Meklingen finner sted 21. – 22. september.
10. august 2016 - 10:18
For noen uker siden kom nyheten om at Rein Husebø gir seg etter 14 år som administrerende direktør i Småkraft AS. I løpet av den tiden har han bygd opp selskapet til å bli landets i særklasse største småkraftaktør.
10. august 2016 - 10:13
Fagbiologer fant nesten fem ganger flere rødlistearter enn det som kraftutbyggernes konsulenter fant i Øystesevassdraget, viser en uavhengige fagrapport fra Stiftelsen Biofokus.
10. august 2016 - 10:05
Enoro har signert en avtale med Fortum om å levere deres kundeinformasjonssystem (Enoro CIS) i Norge og Finland.
9. august 2016 - 9:44
30 år har gått siden Tsjernobyl-ulykken, som forgiftet store deler av Hviterussland og nærliggende områder. Nå bygger landet et nytt atomkraftverk sammen med det russiske statseide atomselskapet Rosatom – byggeprosjektet skal allerede være preget av både uhell og hemmelighold, ifølge myndigheter og miljøorganisasjoner fra naboland.
9. august 2016 - 8:55
Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og det tyske energiselskapet Stadtwerke München har besluttet å bygge ut Raskiftet vindkraftverk.
8. august 2016 - 9:43
Midtfjellet Vindpark AS hadde et underskudd på 240 millioner kroner før skatt i fjor. Billig strøm gjør at vindmøller ikke er lønnsomt, sier analytiker.
8. august 2016 - 9:36
Utbygginga av 400 småkraftverk er lagt på is fordi nettkapasiteten er for dårleg. For nybygde Nivla kraftverk er utbygginga nesten bortkasta fordi trafoen er for liten. Ny trafo blir heller ikkje bygd.
8. august 2016 - 9:23
Det er den samme gamle leksa. Når politikk og butikk blandes blir det uansett bråk. Denne gangen er det styrelederjobben i Statkraft det dreier seg om. At tidligere statsråd Thorild Widvey er satt på jobben har fått deler av opposisjonen til å se rødt.
5. august 2016 - 8:40