Søk

2301 - 2320 av 3222 treff
Hvis vi skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030, må forskningen gjøre folk og næringsliv i stand til å ta de rette valgene.
13. desember 2016 - 9:22
Nå er resultatene klare fra underveisevalueringen av ENERGIX-programmet som Oxford Research har gjennomført.
13. desember 2016 - 9:13
Haugaland Kraft AS og Skånevik Ølen Kraftlag SA har inngått intensjonsavtale om å integrere Skånevik Ølen Kraftlag inn i Haugaland Kraft.
13. desember 2016 - 9:03
Utslippene av klimagasser på Stavanger Lufthavn Sola skal halveres innen 2020. Avinor og Lyse ser på hvordan robotklippere og solcelleteknologi kan bidra til å nå målet.
13. desember 2016 - 8:55
Bravida Norge AS har signert kontrakt med Statens vegvesen som leverandør av elektro på utbyggingen av Eiganes- og Hundvågtunnelen i Stavanger. Kontraktsverdien for Bravida er på 267 millioner kroner, og er den største elektrokontrakten som Bravida noen gang har inngått på et norsk veitunellanlegg.
12. desember 2016 - 9:43
Statnett har søkt NVE om å fornye Sogn transformatorstasjon i Oslo. Sogn transformatorstasjon er gammel og må skiftes ut for å sikre trygg strømforsyning i hovedstadsregionen i fremtiden.
12. desember 2016 - 9:33
Ett av Norges største demonstrasjonsprosjekter for framtidens strømnett er i ferd med å se dagens lys i Stavanger sentrum. 14 av 30 nettstasjoner er bygget om på nattestid mens store deler av byen sover. Nå blir ulike instrumenter for å overvåke og fjernstyre anlegget montert og koblet til.
12. desember 2016 - 9:27
Agder Energi Venture har kjøpt 61,4 % av aksjene i Nordgröön Energi GmbH & Co. KG. Investeringen er viktig for å forberede Agder Energi-konsernet på endringene som skjer i det europeiske energimarkedet.
12. desember 2016 - 9:20
Det er planlagt investeringer for 140 milliarder kroner i strømnettet frem til 2025. Det viser en fersk undersøkelse fra Energi Norge.
12. desember 2016 - 9:12
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) gir grønt lys til en støtteordning som skal få ned forurensingen fra sjøfart i Norge. Ordningen vil gi lavere skattesats på direkte strømtilførsel til fartøyer slik at de kan bruke mindre drivstoff.
9. desember 2016 - 8:52
Det måtte et par Skagerak-gutter uten høydeskrekk til for å fikse årets juletrebelysning på Vealøs-tårnet i Skien.
9. desember 2016 - 8:45
Det er ikke politiske pålegg, men teknologi som driver verden fremover.
9. desember 2016 - 8:38
På de timene med høyest forbruk er vi avhengig av å importere kraft fra naboland for å dekke etterspørselen i markedet. Nedstengning av kjernekraft og annen regulerbar kraftproduksjon, har gjort oss avhengig av uregulerbar kraftproduksjon som vindkraft.
9. desember 2016 - 8:33
Det ble gjort 25 prosent flere strømleverandørskifter blant husholdningene i tredje kvartal 2016 enn i 2015 i samme periode, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse. Den gjennomsnittlige markedsandelen til den dominerende leverandøren er for første gang under 70 prosent.
9. desember 2016 - 8:26
Nettselskapene står overfor store utfordringer. Ikke minst må forberede seg på å ta i bruk IKT i et betydelig omfang. Myndighetene krever rendyrket monopolvirksomhet, nettet skal driftes mer effektivt og det gis klare føringer om større enheter.
8. desember 2016 - 12:01
Seinest i 2018 har solcelleindustrien ”nedbetalt” all gammel ”CO2-gjeld”, viser en ny, stor studie. Det er godt nytt for den raskt voksende energisektoren.
8. desember 2016 - 11:48
På bakgrunn av de utfordringer og muligheter Statkraft står overfor, spesielt internasjonalt, virker det fornuftig å gjøre endringer i eierskapmodellen.
8. desember 2016 - 10:40
Multiconsult har vunnet Stasjonspakke Midt-Norge for Statnett under rammeavtale Eksterne prosjekteringsoppdrag stasjon. Stasjonspakke Midt-Norge er den første av flere store konkurranser som er varslet under denne rammeavtalen.
8. desember 2016 - 10:29
Forsikringsnæringen trekker seg i stadig større grad unna kraftbransjen. Flere selskaper har brent seg på store tap. Forsikringspremiene reflekterer ikke i tilstrekkelig grad risiko.
8. desember 2016 - 10:22
Flomtunneler kan effektivt dempe skadene ved storflom i Vossavassdraget, men det vil bli kostbart. Kraftproduksjon ved flomtunnelene vil gi mer igjen for pengene, men også flere negative konsekvenser.
8. desember 2016 - 10:13