Søk

2301 - 2320 av 2678 treff
Bystyret i Stavanger kommune har bestilt en visjon og strategi om hvordan Stavanger skal bli en smartby. Direktør for bymiljø og utbygging Leidulf Skjørestad står ved roret, og med seg har han Lyse og en hel region av smarte hoder.
7. juli 2016 - 9:17
Akershus Energi og Bulk Infrastructure utvider sitt industrielle samarbeid om datasentre i Oslo og Akershus.
7. juli 2016 - 9:08
ESA godkjente onsdag de nye reglene om hurtigere avskrivninger av driftsmidler i vindkraftverk. De nye reglene legger til rette for utbygging av mer fornybar energi i Norge.
7. juli 2016 - 9:02
Næringsminister Monica Mæland var med på åpningsseremonien når ABB ekspanderer for å møte økt etterspørsel etter nettstasjoner til kraftdistribusjon og integrering av ny fornybar energi.
6. juli 2016 - 9:47
Lyn kan være livsfarlig hvis det kommer for nære og slår ned i det elektriske anlegget. Men det er noen forholdsregler du kan foreta for å sikre elektriske apparater og fare for brann i boligen din.
6. juli 2016 - 9:38
Trondheimsbaserte Powel AS skal levere programvare for planlegging av vannkraftproduksjon til Dagachhu Hydro Power Corporation Ltd (DHPC) i det lille kongedømmet Bhutan øst i Himalayafjellene.
6. juli 2016 - 9:33
OneCo Elektro AS sikret seg en kontrakt med Kultur og Idrettsbygg Oslo KF for elektro og tele delen knyttet til byggingen av det nye Deichmanske hovedbiblioteket i Bjørvika i Oslo.
5. juli 2016 - 10:34
Zephyr og Norsk Vind Energi har solgt den egenutviklede vindparken Tellenes i Rogaland til et investeringsfond styrt av BlackRock, verdens største investeringsselskap og en ledende investor innen fornybar energi.
5. juli 2016 - 10:25
Sognekraft kjøper Steinsvik kraftverk i Volda saman med Sunnhordland Kraftlag (SKL). Frå før eig Sognekraft og SKL fem kraftverk i Sunnfjord og Nordfjord.
5. juli 2016 - 10:18
Skagerak Nett ønsker å spare kundene for tid og penger ved å være tidlig ute med informasjon om gjeldende avstandskrav i forbindelse med bygging i nærheten av luftlinjer.
4. juli 2016 - 8:53
Thorhild Widvey er valgt som ny styreleder i Statkraft. Halvor Stenstadvold er valgt som ny nestleder. Peter Mellbye, Helene Biström og Bengt Ekenstierna blir nye styremedlemmer.
4. juli 2016 - 8:42
Klima- og miljødepartementet godkjente fredag regionale vannforvaltningsplaner i tråd med EUs vanndirektiv. Planene har fått mindre omfang enn Energi Norge fryktet, men kan fortsatt gi store konsekvenser for kraftproduksjon.
4. juli 2016 - 8:35
Google kjøper 12 år med fornybar energi i en avtale inngått med BlackRock, Zephyr og Norsk Vind Energi for å forsyne sine europeiske datasentre med fornybar energi.
1. juli 2016 - 11:47
Britenes beslutning om å forlate EU kom overraskende på de fleste.
1. juli 2016 - 10:05
1. juli flyttes ansvaret for energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg fra NVE til Enova. NVE vil fortsatt ha ansvaret for å føre tilsyn med om reglene for energimerking av bygninger følges.
1. juli 2016 - 9:59
I en dom fra Gulating Lagmannsrett av 28. juni 2016 får Statnett medhold i at eiendomsskattevedtakene fra tre kommuner er ugyldige. Retten gir Statnett medhold i at metoden for verdifastsettelse som er benyttet ikke er riktig.
1. juli 2016 - 9:53
Statnetts styre har vedtatt en omfattende handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Handlingsplanen skal iverksettes over de kommende 12 månedene.
30. juni 2016 - 7:27
Bedriftsforsamlingen i Eidsiva vedtok i går at selskapet skal gå i sluttforhandlinger med to andre selskaper for å bygge ut vindkraftparken Raskiftet i Åmot/Trysil.
30. juni 2016 - 7:19
Sira-Kvina kraftselskap DA har tildelt Voith Hydro Norge AS hovedkontrakt om oppgradering av kontrollanleggene i Tonstad og Solhom kraftstasjon, med Tjørhom kraftverk som opsjon. Alle kraftverkene ligger i Vest Agder fylke.
30. juni 2016 - 7:10
Enova gir til sammen 5 millioner kroner til konseptutredninger av nyskapende energiløsninger som skal brukes i områdeutvikling i ulike deler av landet. Støtten går til prosjekter i Oslo, Bergen, Sola og Tromsø, og skal øke sjansen for at innovative løsninger blir tatt i bruk.
29. juni 2016 - 10:47