Søk

2381 - 2400 av 3138 treff
Enova har tildelt Sør-Trøndelag fylkeskommune 21,5 millioner kroner i tilskudd for å realisere nye Heimdal videregående skole og flerbrukshall som et av landets mest energieffektive bygg.
2. november 2016 - 9:09
Lyse har en lang tradisjon for å hedre forskermiljøer ved UiS (Universitetet i Stavanger) og delte i går ut prisen for 17. år på rad. Forskningsprisen for 2015 gikk til professor Karina Aase som har vært sentral i oppbyggingen av forskermiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS. Prisen deler hun med forskergruppen.
2. november 2016 - 9:00
NVE, fylkeskommunene eller OED ga i tredje kvartal 2016 endelig tillatelse til 0,2 TWh ny vannkraftproduksjon. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 16,2 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller er under bygging.
2. november 2016 - 8:51
Gjennom REN Sjøkabelberedskap AS har 26 nettselskap gått sammen om å etablere en felles beredskapsordning for sjøkabelanlegg. Beredskapsordningen, som vil være i drift tidlig 2018, sparer selskapene for nærmere én milliard kroner samtidig som den reduserer effektiv reparasjonstid dramatisk for både distribusjons- og regionalnettsanlegg.
1. november 2016 - 9:58
Dei siste vekene har prisen på den norske kraftbørsen Nord Pool gått kraftig oppover. Oppgangen har vore ekstra stor i Midt-Noreg, i det som heiter prisområde NO3.
1. november 2016 - 9:44
I dag signerer Scatec Solar og KLP Norfund Investments en avtale om salg av solkraft i Mosambik. Utenriksminister Børge Brende deltar på seremonien.
1. november 2016 - 9:36
Regjeringa har lagt fram forslag for Stortinget om å opna for konsesjonsbehandling av kraftproduksjon i nedre del av det verna Opovassdraget i Odda. Ei kombinert utbygging av vasskraftverk og flaumtunnel i nedre del av Opovassdraget vil hjelpa til å sikre Odda mot flaumskadar.
1. november 2016 - 9:23
Eidsivas resultat etter årets tre første kvartaler påvirkes positivt av kostnadseffektivisering og salg av eierandeler i konsernets markedsselskap. Samtidig øker inntektene med økte kraftpriser.
1. november 2016 - 9:13
Antall feilmeldinger har gått betydelig ned de siste år – grunnet investeringer som er gjort over tid, sier daglig leder Trond Lauritsen i Sykkylven Energi AS.
1. november 2016 - 9:07
Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet er fastsatt av NVE 30. november 2004. NVE har nå utarbeidet en veileder til forskriften.
31. oktober 2016 - 10:04
Lyktestolpen trenger ikke lenger å bare være en stolpe med lys i. Lyse har 73 500 av dem i Sør-Rogaland, og mulighetene er enorme.
31. oktober 2016 - 9:59
I over fem tiår har Bjordalen kraftstasjon i Hjartdal i Telemark snurret jevnt og trutt uten de store påkostningene. I valget mellom en storstilt oppgradering og livsforlengende tiltak har man falt ned på det siste.
31. oktober 2016 - 9:53
Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft la i slutten av forrige uke frem sin rapport med forslag til tiltak for styrking og videreutvikling av grønn konkurransekraft i norsk næringsliv. Utvalget peker på de store mulighetene som ligger i elektrifisering og digitalisering.
31. oktober 2016 - 9:46
BKK sitt konsernresultat per 30.09. 2016 er 816 millioner kroner. Dette er en økning på 344 millioner kroner fra samme tidspunkt i 2015.
31. oktober 2016 - 9:40
Enoro har signert avtale om levering av Enoro CIS til Nordic Green Energy (NGE) i Sverige og Finland.
28. oktober 2016 - 9:28
Aldri før har det vært så mange informasjonsmedarbeidere i landets energi- og kraftselskaper. Aldri har nåløyet til åpenhet vært så trangt som det er i dag.
28. oktober 2016 - 9:22
Statkraft oppnådde i tredje kvartal 2016 et underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2001 milllioner kroner, en økning på 702 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2015. Kvartalets resultat etter skatt endte på -1417 millioner kroner etter nedskrivning av aktiva som følge av lavere langsiktige prisforventninger.
28. oktober 2016 - 9:13
EL og IT Forbundet har foreslått løsninger på konflikten med KS Bedrift, men de har blitt avvist.
28. oktober 2016 - 8:29
2015 ble første året i moderne historie da mer enn halvparten av ny kraftproduksjon i verden var fornybare energikilder.
27. oktober 2016 - 10:43
Mer nøyaktige beregninger av vinddata kan redusere kostnadene av vindkraft.
27. oktober 2016 - 9:36