Søk

2381 - 2400 av 2547 treff
Statkraft har blitt kåret som den sjette mest attraktive arbeidsgiveren blant ingeniørstudenter og ble tildelt «Best in Industry»-prisen innen Kraft- og strømleverandørsegmentet i Norge.
26. april 2016 - 10:32
Nettpartner Prosjekt AS er en av Norges største entreprenører på bygging av kraftlinjer. I løpet av de siste månedene har selskapet sikret seg flere nye kraftlinjekontrakter. Etter nyttår er det skrevet nye kontrakter for mellom 250 og 300 millioner kroner. Total ordrereserve i selskapet nærmer seg nå en halv milliard.
26. april 2016 - 10:29
Ringeriks-Kraft har inngått avtale om å kjøpe alle aksjene i Lier Elentreprenør AS fra Lier Everk Holding AS.
26. april 2016 - 9:55
Statoil går i dag inn på det tyske havvind-markedet ved å kjøpe en andel på 50 prosent i havvindparken Arkona.
25. april 2016 - 15:38
International Energy Agencys «Photovoltaic Power Systems Programme» (IEA PVPS) la nylig ut sin rapport «2015 SNAPSHOT OF GLOBAL PHOTOVOLTAIC MARKETS», som i grove trekk oppsummerer hvordan markedet har utviklet seg det foregående året.
25. april 2016 - 9:45
Nexans Norway leverer 275 km fiberoptiske kabler til Connected Amazon-programmet i Brasil. Programmet skal koble 4 millioner mennesker til Internett.
25. april 2016 - 9:40
Olje- og energidepartementet har stadfestet konsesjonen til E.ON om bygging og drift av Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i Nord-Odal kommune.
25. april 2016 - 9:36
Fire hydrogrendrevne lastebiler og et eget hydrogenproduksjonanlegg drevet av egne solceller. Slik starter ASKO sin hydrogensatsing i Trondheim. Enova bidrar med 19,6 millioner kroner.
25. april 2016 - 9:33
OED har fattet vedtak i fem klagesaker som gjelder små vannkraftverk i Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Vedtakene til NVE er fulgt i alle sakene.
24. april 2016 - 12:35
Energibransjen er i rute med sine forberedelse for overflytting av data til Elhub. Dette kom frem under bransjeråd møte for Elhub medio april.
24. april 2016 - 12:31
Målrettet og kostnadseffektivt vedlikehold av vannkraftanlegg er nyttig for kraftselskap. Forskningsprosjektet MonitorX utvikler en analysemetodikk som skal overvåke tilstand samt varsle om feil og behov for vedlikehold av vannkraftanleggene på en mer kostnadseffektiv måte.
23. april 2016 - 10:09
Dette er blant spørsmålene som besvares i rapporten « Makroøkonomiske drivere for utviklingen i energiforbruket» av SSB-forskere Cathrine Hagem og Geir Bjertnæs. Forskerne studerer sammenhengen mellom veksten i energiforbruket og utviklingen i makroøkonomiske drivere: BNP, BNP per innbygger, og energibruk i forhold til BNP.
23. april 2016 - 10:06
Denne uken har et av hovedoppslagene i nettavisen vært en dramatisk hendelse knyttet til doble jordfeil. Heldigvis gikk det bra. Ingen personer kom til skade, og de materielle skadene er også til å leve med.
22. april 2016 - 12:15
NVEs kostnadsgrunnlag for vannkraft, med kostnadsnivå januar 2015, gir gjennomsnittskostnader for bygningsmessige arbeider og elektroteknisk og mekanisk utstyr. Kostnadsgrunnlaget er en hjelp til å gjøre raske kostnadsberegninger i tidlige prosjektfaser.
22. april 2016 - 10:28
Saman med Sunnhordland Kraftlag (SKL) aukar Sognekraft satsinga nordover i Sogn og Fjordane. No eig Sognekraft og SKL fem kraftprosjekt i Jølster og Gloppen.
22. april 2016 - 10:21
– Så langt i 2016 er vi tilfreds med resultatet, selv om det har vært lite nedbør og lave priser. Det at vi har tre separate virksomhetsområder (Strøm, Nett og Vannkraft) gir oss god risikospredning og vi blir mindre sårbare for enkeltfaktorer, sier adm. dir Ove A. Brattbakk i Helgeland Kraft.
22. april 2016 - 10:17
Høgskolen i Sørøst-Norge oppretter et sivilingeniørstudium i elkraft i Porsgrunn fra høsten. Det har meldt seg opp mot femti søkere til Electrical Power Engineering, som er navnet på det internasjonale masterstudiet.
21. april 2016 - 12:27
IKT-systemene og kravene til effektiv nettdrift kan ikke brukes som unnskyldning for ikke å slå sammen mindre nettselskaper til større enheter. Elhub forenkler IKT-hverdagen og håndterer datamengdene for selskapene.
21. april 2016 - 11:55
«Økt forsyningssikkerhet og reduserte kostnader knyttet til vegetasjon bør være to sterke argumenter for å sette mer fokus på vegetasjonskontroll i tiden fremover» skriver Robert Østreng i Skogkraft AS i et leserinnlegg på Defo.no.
21. april 2016 - 10:53
Rettleiaren skal gjere det enklare å utarbeide detaljplan og miljø,- transport- og anleggsplan (MTA) for vindkraftverk.
21. april 2016 - 10:50