Søk

2381 - 2400 av 2910 treff
Peer Gynt-stykket på Vinstra har i år satt tilskuerrekord, der Gudbrandsdal Energi er med som sponsor. Dette betyr mye for det lokale næringslivet.
5. september 2016 - 10:15
Technogarden, Norconsults heleide datterselskap, får i oppdrag å bidra til sikker strømforsyning for Statnett. De har vunnet fem av seks parallelle rammeavtaler for innleie av fagressurser til selskapet.
5. september 2016 - 10:09
NEK og IEC har utpekt sivilingeniør Henrik Kirkeby (28), SINTEF Energi, som ny sekretær i IEC TC 73 - Short-circuit currents.
5. september 2016 - 10:03
Retningslinjer for hvordan pålagte hydrologiske undersøkelser skal utføres og rapporteres er nå revidert.
5. september 2016 - 9:55
Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde i OED deltok forrige uke i en diskusjon på ONS i Stavanger om fremtiden til gass som energikilde i Europa. Hun understreket betydningen av gass i energisystemet og av Norge som en langsiktig produsent til det europeiske markedet.
5. september 2016 - 9:47
Sogn og Fjordane Energi oppnådde eit konsernresultat etter skatt på 70 millionar kroner i første halvår 2016. Dette er 26 mill. kroner høgare enn første halvår 2015.
2. september 2016 - 10:43
Vi blir aldri ferdig med Statkraft, hverken på den ene eller andre måten. Nå er det eierstrukturen som, uvisst for hvilken gang, er satt på dagsorden.
2. september 2016 - 10:35
Ringeriks-Kraft hadde i 1. halvår en omsetning på 257 millioner kroner, et driftsresultat på 37 millioner kroner og et resultat etter skatt på 15 millioner kroner. Samlede investeringer i konsernet var 19 millioner kroner inklusive kundefinansierte anlegg.
2. september 2016 - 10:28
Sunnfjord Energi fekk eit konsernresultat etter skatt på vel 16 millionar kroner første halvår 2016. Dette er omlag 4 mill. kroner lågare enn same periode i fjor.
2. september 2016 - 10:22
Siemens skal levere fremdriftssystemer til to nye elektriske ferger i Norge. Det betyr at de fire første elektriske batterifergene i verden skal gå på teknologi som er utviklet og produseres av Siemens i Norge. Siemens leverte i 2015 ”Ampere” som er verdens første helelektriske ferge.
2. september 2016 - 10:15
Resultatet etter skatt ble 293 millioner kroner, som er 57 millioner kroner lavere enn i første halvår i 2015. Nedgangen mot fjoråret skyldes lavere oppnådd salgspris. Høyere kraftproduksjon oppveide delvis for nedgangen i salgspris.
1. september 2016 - 10:29
Helgeland Kraft oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 73 MNOK. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor er dette en forbedring på godt over 20 MNOK.
1. september 2016 - 10:14
Det er mulig å skimte det grønne skiftet blant de nærmere 1400 utstillere på årets ONS-arrangement, som denne uken gjennomføres i Stavanger. Det er mange fornybare tråder å nøste opp i det som er et av verdens største utstillingsvinduer innen olje- og offshorenæringen.
1. september 2016 - 10:05
Klimaendringer kan gi 40 prosent større flommer på Voss. For å hindre nye skadeflommer vil Voss Energi, BKK og Norconsult bygge flomtunnel til Granvinsfjorden i kombinasjon med et elvekraftverk i Raundalselvi.
1. september 2016 - 9:57
NTE og Evry skal utvikle et nytt, enkelt og standardisert grensesnitt for kundene. Hensikten er at de skal redusere energiforbruket uten å redusere komforten.
1. september 2016 - 9:45
Et eller annet er fullstendig galt når fornybar vannkraftproduksjon skattlegges hardere enn norsk petroleumsvirksomhet. Hvor er den grønne logikken?
1. september 2016 - 9:39
Nye 15 gigawattimer vannkraft per år kan nå tilføres nettet etter at Nybuelve og Tverråne kraftverk i Hallingdal ble offisielt åpnet 30. august.
1. september 2016 - 9:32
Høy produksjon innenfor forretningsområdene vannkraft og varme, samt vellykket prosjektutvikling innenfor vindkraft, bidro til et positivt resultat på 26,5 millioner kroner for Østfold Energi i et 2016-halvår preget av lave kraftpriser.
31. august 2016 - 10:07
Store omstillinger i bransjen, flere som skal gå av med pensjon og digitalisering gjør at Agder Energi må tenke nytt for å øke likestillingen og mangfoldet blant konsernets ansatte.
31. august 2016 - 10:03
Høy vannkraftproduksjon, økt inntektsramme for nettvirksomheten og en engangskompensasjon fra NVE etter fusjonen mellom Tafjord Kraftnett og Tussa Nett i 2014, ga TAFJORD et resultat etter skatt på 95 mill. kr. for første halvår 2016.
31. august 2016 - 9:57