Søk

2461 - 2480 av 2581 treff
Det har i svært begrenset grad blitt ført tilsyn med de de tekniske anleggene i landets mange kraftverk. De to tilsynsorganene, DSB og NVE, har kapasitet til bare å besøke et fåtall anlegg hvert år.
14. april 2016 - 11:04
Rainpower ASA har fått i oppdrag å levere seks horisontale peltonturbiner til prosjektet Miguillas i Bolivia. Rainpowers kunde er det spanske selskapet TSK som har EPC-kontrakten for utbyggingen, og sluttkunde er det statseide energiselskapet Ende (Empresa Nacional de Electricidad) i Bolivia.
14. april 2016 - 9:51
Så er det klart. Med 28 nyinnmeldte medlemmer er Water Vally etablert. Med visjonen verdens ledende engineering- og teknologiklynge strekker virksomheten seg inn i det norske og internasjonale vannkraftmarkedet.
14. april 2016 - 8:19
Oslo (NTB): Kombinasjonen sol og mer lønnsom teknologi gjør at nordmenn etter hvert kan bli både forbrukere og produsenter av solenergi, ifølge en ny rapport.
14. april 2016 - 8:16
Julie Håkonsen fra Markedskraft har brukt DEA-modellen for å måle effektiviteten blant kraftleverandørene i Norge. De store kraftleverandørene tar ut de høyeste marginer, er ett av funnene i oppgaven.
14. april 2016 - 8:12
I Europa har nå markedet for ladbare biler passert 1 %. Men Norge ligger fortsatt langt foran i antall elbiler per innbygger, ifølge ny oversikt fra EU.
14. april 2016 - 8:07
Doble jordfeil kan skape store problemer. Det har Skagerak Nett erfart. Spesielt en hendelse i Sande i Vestfold ga den faglige ekspertisen i selskapet noe å bryne seg på.
14. april 2016 - 8:04
Om en måned skal den første utgaven av et transportabelt og konsesjonsfritt vannkraftverk som vil koste under en halv million kroner, installeres i et norsk vassdrag.
14. april 2016 - 7:59
For to år siden inngikk BKK Nett kontrakt med kabelleverandøren Nexans om utvikling, produksjon og installasjon av verdens lengste og dypeste 420 kV PEX sjøkabel. 19. april starter arbeidet med legging av kabelen i Hjeltefjorden.
13. april 2016 - 16:19
Norske Multiconsult har, i samarbeid med Deltares (Nederland) og BOKU Universitetet (Østerrike), utviklet første versjon av retningslinjer for bærekraftig vannkraftutvikling for Mekongelven. Prosjektet heter Hydropower Environmental Impact Mitigation on the Mekong Mainstream and Tributaries.
13. april 2016 - 12:27
Det var 27 prosent flere skifter av strømleverandør blant husholdningskunder i fjerde kvartal 2015 enn i tilsvarende periode året før. Dette til tross for at strømprisene har sunket.
13. april 2016 - 8:40
Troms Kraft Nett og Ringeriks-Kraft Service har inngått avtale om utskiftning av nærmere 70.000 strømmålere. For Troms Kraft Nett er dette det største teknologi- og logistikkprosjektet noensinne, og det er derfor nødvendig å få ekstern bistand for gjennomføring av installasjonen. Opp mot 170 strømmålere skal skiftes ut daglig.
13. april 2016 - 8:37
Årsresultatet i 2015 ble på minus 241 millioner og er sterkt preget av lave kraftpriser, både på kort og lang sikt. Høy produksjon, god produksjonsplanlegging og vellykket prissikring bidro imidlertid positivt til driftsresultatet, som endte i pluss 127,5 millioner.
12. april 2016 - 22:46
Kullæraen går mot slutten og det haster å finne et nytt energisystem for Svalbard. Regjeringen bør utrede både strømkabel fra fastlandet og lokale fornybare kilder, skriver seniorrådgiver i Bellona, Runa Haug Khoury.
12. april 2016 - 8:52
Nå står den gamle betongdammen i Skjerka Kraftverk i Åseral kommune i Vest-Agder for fall. Konstruksjonen fra 1933 skal erstattes med en ny, samtidig som vannstanden i Skjerkevatn heves med 23 meter.
12. april 2016 - 8:45
I 2030 vil det meste av det du kjøper være både gammelt og godt brukt. Med sin nye handlingsplan tar EU sirkulærøkonomien til nye høyder. Satsingen skaper en rekke utfordringer og muligheter også for Norge.
12. april 2016 - 8:42
Sosial dumping og bedre reisebetingelser blir blant de viktigste temaene for EL og IT Forbundet i tarifforhandlingene med Nelfo.
11. april 2016 - 20:30
Den europeiske infrastrukturen for forskning på CO2-håndtering - ECCSEL, oppgraderer SINTEFs fangstanlegg på Tiller i Trondheim. Det kommer både norske og internasjonale forskere til gode.
11. april 2016 - 12:33
I deler av Sogn og Fjordane har alle med planer om utbygging av ny kraftproduksjon ventet i 7 år på tilgang til nett. Nå er så store deler av den nye kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal ferdig at Statnett igjen kan si ja til å koble ny kraftproduksjon til ledningsnettet. Dette gjelder i Indre Sogn og på strekningen mellom Ålfoten og Sogndal.
11. april 2016 - 12:27
– Europa higer etter miljøvennlig kraft. Norge har et meget stort potensial som fornybarnasjon. Men er dere villige til å maksimere disse mulighetene? Er dere klare til å levere?
11. april 2016 - 9:27