Søk

2461 - 2480 av 2970 treff
Forskningsrådet arbeider målrettet for å mobilisere næringslivet til økt FoU-innsats. Som en del av dette arbeidet har Forskningsrådet nå laget en oversikt over nærmere 1800 norske bedrifter som jobber med miljøvennlig energi, for å få et innblikk i hvem de er og deres holdning til forskning.
31. august 2016 - 9:50
Vardar konsern avlegger et resultat etter skatt for 1. halvår 2016 på 9,7 mnok, en nedgang på 121,5 mnok fra samme periode i fjor.
30. august 2016 - 9:37
Resultatet for første halvdel av 2016 preges av lavere produksjonsvolum og noe høyere kraftpris. Effekter av selskapets resultatforbedringsprogram forventes i andre halvår 2016.
30. august 2016 - 9:28
NVE gjev Mordøla Kraft AS (SUS) løyve til å bygge Mordøla kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane. NVE gjev ikkje Luster Småkraft AS løyve til å bygge Rydøla kraftverk i same kommune.
30. august 2016 - 9:21
TrønderEnergi oppnådde første halvår 2016 et driftsresultat på 296 millioner kroner, mot 202 millioner kroner for samme periode i 2015.
30. august 2016 - 9:14
Skagerak Energi har høyere driftsinntekter og en bedret resultatutvikling første halvår sammenlignet med i fjor, drevet av en høy kraftproduksjon.
29. august 2016 - 11:39
130 ungdommer søkte i år om læreplass som energimontør i Lyse. Dette er mer enn en dobling fra i fjor. Nå er fem lærlinger i gang med fem ukers grunnleggende kurs før de skal ut sammen med hver sin montør.
29. august 2016 - 10:09
Veien frem har vært lang, og mange alternativer har vært vurdert, men nå kan anleggsarbeidet starte på Frøland kraftverk. Styret i BKK har vedtatt en rehabilitering som vil øke produksjonen med 14 GWh.
29. august 2016 - 9:58
Akershus Energi oppnådde et tilfredsstillende resultat for 1. halvåret 2016, til tross for lave kraftpriser. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært tilfredsstillende og skyldes hovedsakelig god vannkraft- og varmeproduksjon, sikringssalg av kraftproduksjonen, og god kostnadskontroll.
29. august 2016 - 9:49
NVE skal på oppdrag fra OED starte utredningsprosessen om hvordan man skal omfordele inntektene nettselskapene henter inn gjennom innmatingstariffen i regionalnettet.
29. august 2016 - 9:35
Strøm- og nettvirksomheten i EB, Lier Everk og Hadeland Energi har slått seg sammen, og skifter navn til Glitre Energi.
26. august 2016 - 14:41
I en stadig mer komplisert energiforsyning på land øker behovet for større faglig helhetsforståelse.
26. august 2016 - 11:01
Statnettkonsernets underliggende resultat etter skatt i 1. halvår 2016 var 696 millioner kroner (823 millioner kroner i 1. halvår 2015).
26. august 2016 - 9:37
Fem maya-landsbyer i Guatemala ble lovet lys og strøm. Fire fikk, en femte forble i mørket. Norge måtte spare penger i kjølvannet av "Syria-krisen" – og kuttet støtten. Begrunnelsen er unik i norsk bistandshistorie.
26. august 2016 - 9:21
Bravida Norge AS har signert kontrakt med Skanska som leverandør av elektro og sikkerhet til Orklas nye hovedkontor i Oslo. Kontraktsverdien for Bravida er i underkant av 50 millioner kroner.
26. august 2016 - 8:50
NVE og Småkraftforeninga har signert en treårig avtale om forskning og utvikling rundt temaet hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Først ut er medlemsverket Rotnes Bruk i Nittedal utenfor Oslo.
26. august 2016 - 8:39
OneCo er en av to leverandører som er valgt for å levere drifts- og vedlikeholds tjenester på Agder Energi Nett sitt regional- og distribusjonsnett. OneCo har fått ansvar som leverandør i alle områdene.
26. august 2016 - 8:32
BKK produserte 3,9 TWh vannkraft i første halvår 2016. Det er omtrent på nivå med året før. Kraftprisen hadde en positiv utvikling de siste månedene, og prisen utviklet seg betydelig bedre gjennom 2. kvartal målt mot samme periode året før.
26. august 2016 - 8:22
Danskene kjøper stadig mer solcelleanlegg med batteriløsninger. Dette til tross for kostanalyser som viser at det ikke lønner seg.
25. august 2016 - 11:30
Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning er noe lavere for både 2016 og 2017 sammenlignet med anslagene gitt i forrige kvartal.
25. august 2016 - 11:27