Søk

2461 - 2480 av 2749 treff
NVE mener det er behov for å standardisere tariffstrukturen i Norge, og skriver i sin oppsummering av konsepthøringen i fjor at de vil gi klarere føringer for hvordan strømnettselskapene skal utforme nettleien.
6. juni 2016 - 19:04
Nettsjef i Dalane Energi, Håvard Tamburstuen (40), er ansatt som ny administrerende direktør i Lyse Elnett. Tamburstuen har vært nettsjef siden 2009 og har hatt ansvar for plan, utbygging og drift av strømnettet i Dalane Energi sitt område.
6. juni 2016 - 18:56
Norge går sammen med 19 andre land og EU om å doble bevilgningene til forskning og utvikling av miljøvennlig energiteknologi og energiløsninger. Fra 2021 vil de samlede offentlige investeringene fra disse landene utgjøre 250 milliarder kroner årlig.
6. juni 2016 - 18:48
Lanseringen av nordisk balanseavregning er forsinket og prosjektet tar sikte på en ny lanseringsdato i første kvartal 2017.
6. juni 2016 - 18:43
I løpet av et lite tiår har musikk, film og tv- og bankbransjen forandret seg til det ugjenkjennelige. Digital disrupsjon har gjort CD-er og DVD-er overflødige og i bankene oppbevarer man ikke lenger kontanter. Av mange blir nå energibransjen tippet som den neste store sektoren til å gå gjennom slike enorme forandringer.
3. juni 2016 - 9:24
Kesko kjøper Onninen. – Dette vil styrke begge enhetenes konkurransekraft, sier den norske sjefen for Onninen, Endre Espeseth.
3. juni 2016 - 9:20
Sveriges folkevalgte forhandler nå om fremtidens kraftmarked. Det har versert spekulasjoner om tidlig nedstengning av landets kjernekraftanlegg, som kan skape store ubalanser i det nordiske kraftmarkedet.
3. juni 2016 - 9:15
Framtidens kontrakter skal vinnes med mer energieffektive skip. Det mener Knutsen OAS Shipping, som nå innfører Enova-støttet energiledelse om bord i ett av sine gasstankskip.
3. juni 2016 - 9:11
Elektrofirmaet LOS Elektro har utviklet en banebrytende teknologi for forlegning av høyspentkabel i fjell som vil kunne erstatte fremtidig bygging av luftlinjer.
2. juni 2016 - 12:39
En helt ny type høyspenningsgenerator kan snu opp-ned på havvindindustrien. Til sommeren etableres et selskap som skal videreføre den tekniske og den kommersielle utviklingen.
2. juni 2016 - 11:58
Norske OPS Composite Solutions har fått i oppdrag å levere 100 komposittmaster til Eidefoss Nett. Mastene skal produseres i selskapets produksjonslokaler i Sørlandsparken ved Kristiansand.
2. juni 2016 - 11:56
Folket har talt: Satsing på fornybar energi oppleves som et av de viktigste klimatiltakene, og vannkraft er den mest populære energikilden. Det viser TNS Gallups klimabarometer som ble presentert i går.
2. juni 2016 - 10:03
I går åpnet vindparkene Björkhöjden og Ögonfägnaden i Sverige. De to nye parkene omfatter 123 vindturbiner som vil produsere ca 1,1 TWh årlig.
2. juni 2016 - 10:00
NVE vil gi klarere føringer for hvordan nettselskapene skal utforme nettleien. Nettleien bør stimulere strømkundene til å bruke strøm på en smart måte, slik at strømregningen ikke blir større enn nødvendig.
2. juni 2016 - 9:55
Vi er meget skuffet over antall besøkende fra energibransjen. Tilbakemeldingene fra utstillere i Energihallen på årets Eliade, som i disse dager arrangeres i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm, er temmelig entydige.
2. juni 2016 - 9:52
Første planrunde i gjennomføringen av vanndirektivet er under avslutning. Det er brukt store ressurser på gjennomføringen uten at dette har gitt en ønsket merverdi i forvaltningen av vann og vassdrag. Energi Norge mener derfor at prosessene og organiseringen i neste vannplanperiode må forenkles.
1. juni 2016 - 9:00
Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 28,7 øre/kWh i 1. kvartal 2016. Dette er en nedgang på 8,3 prosent fra 1. kvartal i 2015. Økt forbruksavgift på elektrisk kraft gjorde at total strømpris for husholdningene var tilnærmet uendret i samme periode.
1. juni 2016 - 8:56
ABB demonstrerer en helt ny, app-overvåket inverter med integrert energilager for hjemmeprodusert solenergi for første gang på Eliaden, som i disse dager pågår i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm.
1. juni 2016 - 8:53
Et nytt nasjonalt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen vannkraft skal etableres. Norges Forskningsråd har tildelt finansiering til senteret. Statkraft er en av flere sentrale industripartnere som står bak forskningssamarbeidet.
31. mai 2016 - 8:14
Forskningsrådets ENERGIX-program lyser ut 170 millioner kroner til innovasjonsprosjekter, og ønsker flere prosjekter som er rettet mot mer effektiv energibruk i industrien. Prosjektene skal bidra positivt til bedriftenes verdiskaping og konkurransekraft.
31. mai 2016 - 8:08