Søk

2561 - 2580 av 2889 treff
Regjeringa gjev ved kongeleg resolusjon Sognekraft løyve til utbygging av Leikanger kraftverk etter det største utbyggingsalternativet. Dette samsvarar med tilrådinga både frå Leikanger kommune og grunneigarane.
20. juni 2016 - 9:08
Olje- og energidepartementet har fattet vedtak i fire saker som gjelder små vannkraftverk i Nordland, Møre og Romsdal og Hordaland. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak er fulgt i alle sakene.
19. juni 2016 - 11:17
Vil regjeringa privatisere det sentrale kraftnettet? Eller mener den at kraftkablene til utlandet ikke er en del av det norske sentralnettet?
17. juni 2016 - 12:17
De samlede energikostnadene for industri og bergverk var over 1 milliard kroner lavere i 2015 enn i 2014, viser foreløpige tall. Energibruken økte i samme periode med rundt 1,6 prosent. Nedgangen i kostnadene skyldes i hovedsak lavere energipriser.
17. juni 2016 - 12:13
God ressurssituasjon og jevnt over god leveringspålitelighet kjennetegnet driften av det norske kraftsystemet i fjor. I NVE-rapporten «Driften av kraftsystemet 2015» presenteres ulike forhold som påvirket forsyningssikkerheten.
17. juni 2016 - 12:09
Energientreprenørene har samlet seg i interesseorganisasjonen Nelfo for å kunne bidra til utvikling av et marked for salg av tjenester til nettselskapene.
16. juni 2016 - 12:48
Sveitserne har nettopp igangsatt et av Europas største pumpekraftverk i Linthal.
16. juni 2016 - 11:17
Når strømmen blir borte er det viktig at kundene får den raskt tilbake. Nå setter Skagerak Nett inn en dedikert ressurs for å analysere årsakene bedre.
16. juni 2016 - 9:46
Svenske politikere er enige om veien videre for landets energipolitikk. Nå er det ikke lengre snakk om politisk nedstengning av kjernekraften. Tvert i mot, "söta bror" åpner for bygging av ti nye reaktorer. Nye reaktorer erstatter eksisterende reaktorer når disse går ut på dato.
16. juni 2016 - 8:30
Rainpower har signert kontrakt med Svelgen Kraft AS for elektromekanisk utrustning til rehabiliteringen av Svelgen 1 kraftverk.
16. juni 2016 - 8:24
Utviklingen i markedet for fjernvarme er på linje med den generelle tilstanden i fornybarnæringen for øvrig. Ikke minst på grunn av permanent lave strømpriser er aktivitetsnivået temmelig labert når det gjelder tilgang på nye store prosjekter.
16. juni 2016 - 8:15
Fjord1 har bestilt to elektrisk drevne ferjer som fra 2018 skal trafikkere strekningen Anda–Lote i Sogn og Fjordane. Ferjene er designet av Nordfjord-bedriften Multi Maritime og skal bygges i Tyrkia.
16. juni 2016 - 8:03
Årets utgave av Nordic Edge Expo byr på alt fra internasjonale teknologigiganter til nordiske startups. I tillegg kan konferansen friste med en stor utstilling for smart teknologi.
15. juni 2016 - 10:45
Energimarkedene endrer seg. Fossile kilder skal ut, flere fornybare kilder skal inn. Nye teknologier og ny energimiks skaper nye forretningsmuligheter.
15. juni 2016 - 10:35
Olje- og energiminister Tord Lien var full av lovord om det nye anlegget, og om vannkraft generelt, da han tirsdag foretok den offisielle åpningen av Iveland 2 kraftverk.
15. juni 2016 - 10:30
Olje- og energidepartementet foreslår at ordningen med opprinnelsesgaranti for fornybar strøm blir avviklet. 23 representanter for fornybar energi har gått sammen om et opprop for å hindre at dette blir vedtatt. Lyse er en av dem.
14. juni 2016 - 9:06
De aller fleste bommer fullstendig når de skal tippe hvor dyrt det er å lade mobilen, viser en undersøkelse utført for Statnett.
14. juni 2016 - 9:03
Norsk Energi sin Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2016, som ble delt ut på Norsk Energis 100-årsjubileumsfeiring i forrige uke, gikk til Hafslund Varme AS.
14. juni 2016 - 9:00
Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har avgitt sin innstilling om energimeldingen, med en lang rekke forslag og merknader. Energi Norge er tilfreds med hovedpunktene i innstillingen og avklaringer av energipolitikken som bidrar til at mer fornybar energi kan tas i bruk.
13. juni 2016 - 19:04
Tre typer motivasjon får folk til å installere solcellepaneler på eget hus: Enten er de veldig teknologiinteresserte, veldig engasjert i grønn energi eller de vil starte bedrift innen solenergi.
13. juni 2016 - 7:56