Søk

2721 - 2740 av 3222 treff
Akershus Energi oppnådde et tilfredsstillende resultat for 1. halvåret 2016, til tross for lave kraftpriser. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært tilfredsstillende og skyldes hovedsakelig god vannkraft- og varmeproduksjon, sikringssalg av kraftproduksjonen, og god kostnadskontroll.
29. august 2016 - 9:49
NVE skal på oppdrag fra OED starte utredningsprosessen om hvordan man skal omfordele inntektene nettselskapene henter inn gjennom innmatingstariffen i regionalnettet.
29. august 2016 - 9:35
Strøm- og nettvirksomheten i EB, Lier Everk og Hadeland Energi har slått seg sammen, og skifter navn til Glitre Energi.
26. august 2016 - 14:41
I en stadig mer komplisert energiforsyning på land øker behovet for større faglig helhetsforståelse.
26. august 2016 - 11:01
Statnettkonsernets underliggende resultat etter skatt i 1. halvår 2016 var 696 millioner kroner (823 millioner kroner i 1. halvår 2015).
26. august 2016 - 9:37
Fem maya-landsbyer i Guatemala ble lovet lys og strøm. Fire fikk, en femte forble i mørket. Norge måtte spare penger i kjølvannet av "Syria-krisen" – og kuttet støtten. Begrunnelsen er unik i norsk bistandshistorie.
26. august 2016 - 9:21
Bravida Norge AS har signert kontrakt med Skanska som leverandør av elektro og sikkerhet til Orklas nye hovedkontor i Oslo. Kontraktsverdien for Bravida er i underkant av 50 millioner kroner.
26. august 2016 - 8:50
NVE og Småkraftforeninga har signert en treårig avtale om forskning og utvikling rundt temaet hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Først ut er medlemsverket Rotnes Bruk i Nittedal utenfor Oslo.
26. august 2016 - 8:39
OneCo er en av to leverandører som er valgt for å levere drifts- og vedlikeholds tjenester på Agder Energi Nett sitt regional- og distribusjonsnett. OneCo har fått ansvar som leverandør i alle områdene.
26. august 2016 - 8:32
BKK produserte 3,9 TWh vannkraft i første halvår 2016. Det er omtrent på nivå med året før. Kraftprisen hadde en positiv utvikling de siste månedene, og prisen utviklet seg betydelig bedre gjennom 2. kvartal målt mot samme periode året før.
26. august 2016 - 8:22
Danskene kjøper stadig mer solcelleanlegg med batteriløsninger. Dette til tross for kostanalyser som viser at det ikke lønner seg.
25. august 2016 - 11:30
Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning er noe lavere for både 2016 og 2017 sammenlignet med anslagene gitt i forrige kvartal.
25. august 2016 - 11:27
I Fjærlandsfjorden bygger Småkraft i alt seks kraftverk for Sognekraft. Etter planen skal kraftverkene være på lufta i september neste år. De vil samlet gi en årsproduksjon på 114 GWh.
25. august 2016 - 10:47
Feil på en av kablene i Oslofjorden medfører at Statnett har redusert kraftoverføringen fra Sør-Norge til Midt-Sverige med over 1000 MW. Reduksjonen tilsvarer et middels stort kjernekraftanlegg i Sverige.
25. august 2016 - 10:01
Agder Energi hadde i første halvår et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på1 100 millioner kr. Tilsvarende tall for 2015 var 869 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 470 millioner kroner (351 millioner kroner).
25. august 2016 - 9:52
Det er ingen grunn til å vente. Meld på deltagere til NM for energimontørlærlinger i 2017 nå. Erfaring viser at pågangen er stor, og det er viktig å ha godt med tid til å kvalifisere seg.
25. august 2016 - 9:43
21. september åpner det nyetablerte smartgridlaboratoriet i Trondheim. Med dette får landet topp moderne faciliteter til å teste ny og fremtidsrettet energiteknologi.
25. august 2016 - 9:32
La utbyggere av nye kraftverk konkurrere på pris, bygg ut strømkabler til utlandet snarest og sett en internasjonal pris på CO2-utslipp, skriver lederen for energifeltet i DnB, Berit Henriksen, i en kronikk.
25. august 2016 - 9:24
Som kjent skinner ikke sola hver dag når du er på fjelltur, men vinden uteblir neppe. Med en sammenleggbar vindturbin som festes på ryggsekken, kan du sikre deg strøm til å lade mobilen.
25. august 2016 - 9:17
Sweco har vunnet kontrakter på tre tekniske rammeavtaler utlyst av Statnett, hvor selskapet estimerer den potensielle verdien på kontraktene til å være 150 – 200 MNOK over en to års periode.
24. august 2016 - 9:52