Søk

2761 - 2780 av 3043 treff
Sveriges folkevalgte forhandler nå om fremtidens kraftmarked. Det har versert spekulasjoner om tidlig nedstengning av landets kjernekraftanlegg, som kan skape store ubalanser i det nordiske kraftmarkedet.
3. juni 2016 - 9:15
Framtidens kontrakter skal vinnes med mer energieffektive skip. Det mener Knutsen OAS Shipping, som nå innfører Enova-støttet energiledelse om bord i ett av sine gasstankskip.
3. juni 2016 - 9:11
Elektrofirmaet LOS Elektro har utviklet en banebrytende teknologi for forlegning av høyspentkabel i fjell som vil kunne erstatte fremtidig bygging av luftlinjer.
2. juni 2016 - 12:39
En helt ny type høyspenningsgenerator kan snu opp-ned på havvindindustrien. Til sommeren etableres et selskap som skal videreføre den tekniske og den kommersielle utviklingen.
2. juni 2016 - 11:58
Norske OPS Composite Solutions har fått i oppdrag å levere 100 komposittmaster til Eidefoss Nett. Mastene skal produseres i selskapets produksjonslokaler i Sørlandsparken ved Kristiansand.
2. juni 2016 - 11:56
Folket har talt: Satsing på fornybar energi oppleves som et av de viktigste klimatiltakene, og vannkraft er den mest populære energikilden. Det viser TNS Gallups klimabarometer som ble presentert i går.
2. juni 2016 - 10:03
I går åpnet vindparkene Björkhöjden og Ögonfägnaden i Sverige. De to nye parkene omfatter 123 vindturbiner som vil produsere ca 1,1 TWh årlig.
2. juni 2016 - 10:00
NVE vil gi klarere føringer for hvordan nettselskapene skal utforme nettleien. Nettleien bør stimulere strømkundene til å bruke strøm på en smart måte, slik at strømregningen ikke blir større enn nødvendig.
2. juni 2016 - 9:55
Vi er meget skuffet over antall besøkende fra energibransjen. Tilbakemeldingene fra utstillere i Energihallen på årets Eliade, som i disse dager arrangeres i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm, er temmelig entydige.
2. juni 2016 - 9:52
Første planrunde i gjennomføringen av vanndirektivet er under avslutning. Det er brukt store ressurser på gjennomføringen uten at dette har gitt en ønsket merverdi i forvaltningen av vann og vassdrag. Energi Norge mener derfor at prosessene og organiseringen i neste vannplanperiode må forenkles.
1. juni 2016 - 9:00
Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 28,7 øre/kWh i 1. kvartal 2016. Dette er en nedgang på 8,3 prosent fra 1. kvartal i 2015. Økt forbruksavgift på elektrisk kraft gjorde at total strømpris for husholdningene var tilnærmet uendret i samme periode.
1. juni 2016 - 8:56
ABB demonstrerer en helt ny, app-overvåket inverter med integrert energilager for hjemmeprodusert solenergi for første gang på Eliaden, som i disse dager pågår i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm.
1. juni 2016 - 8:53
Et nytt nasjonalt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen vannkraft skal etableres. Norges Forskningsråd har tildelt finansiering til senteret. Statkraft er en av flere sentrale industripartnere som står bak forskningssamarbeidet.
31. mai 2016 - 8:14
Forskningsrådets ENERGIX-program lyser ut 170 millioner kroner til innovasjonsprosjekter, og ønsker flere prosjekter som er rettet mot mer effektiv energibruk i industrien. Prosjektene skal bidra positivt til bedriftenes verdiskaping og konkurransekraft.
31. mai 2016 - 8:08
- Med 320 utstillere, et utstillingsareal på mer enn 11 000 m2, 2 100 forhåndsregisterte besøkende, åpningsseminar om det grønne skiftet, Norges smarteste industribedrift, utdeling av Automatiseringsprisen, #Smartere, kompetansepåfyll i ti seminarrom og full fart på tre åpne scener i tre dager ønsker vi elektrofagfolk fra hele landet velkommen til årets arrangement, sier Eliade-sjef Svein Hjelmås.
31. mai 2016 - 8:05
Smartere nett og nye forbruksmønstre stiller nye krav til bedriftene som sørger for nett og kraft til forbrukerne lokalt. Nytt medlem i Smartgridsentret KS Bedrift Energi vil gjerne høste erfaringer med smartgrid og nye teknologier.
30. mai 2016 - 10:12
Partene er ikke kommet til enighet om lønns- og arbeidsbetingelsene for ansatte i kommunale og fylkeskommunale energiselskaper.
30. mai 2016 - 10:08
NVE-direktør Per Sanderud var klar i sin tale til over 200 ansatte i energibransjen som var samlet på Sola sist uke. – Energiberedskap blir bare mer og mer viktig fordi samfunnet er så avhengig av strøm. Strømnettet er sårbart for vær og vind. Norge har god beredskap, men vi er ikke europamestre, sa Sanderud.
30. mai 2016 - 10:05
Siden 4.mai har Statnett holdt Nettpartner i «karantene». Nå er den delvis opphevet. Arbeidet kan gjenopptas på fire kontrakter. Dialog om avvikling av ytterligere to pågår. Måten denne saken er behandlet på er ikke lett for utenforstående å forstå.
27. mai 2016 - 16:26
Statnett gir Nettpartner grønt lys for å gjenoppta arbeidet på fire kontrakter. Samtidig ønsker Statnett å avvikle de to kontraktene selskapet har med prosjektene Namsos-Nedre Røssåga og Balsfjord-Skaidi, og Statnett og Nettpartner er i dialog om disse kontraktene.
27. mai 2016 - 14:37