Søk

2801 - 2820 av 3227 treff
Den globale klimaavtalen i Paris og Energiunionstrategien til Europakommisjonen setter fart på arbeidet innen energifeltet i EU. Energi Norge har dratt frem de viktigste forslagene som kommer for vår bransje de neste månedene.
2. august 2016 - 10:37
Ny, web-basert løsning som har direkte kontakt med intradagmarkedet og kan forandre og effektivisere måten energiselskap utfører intradaghandelen på.
2. august 2016 - 10:31
Fortsatt høy aktivitet innen bygg og anlegg og større fokus på komponenter som bidrar til det grønne skiftet, vil sikre Bravida omsetningsvekst fremover. Ordrereserven til selskapet er historisk høy, med rundt 1,6 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal. Selskapet omsatte i første halvår for 1,4 milliarder kroner og hadde et driftsresultat på 67,8 millioner kroner.
2. august 2016 - 10:20
Gjenbruk har gått fra å være trendy til å bli en selvfølge. Presset som nå legges på produsentene vil bidra til en bærekraftig utvikling også ved produksjon.
1. august 2016 - 11:15
Skotsk vindkraft gir arbeidsplasser, reduksjon av klimagasser og sikker kraftforsyning. – I Norge ser vi oss blinde på kostnader, mener forsker.
1. august 2016 - 11:03
Når Norges nye kampfly, F-35, blir stasjonert på Ørland vil det være behov for prosesskjøling til den nye kampflybasen. Forsvarsbygg stiller høye krav til miljø og har i denne forbindelse utviklet en løsning som tar vare på varmen fra kjøleprosessen for å gjenbruke den til oppvarming av bygg. I perioder med lite varmebehov vil denne varmen lagres i brønnparken og igjen hentes opp for oppvarming av byggene når behovet er stort.
1. august 2016 - 10:55
For kort tid siden kunne adm.direktør Ragnhild S. Sveen endelig slippe nyheten om at Stange Energi inngår et samarbeid med solcellefirmaet Otovo for å satse på solkraft, med på laget er også Hedmark Bondelag.
29. juli 2016 - 10:42
NVE, fylkeskommunene og OED ga i andre kvartal 2016 endelig tillatelse til 1,3 TWh ny kraftproduksjon fordelt på fordelt på 33 vannkraftprosjekter og to vindkraftverk. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 17 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller under bygging.
29. juli 2016 - 10:38
Bedriftene innenfor klimavennlig energiteknologi mangler ofte kapital til kommersialisering. En ny rapport fra Energi21 avdekker hva bedrifter og investorer mener er årsakene. Studien kan åpne for å gjøre bransjen mer attraktiv for investorene.
28. juli 2016 - 11:37
Over trekvart fulle magasin. Ved utgangen av veke 29 var fyllingsgraden i norske magasin 75,5 prosent.
28. juli 2016 - 11:28
Hva skjer med den nye plusskundeordningen når Elhuben trolig ikke starter opp før høsten 2017? NVE sier til Defo at den midlertidige ordningen vil fortsette inntil videre.
27. juli 2016 - 11:58
Nye innovasjoner innenfor treforedlingsindustrien skaper helt nye produkter. I dag foregår det omfattende forskning og utvikling hos mange norske treforedlingsbedrifter.
27. juli 2016 - 11:46
Og da mener vi ikke konsernsjef Ståle Gjersvold eller nettdirektør Bård Olav Uthus i TrønderEnergi, men The Boss himself.
26. juli 2016 - 12:21
Hafslund ASA har gjennomført salget av Sarpsborg Avfallsenergi AS (SAE) til Sarpsborg Infrastructure AS. Selskapet er eiet av det Australske pensjonsfondet Prime Super Pty Limited, som ansvarlig for Prime Super, og forvaltes av Whitehelm Capital Pty Ltd ( www.whitehelmcapital.com ).
26. juli 2016 - 12:13
Ferjetrafikken langs norskekysten slipper ut store mengder klimagasser. Derfor er overgang til elektriske ferger et viktig framskritt. En løsning for hurtig og effektiv ladning kan nå være på plass.
25. juli 2016 - 11:24
Utbygging av biovarmeanlegg for salg av varme gir økt sysselsetting og lokal verdiskaping. Det er konklusjonen i Henriette Vivestads masteroppgave.
25. juli 2016 - 11:19
EU-kommisjonen la onsdag frem forslag til nye nasjonale mål for klimagassreduksjoner utenfor klimakvotesystemet. Dette er hovedsakelig sektorene transport og bygg. Norge har fått et mål på 40 prosent fra 2005-2030, noe som tilsvarer kutt på nærmere 11 millioner tonn CO2 fra dagens nivå.
22. juli 2016 - 10:21
Tord Lien angriper ordningen med opprinnelsesgarantiene. Han mener denne ikke henger på greip. Det som ikke nevnes er at Lien dermed også sier nei til inntekter på en halv milliard kroner. Om ordningen avvikles er det i all hovedsak noe offentlige kraftverkseiere vil tape på.
22. juli 2016 - 10:12
Risiko- og trusselbildet i Norge er i endring. Hyppigere ekstremvær, økt migrasjon, terror, helseutfordringer, økt sikkerhetspolitisk spenning og teknologiavhengighet setter landets beredskap under press.
22. juli 2016 - 10:02
Under arbeid på Statnetts kraftledning mellom Kvandal og Balsfjord, skjedde det onsdag et mindre uhell med helikopter i Lavangen i Troms. Det er kun lettere personskade.
21. juli 2016 - 10:53