Søk

2881 - 2900 av 3043 treff
International Energy Agencys «Photovoltaic Power Systems Programme» (IEA PVPS) la nylig ut sin rapport «2015 SNAPSHOT OF GLOBAL PHOTOVOLTAIC MARKETS», som i grove trekk oppsummerer hvordan markedet har utviklet seg det foregående året.
25. april 2016 - 9:45
Nexans Norway leverer 275 km fiberoptiske kabler til Connected Amazon-programmet i Brasil. Programmet skal koble 4 millioner mennesker til Internett.
25. april 2016 - 9:40
Olje- og energidepartementet har stadfestet konsesjonen til E.ON om bygging og drift av Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i Nord-Odal kommune.
25. april 2016 - 9:36
Fire hydrogrendrevne lastebiler og et eget hydrogenproduksjonanlegg drevet av egne solceller. Slik starter ASKO sin hydrogensatsing i Trondheim. Enova bidrar med 19,6 millioner kroner.
25. april 2016 - 9:33
OED har fattet vedtak i fem klagesaker som gjelder små vannkraftverk i Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Vedtakene til NVE er fulgt i alle sakene.
24. april 2016 - 12:35
Energibransjen er i rute med sine forberedelse for overflytting av data til Elhub. Dette kom frem under bransjeråd møte for Elhub medio april.
24. april 2016 - 12:31
Målrettet og kostnadseffektivt vedlikehold av vannkraftanlegg er nyttig for kraftselskap. Forskningsprosjektet MonitorX utvikler en analysemetodikk som skal overvåke tilstand samt varsle om feil og behov for vedlikehold av vannkraftanleggene på en mer kostnadseffektiv måte.
23. april 2016 - 10:09
Dette er blant spørsmålene som besvares i rapporten « Makroøkonomiske drivere for utviklingen i energiforbruket» av SSB-forskere Cathrine Hagem og Geir Bjertnæs. Forskerne studerer sammenhengen mellom veksten i energiforbruket og utviklingen i makroøkonomiske drivere: BNP, BNP per innbygger, og energibruk i forhold til BNP.
23. april 2016 - 10:06
Denne uken har et av hovedoppslagene i nettavisen vært en dramatisk hendelse knyttet til doble jordfeil. Heldigvis gikk det bra. Ingen personer kom til skade, og de materielle skadene er også til å leve med.
22. april 2016 - 12:15
NVEs kostnadsgrunnlag for vannkraft, med kostnadsnivå januar 2015, gir gjennomsnittskostnader for bygningsmessige arbeider og elektroteknisk og mekanisk utstyr. Kostnadsgrunnlaget er en hjelp til å gjøre raske kostnadsberegninger i tidlige prosjektfaser.
22. april 2016 - 10:28
Saman med Sunnhordland Kraftlag (SKL) aukar Sognekraft satsinga nordover i Sogn og Fjordane. No eig Sognekraft og SKL fem kraftprosjekt i Jølster og Gloppen.
22. april 2016 - 10:21
– Så langt i 2016 er vi tilfreds med resultatet, selv om det har vært lite nedbør og lave priser. Det at vi har tre separate virksomhetsområder (Strøm, Nett og Vannkraft) gir oss god risikospredning og vi blir mindre sårbare for enkeltfaktorer, sier adm. dir Ove A. Brattbakk i Helgeland Kraft.
22. april 2016 - 10:17
Høgskolen i Sørøst-Norge oppretter et sivilingeniørstudium i elkraft i Porsgrunn fra høsten. Det har meldt seg opp mot femti søkere til Electrical Power Engineering, som er navnet på det internasjonale masterstudiet.
21. april 2016 - 12:27
IKT-systemene og kravene til effektiv nettdrift kan ikke brukes som unnskyldning for ikke å slå sammen mindre nettselskaper til større enheter. Elhub forenkler IKT-hverdagen og håndterer datamengdene for selskapene.
21. april 2016 - 11:55
«Økt forsyningssikkerhet og reduserte kostnader knyttet til vegetasjon bør være to sterke argumenter for å sette mer fokus på vegetasjonskontroll i tiden fremover» skriver Robert Østreng i Skogkraft AS i et leserinnlegg på Defo.no.
21. april 2016 - 10:53
Rettleiaren skal gjere det enklare å utarbeide detaljplan og miljø,- transport- og anleggsplan (MTA) for vindkraftverk.
21. april 2016 - 10:50
TrønderEnergi-konsernet leverte et driftsresultat på 117 millioner kroner for 2015. Resultatet reflekterer en god underliggende drift, og en organisasjon som i perioden har vært engasjert i målrettet arbeid med utvikling, forbedring og effektivisering. Et vedvarende press på bransjens lønnsomhet gjør at forbedringsarbeidet må fortsette.
21. april 2016 - 8:18
Ved årsskiftet skulle alle trafoarrangementer i mast vært nedbygget til bakkenivå eller utstyrt med styring fra bakken. Mye tyder på at dette ikke er fullført og at det kan gjenstå et hundretalls anlegg.
21. april 2016 - 8:14
FoU-prosjektet "Pålitelige skjermtilkoblinger i kabelsystem" har blitt innvilget støtte av Norges Forskningsråd, og vil ha oppstart i løpet av våren 2016. Prosjektet skal gå i fire år, ut 2019.
21. april 2016 - 8:11
NTNU i Trondheim har fått nærmere 40 prosent flere søkere i år til elektroingeniørutdanningen. Ved Norsk Vannkraftsenter øker antallet masterstudenter.
21. april 2016 - 8:05