Søk

2901 - 2920 av 3043 treff
Seksjonsleder Kjell Halsan (56) i Statnett er tildelt Elkraftprisen for 2015. Det er den norske komitè for CIGRÈ som deler ut prisen.
21. april 2016 - 8:05
Elkem, Treklyngen, Avinor og energiselskapet Vardar inngår et samarbeid ved tidligere Follum Fabrikker på Hønefoss for å utvikle en helt ny verdikjede for industriell produksjon av trekull og bioolje. Prosjektet kan skape nytt liv for skognæringen på Follum.
21. april 2016 - 8:01
Små vindkraftverk kan utgjøre et viktig tilskudd til strømproduksjonen i byer og tettbygde strøk. Men hvordan kan vi utnytte vinden på beste måte?
20. april 2016 - 10:03
– Parisavtalen forplikter alle land til en gradvis mer ambisiøs klimapolitikk. Regjeringen vil undertegne avtalen 22. april og deretter legge fram en proposisjon for Stortinget om samtykke til ratifikasjon, i følge klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
20. april 2016 - 9:59
I Asker bores nå en 800 meter dyp energibrønn som skal varme kunstgressbanen på Føyka idrettsanlegg. Brønnen blir 500 meter dypere enn vanlige energibrønner, og like dyp som verdens høyeste bygning er høy.
19. april 2016 - 10:38
CO2-utslippene reduseres med 330 000 tonn fram til 2020 når Klima- og miljødepartementet nå kjøper FN-sertifiserte klimakvoter fra tre solkraftverk under utvikling i Vest-Afrika.
19. april 2016 - 10:28
Olje- og energidepartementet (OED) la fredag frem sitt forslag til endringer i industrikonsesjonsloven som gjør det mulig å etablere privat minoritetseierskap i offentlige ansvarlige vannkraftselskaper eller selskaper med delt ansvar, som et alternativ til aksjeselskaper.
19. april 2016 - 10:24
Norske strømkunder bidro gjennom elsertifkatordningen med 500 kroner hver til fornybarsatsningen i 2015. Det ble bygget 3,6 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige i fjor. Totalt er det kommet 13,8 TWh ny kraftproduksjon siden 2012.
18. april 2016 - 10:49
Øvre Forsland kraftverk, bygd av Helgeland Kraft og designet av Stein Hamre arkitektkontor vant prestisjefylt arkitekturpris i magasinet Architizer som har base i USA. Kraftverket får pris i kategorien bærekraft.
18. april 2016 - 9:52
Tussakonsernet har eit betre resultat i 2015 enn i 2014, men det er likevel svakt. Hovudforklaringa til forbetringa er framgang innanfor forretningsområdet kraftnett. Innanfor kraftproduksjon er kraftprisane låge, men det er kompensert for ved større produksjon og effektar av prissikring. Forretningsområda installasjon og IKT har stabil utvikling.
18. april 2016 - 9:46
I disse dager er "Veikart for prosessindustrien" under utarbeidelse. Rapporten lanseres og overleveres til Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft på Industrikonferansen 9. mai.
18. april 2016 - 9:42
Regjeringen foreslår i Energimeldingen å åpne for at også andre enn Statnett skal kunne eie og drive mellomlandsforbindelser til utlandet. Dette innebærer en reversering av det foregående Stortingets vedtak fra juni 2013 der disse var forbeholdt sentralnettoperatøren.
17. april 2016 - 11:21
I månedsskiftet mai/juni går Erik Askvik fra å være logistikkansvarlig for et datterselskap i Lyse til å bli direktør for anskaffelser for hele konsernet.
17. april 2016 - 11:18
Norsk industri er positiv til mye av innholdet i den nye Energimeldingen. Det fremkommer blant annet i en kommentar fra adm.direktør Stein Lier-Hansen.
16. april 2016 - 9:33
Skagerak Elektro fikk høsten 2015 nye eiere. Telemark Group kjøpte 51 % av selskapet og Skagerak Energi solgte seg ned til 49% eierandel. Som følge av eierskiftet var det naturlig å endre navn. Det nye navnet er Laugstol AS.
16. april 2016 - 9:30
Regjeringen vi gi kommunene en mer sentral rolle i utviklingen av fjernvarme, men vil fjerne verktøyene de har for å få det til. Lite gjennomtenkt, mener bransjeorganisasjonen Norsk Fjernvarme.
16. april 2016 - 9:25
Fornybarnæringen virker stort sett fornøyd. Natur- og miljøvernbevegelsen rister bekymret på hodet. Det er den nye energimeldingen det dreier seg om. I dag ble innholdet presentert av olje- og energiminister Tord Lien i det nybygde kraftverket til Akershus Energi ved Glomma på Rånåsfoss i Sørum kommune.
15. april 2016 - 15:20
Statens Strålevern får en del henvendelser rundt håndtering av radioaktive kilder. De har nå laget en informasjonsplakat som kan henges opp hos bedrifter der det er behov for slik informasjon.
15. april 2016 - 9:32
Solenergi vil vokse i Norge, og den utviklingen vil Lyse være med på. – Vi vil kartlegge interesse og betalingsvilje for solceller i Rogaland, og kjører nå i gang et pilotprosjekt, sier Anders Thingbø.
15. april 2016 - 9:29
Elyette Roux er ansatt som Vice President for Strategy og Business Developement I Schneider Electric. Hun kommer fra stillingen som Vice President for industrisegmentet i selskapet hvor hun har hatt ansvaret for salg, marked og utviklingssentre. Hun har arbeidet i Schneider Electric siden 2007, først i Frankrike og så i Norge.
15. april 2016 - 9:26