Søk

3021 - 3040 av 3222 treff
Sveriges energiminister, Ibrahim Baylan, og Norges energiminister, Tord Lien, har lest to forskjellige lærebøker om hvordan bygge fremtidens kraftmarked.
6. mai 2016 - 10:43
Stortinget ber Regjeringen utarbeide strategi for etablering av grønne datasentre. Elavgiften for datasentre med uttak av under 5 MW kraft foreslås å reduseres. - Dette er vi veldig positive til, sier NITO-president Trond Markussen.
6. mai 2016 - 10:38
Da er det bare for de som brenner inne med gode byidéer å lese utlysningsteksten nøye og skrive den gode søknaden. Det er også smart å melde seg på informasjons- og nettverksmøtet på Gardermoen den 12. mai.
6. mai 2016 - 10:34
Konsernregnskapet for 2015 i Troms Kraft viser et overskudd før skatt på MNOK 153 mot MNOK 169 året før. 2015 er preget av lavere kraftpriser, lavere inntektsramme for nettselskapet og nedskrivninger av aksjeposten i Nordkraft AS. Resultatet er positivt preget av engangseffekt knyttet til forlik i revisoransvarssak. Konsernets årsresultat for 2015 etter skatt er MNOK 83,6, mot MNOK 91,0 året før.
4. mai 2016 - 10:55
NVE har innført nye regler som gjør at alle kraftleverandører kan tilby én felles faktura for strøm og nettleie.
4. mai 2016 - 10:54
Kraftnæringen, og underleverandører, er store brukere av helikoptertjenester. Derfor har Energi Norge og en rekke samarbeidspartnere utarbeidet en veileder for sikker helikoptertransport.
4. mai 2016 - 10:46
Etter å ha opplevd to dødsulykker på kort tid, samler nå Statnett ledelsen i de største av sine leverandørselskaper. - Dette er ikke en akseptabel situasjon, og svært krevende for oss alle. Vi må finne ut av hvordan dette kunne skje. Alle som er på jobb for Statnett skal komme trygt hjem, sier Auke Lont, Statnetts konsernsjef. – Våre tanker går nå til de etterlatte og alle andre som er berørt. Etter en slik tragedie gjør vi alt vi kan for å ta vare på hverandre.
3. mai 2016 - 21:05
En av verdens ledende teknologibedrifter innen energi, Envision Energy kjøper det norske teknologiselskapet BazeField. Det Porsgrunnsbaserte selskapet er allerede blitt en foretrukket leverandør av styringsteknologi for vindkraft over store deler av Europa. Med ny finansiell styrke, er BazeField rigget for å konkurrere på hele verdensmarkedet.
3. mai 2016 - 11:21
Har du et godt forslag til forskning og utvikling for neste generasjon kraftsystem? Statnett ønsker å øke tilfanget av FoU-prosjekter, og ber om prosjektforslag. Spesielt står prosjekter som styrker HMS, gir mer kostnadseffektive løsninger og som går på tvers av de nordiske landegrensene høyt på ønskelisten.
3. mai 2016 - 10:46
Nettpartner Prosjekt, avdeling Stasjon har skrevet samarbeidsavtale med Goodtech Power AS (GP). Goodtech Power er et ingeniørselskap med ca 30 ansatte og har sin kjernekompetanse innen design, prosjektering, test- og driftsettelse av stasjoner. Selskapet er lokalisert i Bergen og er heleid av Goodtech-konsernet.
3. mai 2016 - 10:42
OneCo Technologies AS har signert en stor kontrakt med Eltel om målerbytte i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. Målerbytte av ca 280.000 målere inngår som en del av leveransen Eltel har med Soria for område 1. OneCo Technologies har med dette kontrakt på 400.000 målere og OneCo totalt over 1,1mill målere i Norge.
3. mai 2016 - 10:39
I første kvartal 2016 oppnådde Hafslund et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 971 millioner kroner, en forbedring på 194 millioner fra fjoråret. Det er resultatframgang i alle forretningsområder som følge av god drift, lavere driftskostnader, høy energietterspørsel og vekst i antall strømkunder.
3. mai 2016 - 10:34
Konsernet Lofotkraft har et overskudd etter skatt på kr 33,2 millioner i 2015, mot kr 21,4 millioner i 2014. Resultatet er noe bedre enn forventet, dette på tross av lavere kraftpriser og økt kostnader på grunn av ekstremværet OLE. Gevinst ved realisering av eiendom, meget god avkastning innenfor installasjon og kraftomsetning og en lav rente mer enn veier opp de økte kostnadene.
2. mai 2016 - 9:27
NVE har vedtatt nye regler for såkalte plusskunder, altså strømkunder som i perioder produserer mer strøm enn de selv bruker. Endringen innebærer at plusskunder får fritak fra innmatingstariffens faste ledd.
2. mai 2016 - 9:26
De siste årene har det vært en netto økning i antall komitemedlemmer på mellom 5-8 % i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Så langt i år har NEK hatt en økning på ca. 5 % i medlemsmassen.
2. mai 2016 - 9:23
En av fem norske menn har foretatt reparasjoner eller annet arbeid på det elektriske anlegget, som egentlig krever autorisert elektriker.
2. mai 2016 - 9:17
NVE, fylkeskommunene og OED ga i første kvartal 2016 endelig tillatelse til 0,5 TWh ny kraftproduksjon fordelt på fordelt på 25 vannkraftprosjekter og ett vindkraftverkverk. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 18 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller under bygging.
29. april 2016 - 11:57
Med fornybar energi skal verden reddes. Det finnes nesten ikke grenser for kreativitet og fantasi når det gjelder hvor bidragene skal komme fra. Verden flommer over av ideer til beste for klimaet, og vi lar oss oppildne og begeistre.
29. april 2016 - 11:54
Nærmere hundre representanter fra norsk næringsliv, forvaltning og forskning var tirsdag 26. april samlet til det årlige juridiske seminaret om endringer i reguleringen av EUs energimarked i lys av energiunionen.
29. april 2016 - 11:50
Akershus Energi oppnådde et tilfredsstillende resultat for det første kvartalet i 2016, til tross for lave kraftpriser. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært tilfredsstillende og skyldes hovedsakelig høy vannkraft- og varmeproduksjon, sikringssalg av kraftproduksjonen, og god kostnadskontroll.
29. april 2016 - 11:47