Søk

41 - 60 av 2904 treff
I juni utnevnte regjeringen et ekspertutvalg som skal gjennomgå beskatningen av norsk vannkraftproduksjon. Mandag startet utvalgets arbeid med et høringsmøte, hvor EL og IT Forbundet ga sine innspill til arbeidet.
30. november 2018 - 10:23
Myndighetskrav og økte forventninger fra kunder gjør at nettselskap må gjennom endringsprosesser. Spesielt for mellomstore og små selskap kan dette by på utfordringer. I samarbeid med Powel møter Nettalliansen disse utfordringene gjennom nytenking og utnyttelse av teknologi.
30. november 2018 - 10:15
Hordaland har satt seg på kartet internasjonalt som en ledende region for elektrifisering av maritim sektor. Onsdag ble de belønnet med prestisjefull pris.
30. november 2018 - 10:08
Husholdningene foretok sju prosent flere leverandørskifter i 3. kvartal 2018 enn tilsvarende kvartal i 2017, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse.
30. november 2018 - 10:02
Utgiverselskapet ElektroMedia har ansatt Øyvind Lie (42) som redaktør i fagbladet Energiteknikk og nettavisen energiteknikk.net. Lie jobber i dag som journalist i bladet Energi/Europower.
29. november 2018 - 11:07
Sist uke løftet spotprisen seg igjen over € 50/ MWh et prisnivå også så i sommer. Tirsdag løftet spotprisen seg over € 60, men det var på mandag vi så de høyeste timesprisene.
29. november 2018 - 10:40
Investeringene i kraftnæringen gikk opp med 15,4 prosent fra 2016 til 2017. Med 29,8 milliarder kroner var investeringene de høyeste noensinne. Det ble også produsert mer kraft i 2017 enn noen gang før.
29. november 2018 - 10:35
Om lag 170.000 husstander i Brasil kan nå få strøm fra solenergianlegget Apodi som nå er knyttet til strømnettet og er i kommersiell drift. Anlegget, som har en kapasitet på 162 MW, var Equinors første steg inn i solenergi.
29. november 2018 - 10:29
Dagens nettleie bør endres for å unngå unødvendige nettinvesteringer og for å fordele kostnadene i nettet på en rimeligere måte. NVE forbereder ny høring av forslag til endringer i regelverket mot slutten av 1. kvartal 2019.
28. november 2018 - 12:31
Med i overkant av 24 millioner i Enova-støtte skal Uno-X Hydrogen etablere to hydrogenfyllestasjoner i trondheimsområdet, én i Fredrikstad og én mobil hydrogenstasjon.
28. november 2018 - 12:26
Andritz skal levere 2 Kaplan turbiner, generatorer, apparat – og kontrollanlegg samt luker og varegrinder til Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk.
28. november 2018 - 12:18
I samband med gjennomgang og endringar av 2018-budsjettet føreslår regjeringa å auke budsjettet til NVE med 55 millionar kroner. Dette skal brukast til å følge opp flaumen i Oppland og på Vestlandet tidlegare i år.
27. november 2018 - 10:27
Norconsult er tildelt Norsk Lyspris 2018 for beste lysdesign med en modernisering av den historiske «Oslolampa» fra 1925. Norconsult fikk prisen i kategorien produkt eller teknologisk løsning. I tillegg til lysdesign var Norconsult også rådgivende ingeniør elektro (RIE) i prosjektet.
27. november 2018 - 10:21
Ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS og ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA har vedtatt å integrere nettvirksomheten til Fitjar Kraftlag SA inn i Haugaland Kraft.
27. november 2018 - 10:03
Norsk Elektroteknisk Komites (NEK) forslag til en ny delnorm i NEK 405 Elkontroll-serien er sendt ut til høring. Forslaget til ny delnorm 405-20 Eltakst vil omhandle skadetakst, tilstandsvurdering og tredjepartsvurdering av elektriske anlegg.
26. november 2018 - 9:58
– Kaldt klima er et gode når man satser på solenergi, sier Swecos Mikael af Ekenstam. Han har vært energi- og miljørådgiver under prosjekteringen av det nye bygget for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø
26. november 2018 - 9:51
De 15 vindmøllene som alt er i drift i Raggovidda vindpark på Varangerhalvøya, kunne alene ha produsert hydrogen nok til å gjøre Longyearbyen utslippsfri.
26. november 2018 - 9:44
Trondheim kommune står i spissen for Smart City-prosjektet CityXchange sammen med NTNU og sterke næringslivsaktører fra hele Europa. Nylig møttes rundt 90 fagpersoner i Trondheim til kick-off for prosjektet, som til sammen har fått tilsagn på 20 millioner €.
25. november 2018 - 16:14
Fly kan bruke biodrivstoff fra Norges skoger. I 2030 kan 20 prosent komme fra kvist og kvast. Det kan redusere klimagassutslippene fra norsk luftfart med 17 prosent.
23. november 2018 - 19:10
Første driftskvartal etter gjennomført konsernomdanning i Helgeland Kraft har vært preget av stabil og god drift i hele virksomheten. Hittil i år har vi et driftsresultat på 306 mill. kr., som er 114 mill. kr. bedre enn ved utgangen av tredje kvartal i fjor.
23. november 2018 - 19:05