Søk

41 - 60 av 2749 treff
Vi publiserer data som skal benyttes til beregning av inntektsrammer for 2019. Vi ber nettselskapene om å sjekke egne data og gi tilbakemelding om feil så snart som mulig, og senest innen 5. november 2018.
4. oktober 2018 - 9:47
Det felles nordiske kraftmarkedet har gitt store gevinster for samfunnet de siste 20 årene. Et av de neste stegene i dette samarbeidet er overgangen fra 60 til 15 minutters markeder og avregningsperiode. Alle europeiske land skal innføre 15 minutters avregningsperiode.
4. oktober 2018 - 9:34
Hvordan sørge for bedre utnyttelse av strømnettet og lavere nettleie? Forskere har regnet seg fram til svaret.
4. oktober 2018 - 9:26
NVE har vedtatt tvangsmulkt for nettselskap som ikke har innfridd krav til aktørgodkjenning og datakvalitet ved migrering til Elhub. 98 selskap, deriblant BKK Nett, har fått pålegg om å rette opp avvik snarest for å redusere risikoen for forsinkelser og kostnadsøkninger i Elhub-prosjektet.
3. oktober 2018 - 9:20
Ved hjelp av kunstig intelligens kan droner nå sjekke strømnettet for feil. Foreløpig har de begrenset rekkevidde og må styres av piloter, men målet er å sende droner ut på egenhånd for å lete etter feil.
3. oktober 2018 - 9:15
Statkraft har kjøpt den irske og britiske vindkraftvirksomheten til Element Power Group. Avtalen gjør at Statkraft overtar en stor portefølje med vindkraftprosjekter i Irland og styrker posisjonen som vindkraftutvikler i Storbritannia.
3. oktober 2018 - 9:06
Statnetts styre har vedtatt sentralnettstariffen for 2019. Store investeringer i strømnettet gjør at tariffen øker med ni prosent, og det blir gjort endringer for å sikre mindre forskjell mellom nettkundene.
2. oktober 2018 - 9:18
Troms Kraft AS (Troms Kraft) fikk ikke medhold i ankesaken mot det svenske revisjonsfirmaet Grant Thornton Sweden AB (Grant Thornton) og revisor Elisabeth Simonsson.
2. oktober 2018 - 9:05
– Vi er stolte over den anerkjennelsen for vårt innovasjonsarbeid prisen innebærer. Energimarkedene og måten kundene bruker strøm på endres raskt, og vi har som mål å ligge helt i forkant av endringsprosessene.
2. oktober 2018 - 8:53
DNV GL har utstedt typegodkjenning for Siemens batteriløsning BlueVault for skip og offshoreinstallasjoner. Batterier gir betydelig reduksjon av klimautslipp fra skipsfart og offshorevirksomhet.
1. oktober 2018 - 10:34
NVE har gitt Salten Energigjenvinning AS konsesjon til å bygge og drive et kraftverk basert på spillvarme fra Elkem Salten Verk i Sørfold kommune i Nordland
1. oktober 2018 - 10:28
Statkraft og Ferroglobe Mangan Norge AS har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2021 til 2030. Leveransen er totalt på 4,4 TWh, med årlige leveranser på omlag 0,44 TWh.
1. oktober 2018 - 10:21
Statnetts investeringer har nå nådd sitt høyeste nivå, og vil i årene fremover bli redusert. De neste fem årene planlegger selskapet å investere 30-40 milliarder kroner, som er lavere enn antatt i Nettutviklingsplan 2017.
1. oktober 2018 - 10:12
Det er ingen tvil om at ekstremvær er en pest og plage for den elektriske infrastrukturen. Nå er de her igjen. Beredskapen må utstå nye og harde prøvelser.
28. september 2018 - 9:51
Når det nordiske kraftsystemet får stadig større andel fornybar kraft og vi utveksler mer energi med omverdenen, blir det mer krevende å opprettholde stabiliteten i systemet. Ett nytt pilotprosjekt fra Statnett viser hvordan også kraftforbrukere kan bidra til å sikre stabil kraftforsyning.
28. september 2018 - 9:44
NorgesNett overdrar aksjene i Gauldal Nett til TrønderEnergi Nett.
28. september 2018 - 9:38
Småkraftforeninga lanserte denne uken Småkraftrapporten på konferansen Kraft i Vest i Sandane i Sunnfjord. Rapporten er en fullstendig oversikt over konsesjonsgitte småkraftprosjekter som ikke er bygget - fylkesvis innplassert på kart.
28. september 2018 - 9:29
Været presser prisene og den hydrologiske balansen er på vei opp.
27. september 2018 - 9:42
Styret i Sogn og Fjordane Energi (SFE) tilrår eigarane å seie nei til å gå saman med BKK og Hydro om eit nytt, felles selskap for kraftproduksjon.
27. september 2018 - 9:36
I 2017 behandlet Elklagenemnda 617 henvendelser fra strømkunder over hele landet. I 2016 var det tilsvarende antallet 398. Mye av denne økningen er knyttet til utrullingen av de nye AMS-målerne.
27. september 2018 - 9:26