Søk

41 - 60 av 2089 treff
Gjennom sitt "Veikart for teknologi" har Statnett en konkret plan for å ta i bruk ny teknologi. Bare på de utbyggingsprosjektene som veikartet omtaler, er besparelsen beregnet til å være opp mot halvannen milliard kroner.
5. januar 2018 - 9:27
I julen hadde vi et realt påfyll av snø og regn. Dette bedret den hydrologiske balansen vesentlig, og vi gikk inn i det nye året med en ekstra god ressurssituasjon.
4. januar 2018 - 10:32
NVE foreslo å fjerne muligheten til å ikke registrere og rapportere avbrudd der utkobling er koordinert med sluttbruker, et forslag KS Bedrift Energi motsatte seg. Nå beholdes muligheten hvor utkobling er avtalt med næringskunder.
4. januar 2018 - 10:21
Statnett vil nå samle inn data ved hjelp av droner, og disse dataene skal vi bruke kunstig intelligens til å behandle.
4. januar 2018 - 10:14
Stømbrudd? Ingen fare. Sensorteknologien er satt på saken.
4. januar 2018 - 10:09
Det danske selskapet Ørsted, tidligere Dong Energy, har fått grønt lys for å bygge tre havvindprosjekter i Nordsjøen med en samlet kapasitet på 590 MW. Prosjektene skal realiseres uten subsidier.
4. januar 2018 - 10:04
1. januar 2018 ble sentralnettanleggene Fana - Kollsnes og Mongstad - Kollsnes overdratt til Statnett for ca. 1,43 mrd. kroner.
3. januar 2018 - 9:35
Vil du få ned strømregningen handler det ikke bare om hvor mye strøm du bruker, men også om når du bruker strøm.
3. januar 2018 - 9:26
2017 er blant de ti dyreste uværsårene vi har statistikk for, ifølge beregninger Gjensidige har gjort. Statistikken strekker seg tilbake til 1980. Syv av plassene på topp ti-listen okkuperes av år som begynner på 20.
3. januar 2018 - 9:21
Multiconsult skal utrede hvordan inntektene fra vannkraft kan fordeles rettferdig og bidra til lokal utvikling.
2. januar 2018 - 9:56
Høye kullpriser, mildt og fuktig vær og høy produksjon av fornybar energi var det som preget kraftprisene mest gjennom året som gikk.
2. januar 2018 - 9:40
25 personer omkom i brann i 2017, viser tall fra DSB. Det er det laveste antallet siden registrering av omkomne startet i 1979.
2. januar 2018 - 9:32
Nå er det viktig å se opp og frem, og ikke la det som ligger bak tynge seg ned. Det bør være et godt motto for 2018, som ligger blankt og ubrukt foran oss.
31. desember 2017 - 11:39
Energi Teknikk har signert kontrakt med Tussa Energi AS om levering av komplett elektromekanisk utrustning til Tenneelva kraftverk.
31. desember 2017 - 11:34
NVE gjev Plahtes Eiendommer løyve til bygging av Terråk kraftverk i Bindal kommune i Nordland. Kraftverket vil produsere om lag 29 GWh i eit middels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 1500 husstandar.
31. desember 2017 - 11:28
Sirkulærøkonomi er eit stort moteord no til dags. Nokon tek til orde for at då skal ein gjenvinne alle fraksjonar i avfallet, koste kva det koste vil. Dersom dette skulle bli den rådande politikken, så vil det bli veldig dyrt for dei som betaler renovasjonsavgift og det vil gje auka klimagassutslepp. Eg vil minne om at det viktigaste som vi kan gjere no er å hindre CO2 utslepp til atmosfæren slik at atmosfæren unngår ein ukontrollert og irreversibel oppvarming.
29. desember 2017 - 16:46
Olje og energidepartementet har i desember 2017 godkjent Sira-Kvina sine nye planer for Rafoss kraftverk.
29. desember 2017 - 16:38
Ringeriks-Kraft og Øvre Eiker kommune har inngått en avtale om starte eksklusive forhandlinger om vilkårene for salg av aksjene i Øvre Eiker Energi AS med de tilhørende datterselskaper Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Strøm AS og Øvre Eiker Fibernett AS, til Ringeriks-Kraft.
29. desember 2017 - 16:24
Agder Energi har vedtatt å bygge ny dam Langevatn og rehabilitere den rasutsatte tunnelen mellom Langevatn og Nåvatn i Åseral. Prosjektet vil øke produksjonen av fornybar energi tilsvarende strømforbruket til 2100 husstander.
28. desember 2017 - 12:36
Statoil har leverte bud for å delta i havvindkonkurransen Hollandse Kust område I&II, et opptil 760 MW stort prosjekt i den nederlandske delen av Nordsjøen. Dette er den første havvindkonkurransen i verden uten bruk av subsidier.
28. desember 2017 - 12:31