Søk

61 - 80 av 2089 treff
Blir det satt ny forbruksrekord av strøm denne julen? Det er et spørsmål som alltid er relevant på denne tiden av året. Et kjent høydepunkt er mellom kl. 15.00 og 18.00 juleaften. Da er det full middagsfres i landets komfyrer fra Nordkapp til Lindesnes.
22. desember 2017 - 9:22
Syv av ti kraftselskaper har opplevd IKT-angrep, men uten at selve kraftforsyningen er blitt rammet. Det viser en fersk NVE-rapport. Næringen tar den økende trusselen på største alvor.
22. desember 2017 - 9:16
Nettleien vil ikke øke i 2018. – Dette er en gladmelding til våre kunder, sier nettsjef Frode Valla i Helgeland Kraft.
22. desember 2017 - 9:00
Lofotkraft tar nye løft for forsyningssikkerheten i 2018. Totalt er det vedtatt investeringer i konsernet for i underkant av 244 millioner kroner. For de ulike selskapene i konsernet fordeler rammen seg som følger:
22. desember 2017 - 8:50
EL og IT Forbundet har utarbeidet et notat om ACER og hva det har å si for energipolitikken i Norge.
21. desember 2017 - 9:46
En ny tynningsmetode langs kraftgatene skal gi sterkere skog og færre linjebrudd. Det vil komme både kundene og samfunnet til gode i form av færre strømbrudd og lavere kostnader.
21. desember 2017 - 9:38
Sunnfjord Energi har vedtatt å bygge Jølstra Kraftverk. Konsesjon for prosjektet ble gitt 21. juni i år. Kraftverket skal i et middels år produsere drøyt 200 GWh.
21. desember 2017 - 9:32
ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 52 nye prosjekter i denne utlysningsrunden i tillegg til nye PILOT-E prosjekter. Til sammen deler ENERGIX ut over en halv milliard kroner til energiforskning.
21. desember 2017 - 9:29
Konsesjonskraftprisen for 2018 er fastsatt til 11,20 øre per kilowattime (kWh). Dette er en reduksjon fra prisen for 2017, som er 11,48 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2018.
20. desember 2017 - 10:10
Oljefunnet på Ekofisk-feltet i 1969 forvandlet Norge til en internasjonalt viktig energinasjon. Men lenge før oljen begynte å strømme opp av Nordsjøen, ble den norske økonomien drevet av en annen type energi: vannkraft.
20. desember 2017 - 10:03
Halmen som blir igjen på åkeren etter en vanlig norsk kornhøst kan dekke energibehovet til over 100 000 husstander. Bare en liten andel utnyttes i dag.
20. desember 2017 - 9:53
NVE har godkjent finansiering av 100 FoU-prosjekter som skal bidra til at nettselskapene driver og utvikler kraftnettet mer effektivt.
20. desember 2017 - 9:46
Fra 1. januar 2018 får de 100 år gamle konsesjonslovene for vannkraft modernisert struktur, ny paragrafnummerering og oppdatert språkdrakt.
19. desember 2017 - 9:24
Drift- og vedlikehaldskostnadene til nettselskapa var ti prosent lågare i 2016 enn dei var i 2007, målt i realverdi. Dei årlege investeringane har nesten tredobla seg i same periode. Totalt er nettkostnadane, og dermed nettleiga, redusert med tre prosent sidan 2007 målt i realverdi.
19. desember 2017 - 9:15
Statkraft selger sin eierandel på 30 prosent i Dudgeon Offshore Wind Limited til et konsortium ledet av China Resources (Holdings) Company Limited. Avtalen er i tråd med Statkrafts strategi om å selge seg ut av offshore vindkraft.
19. desember 2017 - 9:06
Flytende havvind spås en lysende fremtid av industrien. Nylig ble et helt nytt konsept testet i Trondheim.
19. desember 2017 - 8:58
Statkraft og Eramet Norway har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2021 til 2030. Leveransen er på omlag 8 TWh totalt og befester selskapets rolle som en stor og viktig partner for norsk kraftforedlende industri.
18. desember 2017 - 9:31
Styret i Statnett har vedtatt at oppstart av Elhub legges til 18. februar 2019. Fremdriften i Elhub prosjektet er god, og de viktigste milepælene denne høsten er nådd. Det gjenstår likevel et omfattende test- og godkjenningsprogram som alle markedsaktører må gjennom før oppstart. Det er viktig at endelig dato for oppstart kan fastsettes med stor sikkerhet, og derfor settes det av mer tid til denne delen av testfasen.
18. desember 2017 - 9:26
Stortinget åpner opp for utbygging av havvindparker i Norge. Forskere jubler over beslutningen.
18. desember 2017 - 9:21
EPSI har for første gang målt kundetilfredsheten med nettselskapene i Norge. Studien viser at nordmenn stort sett er godt tilfredse med nettselskapene, og er langt mer tilfredse enn hva svenskene er med sine nettselskaper. Det er Skagerak Nett kommer best ut blant de målte nettselskapene.
18. desember 2017 - 9:15