Søk

61 - 80 av 3221 treff
Lagmannsretten har gitt Sogn og Fjordane fylkeskommune medhold i at fylkeskommunen kan overføre eierskapet sitt i SFE til kommuner i fylket, uten at det utløser forkjøpsrett.
29. mars 2019 - 16:29
NVE har fattet vedtak i sakene om MTA- og detaljplan for Frøya Vindpark.
29. mars 2019 - 9:23
Agder Energi Varme utvider fjernkjølenettet slik at flere bygg i Kristiansand sentrum kan kjøles ned med sjøvann fra dypet av Byfjorden.
29. mars 2019 - 9:14
Kombinasjonen flytende solkraft på vannkraftreservoar kan gi en stabil kraftproduksjonen og bli en viktig energikilde i verden.
29. mars 2019 - 9:05
Statnett tror forbruket på LNG-anlegget på Melkøya øker med minst 270 MW.
28. mars 2019 - 19:00
Statkraft slipper foten fra gasspedalen foreløpig, men utelukker ikke ny vindkraftutbygging i Norge i fremtiden.
28. mars 2019 - 18:04
Statnett viderefører 420 kV kraftledning fra Skaidi og østover. Raskere elektrifisering og økt kraftforbruk i flere bransjer, og ny fornybar produksjon ligger som begrunnelse for beslutningen.
28. mars 2019 - 15:41
NVEs inntektsrammemodell passer ikke for fergelading, ifølge Mørenett. Til Energiteknikk varsler NVE endringer.
28. mars 2019 - 14:48
En eventuell langvarig streik kan får alvorlige konsekvenser. Om det skjer blir avklart i tvungen mekling mellom NHO og LO kommende helg. Dersom partene ikke kommer til enighet blir det streik fra førstkommende mandag.
28. mars 2019 - 12:24
Etter flere tilfeller av alvorlig arbeidslivskriminalitet i leverandørkjeden, samler Statnett nå et utvalg av sine største leverandører i en felles innsats for å bekjempe ulovlig og uetisk praksis i arbeidslivet.
28. mars 2019 - 10:42
Statnett skal utrede nettiltak som kan gi datasenterkapasitet for Statkraft på 300 MW i Grenlandsområdet.
28. mars 2019 - 9:43
Statkraft skal ikke lenger bygge ut vindkraft i Norge. Punktum blir satt etter at Fosen-utbyggingen og de to konsesjonsgitte vindkraftprosjektene i Kvinesdal og på Remmafjellet er ferdigstilt.
28. mars 2019 - 9:27
I alle markeder er kunnskap avgjørende for å gjøre en god handel. Statkraft tar i bruk kunstig intelligens og maskinlæring for å kunne handle raskt i energimarkedet.
27. mars 2019 - 19:28
Norwea advarer mot å la andre land subsidiere norsk fornybar kraft, slik Småkraftforeninga ønsker. Energiminister Kjell-Børge Freiberg og Statkraft er også skeptiske.
27. mars 2019 - 15:09
Ringerikskraft leverer sitt beste resultat til nå med 128 millioner kroner før skatt. Entreprenørvirksomheten og kraftproduksjon er de største bidragsyterne til det solide resultatet.
27. mars 2019 - 14:51
Med oppstart av pilotprosjektet NORFLEX tar Agder Energi et nytt steg på veien mot å skape morgendagens fleksible energisystem.
27. mars 2019 - 13:20
Rekordhøy vannkraftproduksjon og god operasjonell drift er de viktigste faktorene til at Lyse fikk et resultat på 1,1 milliarder kroner. Konsernet utbetaler totalt 715 millioner kroner for 2018 til de 16 eierkommunene i Sør-Rogaland.
26. mars 2019 - 18:59
Noen legger til grunn at Northconnect bygges, men den beslutningen er ikke tatt, understreker energiminister Kjell-Børge Freiberg i et intervju med Energiteknikk.
26. mars 2019 - 15:33
NVE vurderer å la utbyggere som sender inn mangelfulle detaljplaner for vannkraftverk to ganger, havne bakerst i køen.
26. mars 2019 - 9:54
Med en brukstid på 4136 fullasttimer i fjor ble vindkraftverket Raggovidda igjen Norges mest effektive.
25. mars 2019 - 17:23