Søk

61 - 80 av 2339 treff
Lyse arbeider med flere konsesjonssøknader som skal sendes til NVE før sommeren. De to første søknadene gjelder bygging av nye kraftlinjer mellom Gilja og Seldal i Gjesdal og mellom Fagrafjell, Vagle og Stokkeland i Sandnes.
4. april 2018 - 9:53
I Narvik reduserer Nordkraft kostnader med å spare strøm. Med Enerconsults rådgivning og gjennomføring av tiltak, spares nå 25 000 kroner hver måned.
4. april 2018 - 9:47
LO og YS varslet i går at rundt 35.000 medlemmer kan bli tatt ut i streik fra søndag. Rundt 1100 av disse jobber i kraftsektoren.
4. april 2018 - 9:40
For at et solcelleanlegg skal kunne gjøre solstråler om til strøm, må man naturlig nok ha tilgang på sol.
3. april 2018 - 9:41
Etter de store snøfallene i vinter har Hafslund Nett fått flere meldinger om strømskap som har blitt skadet i forbindelse med snøbrøyting. Noen skap er blitt stående åpne på grunn av skader. Det kan medføre livsfare for mennesker og dyr å komme i kontakt med strømførende anlegg.
3. april 2018 - 9:35
Kraftsystemet har en nøkkelrolle i det grønne skiftet og er i ferd med å gjennomgå omfattende endringer. Nå ønsker Agder Energi å bli utfordret av unge studenter til å se på hvordan bransjen blir påvirket, og hvilke muligheter og utfordringene disse endringene skaper.
3. april 2018 - 9:31
Østfold Energi har signert kontrakt med Becour, og eier nå 12 % av aksjene i selskapet. Becour er et helt nytt selskap med base i Fredrikstad, og Østfold Energi ble invitert til å delta i dannelsen av selskapet gjennom kjøp av aksjer. Becour satser på salg av opprinnelsesgarantier fra norsk fornybarproduksjon til europeiske kunder.
1. april 2018 - 11:53
De økonomiske resultatene i Glitre Energi for 2017 viser et konsernresultat etter skatt på 245 millioner kroner. Styret foreslår et utbytte til eierne etter skatt på 115 millioner kroner.
28. mars 2018 - 9:55
OED har avslått søknaden frå Breim Kraft AS om å bygge ut Breim kraftverk i Breimselva i Gloppen.
28. mars 2018 - 9:52
For en gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år, økte nettleien inkludert avgifter med 3,24 prosent fra januar 2017 til januar 2018.
28. mars 2018 - 9:46
Sogn og Fjordane Energi (SFE) sin årsrekneskap for 2017 syner eit resultat etter skatt på 193 millionar kroner. Dette er fire millionar kroner betre enn året før.
28. mars 2018 - 9:40
Konsernregnskapet i Troms Kraft for 2017 viser et overskudd før skatt på MNOK 163 mot MNOK 379 året før. Regnskapet for 2017 preges av at inntektsrammen for nettvirksomheten var på et lavt nivå og betydelig lavere enn i 2016.
27. mars 2018 - 12:51
På Østlandet og fra Trøndelag og nordover er det gode isforhold på innsjøer ved inngangen til påsken. Langs kysten av Vestlandet er det stor variasjon i isforholdene, og mye usikker is. For påskefjellet i høyereliggende skogsområder, Langfjella og Jotunheimen er det god is før påskeutfarten.
27. mars 2018 - 12:45
Ei rekkje selskap i den norske kraftmarknaden prøver å lokke deg til seg som straumkunde på falske vilkår. Felles for dei aller fleste av desse er at dei lokkar deg med veldig gode prisar, men unnlet å fortelje deg om gebyra sine, om bindingstid og om skjulte påslag.
27. mars 2018 - 12:39
Nord-Trøndelag Energi (NTE) Nett AS er frifunnet i rettssaken etter brannen i Flatanger i 2014.
27. mars 2018 - 12:30
Økt bruk av solcelleanlegg, varmepumper, induksjonstopper og elbilladere i boliger bidrar til endret støynivå på spenningen lokalt i boligen. Slikt utstyr inneholder svitsjede strømforsyninger eller annen kraftelektronikk, som typisk har en svitsjefrekvens mellom 2 og flere titalls kHz. Dette utstyret skaper høyfrekvent støy, som kan medføre at apparater forstyrrer hverandre.
26. mars 2018 - 11:35
Norconsult omsatte i fjerde kvartal 2017 for 1,37 milliarder kroner, noe som tilsvarer en økning på 10,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet utgjorde 84,6 millioner kroner, mot 76 millioner i samme kvartal i 2016. Driftsmarginen i fjerde kvartal utgjorde 6,2 prosent.
26. mars 2018 - 11:28
Kapasiteten for solenergi økte i 2017 med 59 prosent fra rekordåret 2016, og vil vokse kraftig også i årene som kommer. Videre vekst i solbransjen vil bidra til både elektrifisering av samfunnet og skape nye forretningsmuligheter.
26. mars 2018 - 11:24
Den senere tids opphetede debatt om Norge skal slutte seg til det europeiske energifellesskapet ACER eller ikke etterlater seg et gufs av egoisme. Mange har holdt de norske fargene høyt og hellig med ryggen trassig mot resten av verden.
23. mars 2018 - 9:13
Underliggende driftsresultat i Lyse-konsernet er på nivå med 2016 og reflekterer god operasjonell drift i alle forretningsområder.
23. mars 2018 - 9:08