Søk

61 - 80 av 3043 treff
NVE har gitt NTE Energi AS i Rørvik kommune og Myrholten kraftverk AS i Surnadal kommune overtredelsesgebyr på henholdsvis kr 300 000 og kr 150 000 for brudd på konsesjonsvilkår og forskrift om internkontroll.
24. januar 2019 - 9:29
- Ei samanslåing av SFE og Sunnfjord Energi vil slå dårleg ut for både kundar og eigarar av dei to selskapa. Arbeidet med å førebu ein fusjon har vart i to år.
24. januar 2019 - 9:20
Verden har et skrikende behov for investeringer i fornybar energi. Ny rapport foreslår økt samarbeid mellom Oljefondet og Norfund og andre utviklingsaktører for å sikre mer kapital til investeringer i utviklingsland.
23. januar 2019 - 9:34
Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen - kraftberedskapsforskriften – trådte i kraft 01.01.2019. Hovedgrepet i forhold til den tidligere beredskapsforskriften er nye krav til IKT-sikkerhet.
23. januar 2019 - 9:26
Den nye regjeringen vil senke kravet om funksjonelt skille fra 30 000 kunder til 10 000 kunder. Om lag 25 nye selskaper blir trolig rammet av pålegget.
23. januar 2019 - 9:16
Har du noen gang følt at du mottar strømregningen uten å vite hva vi egentlig betaler for? Høyteknologiske bedrifter trenger kontinuerlig korreks for å snakke et språk kundene forstår. Studenter spiller en viktig rolle i den utviklingsprosessen.
22. januar 2019 - 9:55
En av verdens største aktører i energibransjen etablerer hovedkontor for Norden i Oslo når Infratek i Norge, Sverige og Finland i går offisielt ble Omexom - et globalt nettverk med 400 avdelinger i over 30 land.
22. januar 2019 - 9:50
2018 ble et år med ekstrem variasjon i tilsig og nedbør. Fra en rekordtørr sommer gikk vi rett inn i en høst med historisk mye nedbør.
22. januar 2019 - 9:44
Kun 1 av 10 mener selv at de har god kunnskap om kunstig intelligens. De som vet mest, er optimister. Lav kunnskap gir på den andre siden, opphav til frykt og forvirring. Det viser en fersk befolkningsundersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Microsoft Norge.
22. januar 2019 - 9:36
Med vinterens høye strømpriser, kan det nå lønne seg ekstra med varmepumpe. Gunn Moaksen (50) fra Nordkjosbotn i Troms, sammenlignet strømforbruket sitt med og uten varmepumpe. Allerede etter ett år hadde hun spart 6 000 kroner i strøm.
21. januar 2019 - 10:04
Regjeringen vil forby bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme på norske byggeplasser fra 2022. Forbudet er et viktig skritt på veien til helt utslippsfrie byggeplasser i Norge, mener Norsk Fjernvarme.
21. januar 2019 - 9:57
I uke 3 og 4 skal Sira-Kvina gjennomføre vassdragsøvelse. Vi øver regelmessig på ulike hendelser, og denne gangen skal vi gjennomføre en øvelse i samarbeid med både politi og Sirdal kommune.
21. januar 2019 - 9:28
Det er et betydelig potensial for reduksjon i energibruk og klimagassutslipp fra den norske bygningsmassen. Det viser en studie av effekter av forskning på energiområdet som ble overrakt olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fredag.
21. januar 2019 - 9:23
Kraftprodusentenes flomdempende tiltak bidrar til å redusere de samfunnsmessige skadevirkningene. Dette blir overbevisende dokumentert i en rapport utarbeidet av Multiconsult for Energi Norge.
18. januar 2019 - 11:58
Denne uken gikk konferansen Let’s Connect av stabelen med nesten 500 deltakere fra elektro-, IT- og byggebransjen.
18. januar 2019 - 9:45
Hafslund Nett var ved årsskiftet ferdig med utrullingen av nye strømmålere. Det betyr at 720.000 kunder har fått ny strømmåler, som gjør det enklere for kundene, gir bedre informasjon og legger til rette for nye tjenester.
18. januar 2019 - 9:38
Nye krav til damsikkerhet gjør at de to dammene ved Breivatn i Hjartdal kommune i Telemark skal bygges om. I mars starter arbeidene med tilrigging og uttak av stein.
18. januar 2019 - 9:33
I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra.
18. januar 2019 - 9:25
Denne ukens alvorlige hendelse i Nairobi skjedde i byggekomplekset der Norfund og Nordic Microfinance Initiative (NMI) har sine kontorer. Alle Norfunds syv ansatte og den ene ansatte hos NMI, er tatt godt vare på. Ingen er alvorlig skadet.
17. januar 2019 - 8:46
Ved utgangen av 2018 var det registrert 200.192 elektriske person- og varebiler i Norge, ifølge Motorvognregisteret. Hvor bor elbileiere flest og hvilken elbil kjører de?
17. januar 2019 - 8:40