Søk

61 - 80 av 2581 treff
Normen NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, som forskrift om elektriske lavspenningsanlegg henviser til som metode, er nå revidert og vil gjelde fra 1. juli 2018.
29. juni 2018 - 9:48
Statnett har oppdatert tiltaksplanen for systemdrifts- og markedsutvikling for perioden 2018-2022. Planen inneholder prioriterte utviklingstiltak for å utnytte nye muligheter og møte nye utfordringer når kraftsystemet endres.
29. juni 2018 - 9:41
NVE overvåker kontinuerlig leveringskvaliteten og driftssikkerheten i kraftsystemet. De to rapportene «Driften av kraftsystemet» og «Avbrotsstatstikk» utgis årlig og gir et innblikk i hvordan systemdriften det foregående året har vært.
29. juni 2018 - 9:32
Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) har valgt Sweco til å prosjektere nye Løkjelsvatn kraftverk i Etne kommune. Kraftverket skal bygges i fjell og vil øke den totale kraftproduksjonen i vassdraget.
28. juni 2018 - 10:48
Den nasjonale varedeklarasjonen for 2017 viser at fornybar andel av kraften som ikke har opprinnelsesgarantier har gått opp med to prosentpoeng.
28. juni 2018 - 10:39
Et nytt EU-prosjekt skal gi oss grønnere byer gjennom rimeligere og enklere solcellesystem.
28. juni 2018 - 10:32
Helgeland Kraft har inngått intensjonsavtale om oppkjøp av alle aksjer i morselskapet til Storuman Energi (SEAB) som selger strøm til privatmarkedet i Sverige.
28. juni 2018 - 10:25
Et grønnere og blåere transportsystem vil påvirke havnenes rolle og føre til nytt samspill mellom havnene og energibedriftene.
27. juni 2018 - 10:24
Med Batwind i drift, vil det for første gang bli mulig å lagre energi som er produsert av en havvindpark.
27. juni 2018 - 10:11
Installasjonen av smarte strømmålere i norske hjem nærmer seg slutten. Prosjektet ligger nå an til å bli om lag 1 milliard billigere enn først ventet.
27. juni 2018 - 9:52
Norge har satt seg ambisiøse klimamål for transportsektoren, og klimagassutslippene skal ned. Elektrisk veg kan bidra stort, viser ny forskning.
27. juni 2018 - 9:47
Rejlers har konsolidert virksomheten i Norge og utgjør nå et samlet miljø som kombinerer spisskompetanse innen digitalisering og ingeniørtjenester. Rejlers Engineering er etablert som forretningsområde og har fått ny leder.
26. juni 2018 - 10:21
En rekke industrier og tjenester har gjennomgått en digital revolusjon. Strømnettet har likevel ikke hatt den samme utviklingen – før nå.
26. juni 2018 - 10:11
Det totale forbruket av energiprodukter i norsk økonomi var på 603 TWh i 2017, som er en økning på 34 prosent fra 1990. Så mye som 55 prosent av forbruket skjer i industrien.
26. juni 2018 - 10:03
Hvis teknologien kommer på plass, vil du i fremtiden kunne levere strøm fra elbilen til strømnettet og tjene penger på det.
26. juni 2018 - 9:58
Foretaksmøte i Statnett SF har valgt Jon Fredrik Baksaas til ny styreleder.
25. juni 2018 - 10:44
I forrige uke fikk Nordkraft endelig konsesjon fra OED til å realisere Ullsfjordprosjektene. Ritaelva og Sveinsgård kraftverk vil bidra med ca. 47 GWh fornybar energi årlig når de settes i drift.
25. juni 2018 - 10:32
Stortinget har godkjent finansieringen av forprosjekteringsstudien til Norcems karbonfangstanlegg i Brevik. Norconsult skal bidra til å utvikle detaljerte planer for realisering av prosjektet.
25. juni 2018 - 10:27
Batterier har blitt så billige at de kan brukes til mer enn dingser og elbiler. Nå vil nettselskapene ta dem i bruk for å stabilisere strømnettet.
25. juni 2018 - 10:21
Fortsatt er den landbaserte energibransjen til de grader mannsdominert. Det er langt mellom kvinner i ledende posisjoner, men det er flere gode grunner til å tro at det ikke for evig og alltid vil være slik.
22. juni 2018 - 16:41