Søk

81 - 100 av 3220 treff
Driftsinntektene vart 593,3 millionar kroner i 2018, og driftsresultatet vart 117,9 millionar kroner.
25. mars 2019 - 13:34
Fallende kraftpriser mellom 2012 og 2016 forklarer mye av nedgangen i eiendomsskatten for kraftkommunene de siste årene.
25. mars 2019 - 11:36
Midt-Norge har vært et underskuddområde for strøm med de høyeste strømprisene i Norge. Det er i ferd med å endre seg.
25. mars 2019 - 11:30
Vi regner med at de fleste av våre lesere har registrert at et økende antall av de sakene som er publisert på dette nettstedet de siste par ukene, er lagt bak betalingsmur. Det henger sammen med en kvalitetsmessig oppgradering av det redaksjonelle innholdet.
22. mars 2019 - 20:42
Det er plass i nettet ved gassanlegget på Nyhamna til å ta imot 350 MW havvind fra Havsul, hvis parken automatisk kobles fra hvis det oppstår problemer i nettet på land.
22. mars 2019 - 12:57
40 TWh fornybar kraft kan erstatte 95 TWh fossil, altså mer enn en halvering av energibruken, ifølge Statnetts estimater.
21. mars 2019 - 21:18
Etter å ha vært assisterende jernbanedirektør og konsulent er Gunnar G. Løvås tilbake i Statnetts konsernledelse.
21. mars 2019 - 19:54
Det er vassdrag i Nord-Norge som har størst sannsynlighet for stor vårflom i år. Også enkelte elver i indre strøk i Sør-Norge har relativt stor sannsynlighet for stor vårflom.
21. mars 2019 - 14:31
I Oslo skal Fortum Charge & Drive bygge verdens første trådløse hurtigladestasjoner for elektriske taxier. Selskapet inviterer bilprodusenter til å bli med på prosjektet.
21. mars 2019 - 10:20
I 2018 gjennomførte Statnett Transport 26 tunge transporter til sjøs. De fleste var krafttransformatorer. I år ligger det an til et tilsvarende omfang.
21. mars 2019 - 10:09
Søker man på ordet «driftssentral» på internett får man bilder med kraftsensitiv informasjon. Brudd på forskriften, mener NVE.
21. mars 2019 - 9:28
Robert Utheim (36) har startet som nettsjef i Nordkraft Nett.
20. mars 2019 - 19:19
Enova ga tilsagn om 1,8 milliarder kroner til 987 energi- og klimaprosjekter i virksomheter i Norge i 2018. I tillegg ble det gitt 275 millioner kroner i støtte til nesten 15 000 energitiltak i norske hjem. Dermed endte tildelingene på totalt 2,1 milliarder. Statsforetaket er tilfreds med resultatet i de fleste sektorer, men etterlyser flere banebrytende industriprosjekter.
20. mars 2019 - 19:16
Jærentreprenør er tildelt den første kontrakten for en større oppgradering av strømnettet i regionen. Kontrakten gjelder grunnarbeid, bygg og utendørsområde for ny transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune. Kontrakten er verdt rundt 60 millioner kroner.
20. mars 2019 - 19:07
Statnetts praksis for tariffering av reaktiv effekt er i strid med regelverket, ifølge NVE.
20. mars 2019 - 14:06
Energi Norge støtter Enovas forslag om la energimerkeordningen for bygg ta hensyn til effektbruken, mens NBBL mener det kan undergrave arbeidet med energieffektivisering
19. mars 2019 - 16:42
I januar 2021 kommer nye skip fra Hurtigruten og Havila til å betjene kystruta. Skipene er "plug in hybrider" slik at behovet for strøm til hotelldrift og batterier kan dekkes av landstrøm.
19. mars 2019 - 12:33
NVE har fatta vedtak om tvangsmulkt til 16 områdekonsesjonærar og sendt varsel om tvangsmulkt for 170 konsesjonærar og eigarar av produksjonsanlegg på grunn av manglande rapportering av anleggsdata.
19. mars 2019 - 11:13
Norske strømkunder betalte over en halv milliard kroner for mye i 2018. I løpet av året betalte kunder med variabel pris i gjennomsnitt 10 prosent mer enn de med spotpris, viser beregninger gjort av sammenligningstjenesten Zmarta.
19. mars 2019 - 9:40
Vindmøllestøy kan gi søvnproblemer og mer depresjon for eldre, ifølge dansk forskning.
18. mars 2019 - 18:56