Søk

81 - 100 av 2904 treff
Nexans på Rognan har produsert og levert til sammen 915 kilometer forsterkerfrie, fiberoptiske sjøkabler til PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo). Kablene vil skape en digital bru mellom Jakarta og Surabaya.
15. november 2018 - 9:11
Markedsaktørene har løftet prisforventningene i strømmarkedet både for den kommende vinteren og for de kommende årene.
15. november 2018 - 9:05
Midtkraft Nett AS, et nettselskap lokalisert i Buskerud, har valgt Aidon som leverandør av nye smarte målere. Kontrakten ble inngått i Vikersund 26. oktober og dekker alle kundene til Midtkraft, det vil si totalt 13 500 målepunkter.
15. november 2018 - 8:59
Et økende antall utenlandske elvirksomheter og fagarbeidere søker om godkjennelse til å kunne arbeide i Norge. DSB forutsetter at de som skal arbeide i Norge også setter seg inn i regelverket som NEK 400 er en del av. NEK 400:2018 foreligger derfor nå i engelsk utgave slik at det blir enklere for utenlandske installatører, leverandører og prosjekterende å sette seg inn i normens krav.
15. november 2018 - 8:52
Tema for Grønn frokost i Lyse var blant annet hva som skjer når alle el-ferjer, el-fly og elbusser kommer?
14. november 2018 - 9:05
Multiconsult har signert en fireårig rammeavtale med den norske ambassaden i Dar es Salaam for konsulenttjenester knyttet til fornybar energi og kraftmarkeder i Tanzania.
14. november 2018 - 8:57
Norge kan bli første land i verden som erstatter all fossil energibruk med fornybar. BKK skal være en energipartner til alle næringer som vil erstatte bruk av fossil energi med strøm.
14. november 2018 - 8:48
Lyse kjøper nettvirksomheten til Forsand Elverk. Avtalen ble signert mandag 12. november og overtakelse vil skje ved nyttår.
13. november 2018 - 8:29
Styret i Akershus Energi har med beklagelse akseptert at konsernsjef Jørn Myhrer benytter sin avtale om fratreden fra 62 år.
13. november 2018 - 8:21
Sogn og Fjordane fylkeskommune har trukket BKK inn i en rettssak som burde vært avvist av tingretten. For å omgå forkjøpsretten til SFE-aksjene har fylkeskommunen konstruert en hypotetisk transaksjonsmodell, og benytter rettsvesenet som utredningsinstans.
13. november 2018 - 8:11
I desember fyrer Skagerak Energi av den første dynamittsalven i Grunnåi kraftverk. Stasjonen får et ekstra aggregat og øker produksjonen med over 20 prosent.
12. november 2018 - 9:30
Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge offentligjorde i slutten av forrige uke hvilke miljøer som blir tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.
12. november 2018 - 9:26
Hvordan skal befolkningen i Longyearbyen sikres lys og varme når kullkraftverket må stenge om få år? Statkraft foreslår å bruke fornybar hydrogen, produsert med vindkraft i Finnmark og fraktet med båt til Svalbard.
12. november 2018 - 9:21
Høstens kull fra Trainee Sør har gjennomført sine første måneder i Agder Energi. Hva har de jobbet med? Hvordan har overgangen til arbeidslivet vært og hvordan har arbeidsgiveren deres taklet "livet med ny trainee"?
12. november 2018 - 9:16
Knapt noe er meg mer nært og uunnværlig enn mobiltelefonen. Uten den innen rekkevidde er det noe vesentlig som mangler. På godt og vondt er den styrende for det meste i livet mitt. Hvordan påvirker dette hvem jeg er og det sosiale fellesskapet som jeg er en del av?
9. november 2018 - 9:34
Som første nettselskap i verden inngår BKK Nett en avtale med Siemens om å bygge en ny 132 kV transformatorstasjon med helt ny miljøvennlig teknologi. – Vi er i front med å utvikle og ta i bruk ny teknologi, og det er jeg stolt av, sier Wenche Teigland, adm. direktør i BKK Nett.
9. november 2018 - 9:27
Effektivitet, bransjesamarbeid, nett i Nord-Norge og nettkostnader. Det var noen av temaene Toini Løvseth og Wenche Teigland tok opp med Auke Lont under Statnetts Høstkonferanse.
9. november 2018 - 9:18
Skagerak Kraft AS har fått avslag på søknad om utbygging av Vinda kraftverk i Valdres.
9. november 2018 - 9:09
Oluf Ulseth vil etter avtale med styret slutte i Energi Norge, der han har vært administrerende direktør siden 2011. Styret har bedt Ulseth fortsette i stillingen ut året og bistå i prosessene med overgang til en ny administrerende direktør.
9. november 2018 - 8:54
ABB og ZERO lanserer et notat som viser hva storskala havvind kan bety for utslippskutt og næringsmuligheter.
8. november 2018 - 9:13