Søk

101 - 120 av 2749 treff
På Smartgridkonferansen i Trondheim i går lanserer Rejlers Embriq siste tilskudd til Smartgridplattformen Quant: Quant Insight.
12. september 2018 - 9:45
Elektriske passasjerfly kommer. Det er bare et spørsmål om tid. Og penger. Og teknologiutvikling.
12. september 2018 - 9:38
Rejlers Elsikkerhet har inngått avtale med Hafslund Nett AS om leveranse av DLE-tjenester i Asker og Bærum. Avtalen omfatter elsikkerhetskontroller og informasjonstjenester for ca 85.000 tilsynsobjekter med over 5.000 tilsyn i året og utgjør et vesentlig bidrag for å bedre elsikkerheten i nettområdet.
11. september 2018 - 8:49
I går åpnet Kristiansand havn Norges første, og Europas største, landstrømanlegg for cruiseskip. Nå må Norge tørre å gjøre det som trengs for at det samme skjer i resten av landet, krever Bellona.
11. september 2018 - 8:38
Steinar Pettersen (62) går av som toppleder i kraftkonsernet Salten Kraftsamband (SKS) ved årsskiftet.
10. september 2018 - 11:24
At én mann kan oppnå så mye som venstrekjempen Gunnar Knudsen gjorde er nesten umulig å forstå. Skagerak Energi er medarrangør på et seminar som skal belyse kjente og ukjente sider av hans liv og virke.
10. september 2018 - 11:20
NVE foreslår endringer i KILE-ordningen for husholdninger. Ordningen skal gi nettselskapene insentiver til riktig leveringspålitelighet.
10. september 2018 - 11:14
Selv om noen av landets kraftprodusenter klager på lite vann i en tørr sommer, er de fleste svært godt fornøyde med strømprisutviklingen.
7. september 2018 - 10:12
NVE rår OED til å gje Fardal Energi AS løyve til å byggje Fardalen kraftverk i Årdal kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil produsere om lag 49,5 GWh i året. Dette svarar til straumbruken til om lag 2500 husstandar.
7. september 2018 - 9:57
Østfold Energis resultat for 1. halvår 2018 endte på 68 millioner kroner, mot 9 millioner kroner i fjor. Resultatøkningen skyldes økte kraftpriser, effektiv drift og høy tilgjengelighet ved våre anlegg. Driftsresultatet endte på 156 millioner kroner, mot 118 millioner kroner samme periode i fjor.
7. september 2018 - 9:45
Høye kraftpriser og god drift innen alle virksomhetsområder, ga TAFJORD et driftsresultat på 199 mill. kr for første halvår. Dette er en økning på 57 mill. kr i forhold til samme periode i fjor.
7. september 2018 - 9:37
Første halvår i 2018 har vært preget av relativt stabil drift i hele virksomheten og stor aktivitet for å få gjennomført konsernomdanningen. Resultat før skatt ble 149 mill. kr, en økning på 48 mill.kr. sammenlignet med samme periode i fjor.
6. september 2018 - 10:12
Konserndirektør Toril Nag i Lyse og Digital21-utvalget har gitt råd til regjeringen om hvordan Norge må satse på forskning, kompetanse, sikkerhet og en aktiv digital næringspolitikk.
6. september 2018 - 10:06
Det aller meste som kan påvirke strømprisen peker oppover. Strømprisen for august ble den høyeste på ti år.
6. september 2018 - 9:59
Det er den unike fleksibiliteten vi har i det norske kraftsystemet som gjør at vi har brukbar kontroll på forsyningssituasjonen foran kommende høst og vinter.
6. september 2018 - 9:53
Deler av anleggsmassen ved Marka og Nedre Røssåga Transformatorstasjoner overdras til Helgeland Kraft Nett.
5. september 2018 - 9:38
Astrid Helene er en av vedens første fullt elektriske fiskebåter, den er designet og bygget av Grovfjord Mekaniske Verksted som miljøvennlig arbeidsbåt for fiskefarmer. På denne båten finner du ingen motorstøy, ingen dieselgasser, det er nullutslipp og meget god manøvrbarhet.
5. september 2018 - 9:33
Sogn og Fjordane Energi oppnådde eit konsernresultat etter skatt på 92 millionar kroner i første halvår 2018. Dette er 8 mill. kroner lågare enn same halvår i fjor, men er jamvel det nest beste i konsernets historie.
5. september 2018 - 9:27
Statkraft har overtatt vannkraftprosjektet Tidong i delstaten Himachal Pradesh i India. Vannkraftverket på 100 MW er omlag 60 prosent ferdigstilt.
5. september 2018 - 9:21
Akershus Energi oppnådde et meget godt resultat for 1. halvår 2018 med et resultat etter skatt på 90 millioner kroner. Det er 18 millioner kroner mer enn i samme periode 2017.
4. september 2018 - 10:06