Søk

101 - 120 av 3043 treff
Nettleien holdes på nivå med tidligere år selv med betydelig økte kostander fra Statnett, sier konserndirektør Frode Valla i Helgeland Kraft Nett.
9. januar 2019 - 9:32
I midten av desember ble Haugaland Næringspark (HNP) solgt til kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn. Kjøpesummen på 350 millioner kroner er gjort opp ved motregning av lån kommunene hadde til Haugaland Kraft.
8. januar 2019 - 10:12
Varanger Kraft har besluttet å organisere utviklingsarbeidet på hydrogen i et eget selskap. Selskapets viktigste oppgave er å drive forskningsprosjektet Haeolus.
8. januar 2019 - 9:59
Oppfølging av milepæl 11 i Elhub-prosjektet avsluttes, men NVE varsler ny oppfølging av nettselskapene fra Elhub settes i drift.
8. januar 2019 - 9:45
Gjennom bergvarme, solceller og en batteribank skal familien Vågen i Trøndelag i perioder bli selvforsynt med energi. Familien sparer penger på å bruke solstrøm og tjener penger på å selge overskudsstrøm ut på nettet.
7. januar 2019 - 9:37
Equinor har utøvd en opsjon om kjøp av en eierandel på 50 prosent i havvindprosjektet «Bałtyk I» i Polen fra Polenergia.
7. januar 2019 - 9:30
Norske strømkunder opplevde rekordhøye strømregninger i 2018. Nå kan en svakere norsk kronekurs gjøre prisene på strøm enda høyere i 2019.
7. januar 2019 - 9:25
Med TrønderEnergi og NTE i hovedrollene er det i Midt-Norge det skjer for tiden. Der har de to energikonsernene satt i gang prosesser som klart og tydelig beveger seg mot en ny regional bransjestruktur.
4. januar 2019 - 7:54
Oppdaterte tall fra DSB viser at 39 personer omkom i brann i 2018. Julemåneden ble spesielt dyster med åtte branndøde.
4. januar 2019 - 7:42
NVE vedtok før jul flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer blant annet reduksjon av referanserenten og økning i KILE-satsene for husholdningskunder.
4. januar 2019 - 7:33
Et mer robust strømnett er helt avgjørende for å få ned klimagassutslippene i Norge. – Når vi fornyer og forsterker strømnettet over hele landet, legger vi også til rette for det grønne skiftet, sier spesialrådgiver Jan Bråten i Statnett.
4. januar 2019 - 7:24
NTE selger deler av vindkraftporteføljen for å legge til rette for videre vekst.
3. januar 2019 - 9:51
Magne Heimvik har takket ja til å bli ny styreleder i BKK Nett.
3. januar 2019 - 9:18
Forsikringsselskapene betalte ut omtrent 650 millioner kroner for skader forårsaket av uvær i 2018. Høstflommen i Oppland og på Vestlandet var den dyreste hendelsen.
3. januar 2019 - 9:14
Ny vindkraftproduksjon i Trøndelag vil redusere det midt-norske fornybarunderskuddet.
3. januar 2019 - 9:06
OED har stadfestet konsesjonen til E.ON Wind Norway for bygging av Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk i Birkenes kommune.
2. januar 2019 - 9:39
Forbruksavgift på elektrisk strøm går ned fra 16,58 øre/kWh i 2018, til 15,83 øre/kWh i 2019. Dette er en reduksjon på 4,5 %, og en god nyhet for alle norske strømkunder.
2. januar 2019 - 9:34
Ved årsskiftet ble Forsand Elverk en del av Lyse. Det innebærer en tilvekst på rundt 1000 nye nettkunder.
2. januar 2019 - 9:29
Vår fremste utfordring i 2019; hvordan sette denne nettavisen på sporet av en økonomisk bærbar utvikling? I flere år har vi forsøkt å finne svaret uten at vi har klart å knekke koden. Trøsten får være at det er mange som sliter med det samme.
31. desember 2018 - 8:59
Clemens Kraftverk AS, eit selskap i Clemens Kraft Gruppen, har signert ein avtale med Sognekraft AS om å overta 6 småkraftverk i Fjærlandsfjorden i Sogndal kommune.
28. desember 2018 - 13:10