Søk

121 - 140 av 2581 treff
Ny teknologi skal løse komplekse utfordringer knyttet til elektrifisering. Nå er energi- og teleselskapet Lyse først ute med en løsning for strømlagring i norske hjem.
11. juni 2018 - 10:19
Det er på tide med et skrått blikk på strømprisen. Over lang tid, selv midt i vårløsningen, har den holdt seg på et relativt høyt nivå. Hvor går smertegrensen?
8. juni 2018 - 11:34
Gjennom et tett og smidig utviklingssamarbeid har Skagerak Nett og Powel Metering gjennomført et samskapingsprosjekt som skal effektivisere Skageraks avviksbehandling av måleverdier. Sammen har vi realisert et nytt prosessbasert brukergrensesnitt på topp av løsningen Avance Meter Data Management. Effektivisering, besparelser og bedre kundeservice er noen av de forventede gevinstene.
8. juni 2018 - 11:28
BKKs interne gransking bekrefter teorien om at en tett rist ved vanninntaket til Myster kraftverk forårsaket luftovermetning i Ekso 12. mai i år. I etterkant ble det funnet 45 døde fisker i elven.
8. juni 2018 - 11:21
Den første av 20 offshore vindturbiner med bøttefundamenter som installeres med bruk av sug ble vellykket satt ned på Borkum Riffgrund 2, i tysk sektor av Nordsjøen på vegne av Ørsted.
8. juni 2018 - 11:13
Høye internasjonale energipriser på kull og CO2 samt en svekket hydrologi i Norge og Sverige gir høyere priser på strøm enn på flere år!
7. juni 2018 - 9:04
Powel har vunnet en offentlig konkurranse utlyst av Göteborg Energi AB. Kontrakten omfatter innsamlingssystem for måleverdier for fjernvarme, samtlige kategori 2-5 målere på el og et mindre antall kategori 1 el-målere, vann, fjernkjøling og gass.
7. juni 2018 - 8:58
Multiconsult skal stå for implementeringen av GET FiT i Zambia. Programmet sikter mot å realisere 200 MW fornybar energi.
7. juni 2018 - 8:51
Det var god stemning i Kilden teater og konserthus i Kristiansand blant spente sertifiseringsdeltagere i Agder Energi, som etter en vel gjennomført seremoni kan smykke seg med å være Norges første sertifiserte likestilte virksomhet.
7. juni 2018 - 8:44
Gladmelding til landets hytteeiere: Fra i dag av kan også eiere av fritidsboliger benytte seg av Enovas støtteordning til boligeiere. Samtidig utvides listen over tiltak som støttes til også å inkludere akkumulatortanker som gjør det mulig å lagre energi. Målet med begge endringene er å begrense effektutfordringer i strømnettet.
6. juni 2018 - 9:33
Statnett tar i bruk VR-briller, som er blitt utviklet for dataspill og underholdning, i vår HMS-satsing. Medarbeidere som skal gjøre en jobb på Statnetts anlegg, skal trene på livreddende regler ved å bruke VR-briller.
6. juni 2018 - 9:28
Havet skjuler så mangt – blant annet skrap etter tidligere kraftutbygginger. Trollfjord Kraft har nå bidratt til å hente eget og andres gamle skrot opp fra havbunnen.
6. juni 2018 - 9:22
Administrerende direktør Stein Valle i Nord-Salten Kraft har all grunn til å være fornøyd. Nå har Statnett besluttet å investere 300 millioner kroner i Kobbvatnet transformatorstasjon. Dette kommer til å åpne opp for samlede investeringer på 1 milliard kroner, sier Valle.
6. juni 2018 - 9:15
NVE har ilagt Havrevoll mikrokraftverk i Suldal kommune i Rogaland et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner for brudd på vassdragslovgivningen.
5. juni 2018 - 9:10
Lave temeraturer, lite vind og regn har ført til høyere strømpriser enn vanlig så langt i år. Men fordi vi prissikret deler av forbruket til våre Felleskraftkunder for 1. kvartal i 2018, har vi klart å holde prisene nede. Over 8 millioner kroner fordeles ut.
5. juni 2018 - 9:02
Jörgen Hasselström (45) er fra 1. juni 2018 ansatt som EVP Energi i Multiconsult. Han blir dermed sentral i realiseringen av konsernets ambisjoner om å vokse markant innen energi internasjonalt.
5. juni 2018 - 8:57
Få månader etter at Falck Renewables kjøpte seg inn i Hennøy vindkraftverk i Bremanger, har eigarane no vedteke å bygge ut vindparken. Vindmøllene skal vere i drift i løpet av 2019.
5. juni 2018 - 8:49
Fristen for å søke NVE om støtte i forbindelse med søknader til Forskningsrådets utlysninger innenfor ENERGIX har gått ut. Det er kommet inn 28 søknader.
4. juni 2018 - 11:01
Snøsmeltingen ble kort og intens, mai ble tidenes varmeste – og både vindkraft og nedbør glimret med sitt fravær. I sum endte dette med et kraftig løft i strømprisene i mai.
4. juni 2018 - 10:55
NVE har ilagt Dalane Vind AS et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner for brudd på bestemmelser fastsatt i godkjente planer i forbindelse med etableringa av Svåheia vindkraftverk i Eigersund kommune, Rogaland fylke. Dalane Vind AS har benyttet forsøplede masser fra avfallsanlegg til istandsettelse av vei og etablert et massetak uten nødvendig godkjennelse.
4. juni 2018 - 10:48