Søk

121 - 140 av 2089 treff
Morgendagens terrorist løper ikke rundt med bombebelte. Vedkommende sitter foran tastaturet, og har programmering som morsmål.
30. november 2017 - 9:46
Antallet konsesjoner til bygging av småkraft går nedover, men byggeaktiviteten er fortsatt høy.
30. november 2017 - 9:37
Regjeringen endrer nå den såkalte ledningsforskriften. Dette vil gjøre det enklere og billigere å etablere ledningsanlegg som strømnett og bredbånd i hele landet. De nye reglene vil bidra til økt digitalisering av Norge og mer forutsigbare rammebetingelser for alle ledningsaktører.
30. november 2017 - 9:32
Hywind Scotland, verdens første flytende vindpark, vil neste år bli tilkoblet et batteri for lagring av strøm fra vindparken.
29. november 2017 - 9:59
Skal kraftbransjen være i front og finne de rette løsningene for fremtiden må en tenke nytt der en før har løst utfordringer tradisjonelt. Og skal bransjen tiltrekke seg de beste hodene må en bli mer innovativ.
29. november 2017 - 9:49
Spillvarme og kortreist, fornybar energi, kan bli små, urbane kraftverk. Disse blir så effektive at de kan forsyne hele boligområder med energi.
29. november 2017 - 9:43
Store deler av den norske skipsflåten er moden for å ta i bruk elektrisitet som drivkraft. For å legge forholdene til rette for elektrifisering av norske fartøy har standardiserings-organisasjonen Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Enova inngått en avtale om å etablere et forum for elektrifisering av skipsfarten.
29. november 2017 - 9:34
ÅF Lighting vant Norsk Lyspris 2017 "Beste innendørsprosjekt" for belysningen i maskinsalen på Rånåsfoss III kraftverk.
28. november 2017 - 9:49
Seks natur- og miljøorganisasjoner ber om grundig vurdering av miljøkonsekvensene før søknaden om bygging av strømkabel til Skottland behandles. Organisasjonene frykter store skader av effektkjøring i norske vassdrag.
28. november 2017 - 9:42
Klepp Energi, Austevoll Kraftlag og Odda Energi tar pallplassene i norgesmesterskapet i leveringspålitelighet.
28. november 2017 - 9:34
Kundetilfredsheten blant strømforbrukere stiger ytterligere fra i fjor, og er på sitt høyeste nivå siden 2010.
28. november 2017 - 9:26
Utslippene fra transportsektoren er relativt stabile, selv om transportmidlene blir mer energieffektive. Klimaeffekten spises foreløpig opp av økte transportmengder. Det viser Enovas ferske markedsutviklingsrapport.
27. november 2017 - 9:47
Sytti tusen kubikkmeter stein er brukt for å forsterke dam Votna i Fyresdal i Telemark.
27. november 2017 - 9:42
I statsråd er Småkraft AS gitt tillatelse til å bygge Nordåna kraftverk og Dalaåna kraftverk i Forsand kommune, Rogaland. Samtidig har Lyse Produksjon AS fått tillatelse til å regulere og overføre vann fra Hefteholstjørna og Grønakråtjørna til det eksisterende reguleringmagasinet Lyngsvatn.
27. november 2017 - 9:36
Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 33,3 øre/kWh i 3. kvartal 2017. Dette er en oppgang på 9 prosent sammenliknet med 3. kvartal i 2016.
27. november 2017 - 9:30
Det er rekordhøy aktivitet i kraftforsyningen for tiden. Ferske tall fra SSB anslår at investeringene i 2017 vil nå 32,7 milliarder kroner. Fra samme sted antydes det enda mer i 2018.
24. november 2017 - 9:32
Da Venstre i sitt alternative budsjett foreslo endringer i grunnrenteskatten, hadde vi et håp om at partiet ville nå frem i forhandlingene med KrF og de blå regjeringspartiene. Dessverre skjedde ikke det.
24. november 2017 - 9:26
Nettalliansens nyeste felles anskaffelse er nå konkludert, hvor det etableres en rammeavtale med Siemens AS på kjøp av nettstasjoner, transformatorer, høyspentkoblinger og høyspentbrytere. Avtalen skal sikre at nettselskapene får en operativ tilnærming til digitalisering av distribusjonsnettet, inkludert nettstasjonsovervåking.
24. november 2017 - 9:19
Is som legger seg på kraftledninger, vindturbiner og solceller er et problem. Men forskere og ingeniører er på sporet av en ny løsning.
24. november 2017 - 9:11
Mildere temperaturer, tysk forhandlingsoppbrudd og ny informasjon om svensk kjernekraft er hva som påvirker kraftprisene denne uken.
23. november 2017 - 10:06