Søk

121 - 140 av 2502 treff
Omformerstasjonen for første fase av elektrifisering av Johan Sverdrup-feltet på Utsirahøyden er spenningssatt. Det gir en reduksjon av klimagassutslipp tilsvarende utslippet fra 70 000 fossildrevne biler.
11. mai 2018 - 10:12
I framtida kan intelligente, trådløse bolter i vindmøller eller i romfart, gi beskjed når noe er galt. Dette vil kunne redusere menneskelig skader. I tillegg skal de smarte boltene være rimelige.
11. mai 2018 - 9:56
BKK oppnådde et konsernresultat for første kvartal 2018 på 885 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 500 millioner kroner fra første kvartal 2017.
11. mai 2018 - 9:47
Det hittil mest krevende prosjektet er nå satt i drift. Med en fallhøyde på 615 meter vil vannkraftverket på Espeelvi produsere nok strøm til å dekke strømforbruket til 1200 OBOS-leiligheter.
9. mai 2018 - 9:29
– Jeg er glad for å utnevne Sigurd Løvfall som direktør for energidivisjonen vår, sier adm. direktør Grete Aspelund. Han har solid faglig innsikt, sterke lederevner og er svært forretningsorientert. Med Sigurd med på laget vet jeg at Sweco går styrket inn i fremtiden.
9. mai 2018 - 9:19
Et oppgitt kraftprosjekt ble spavendt etter «småkraftmetoden». Med ny byggekost på under halvparten av utgangspunktet er Terråk Småkraftverk et av de aller mest attraktive prosjektene det går an å få tak i. Samme prosess skjer i dag med en rekke andre småkraftkonsesjoner.
9. mai 2018 - 9:13
Haugaland Krafts bidrag til regionens verdiskaping er beregnet til 716 millioner kroner og skatteinntektene fra selskapet og de ansatte utgjør ytterligere 192 millioner kroner. Konsernet bidrar også gjennom sine mange underleverandører og det er i løpet av året handlet for over 300 millioner kroner lokalt.
8. mai 2018 - 10:44
Reykjavik Energy har inngått fem ulike rammeavtaler med Norconsult om levering av tjenester knyttet til eldistribusjon og landskapsarkitektur.
8. mai 2018 - 10:37
Lofot-konsernet hadde i 2017 et overskudd etter skatt på kr 61,5 millioner, mot kr 70,7 millioner i 2016. Resultatet er noe lavere i forhold til fjoråret, noe som i hovedsak skyldes at en fikk en resultateffekt i 2016 på salget av Kanstadlinja til Statnett, samt at bransjen innenfor nettvirksomheten har hatt noe strammere rammevilkår enn i 2016.
8. mai 2018 - 10:27
Hafslund oppnådde et resultat etter skatt i 1. kvartal 2018 på 154 millioner kroner, opp fra 149 millioner kroer i 1. kvartal 2017. Energileveransene var 13 prosent høyere på grunn av kaldere vær og flere nettkunder. Samtidig som 550.000 av totalt 700.000 AMS-målerne er installert, passerte NVE-kapitalen 10 milliarder kroner.
8. mai 2018 - 10:21
Strømforbruket per husholdning i Norge har gått ned siden 1993. Mens velstandsøkningen har i samme periode sørget for at strømforbruk på hytter er tredoblet.
8. mai 2018 - 10:16
Ballangen Energi etablerer samarbeid med Polar Kraft innen strømsalg
7. mai 2018 - 9:48
Fosen Vind DA har inngått kontrakt med Nettpartner AS som entreprenør for nettilkoblingen av Geitfjellet vindpark i Snillfjord.
7. mai 2018 - 9:40
Christina Søgård er ansatt som direktør kommunikasjon og myndighetskontakt i Energi Norge.
7. mai 2018 - 9:36
Per Sanderud er nominert til Norges styremedlem i Den europeiske utviklingsbanken (EBRD), London og har i dag sagt opp stillingen som vassdrags- og energidirektør.
7. mai 2018 - 9:27
Ved utgangen av 1. kvartal var 5,3 TWh ny vindkraft og 2,1 TWh ny vannkraft under bygging. Det er omtrent på samme nivå som forrige kvartal.
5. mai 2018 - 10:30
Når de økonomiske resultatene til landets energiselskaper i 2017 legges sammen blir det mange milliarder av det. Det kan nesten virke som om all hausingen rundt behovet for bedre rammebetingelser er i overkant overdrevet.
4. mai 2018 - 9:47
ABB AbilityTM Power Transformer, avduket på Hannover Messe i Tyskland, er verdens første løsning for digitalt integrerte krafttransformatorer og betyr noe helt nytt for teknologien. Alle krafttransformatorer som leveres fra ABB, vil utstyres med digitale muligheter, som tilrettelegger for fjernovervåking og dataanalyse av vitale parametere i sanntid. Det vil forbedre påliteligheten og muliggjøre høyere utnyttelse av utstyret i kraftnettet.
4. mai 2018 - 9:43
Nordlandsnett og Powel skal gjøre vedlikeholdsprosessen mer effektiv ved hjelp av digitalisering, avansert dataanalyse og sensorteknologi. Første steg er et nytt prosjekt som tar sikte på å forbedre og automatisere den årlige inspeksjonen av nettstasjoner.
4. mai 2018 - 9:34
Med et resultat i 2017 på 120,4 MNOK etter skatt er Nordkraft for første gang siden 2013 i posisjon til å dele ut 25 MNOK i utbytte til sine eiere.
4. mai 2018 - 9:23