Søk

121 - 140 av 3220 treff
Østfold Energi har fått tilskudd fra Enova til å teste ny energiteknologi. Nortura i Rakkestad vil være de første som får overskuddsvarme omgjort til kjøling.
11. mars 2019 - 9:56
Statnett kan bygge trafostasjoner ti prosent billigere, men mangler insentiver til å kutte kostnader, ifølge en rapport Sweco har laget for NVE.
8. mars 2019 - 15:28
Fortsatt er det betydelig kjønnsmessig skjevfordeling i energibransjen. Alle nivåer domineres av menn. Underskuddet på kvinner er påtagelig, men det er tendenser til at det er en utjevning på gang.
8. mars 2019 - 11:57
Førebels rekneskap viser at Sogn og Fjordane Energi (SFE) fekk eit resultat etter skatt på 286 millionar kroner. Det er ein auke på 92 millionar frå året før.
8. mars 2019 - 10:09
Endelig er BKK Challenge i gang i Bergen. På bare 24 timer skal 80 kreative hoder jobbe sammen for å finne nye energiløsninger for en bærekraftig fremtid.
8. mars 2019 - 10:05
Norden har for tiden underskudd i ressurssituasjonen, noe som gjør oss enda mer avhengig av utveksling med landene rundt Norden.
7. mars 2019 - 9:48
Et bedre samspill mellom menneske og maskin er nøkkelen til optimalisert drift i vannkraftverkene.
7. mars 2019 - 9:38
Arbeiderpartiet ber regjeringen raskt fremme lovendringen som hindrer private å bygge utenlandskabler. Energiministeren sier nei.
7. mars 2019 - 9:26
Zürich kommunes energiselskap, ewz, har et strategisk mål om en 100% fornybar energiproduksjon i sin portefølje. Derfor kjøper ewz Måkaknuten vindpark i Gjesdal og Bjerkreim kommuner. Norsk Vind Energi AS skal bygge og drifte vindkraftverket.
6. mars 2019 - 19:45
Det ble installert totalt ca. 23,5 MWp sol i Norge i 2018, som betyr en vekst i solkraftmarkedet på 29% i forhold til 2017.
6. mars 2019 - 9:33
Flere av tiltakene Enova støtter i boligmarkedet viser en positiv utvikling. Derfor justerer Enova flere støttesatser med virkning fra 1. juni i år. Samtidig blir det ikke lenger mulig å få støtte til varmestyringssystem.
6. mars 2019 - 9:07
Foreløpig regnskap viser at TAFJORD-konsernet fikk et resultat etter skatt for 2018 på nærmere 259 mill. kr. Dette er en økning på 89 mill. kr. i forhold til året før.
6. mars 2019 - 9:02
Norske kraftselskaper har utviklet et felles språk som skal forenkle digitaliseringen og rydde opp i gammelt rot.
5. mars 2019 - 23:20
Lyse tar i bruk filmsnutter og VR-briller for å øke ungdoms bevissthet rundt elsikkerhet for å hindre brann og skader i forbindelse med bruk av strøm. Den nye undervisningen gir også kunnskap om hvordan strøm produseres.
5. mars 2019 - 9:58
Norconsult omsatte i fjerde kvartal 2018 for 1,566 milliarder kroner, som tilsvarer en økning på 14 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet utgjorde 103 millioner kroner – en økning på 18 millioner fra samme kvartal i 2017.
5. mars 2019 - 9:51
VEO har underskrevet kontrakter på å oppgradere to norske vannkraftverk, et for Helgeland Kraft og et for Glitre Energi, med opsjon på ytterligere et prosjekt for sistnevnte.
5. mars 2019 - 9:41
Veldig mange menn over 50 i kraftbransjen rekrutterer kun fra halve befolkningen, ifølge Eidsiva-direktør Stig Morten Løken.
5. mars 2019 - 9:35
Enova varsler konkurransebasert støtteordning for helhetlig utbygging av hurtigladere i utvalgte områder hvor elbilsatsingen ennå ikke har kommet ordentlig i gang. Først ut er Finnmark og Nord-Troms.
4. mars 2019 - 9:45
OED har gitt BKK konsesjon til å overføra delar av nedbørfelta til Tverrelvi og Muggåselvi til Evanger kraftverk. I tillegg er det gitt konsesjon til å utnytta restvassføringa i elvene i to kraftverk.
4. mars 2019 - 9:40
NVE foreslår at det innføres nye konsesjonsvilkår for reguleringen av Hjartdøla- og Tuddalsvassdraget. Direktoratet foreslår tre nye punkt for slipp av minstvassføring i Hjartdøla, Heiåi og Bjordøla.
4. mars 2019 - 9:36