Søk

121 - 140 av 2904 treff
Oslofjorden blir grønnere når båtene på Norges største bilfrie passasjersamband vil gå på batteri fra høsten 2019. Da blir de de tre båtene på B10 Nesodden – Aker brygge elektriske.
1. november 2018 - 8:45
NVE har deltatt i forskningsprosjektet REMIX. Resultater fra prosjektet viser at EU på ulik måte og i varierende grad, har påvirket støtteordninger for fornybar kraftproduksjon.
31. oktober 2018 - 9:41
MIP Miljøkraft AS har i statsråd fått konsesjon til bygging av Stikkelvika kraftverk og regulering av Kjerringvatnet i Hattfjelldal kommune, Nordland.
31. oktober 2018 - 9:36
Skagerak Energi har gått helt til topps i skarp konkurranse med en rekke andre norske nettsteder. Farmandprisen kårer de beste nettstedene hvert år, og i år vant Skageraks nye nettsider.
31. oktober 2018 - 9:28
NVE har beregnet foreløpige inntektsrammer for 2019. Samlet inntektsramme er på 17,6 milliarder kroner for alle nettselskapene eks. Statnett SF. Varsel om inntektsramme for alle selskaper blir sendt i starten av desember.
31. oktober 2018 - 9:23
Mange virksomheter i energisektoren bruker skytjenester og setter ut IT-driften. Som del av et prosjekt innen digital proaktiv beredskap har NVE sett på hvilke tiltak som kan redusere sjansen for uønskede IKT-hendelser ved tjenesteutsetting.
30. oktober 2018 - 8:51
TrønderEnergi blir operatør på Roan Vindpark, den nest største vindparken i Fosen Vind.
30. oktober 2018 - 8:44
Sognekraft vann konkurransen om å levera kraft til det nye storfylket Vestland. Avtalen strekkjer seg over to år, med opsjon på ytterlegare to år, og har ein storleik på 140 GWh i året.
30. oktober 2018 - 8:37
Statkraft har besluttet å bygge vindparken Kilathmoy, sørvest i Irland. Vindparken vil få en effekt på 23,1 MW, og blir Statkrafts første i Irland.
30. oktober 2018 - 8:28
Møre Trafo er vinneren av "Årets Tafjord EnergiArena-bedrift". De har jobbet systematisk både med folk og bygg. Det merkes på strømregninga.
29. oktober 2018 - 9:15
Roan vindpark er den første av vindparkene til Fosen Vind som blir ferdigstilt. Før jul i år vil vindparken bli overført til Statkraft som driftsoperatør.
29. oktober 2018 - 9:03
Økt elektrifisering for å nå klimamålene, digitalisering, økt behov for datalagring og forventninger om mer vindkraft er hoveddrivere i utviklingen av kraftsystemet fremover, sa konserndirektør Håkon Borgen i Statnett under Nasjonalt kraftsystemmøte.
29. oktober 2018 - 8:57
Statkraft har inngått avtale med EDP Energias do Brasil om å kjøpe en gruppe med åtte vannkraftverk i delstaten Espírito Santo i Brasil. Porteføljen har en samlet installert effekt på 131,9 MW og vil styrke Statkrafts virksomhet i Brasil.
26. oktober 2018 - 10:45
- Forsking viser at regulering av vassdrag har forhindra flaumar. Lågare skatt på vasskraft vil utløysa nye tiltak mot flaum i regulerte vassdrag.
26. oktober 2018 - 10:11
Multiconsult har signert kontrakt med den tyske utviklingsbanken KfW for to miljøkonsekvensutredninger i Pakistan knyttet til det dårlige strømnettet i landet.
26. oktober 2018 - 10:00
Eidsiva Bioenergi og Rambekk renseanlegg har i fellesskap etablert en ny varmesentral for utveksling av varme mellom renseanlegget og fjernvarmenettet i Gjøvik.
26. oktober 2018 - 9:54
Midt-Telemark Energi sparer 8 millioner kroner på en felles driftssentral med Skagerak Nett. I tillegg får kundene bedre informasjon ved strømbrudd og raskere respons ved feil på kveldstid og i helger.
26. oktober 2018 - 9:38
Kraftig vekst i variabel vind- og solkraftproduksjon, gjør at den fleksible vannkraften kommer til å spille en enda viktigere rolle i årene fremover. Samtidig er den med på å forbygge flomskader.
25. oktober 2018 - 9:39
DSB ber Statnett om å dokumentere at de har fulgt opp pålegget om å stille kvalifikasjonskrav i henhold til forskriftene til dem som utfører sikkerhetsarbeid på elektriske anlegg.
25. oktober 2018 - 9:30
Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 2679 millioner kroner i tredje kvartal. Dette var en økning på 1243 millioner kroner fra tilsvarende periode i 2017.
25. oktober 2018 - 9:22