Søk

121 - 140 av 2749 treff
NVE har gjeve Eidsdal Kraft AS i Norddal kommune i Møre og Romsdal eit lovbrotsgebyr på 700 000 kroner for å ha hatt for stor slukeevne i Eidsdal kraftverk.
4. september 2018 - 10:00
Statkraft og Agder Energi har avtalt at Statkraft overtar alle andelene i vindkraftutviklingselskapet Statkraft Agder Energi Vind DA (SAE Vind).
4. september 2018 - 9:52
En av verdens lengste strømkabler kommer på plass langs Tysklands kyst. Nå legges de første 99 kilometerne i retning Norge.
4. september 2018 - 9:46
Tussa kraftverk har blitt oppgradert med nye turbinar og ny teknologi. Etter fem månader med produksjonsstopp, er kraftverket no tilbake i ordinær drift.
3. september 2018 - 9:58
BKK leverer et konsernresultat første halvår 2018 på 986 millioner kroner. Dette er en økning på 485 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2017.
3. september 2018 - 9:50
God drift, høye kraftpriser, samt nedsalg i Fjordkraft i forbindelse med børsnoteringen førte til et godt første halvår for Skagerak-konsernet. Økte kostnader i nettvirksomheten knyttet til uvær i vinter, trekker resultatet noe ned.
3. september 2018 - 9:45
«Belanti» – en løsning for å hindre overbelastning i strømnettet gikk seirende ut av Innovation Camp på ONS Young. Vinnerne er fra Klepp ungdomsskole.
3. september 2018 - 9:38
I den landbaserte energibransjen er det fornuftig å finne hverandre i en større grad av teknologisk samarbeid, mener konserndirektør Bente Haaland i Statnett. Det er en betimelig oppfordring.
31. august 2018 - 9:21
TrønderEnergi-konsernet leverer et justert driftsresultat på 232 millioner kroner mot 327 millioner kroner for samme periode i fjor.
31. august 2018 - 9:12
E-CO Energi oppnådde et resultat etter skatt i første halvår 2018 på 595 millioner kroner, en økning på 168 millioner kroner fra første halvår 2017. Resultatøkningen må i hovedsak ses i sammenheng med høyere oppnådd salgspris og oppkjøpet av Hafslund Produksjon i august 2017, samt et urealisert tap på prissikringskontrakter.
31. august 2018 - 8:46
Statnett har i løpet av de tre siste årene erstattet to sjøkabelanlegg mellom Solberg og Filtvet i Hurum kommune og Brenntangen i Vestby kommune med nye 420 kV-anlegg. I går ble siste anlegg mellom Filtvet og Brenntangen satt i drift.
31. august 2018 - 8:38
Introduksjon av hydrogen drivstoff er en krevende oppgave hvor Hyop er en av pionerene. I sitt syvende driftsår erfarer Hyop at tilgangen på driftskapital er så knapp at man ser seg nødt til å stanse driften av hydrogenstasjonene.
30. august 2018 - 9:44
Med et resultat på 40 MNOK har Ringerikskraft mer enn doblet resultatet etter skatt sammenlignet med første halvår 2017. Fullt trykk i entreprenørvirksomheten er største bidragsyter til resultatveksten.
30. august 2018 - 9:37
Det drar seg til mot ferdigstilling av milliardsatsingen til Agder Energi i Åseral kommune i Vest-Agder. Nå er det først og fremst Åseral-nord prosjektet og installasjon av aggregat nummer 2 i Skjerka kraftverk som gjenstår.
30. august 2018 - 9:26
NTE oppnådde i første halvår 2018 et resultat etter skatt på 135 millioner kroner, mot 213 millioner kroner samme periode i fjor. Hovedårsaken til endringen er lite nedbør og dermed vesentlig lavere produksjon av fornybar energi.
29. august 2018 - 9:34
Statnetts halvårsregnskap for 2018 er godkjent av styret. Nå foreligger halvårsrapporten som beskriver et Statnett som er nær toppen av intensitet i sin lenge planlagte og omfattende utbyggingsperiode.
29. august 2018 - 9:27
Etter en tørr og varm sommer er det unormalt lite vann i norske kraftmagasiner for årstiden. Dette medfører uvanlig høye priser for denne årstiden, men det er ingen grunn til å frykte at forsyningssikkerheten er truet.
29. august 2018 - 9:16
Uforutsette feilsituasjoner i strømnettet og effekten av prissikringer gir Eidsiva et lavere resultat enn forventet for første halvår 2018.
28. august 2018 - 9:39
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å utrede mulighetene for å forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene med strøm fra flytende havvind. Olje- og gassplattformene kan bli de første i verden som forsynes med kraft fra flytende havvindturbiner.
28. august 2018 - 9:32
Aldri før har det vært produsert mer vindkraft i Norge som i fjor med 2,9 TWh. Det tilsvarer gjennomsnittsforbruket til rundt 180 000 husholdninger.
28. august 2018 - 9:22