Søk

141 - 160 av 3220 treff
Sogn og Fjordane Energi (SFE) kjøper ut TAFJORD Kraftproduksjon og Sognekraft frå fire vindkraftprosjekt i Sogn og Fjordane.
4. mars 2019 - 9:27
Planleggingen av utlysningene med midler fra ENERGIX i 2019 er godt i gang. Dette er oppdatert informasjon som kan være nyttig for deg som planlegger å søke.
1. mars 2019 - 10:51
I styremøtet til Sunnfjord Energi 28. februar la BKK fram eit forslag til samanslåing av dei to selskapa. Styret vil at administrasjonen skal gå i dialog med BKK for å konkretisere forslaget.
1. mars 2019 - 10:44
Til tross for solid underliggende drift bidro økte kraftpriser og flere avbrudd til et svakere resultat for Hafslund i 2018. Konsernet hadde i 2018 et driftsresultat (EBIT) på 758 mill. kroner (2017: 957 mill. kroner), hvorav nettvirksomheten utgjorde 811 mill. kroner (1 016 mill. kroner).
1. mars 2019 - 10:35
Kommende uke er det klart for årets PTK-arrangement – eller mer presist produksjonsteknisk konferanse. Denne stormønstringen innen norsk vannkraft er vel verdt noen refleksjoner, også vurdert i historisk perspektiv.
1. mars 2019 - 10:29
Siemens skal levere strømforsynings- og automatiseringssystemer til Nordlaks’ Havfarm 1. Havfarmen skal leveres i 2020, og er et av de største utviklingsprosjektene i norsk havbruksnæring.
28. februar 2019 - 13:51
2018 var et rekordår for E-CO Energi med et driftsresultat på 3 669 mill. kroner. Dette utgjorde en forbedring på 1 432 mill. kroner sammenliknet med 2017.
28. februar 2019 - 11:42
Strømprisene fortsetter nedover, den siste uken har spotprisen falt ytterligere fem prosent. Høye temperaturer og lavere etterspørsel etter kraft er årsaken.
28. februar 2019 - 9:27
Det er stor breidde i NVEs tilsynsverksemd, som omfattar vassdragsanlegg, energiforsyning og energibruk. I 2018 kravde den store byggeverksemda innan vindkraft og kraftliner svært tett oppfølging.
28. februar 2019 - 9:20
Multiconsult leverte vekst i netto driftsinntekter i fjerde kvartal hovedsakelig fra økt debiteringsgrad og høyere timerater i Norge. Resultatet ble negativt påvirket av høyt nivå på netto prosjektnedskrivinger og lavt resultat i LINK arkitektur.
27. februar 2019 - 9:17
– Dette er ei offensiv satsing på grønt skifte og miljøvenleg transport. Då vi handsama det nye bussanbodet, løfta vi miljøprofilen betydeleg, som eit naturleg framhald av fergeanboda.
27. februar 2019 - 9:11
Rundt 158 000 husholdningskunder byttet kraftleverandør i 4. kvartal 2018, og samlet for året er det gjennomført 577 000 bytter. Aldri før har flere husholdningskunder byttet kraftleverandør innad i ett kvartal eller år.
27. februar 2019 - 9:05
Skagerak Energi fikk i 2018 et resultat etter skatt på 1 070 millioner kroner, hvor om lag halvparten er knyttet til nedsalget i Fjordkraft. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble på 1 987 millioner kroner, en bedring på 21 prosent fra foregående år.
26. februar 2019 - 14:59
Nå kan elevene ved Skedsmo videregående skole på Lillestrøm lade mobiltelefonene sine ved hjelp av lokal solcelle-teknologi.
26. februar 2019 - 9:41
BKK meiner Sogn og Fjordane fylkeskommune nyttar domstolen for å omgå avtalar dei sjølve har inngått. Forkjøpsretten til aksjane i Sogn og Fjordane Energi (SFE) er avtalt i aksjonæravtalen mellom eigarane og er ein del av SFE sine vedtekter. I tillegg er forkjøpsretten nedfelt i aksjelova.
26. februar 2019 - 9:33
I årsskiftet 2020/2021 flytter hovedkontoret til BKK fra Kokstad til «Skipet».
25. februar 2019 - 9:08
Sist uke ga konsernstyret i Lyse grønt lys for å sette i gang rehabilitering av dammer Lyngsvatn som ligger i Forsand og Hjelmeland kommune.
25. februar 2019 - 9:02
Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 48,6 øre/kWh i 2018. Det er 41 prosent mer enn året før og det høyeste nivået som er registrert i statistikken. Vi må tilbake til 2010 og 2011 for å finne strømpriser i nærheten av dette nivået.
25. februar 2019 - 8:57
Den digitale utfordringen kan ta pusten fra noen og enhver. Det er et samstemt kor i energibransjen som understreker betydningen av de muligheter denne teknologien åpner opp for. Men så langt er det kun beskjedne resultater å vise til.
22. februar 2019 - 8:30
Plug er det nye navnet på landstrømselskapet som BKK og Bergen Havn eier sammen, og som til nå har hatt navnet Bergen Landstrøm.
22. februar 2019 - 8:26