Søk

141 - 160 av 2339 treff
Siden regjeringen overtok makten i 2013, er elavgiften økt med 3,5 øre utover vanlig prisstigning. Det betyr tre milliarder kroner i ekstra regning til strømkundene, når momsen tas med.
2. mars 2018 - 8:54
Nordkraft selger sitt vannkraftprosjekt Tokagjelet i Kvam herad til Clemens Kraft. I tillegg er det inngått et samarbeid hvor Nordkraft vil bistå Clemens Kraft med utvikling av prosjekter fremover.
1. mars 2018 - 10:36
Onsdag denne uken skal temperaturene være på sitt laveste. Men, det er likevel ikke ventet at vi skal se ukens høyeste spotpris denne dagen. Kalde værprognoser, kombinert med forventninger om lite vind, gjør at man forventer ukens høyeste spotpris på torsdag.
1. mars 2018 - 9:11
Norsk vindkraftproduksjon økte mer enn 30 % i 2017 sammenlignet med 2016. Storstilt utbygging og bedre vindforhold ligger bak.
1. mars 2018 - 9:06
Statkraft har inngått kontrakt med Andritz Hydro AS som skal utføre turbinrehabilitering i Kvilldal kraftverk.
1. mars 2018 - 8:58
Opplæringstilbudet i viklerfaget står i fare for å bli lagt ned. Dette til tross for at behovet for denne fagkompetansen er betydelig. Skolene henviser til mangel på søkere.
1. mars 2018 - 8:51
TrønderEnergi satser på løsninger for fremtidens energimarked, planlegger nytt nettkonsern med NTE, vil vokse innen operatørskap og avhender strømsalgsvirksomheten.
1. mars 2018 - 8:44
Styrene i NTE Holding AS og TrønderEnergi AS er enige om hovedprinsippene for etablering av et felles nettkonsern bestående av virksomhetene i NTE Nett og TrønderEnergi Nett.
28. februar 2018 - 11:00
Motstandere av kraftutveksling med Europa argumenterer med at lave kraftpriser er Norges konkurransefortrinn. Det kan være å stikke hodet i sanden.
28. februar 2018 - 9:01
Østfold Energis varmevirksomhet fortsetter veksten den har hatt de siste årene. Det neste året vil fire nye leilighetsbygg i Sarpsborg sentrum koble seg på fjernvarmenettet slik at totalt 171 nye leiligheter får levert fornybar energi til oppvarming og tappevann.
28. februar 2018 - 8:46
Det brant mindre i driftsbygninger på norske gårder i 2017 enn året før. Ferske statistikk viser skadeutbetaling på 188 millioner kroner i fjor, mot 315 millioner i 2016.
28. februar 2018 - 8:38
Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,4 øre/kWh i 2017. Det er 8,9 prosent mer enn i 2016.
27. februar 2018 - 9:37
Haugaland Kraft AS og Fitjar Kraftlag SA går i forhandlingar om å konvertera Fitjar Kraftlag sin eigarpost på 3,4 % i Sunnhordland Kraftlag (SKL) til eigarskap i Haugaland Kraft.
27. februar 2018 - 9:33
Skal norsk vannkraft og naturgass ha en rolle i det europeiske kraftmarked i 2050, trengs en ny og felles europeisk politikk. Dette går fram av en ny studie.
27. februar 2018 - 9:28
Marit Garvik er Lyse og IVARs personvernombud.
26. februar 2018 - 9:02
Norge kan bli et av verdens mest attraktive land for datasentre og databasert næringsliv. Det kommer frem i regjeringens nye datasenterstrategi.
26. februar 2018 - 8:57
Nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en tydelig vekst i 2018.
26. februar 2018 - 8:49
I aviser landet rundt er det flere, anført av Nei til EU og enkelte fagforbund, som hevder Norge både vil miste kontroll over energiressursene og oppleve høyere strømpriser som følge av EUs tredje energimarkedspakke og deltakelsen i EUs energibyrå ACER. Slik er det ikke.
23. februar 2018 - 10:12
Neste år kan Statsraad Lehmkuhl seile ut av havna i Bergen helt uten utslipp. Enova støtter det innovative batteriprosjektet med over 4 millioner kroner.
23. februar 2018 - 10:07
Vi er fornøyd med at vi klarer å levere et resultat som ble langt bedre enn ventet, og spesielt fornøyd med at alle tre virksomhetsområdene (Vannkraft, Nett og Strøm) leverte over forventningen.
23. februar 2018 - 10:01