Søk

141 - 160 av 2089 treff
Ballangen Energi og Nordkraft ruster seg for fremtiden, og har nå inngått en avtale der sammenslåing av strømnettet er det største av flere tiltak. Dette iverksettes fra 1. januar 2018.
23. november 2017 - 9:54
I går ble Dudgeon Offshore Wind Farm offisielt åpnet av Statkraft og partnerne Statoil and Masdar. Havvindparken på 402 MW er bygget utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia.
23. november 2017 - 9:48
Nye grenser sprenges under byggingen av Grytendal småkraftverk i Bindal. Boringseksperten Norhard har slått sine tidligere rekorder ved å bore 555 meter med en diameter på hele 1,5 meter.
23. november 2017 - 9:34
Investeringene innen kraftforsyning øker med hele 21 prosent i 2017. Anslagene for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder allikevel på et fall i 2017. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere oljeinvesteringer.
23. november 2017 - 9:30
Sammen skal LinjePartner AS og GrunnPartner AS levere nettkobling til Hitra 2 Vindpark. Oppdraget er vunnet i konkurranse med lokale og nasjonale leverandører.
22. november 2017 - 9:25
For NVE virker det å ha gått prestisje i å sammenslå norske nettselskap. Så mye prestisje at direktoratet tyr til kunstige argumenter for å fremme konsolidering.
22. november 2017 - 9:20
Nå kobles solstrømmen på Tveita senter, Møllergata 39 og Manglerud senter i Oslo. Holder været kobles også Lambertseter senter og OUS Mortensrud opp.
22. november 2017 - 9:14
- PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har avdekket flere alvorlige avvik når det gjelder sikkerheten i Nødnett. Det tar vi på største alvor, og har for lengst startet arbeidet med å tette sikkerhetshullene, sier direktør i DSB, Cecilie Daae.
22. november 2017 - 9:06
I Afrika sør for Sahara mangler 600 millioner mennesker tilgang til energi. 116 nye kullkraftverk er under planlegging i Afrika og Midtøsten for å imøtekomme det økende energibehovet. Om vi skal lykkes med å stanse klimaendringene, haster det med store investeringer i ren energi.
21. november 2017 - 8:03
Damkrona er Den Norske Damkomiteens hederspris, og i år var det dam Elgjsø som vant den gjeve prisen. - Det er en anerkjennelse å vinne en slik pris, sier Swecos Trond Lyngstad.
21. november 2017 - 7:54
Takket være norsk støtte over mange år kan Mosambik bli en regional strømgigant i Afrika.
21. november 2017 - 7:44
Et nyrenovert vannkraftverk på svensk side av grensen betaler 50 millioner kroner mindre i skatt årlig enn om det hadde ligget i Norge. Det viser beregninger fra NTE, gjengitt i Dagens Næringsliv i går.
21. november 2017 - 7:40
Tre av aggregatene på Evenstad kraftstasjon har vært stanset siden mai måned på grunn rehabilitering av kraftstasjonen. Nå er aggregat 3 satt i drift.
20. november 2017 - 9:34
OED har stadfestet NVEs konsesjon til Buheii Vindkraft AS om bygging og drift av Buheii vindkraftverk i Kvinesdal kommune.
20. november 2017 - 9:24
NTNU-prosjekt skal gjøre batterier mer miljøvennlige. De nye elektrodene vil inneholde skall fra kiselalger, og alginat fra stortare.
20. november 2017 - 9:18
En kollisjon mellom fly og drone kan resultere i alvorlige ulykker og tap av menneskeliv. I slike tilfeller risikerer droneføreren å stå til ansvar for millionerstatninger og fengselsstraff. Uforsvarlig droneflygning kan føre til livsfarlige situasjoner, særlig ved lufthavner.
20. november 2017 - 9:12
Jeg har vært tett på en av de største omstillingene i norsk industri. Tro meg; det var ingen øvelse for amatører. Det er SSB-saken er kraftig påminnelse om.
17. november 2017 - 9:25
OED har stadfestet NVEs vedtak om konsesjon til HybridTech for bygging og drift av Faurefjell vindkraftverk i Bjerkreim kommune i Rogaland.
17. november 2017 - 9:20
Nå er det mer tilgjengelige ressurser enn hva som er vanlig på denne årstiden. Det minsker risikoen for vedvarende høye kraftpriser i vinter.
17. november 2017 - 9:12
Teknologi for sol- og vindkraft blir stadig billigere, mens utbyggingskostnaden for kullkraft står på stedet hvil og kjernekraftverk er blitt vesentlig dyrere.
17. november 2017 - 9:05