Søk

141 - 160 av 2581 treff
Selv grønn energi har konsekvenser for miljøet. Vannkraften endrer arealbruk. Forskere vil tallfeste hvor mye.
4. juni 2018 - 7:46
Når du beveger deg i ukjent terreng gjelder det å være klar i hodet og ta de rette valgene. Denne ukes Agder Energi-konferanse i Kristiansand er et godt eksempel på hvor krevende det kan være.
1. juni 2018 - 9:22
I sommer skal Agder Energi Nett benytte helikopter til å laserskanne hele linjenettet på Agder. Dette gjøres for å kartlegge hvor det er nødvendig å rydde skog for å sikre strømforsyningen i landsdelen.
1. juni 2018 - 9:14
Fjoråret ble nok et rekordår for produksjon av fjernvarme i Norge og næringen fortsetter å vokse. I dag åpner statsminister Erna Solberg et nytt energigjenvinningsanlegg i Tromsø.
1. juni 2018 - 9:09
Det gjelder ikke bare å henge med, men være i front av en utvikling som ustoppelig skyter større fart. Konklusjonen etter to dager med Agder Energi-konferanse i Kristiansand var klar og tydelig. Taperne om posisjoner i energibransjen blir de som ikke tar denne utfordringen på alvor.
1. juni 2018 - 9:03
Endringene vil bidra til økt transparens og forutsigbarhet i forbindelse med utøvelse av systemansvaret, samtidig som bransjen involveres i større grad enn før.
31. mai 2018 - 7:43
I en befolkningsundersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Agder Energi svarer tre av fire at de vil beholde kraftoverskudd i Norge.
31. mai 2018 - 7:36
Velkommen til Europa - Felles energimarked, mange teknologier. Dette er temaet når Agder Energi i går og i dag avholder sin årlige konferanse i Kristiansand.
31. mai 2018 - 7:29
Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 42,5 øre/kWh i 1. kvartal 2018. Dette er 24 prosent mer enn i 1. kvartal 2017.
30. mai 2018 - 8:09
Statnett har valgt FICO Xpress Optimization for å analysere og forutse fremtidens elbehov i Norge, og for å deretter kunne tilpasse og optimalisere infrastrukturen på strømnettet. Løsningen vil bli brukt i hele organisasjonen for å behandle, analysere og planlegge sentrale faktorer knyttet til strømforsyningen i landet.
30. mai 2018 - 8:02
Statnett styrker strømforsyningen på det sentrale Østlandet og har gitt Nexans oppdraget med å produsere og installere to nye 420 kV sjøkabelsystemer i Indre Oslofjord.
30. mai 2018 - 7:56
En studie fra Bellona og ABB viser at ytterligere elektrifisering i sjøfasen av lakseproduksjon kan kutte utslipp av klimagasser med 360 000 tonn CO2 årlig.
30. mai 2018 - 7:48
Mandag formiddag sendte BKK Nett ut SMS til nærmere 15 000 nettkunder i deler av kommunene Austrheim, Lindås og Gulen og ba kundene om å skru av elektriske apparater, varmekabler og liknende som ikke var i bruk. Årsaken var at det var redusert kapasitet i strømnettet. Klokken 13.30 var lasten igjen på normalt nivå.
29. mai 2018 - 9:22
NVEs forslag til nye regler for anleggsbidrag i kraftnettet kan hindre utbygging av ny fornybar kraftproduksjon. Utkastet er enda mer utydelig enn før samtidig som det nesten utelukkende er til ugunst for kraftutbyggerne. Det skriver en samlet småkraftbransje i en høringsuttalelse.
29. mai 2018 - 9:15
Statnett tester ut nye metoder for å unngå at fugler kolliderer med kraftledninger.
29. mai 2018 - 9:03
VEO har inngått en kontrakt for alt elektrisk utstyr utenom turbinene for en vindpark i Rogaland i Norge. Bjerkreim-klyngen, med 70 vindturbiner og en installert kapasitet på 294 MW, skal levere strøm til det nordiske strømnettet, og eies og styres av det tyske forvaltningsselskapet Luxcara. Kontraktsverdien på om lag 120 millioner kroner er et av de største noensinne for VEO.
29. mai 2018 - 8:57
St1 og S-Group sitt fellesforetak TuuliWatti har besluttet å investere i utbyggingen av Viinamäki vindpark. Prosjektet er den første nordiske vindkraftinvesteringen av denne størrelsen, og gjøres uten offentlige subsidier. I fjor produserte St1 og S-Group sitt fellesforetak omkring 24 prosent av Finlands totale vindkraft.
28. mai 2018 - 9:45
Nye stålmaster gir færre master, lenger levetid og mindre magnetfelt når de erstatter 35 år gamle tremaster ved Borgheim på Nøtterøy i Vestfold.
28. mai 2018 - 9:37
Sist veke sa eit samrøystes årsmøte i Etne Elektrisitetslag (EEL) ja til ein avtale med BKK som inneber at BKK tek over verksemda til samvirkeføretaket. Etne Elektrisitetslag vert samstundes eigar i BKK med ein eigardel på 0, 35 %.
28. mai 2018 - 9:30
Virksomhetenes førstegangsanslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på oppgang i 2019. Nye 2018-anslag er nedjustert, men viser fortsatt vekst sammenlignet med 2017.
28. mai 2018 - 9:25