Søk

161 - 180 av 2089 treff
Denne uken ble luka mellom Skjerkevatn og Nåvatn åpnet for siste gang. Nå fyller Agder Energi et nytt magasin i Åseral i Vest-Agder.
17. november 2017 - 8:58
Alle kunder forventer nå at leverandørene tilbyr mer kontroll og styring av eget energiforbruk, skriver Capgemini i sin Wemo-rapport 2017.
16. november 2017 - 9:29
I en rapport lagt frem på verdens klimatoppmøte (COP23) kommer det frem at kostnaden for å produsere fornybar energi forventes å bli halvert frem mot 2040. Norge leder an i utviklingen og kan bidra til å løfte resten av Europa bort fra kullkraft og såkalt skitten energi.
16. november 2017 - 9:20
Kjell Myrann er av DSB engasjert til å lede arbeidet med å utrede en fremtidsrettet omlegging av virksomheten til DLE (Det Lokale Eltilsyn). Oppgaven har et tidsperspektiv på to til tre år.
16. november 2017 - 9:01
Statnett har kuttet kostnadene betydelig på enkelte av prosjektene sine. Anslaget for planlagte investeringer i kraftnettet de neste ti årene er nå redusert med ni milliarder kroner.
16. november 2017 - 8:56
Det var færre feil i strømnettet enn vanlig i fjor. Få høst- og vinterstormer og mindre lynaktivitet enn normalt er hovedårsaken.
16. november 2017 - 8:52
Norsk Industri, Norges Rederiforbund og NORWEA mener Norge bør satse sterkere på utvikling av mulighetene i fornybar energi til havs og havvind spesielt.
15. november 2017 - 9:32
Energisparende LED-lys tar nå fullstendig over for halogenpærer og lysrør. De er mer miljøvennlige og mindre brannfarlige enn tradisjonelle lyspærer.
15. november 2017 - 9:23
Forskere har utviklet en metode som tar vare på villaksen og samtidig bevarer kraftproduksjonen i norske vassdrag. Nå blir metoden satt ut i praksis gjennom en ny utdanning.
15. november 2017 - 9:14
I konkurranse med over 130 europeiske søknader har det NTNU-baserte prosjektet HydroFlex nå fått tildelt nesten 60 millioner kroner i forskningsmidler fra EU-kommisjonens Horizon 2020.
15. november 2017 - 9:02
E-CO Energi (FHR) planlegger ombygging av dam Strandevatn i Hol i perioden 2018 til 2019.
14. november 2017 - 10:00
Den digitale utfordreren i strømmarkedet, Tibber, har inngått en allianse med BKK. Gjennom Tibber får norske husholdninger nå muligheten til å handle strøm direkte fra alle BKK sine kraftverk.
14. november 2017 - 9:56
Det foreslås i statsbudsjettet for 2018 omfattende endringer i eiendomsskatteloven med virkning fra 1. januar 2019. LVK krever at det nedsettes et lovutvalg, slik vi ba om allerede i 2015.
14. november 2017 - 9:49
Det kunne vært tatt fra en science fiction-film, men er like virkelig som den kaldklare Kragerø-lufta: mandag tok Connected Drone, et dronesystem med kunstig intelligens, av fra en avsidesliggende parkeringsplass ved Telemark-byen.
14. november 2017 - 9:41
NVE har handsama ein søknad frå Sunnhordland Kraftlag (SKL) om løyve til å byggje og drive Løkjelsvatn kraftverk i Etne kommune, Hordaland. NVE rår OED til å gje konsesjon.
13. november 2017 - 9:50
Glitre Energi har etablert et nytt og innovativt datterselskap som har fått navnet Oss. Selskapet er en start-up – et software- og teknologiselskap i energibransjen.
13. november 2017 - 9:45
- Fra nyttår kan vi risikere litt bingo i konsesjonsbehandlingen av mikro- og minikraftverk, sier organisasjonsrådgiver Terje Engvik i Småkraftforeninga. Da overtar nemlig kommunene det fulle ansvaret for behandlingen.
13. november 2017 - 9:37
NVE vil innføre strengere krav mot kraftselskapene i beredskapsforskriften. Spesielt vil kravene til IKT-sikkerhet bli tilstrammet.
13. november 2017 - 9:29
I går gikk denne nettavisen i svart. Det tok flere timer før den igjen var tilgjengelig for leserne. Denne type hendelser må vi belage oss på flere av.
10. november 2017 - 9:49
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gitt et felles faglig innspill til beslutningsprosessene knyttet til realisering av neste generasjon nødnett.
10. november 2017 - 9:37