Søk

161 - 180 av 2339 treff
Strengere forventninger til E-verkene krever nye løsninger. Norgesnett er i gang med å innføre et driftskontrollsystem som vil gi et fulldigitalisert fjernstyringsnett.
23. februar 2018 - 9:56
Europa fikk 15,7 gigawatt ny vindkraft i 2017, melder WindEurope. Dette er 20 prosent økning fra 2016 og ny rekord. Tallet omfatter vindkraft både på land og til havs.
22. februar 2018 - 10:09
Tore Tomter har blitt valgt til ny styreleder i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Den erfarne elektroingeniøren ser for seg en stadig økning av handel innenfor elektroteknikk og tror at standardisering er en forutsetning for at dette skal skje.
22. februar 2018 - 10:07
Et nedbørsfritt og kaldt Norden, bidrar sammen med et vindstille Nord-Europa og et løft i kullprisen til en kraftig økning i strømprisen denne uken.
22. februar 2018 - 10:00
Otovo, som blant andre har Akershus Energi som eier, hadde kraftigst vekst av solpanelaktørene i Norge i fjor.
22. februar 2018 - 9:55
Vedtak fra NVE viser at samlet inntektsramme for nettselskapene er på 16,7 milliarder kroner i 2017. Fremtidig økning i inntektsrammene vil føre til dyrere nettleie for kundene.
22. februar 2018 - 9:48
Motstanderne av Norges deltakelse i Acer argumenterer med følelser. Vi etterlyser mer fakta i debatten.
21. februar 2018 - 8:53
NVE har sendt forslag til sikkerhetskrav for smarte målere og øvrige deler av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) på høring.
21. februar 2018 - 8:48
Som del av en ambisiøs og fremtidsrettet digitaliseringsstrategi tar Mørenett nå grep. Samtidig påtar selskapet seg operativt ansvar for drift av nettene til flere av de lokale nettselskapene.
21. februar 2018 - 8:35
Nordkraft er godt i gang med strategien om å drive kraftverk for andre. Fra 1. januar har Nordkraft overtatt driften av kraftverkene i Ballangen Energi.
21. februar 2018 - 8:25
Olje- og energidepartementet har fattet vedtak i fire vannkraftsaker i Aust-Agder, Nordland og Hedmark. Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon og vilkår for Harstveitbekken kraftverk. Søknadene om Ådalen kraftverk, Forsa kraftverk/Forsa settefisk og Hira kraftverk er avslått i samsvar med NVEs vedtak.
20. februar 2018 - 8:37
Underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte i 2017 på 1 665 millioner kroner, en bedring på 27 prosent fra foregående år.
20. februar 2018 - 8:30
Vind kan om litt gjøre flere øyer selvforsynt med grønn strøm – også når det er vindstille. EU-finansiert pilotprosjekt i Trøndelag skal vise hvordan.
20. februar 2018 - 8:21
Forskningsprosjektet UPGRID som Powel har vært en del av, startet i januar 2015. Det hadde som mål å realisere åpne, standardiserte og integrerte forbedringer av lav- og høyspentnettet. Prosjektet, som fikk tildelt over €12 millioner (100 millioner kroner) fra EU, omfattet smarte nett i hele sin bredde. Prosjektet er nå avsluttet med positive resultater som vil bidra i utviklingen av neste generasjons IKT-infrastruktur for smarte nett og smarte målere.
19. februar 2018 - 8:00
Styret i BKK AS sa torsdag ja til en avtale som innebærer kjøp av hele virksomheten til Tysnes Kraftlag mot at kraftlaget blir eier i BKK AS. På forhånd har styret i Tysnes Kraftlag godkjent avtalen.
19. februar 2018 - 7:55
Agder Energi oppnådde i 2017 et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 1 936 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2016 var 1 812 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 1 237 millioner kroner (2016: 744 millioner kroner).
19. februar 2018 - 7:49
Den italienske kabelprodusenten Prysmian Group har innledet samarbeid med Infratek i forbindelse med en kontrakt som gjelder kabelarbeid for fornyelse av hovedstrømnettet fra Smestad til Sogn i Oslo.
16. februar 2018 - 9:49
Brann- og redningsvesenet rykket ut over 3300 ganger til boligbranner i 2017. Nær halvparten startet på komfyren.
16. februar 2018 - 9:45
Hafslund oppnådde et resultat etter skatt i 2017 på 612 millioner kroner. Samtidig har Hafslund Nett styrket sin posisjon som et av landets mest effektive nettselskaper. Ved årsskiftet var nærmere to tredeler av totalt 700.000 nye automatiske målere installert.
16. februar 2018 - 9:34
BKKs finansielle stilling er styrket. Samtidig gir lønnsomhetsarbeidet i konsernet synlige effekter. Høyere kraftpris og resultateffekt fra urealiserte kraftkontrakter gir også positive bidrag, viser selskapets foreløpige konsernresultat for 2017.
16. februar 2018 - 9:28