Søk

161 - 180 av 3220 treff
Åpningen av nye vannkraftverk i Tosbotn, økte kraftpriser, et betydelig positivt bidrag knyttet til pensjonsoppgjør og stabil basisdrift gjennom hele 2018, bidrar til et foreløpig resultat etter skatt for 2018 på 258 MNOK mot 119 MNOK i 2017, sier konsernsjef Eivind Mikalsen.
22. februar 2019 - 8:20
Skyhøye strømpriser har vært vinterens "snakkis" i Norge. Nå tilbyr bookmakerne odds på om prisen fortsatt vil holde seg rekordhøy. - Nå kan du faktisk tjene penger på dyr strøm, sier analytiker Fredrik Fodnes i ComeOn!.
22. februar 2019 - 8:15
Multiconsult har åpnet avdelingskontor i Thailands hovedstad Bangkok. Sikter seg inn mot fornybare energiprosjekter.
21. februar 2019 - 9:56
Stig Morten Løken (50) begynte i stillingen som direktør i Eidsiva Vannkraft 1. januar 2019.
21. februar 2019 - 9:50
Strømprisen faller videre og nærmer seg nå mer normale nivåer for årstiden.
21. februar 2019 - 9:30
Endelige tall viser at samlede investeringer i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning økte med 7,5 prosent fra 2017 til 2018. Oppgangen henger sammen med økte investeringer i kraftforsyning. Nye anslag for 2019 er også positive og antyder en vekst på 8,3 prosent.
21. februar 2019 - 9:21
Enova lanserer ny og spisset satsing på fornybar og effektiv energibruk i industrien. Utfasing av fossil energi, bedre utnyttelse av spillvarme og flere oppdrettsanlegg over på landstrøm er satsingsområdene i første runde.
20. februar 2019 - 9:38
Statkraft har valgt Rainpower som leverandør av oppgradering av to av turbinene i Sima kraftverk. Leveransen består av modelltest, tre nye Pelton løpehjul, 10 nye injektorer, og rehabilitering av turbindeler til Lang Sima.
20. februar 2019 - 9:33
Bærer du på en FoU-ide som du gjerne ville tatt videre sammen med Statnett? Statnett ønsker forslag til FoU-prosjekter som kan bidra til en effektivt, sikkert og smart strømforsyning i en fremtid med store endringer i vente. Spesielt er vi interessert i prosjekter som tar i bruk digitale muligheter.
20. februar 2019 - 9:28
Vi omgir oss stadig med flere og flere produkter som snakker med hverandre over internett. Dette tingenes internett, eller Internet of Things, ville ikke vært mulig uten standardisering. Myndighetene har sett dette og vil nå prioritere deltakelse i standardiseringsarbeidet.
19. februar 2019 - 9:18
Enova har tildelt 35 millioner kroner til utvikling av et nytt energikonsept i en bydel i Fredrikstad. Multiconsult er en av aktørene i prosjektet.
19. februar 2019 - 9:13
Det høres veldig alternativt ut, men healing i strømnettet må ikke forveksles med håndspålegging. Tvert imot er planen at strømløse kunder i Sande skal få strømmen raskt tilbake uten hjelp av menneskehender.
19. februar 2019 - 9:01
Oppstarten av systemet markerer en ny digital hverdag for kraftbransjen, som har gjennomført et omfattende prosjekt for å utvikle og legge til rette for systemet.
18. februar 2019 - 10:44
Korea National Oil Corporation (KNOC) og Equinor ASA har inngått en intensjonsavtale for sammen å undersøke mulighetene for utvikling av kommersiell flytende havvind i Sør-Korea.
18. februar 2019 - 10:23
Eaton skal levere batteriteknologi til et demoprosjekt på Senja. Målet er å styrke forsyningssikkerheten til øya, som huser viktige aktører innen norsk sjømatnæring, samt å teste ut innovative løsninger for fremtidens energisystem.
18. februar 2019 - 10:13
Når er beste timingen for de ulike vannkraftverkene å produsere kraften? NTNU og SINTEF har utviklet et effektivt og lønnsomt verktøy for å få mest mulig ut av vannkraften vår.
18. februar 2019 - 9:49
Analyse av gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene.
18. februar 2019 - 9:44
De økonomiske resultatrapportene fra landets energiselskaper i 2018 har begynt å komme. Først ute var BKK med Statkraft hakk i hel. Det svimler for øynene av milliardgevinster.
15. februar 2019 - 9:24
Halden kommune og Smart City Halden lanserte nylig et nyskapende mobilitetsprosjekt som skal redusere kommunens CO2-utslipp og utjevne sosiale forskjeller. Totalt er 20 elbiler stilt til kommuneansatte og innbyggernes disposisjon.
15. februar 2019 - 9:14
Liina Veerme (37) blir ny konsernsjef i Salten Kraftsamband (SKS).
15. februar 2019 - 9:05