Søk

161 - 180 av 2581 treff
Fremtiden er elektrisk. Det er en påstand som de fleste av oss ikke har problemer med å godta. Forutsetningen er imidlertid at den teknologiske brukervennligheten treffer bredt i befolkningen.
25. mai 2018 - 9:56
Energi Norges generalforsamling for 2018 ble avholdt i Oslo tirsdag 22. mai. Nytt styre i Energi Norge er valgt på bakgrunn av valgkomiteens enstemmige innstilling.
25. mai 2018 - 9:48
Kombinasjonen av at råvareprisene fortsetter å øke og ustabil fornybar kraftproduksjon gjør at man kan forvente store svingninger i strømprisen i Norden fremover.
25. mai 2018 - 9:44
KS Bedrift Energi er i hovedsak støttende til NVEs forslag knyttet til anleggsbidrag, men vi mener flere grep må tas.
25. mai 2018 - 9:38
Kan vindkraft til havs kombineres med en god forvaltning av sjøfugl? Ved hjelp av GPS-logging av sjøfuglers bevegelser, har et forskningsprosjekt et kanskje overraskende svar.
25. mai 2018 - 9:30
Rejlers Norge selger datterselskapet Rejlers Telecom AS til OneCo. Avvikende rammebetingelser fra kjernevirksomheten i Rejlers Norge gjør at videre vekst best kan utløses med nytt eierskap.
25. mai 2018 - 9:19
Strømprisene er høye selv om rask snøsmelting ga vårflom flere steder på Østlandet.
24. mai 2018 - 9:59
Småkraftforeninga er skeptisk til å la fylkeskommunene overta konsesjonsbehandlingen av småkraftverk. Det fremgår av en høringsuttalelse i forbindelse med Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene.
24. mai 2018 - 9:52
Et av de største pågående vannkraftprosjektene her i landet, Nedre Otta Kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Oppland, begynner å ta form. Våren 2020 skal anlegget settes i drift.
24. mai 2018 - 9:43
Facebook har signert sin til nå største energiavtale med 15 årig kraftkjøp av all elektrisitet fra vindklyngen Bjerkreim i Stavanger-regionen.
24. mai 2018 - 9:38
LOS Gruppen fra Bømlo i Sunnhordland etablerer i mai et nytt selskap som skal kjempe med etablerte aktører i elkraftmarkedet. - Med LOS Cable Solutions tar vi offshore-erfaringen vår med på land og utfordrer både på pris, HMS og kvalitet, sier styreleder Arne Mæland.
23. mai 2018 - 9:40
Med ny banebrytende teknologi kan TINE Meieriet Ålesund nå erstatte olje og naturgass med fjernvarme og redusere CO2-utslippene med 66%. Nye varmepumper, basert på Stirling-teknologi, skal produsere vanndamp av varmt vann fra energigjenvinningsanlegget på Grautneset.
23. mai 2018 - 9:35
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på nærmere 79 000 GWh i 2017. Det er 3,8 prosent mer enn i 2016. I samme tidsrom økte energikostnadene med hele 8,5 prosent til 20,3 milliarder kroner.
23. mai 2018 - 9:20
Det nordiske energiselskapet St1 sitt prosjekt om å bygge Finlands første industriskala utslippsfrie geotermiske varmeanlegg har slått verdensrekorden for dypeste brønn for energiproduksjon.
23. mai 2018 - 9:14
Energibransjen er på vei mot industri 4.0. Digitale stasjoner, strømmålere og montasjekontroller er eksempler på dette.
22. mai 2018 - 9:26
Nettselskapene har i dag plikt til å knytte kunder til strømnettet og levere strøm til disse. Det kan medføre store kostnader per kunde på øyer med få innbygger og som ligger langt fra land.
22. mai 2018 - 9:20
Powel ansetter Trond Straume som ny administrerende direktør. Straume har bred nordisk og internasjonal erfaring fra ledende roller i flere innovative teknologiselskap.
22. mai 2018 - 9:16
Haugaland Kraft AS og Fjelberg Kraftlag SA har inngått en intensjonsavtale med mål om å integrere Fjelberg Kraftlag inn i Haugaland Kraft.
22. mai 2018 - 9:09
Nei til Gjengedal kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane er nok en bekreftelse på at det er blitt trangere nåløye for vannkraftkonsesjoner. Et ja fra NVE betyr nødvendigvis ikke det samme fra OED.
18. mai 2018 - 13:01
OED har avslått søknadene fra SFE Produksjon AS om bygging av Gjengedal kraftverk med regulering og overføring i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane.
18. mai 2018 - 11:01