Søk

21 - 40 av 2013 treff
Julen nærmer seg og det skal monteres julelys, men hvordan gjør man det på best mulig måte? Her har du en sjekkliste for julelys – både inne og ute. Så kan du gå en hyggelig og trygg juletid i møte.
11. desember 2017 - 10:14
I vassdrag på Vestlandet der BKK har kraftverk, vil klimaendringene gi høyere kraftproduksjon, spesielt i vinterhalvåret. I år med mye nedbør og lite snø vil mer vann gå tapt for kraftprodusentene, og en mindre andel av nedbøren vil utnyttes til kraftproduksjon enn i dag.
11. desember 2017 - 10:08
Myndighetene har iverksatt og varsler flere betydelige endringer i rammebetingelsene til kraftbransjen. Dette, kombinert med kommune– og fylkesreformen, har ledet til tettere dialog mellom selskapene i energibransjen generelt og i denne regionen spesielt.
11. desember 2017 - 10:01
Senterpartiet fremmet idag forslag om å skrape det funksjonelle skillet for selskap med under 30.000 kunder.
8. desember 2017 - 18:08
I forrige uke sendte NVE ut varsel om inntektsrammene for 2018 til alle nettselskap. Til sammen er denne beregnet til 16,9 milliarder kroner, ekskludert Statnett.
8. desember 2017 - 9:26
Flom- og skredfare på oransje og gult nivå, betydelig snøskredfare og fare for strømutfall på grunn av sterk vind, ising og lyn, gir svært krevende forhold mange steder. NVE har fagfolk ute for å bistå lokale myndigheter i flere fylker.
8. desember 2017 - 9:17
Utbyggingen av fornybar energi i Danmark går langt raskere enn politikerne planla. Målet for ny, landbasert vindkraft i 2020 er allerede i dag overoppfylt med 85 prosent.
7. desember 2017 - 12:14
Nye visualiseringer av alle seks vindparkene er utarbeidet. Fotomontasjen er basert på nye bilder og oppdatert størrelse og plassering av turbinene.
7. desember 2017 - 10:55
Helgeland Kraft åpner nå nytt driftsbygg i Tosbotn og nær halvparten av kraftselskapets driftsvolum, ca 850 GWh, skal i stor grad driftes fra den nye basen i Tosbotn.
7. desember 2017 - 10:20
I Lyse øker nettleien med 71,5 kroner i måneden for en gjennomsnittskunde fra 1. januar 2018.
7. desember 2017 - 10:14
114 lysmaster har blitt skiftet ut i en lysløype i Oslo, med god hjelp fra lærlinger Infratek.
6. desember 2017 - 9:53
Studier utført ved fem ulike småkraftverk viser at omløpsventiler driftes slik at verdifulle fiskebestander kan bli skadelidende. Omløpsventilene åpnes og lukkes på en måte som fører til at fisk kan strande på elvebreddene.
6. desember 2017 - 9:38
- Vi ønsker å prøve ut ny teknologi i regnskapsfunksjonen. I første omgang skal vi identifisere muligheter og bygge kompetanse knyttet til robotics. Det er egentlig bare et finere ord for prosessautomatisering.
6. desember 2017 - 9:32
ABB kåres til global markedsleder innen SCADA-systemer (supervisory control and data acquisition) for overføring og distribusjon av kraft av ARC i en fersk studie, «SCADA Systems for the Electric Power Industry Market Analysis, 2016-2021». ARC Advisory Group er et ledende forsknings- og rådgivingsselskap innen teknologi for industri, infrastruktur og byer.
5. desember 2017 - 11:51
Brakar i Drammen blir blant de første kollektivselskapene i Norge med elektriske busser, og nå har Siemens levert den første ladestasjonen i Mjøndalen. Siemens monterer en tilsvarende løsning i Drammen i løpet av denne uken. Dette betyr busser uten utslipp og en langt mer behagelig reise for passasjerene.
5. desember 2017 - 11:43
Per november 2017 har over halvparten av landets vel 2,9 millioner målepunkt fått installert ny smart strømmåler. Før året er omme vil nettselskapene ha installert over 1,6 millioner smarte målere.
5. desember 2017 - 11:37
NVE har sendt ut varsel om inntektsramme for 2018 til alle nettselskap. Til sammen er denne beregnet til 16,9 mrd. kroner, ekskludert Statnett.
4. desember 2017 - 11:42
Systemoperatørene i Danmark, Norge og Sverige er enige om en modell for framtidig balansering av det skandinaviske kraftsystemet. Nå legges det fram et forslag om frekvensreguleringsblokker på høring. Dette er et første viktig skritt mot etablering av den nye balanseringsmodellen. Aktører inviteres til å gi innspill.
1. desember 2017 - 8:27
Denne uken har vi løftet fram vinnere i flere konkurranser knyttet til energibransjen. Vi har rapportert fra NM i leveringspålitelighet og resultatene fra en undersøkelse om hvem som har mest fornøyde strømkunder.
1. desember 2017 - 8:21
«En stille revolusjon til sjøs. Svært stille.» Slik beskrev Bellona elektrifiseringen som skjer for transport til sjøs på klimatoppmøtet i Bonn. Mens man hører svært mye om elbiler i ulike størrelser, har de største forandringene skjedd på havet de siste årene.
1. desember 2017 - 8:15