Søk

21 - 40 av 1843 treff
SFE Produksjon AS (SFE) er i statsråd gitt tillatelse til å utvide kraftverket i Åskåra i Bremanger i Sogn og Fjordane ved å bygge Bredvatn kraftverk og regulere Øvre Bredvatn. Bredvatna ligger i samme del av vassdraget som ble regulert i forbindelse med Åskåra kraftverk på 1970-tallet.
16. oktober 2017 - 10:23
Hvor energieffektiv boligen din er betyr ingenting den dagen du skal selge den.
16. oktober 2017 - 10:17
Sweco har vunnet en rammeavtale med Norad. Avtalen består av faglige konsulenttjenester til bistandsinitiativet Ren energi for utvikling.
13. oktober 2017 - 9:07
Elavgiften foreslås økt fra 16,32 øre pr kWh til 16,58 øre. Utjevningsordningen foreslås fjernet, det bevilges 55 millioner til en uavhengig reguleringsmyndighet for energi og «deler av» eiendomsskatten på kraftlinjer kan stå for fall. Dagens gladnyhet er at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres.
13. oktober 2017 - 9:00
Regjeringen vil øke grunnrenteskatten ytterligere, en skatt som ikke er provenynøytral.
13. oktober 2017 - 8:54
Norske kommuner får dårligere styring med utnyttelse av lokale varmeressurser etter at regjeringen nok en gang utsetter en vedtatt endring av nasjonale byggeregler.
13. oktober 2017 - 8:37
På tross av store ord i energimeldingen og lovnader i valgkampen går regjeringen inn for å svekke Norges største grønne konkurransefortrinn – vannkraften – stikk i strid med et bredt politisk flertall.
12. oktober 2017 - 12:10
I Statsbudsjettet for 2018, som ble fremlagt i formiddag, foreslår regjeringen å bevilge 55 MNOK til en uavhengig reguleringsmyndighet for energi som skal føre tilsyn og kontroll med ulike sider av nettselskapenes virksomhet.
12. oktober 2017 - 11:46
Mattilsynet vil ha slutt på at dyr brenner inne. Nå øker de tilsynene med svinebøndene.
12. oktober 2017 - 8:56
I et brev til nettselskapene har NVE kommet med viktige presiseringer når det gjelder fritak for automatisk måler (AMS).
12. oktober 2017 - 8:48
Siden sommeren i år har mange av kundene til Varanger Kraft, særlig i Båtsfjord og Berlevåg, opplevd flimmer og blink i lysene. Dette oppstår som følge av mindre og hyppige spenningsforandringer i strømnettet.
12. oktober 2017 - 8:40
Bellona er tildelt en miljøpris av russiske myndigheter for etableringen av verdens nordligste ladestasjon for elbiler. Ladestasjonen ligger i Murmansk.
12. oktober 2017 - 8:31
NTNU har halvert forbruk av innkjøpt fjernvarme og økt fjernvarmepumpenes kapasitetsutnyttelse fra 25 % til 85 % på fem år i samarbeid med blant andre Schneider Electric.
11. oktober 2017 - 11:08
– Juryen har hatt en meget vanskelig jobb etter at vi mottok rekordmange og svært sterke nominasjoner til konkurransen Årets Unge Rådgiver, men har valgt ut Stanislas Merlet (Multiconsult), Søren Gedsø (Erichsen & Horgen) og Una Myklebust Halvorsen (Asplan Viak) som de tre finalistene, sier RIFs adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen. Vinneren offentliggjøres på RIFs Høstkonferanse den 24. oktober.
11. oktober 2017 - 9:40
Denne uka har partiene valgt representanter til de ulike fagkomiteen på Stortinget. Det er mange nye ansikter.
11. oktober 2017 - 9:33
Statoil har inngått en avtale om å kjøpe 40 % i det 162 MW byggeklare solprosjektet Apodi i Brasil fra Scatec Solar.
11. oktober 2017 - 9:24
Den storstilte oppgraderingen av hovedstrømnettet i Norge innebærer ikke bare bygging av nye master og ledninger. Mange steder fjernes nå anlegg det ikke lenger er behov for.
11. oktober 2017 - 9:16
FoU-prosjektet "Spenneningskvalitet i smarte nett (SPESNETT)" skal gi bedre kontroll med spenningskvaliteten og legge grunnlag for reduserte kostnader ved nettforsterkninger.
10. oktober 2017 - 9:35
Norge er et verdensledende el-bilmarked. I 2016 var 16 prosent av nybilkjøpene elektrifiserte, og 2017-tallene peker oppover. Her ligger det spennende forretningsmuligheter, men så langt har ikke Norge klart å kapitalisere stort på utviklingen.
10. oktober 2017 - 9:29
Mer helhetssyn og mindre byråkrati i forvaltningen av norske vassdrag. Det er hovedtrekkene i forslag til endringer i vannforskriften, som er sendt på høring av Klima- og miljødepartementet (KLD) i dag. Energi Norge hilser endringene velkommen.
10. oktober 2017 - 9:23