Søk

21 - 40 av 2248 treff
Studier utført ved fem ulike småkraftverk viser at omløpsventiler driftes slik at verdifulle fiskebestander kan bli skadelidende. Omløpsventilene åpnes og lukkes på en måte som fører til at fisk kan strande på elvebreddene.
13. mars 2018 - 8:09
Grunnåi Kraftverk øker produksjonen med et aggregat som blir unikt i norsk sammenheng. Med vindu inn til løpehjulet og sensorer på skovlene legges det til rettet for forskning på peltonturbinen.
13. mars 2018 - 8:03
Skagerak Energi er bare et par små skritt fra å realisere en testlab på Odds fotballstadion, Skagerak Arena. Strøm fra et stort solcelleanlegg skal lagres i Norges største batteri for å få kunnskap om fremtidens strømnett.
13. mars 2018 - 7:53
De fem nordiske systemoperatørene har inngått en forpliktende samarbeidsavtale om utviklingen om et nytt nordisk balanseringskonsept.
12. mars 2018 - 9:27
Stortingets energi- og miljøkomité vil utrede en utjevningsordning for nettleien.
12. mars 2018 - 9:19
NVE har mottatt melding om 24 meldepliktige hendelser, dvs. ulykker og uønskede hendelser, ved dammer og vannveier i 2017.
12. mars 2018 - 9:13
Fredag (9. mars) sendte Fjordkraft inn sin søknad om notering på Oslo Børs. Forutsatt godkjennelse og at aksjetegningen oppnår målet, blir Fjordkraft en aksje på Oslo Børs fra 21. mars 2018. Fjordkraft vil få børs-ticker FKRAFT.
12. mars 2018 - 9:07
Industrien trenger europeisk energisamarbeid. Dette er avgjørende både for å få til en felles, ren klimapolitikk og for å ikke sette Norge på sidelinjen når framtidens kraftpolitikk skal utformes.
9. mars 2018 - 9:42
I forrige uke bidro lave temperaturer og en svakere ressursbalanse til å sende strømprisen til værs. Torsdag hadde vi den høyeste områdeprisen på seks år.
9. mars 2018 - 9:03
NVE har ilagt Statkraft Energi AS et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner for brudd på manøvreringsreglementet for Alta kraftverk i Altavassdraget i januar 2017.
9. mars 2018 - 8:55
Etter ei årsomsetning på 806,5 mill. kr, fekk konsernet Sunnhorland Kraftlag (SKL) i 2017 eit resultat etter skatt på 152,9 mill. kr. Resultatet er 8,5 mill. kr svakare enn i 2016. Driftsresultatet i 2017 vart 410,5 mill. kr mot 283,7 mill. kr året før.
9. mars 2018 - 8:50
Viklerfaget blir ikke tatt av læreplanen når ny struktur i videregående skole innføres fra 2020. Det var kunnskapsdepartementet som kom med denne avklaringen tidligere denne uken. Nå er det opptil elektronæringen å svare på den utfordringen dette innebærer.
8. mars 2018 - 9:44
Eidsiva har utført beregninger som viser at det er behov for tiltak mot mulig brudd i inntakskanalen ved Strandfossen kraftverk i Elverum.
8. mars 2018 - 9:37
Forhandlingene mellom Stranda Energi og Mørenett er avbrutt. Stranda Energi fortsetter nå alene, og organiserer seg for å møte kravet om selskapsmessig skille.
8. mars 2018 - 9:30
Alcoa Norway ANS har inngått en 15 år lang kraftkontrakt med Eolus om kjøp av hele produksjonskapasiteten fra den planlagte vindparken på Øyfjellet i Vefsn kommune.
8. mars 2018 - 9:26
NEK samlet en stor del av den norske kraftindustrien til seminar på Gardermoen. Seminaret belyste de store fordelene ved digitalisering og ga også råd til hvordan man skal gå fram.
7. mars 2018 - 8:45
Statkraft har inngått en avtale med teknologiselskapet HCL Technologies om drift og vedlikehold av Statkrafts administrative IT infrastruktur. Avtalen med HCL Technologies sikrer leveranser av IT infrastrukturtjenester til Statkrafts lokasjoner i 16 land.
7. mars 2018 - 8:39
Når nye kunder skal kobles til nettet har det vært nødvendig med tidkrevende beregninger for å sjekke kapasiteten i nettet. Nå får Skagerak Nett svaret presentert som en farge på et kart på få sekunder.
7. mars 2018 - 8:32
Statoil har inngått en avtale med Polenergia om å kjøpe 50 % eierandel i to utviklingsprosjekter for havvind i Polen, Bałtyk Środkowy III (BSIII) og Bałtyk Środkowy II (BSII).
6. mars 2018 - 10:37
Bravida Norge leverte et rekordår i 2017 med en omsetning og driftsresultat på henholdsvis 4.050 og 245 millioner kroner. Med en stor ordreinngang og ordrereserve på prosjekt, samt vekst innenfor servicesegmentet, har Bravida et stort behov for enda flere dyktige medarbeidere.
6. mars 2018 - 9:46