Søk

2241 - 2260 av 3221 treff
Det er trist å registrere at engasjementet fra offentlig eide energiselskaper i Norge er på vikende front når det gjelder investeringer i fornybar energi, spesielt vannkraft, internasjonalt. De lukker øynene for muligheter de bare kan drømme om her hjemme.
5. januar 2017 - 8:55
Når jula er over og juletreet skal ut, så betyr det ut og ikke inn i vedovnen.
4. januar 2017 - 8:37
Nettpartner Prosjekt har anskaffet en line robot som er ideell for strekking av ny tråd over spenningsførende linjer, veier, jernbaner etc.
4. januar 2017 - 8:30
Oppdaterte tall fra DSB viser at 40 personer omkom i brann i 2016.
4. januar 2017 - 8:24
Noen dager før jul inngikk Norgesnett og eSmart Systems en avtale om leveranse av Connected Grid. Connected Grid blir kjernesystemet Norgesnett bruker for målerverdihåndtering og drift av AMS.
4. januar 2017 - 8:19
Energi Teknikk har inngått avtale med Clemens Kraft om levering av elektromekanisk utrustning til Vengåa kraftverk.
3. januar 2017 - 9:48
Har du fått ny mobiltelefon, laptop eller nettbrett til jul? Husk på å resirkulere gamle, batteridrevne dingser, så de ikke forpester klimaet!
3. januar 2017 - 9:43
Uten strøm hadde vi hverken hatt mobiltelefon, varmeovner, opplyste gater eller moderne sykehus. Hvor lenge klarer egentlig DU deg uten strøm? Det vil Energi Norge finne ut av på Strømmens dag.
3. januar 2017 - 9:36
Statoil leverte vinnerbudet i amerikanske myndigheters salg av en vindlisens for et område på 321 km2 utenfor kysten av New York.
3. januar 2017 - 9:29
Utbyggingen av Europas største vindkraftprosjekt på land har passert en milepel ved inngangen til det nye året. Siden anleggsarbeidet tok til i april 2016 er rundt 20 kilometer vei ferdigstilt i to av vindparkene på Fosen.
2. januar 2017 - 9:38
Samspillet mellom mat, vann og energi spiller en viktig rolle for politikkutforming, forskning og for samfunnet. Byområdene har utfordringer med befolkningsøkning, knapphet på mat og utilstrekkelig energi.
2. januar 2017 - 9:31
15. desember delte Forskningsrådet ut 400 millioner kroner til miljøvennlig energi. SINTEF, NTNU og norske industripartnere ble tildelt nesten halvparten. Sammen skal de bruke pengene til å bygge en forskningsdrevet «motor» for det grønne skiftet.
2. januar 2017 - 9:23
Halvparten av Innovasjon Norges finansieringssaker i 2016 bygger på grønne løsninger. Utprøving av ny, miljørettet teknologi hadde størst etterspørsel i 2016 med en vekst på 35 prosent sammenlignet med 2015.
2. januar 2017 - 9:19
Miljødirektoratet opphever tillatelsen til bygging av Storå kraftverk innenfor Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsverneområde og Frafjordheiane landskapsverneområde.
2. januar 2017 - 9:12
I jakten på stadig nye måter å produsere fornybar fjernvarme på tester Hafslund Varme nå ut flytende biogass (LBG) som alternativ til flytende naturgass (LNG) ved Haraldrud varmesentral. For noen dager siden ankom den første leveransen av 20 tonn naturgass til anlegget.
30. desember 2016 - 9:18
Å fyre opp i peisen er pur hygge. Men hvordan bør vi egentlig fyre i nye, tette og isolerte hus?
29. desember 2016 - 11:37
I tiden frem mot 2030 vil det skje store endringer innenfor energisektoren. Det norske kraftsystemet er gjennom energipolitikk og det fysiske kraftmarkedet tett integrert med resten av Europa.
28. desember 2016 - 21:47
Tord Lien har fått avløsning som olje- og energiminister. Han kan takke for seg med god samvittighet.
23. desember 2016 - 9:45
I 2016 investerte Helgeland Kraft 190 millioner kroner i nettet for å redusere risikoen for strømbrudd ved høststorm og uvær. I årene som kommer skal de nye AMS-målerne på plass i alle hjem. Dette i kombinasjon med en del lovpålagte investeringer fører til at nettleien får en mindre økning fra og med nyttår.
23. desember 2016 - 9:34
2016 har vært et hektisk og spennende år for det politiske arbeidet i Energi Norge. Når året skal oppsummeres, er det særlig to saker som må trekkes frem: Arbeidet med energimeldingen og vannforvaltningsplanene.
23. desember 2016 - 9:25