Søk

41 - 60 av 1843 treff
Troms Kraft-konsernets driftsresultat etter årets første åtte måneder, før avskrivninger (EBITDA), ble på 322 MNOK mot 313 MNOK for samme periode i fjor.
10. oktober 2017 - 9:17
Tussa er i full gang med å byggje sitt 22. vasskraftverk. Tenneelva kraftverk i Vanylven vil stå ferdig neste haust. Normalproduksjonen vert 10 GWh årleg.
9. oktober 2017 - 9:33
Smartgridsenteret lanserer en årlig tildeling av en Smartgridpris for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter.
9. oktober 2017 - 9:26
Harald Hammer og Andreas Rosendahl Simonsen er valgt ut til å representere Norge i en av verdens fremste elektrotekniske fagsamlinger i Russland denne uken.
9. oktober 2017 - 9:17
Når det gjelder klimaendringene holder det ikke med å erkjenne at vi lever i en tid med stadig mer ekstremvær. Vi må ta grep for å gjøre noe med det.
6. oktober 2017 - 12:29
BKK Nett har inngått kontrakt med kabelleverandøren Nexans om utvikling, produksjon og installasjon av verdens dypeste 420 kV PEX sjøkabel.
6. oktober 2017 - 10:43
Strømstyringsselskapet Eaton lanserer en servicetjeneste for datasentre som gjør det mulig for bedrifter å delta i frekvensregulering på nettnivå ved bruk av backup-strøm fra UPSer.
6. oktober 2017 - 10:18
Energi Norge etablerer et nytt fagforum under navnet "Ta kraften i bruk" som skal jobbe for elektrifisering innen nær sagt alle sektorer som bruker energi. Dette er viktig både for å nå nasjonale klimamål og for å øke fornybarnæringens verdiskaping.
6. oktober 2017 - 10:11
I vår sto representanter for Fellesforbundet og EL og IT Forbundet i Oslo bak en rapport om innleie på byggeplassene i Oslo og Akershus. Det aller viktigste funnet var et ekstremt omfang av ulovlig innleie fra bemanningsbyråer.
6. oktober 2017 - 9:53
Norge er et langstrakt land med mye vær og over 4000 vassdrag. Det gjør at vi alltid har vært utsatt for flom og skred. Hendelsene de siste årene, senest i Agder høsten 2017, viser at vi må være forberedt på mer ekstremvær fremover.
6. oktober 2017 - 9:43
Ved Hønefoss videregående skole er det etablert et unikt øvingsanlegg for utdanning av fremtidens energimontører. Prosjektet er blitt til gjennom et samarbeid mellom skolen og Nettservice Ringerike.
5. oktober 2017 - 10:12
Norge er ett av landene i Europa som forsker på hvordan man best kan integrere fornybare kilder i strømnettet, utvikle businessmodeller for lokale energimarkeder og pilotere reelle sluttbrukerprosjekter med ekte «prosumere» involvert.
5. oktober 2017 - 9:45
Agder Energi går inn som ny samarbeidspartner med Arendalsuka. Avtalen gjelder fra 2018 og tre år frem.
5. oktober 2017 - 9:38
I Norge har ekstremværet herjet i sør. Og i Kina er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til myndighetenes utfasing av kullproduksjonen. En kombinasjon av disse faktorene har gitt svært varierte kraftpriser den siste uken, men "nullprisene" har uteblitt.
5. oktober 2017 - 9:32
Useriøse telefonselgere oppgir feilaktig samarbeid med Helgeland Kraft.
5. oktober 2017 - 9:19
NVE ser nærmere på adgangen til å innkreve fastleddet i nettleien på forskudd.
5. oktober 2017 - 9:09
Enova har bevilget 46 millioner kroner til lading av elferjer ved kai. I forrige uke ga Enova 133 millioner kroner til utvikling av et førerløst og elektrisk containerskip.
5. oktober 2017 - 9:02
Potensiale for lavere C02-utslipp fra fossile biler er betydelig. En miljøprofil for fossile biler skal bidra til at folk kjører grønnere.
4. oktober 2017 - 9:23
ABB og Northvolt har signert en intensjonsavtale om et omfattende leveranse- og teknologipartnerskap. Det inkluderer produkter og tjenester for Northvolts avanserte litium-ion-batterifabrikk og tett samarbeid for utvikling av batteriløsninger og forsknings- og utviklingsaktiviteter.
4. oktober 2017 - 9:16
Agder Energi Varme har inngått avtale med utbygger Skanska om leveranse av miljøvennlig fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann i Bjørndalen i Kristiansand. Den totale miljøsatsingen i området har bidratt til betegnelsen Fremtidens bydel. (Illustrasjon: Skanska)
4. oktober 2017 - 9:10