Søk

41 - 60 av 2013 treff
NVE vil at nettselskapene skal utforme nettleien slik at strømkundene kan velge et nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på en gang. Et jevnere strømforbruk uten store forbrukstopper vil over tid gi strømkundene lavere nettleie.
1. desember 2017 - 8:03
De nordiske kraftprisene går ofte i takt med været. Når temperaturene synker på langtidsvarselet, går strømprisene motsatt vei – slik vi nå ser for desember måned.
30. november 2017 - 10:11
Fra år 2000 og fram til i dag har det omkommet 1 004 personer i brann i Norge, og desember er den verste måneden. Benytt Røykvarslerdagen 1. desember til å bytte batteri og teste røykvarslerne dine.
30. november 2017 - 10:03
Europeisk vindkraftindustri bidro i fjor med 36 milliarder euro (om lag 350 milliarder kroner) til EU-landenes nasjonalbudsjetter og sørger for 263 000 arbeidsplasser, melder WindEurope.
30. november 2017 - 9:51
Morgendagens terrorist løper ikke rundt med bombebelte. Vedkommende sitter foran tastaturet, og har programmering som morsmål.
30. november 2017 - 9:46
Antallet konsesjoner til bygging av småkraft går nedover, men byggeaktiviteten er fortsatt høy.
30. november 2017 - 9:37
Regjeringen endrer nå den såkalte ledningsforskriften. Dette vil gjøre det enklere og billigere å etablere ledningsanlegg som strømnett og bredbånd i hele landet. De nye reglene vil bidra til økt digitalisering av Norge og mer forutsigbare rammebetingelser for alle ledningsaktører.
30. november 2017 - 9:32
Hywind Scotland, verdens første flytende vindpark, vil neste år bli tilkoblet et batteri for lagring av strøm fra vindparken.
29. november 2017 - 9:59
Skal kraftbransjen være i front og finne de rette løsningene for fremtiden må en tenke nytt der en før har løst utfordringer tradisjonelt. Og skal bransjen tiltrekke seg de beste hodene må en bli mer innovativ.
29. november 2017 - 9:49
Spillvarme og kortreist, fornybar energi, kan bli små, urbane kraftverk. Disse blir så effektive at de kan forsyne hele boligområder med energi.
29. november 2017 - 9:43
Store deler av den norske skipsflåten er moden for å ta i bruk elektrisitet som drivkraft. For å legge forholdene til rette for elektrifisering av norske fartøy har standardiserings-organisasjonen Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Enova inngått en avtale om å etablere et forum for elektrifisering av skipsfarten.
29. november 2017 - 9:34
ÅF Lighting vant Norsk Lyspris 2017 "Beste innendørsprosjekt" for belysningen i maskinsalen på Rånåsfoss III kraftverk.
28. november 2017 - 9:49
Seks natur- og miljøorganisasjoner ber om grundig vurdering av miljøkonsekvensene før søknaden om bygging av strømkabel til Skottland behandles. Organisasjonene frykter store skader av effektkjøring i norske vassdrag.
28. november 2017 - 9:42
Klepp Energi, Austevoll Kraftlag og Odda Energi tar pallplassene i norgesmesterskapet i leveringspålitelighet.
28. november 2017 - 9:34
Kundetilfredsheten blant strømforbrukere stiger ytterligere fra i fjor, og er på sitt høyeste nivå siden 2010.
28. november 2017 - 9:26
Utslippene fra transportsektoren er relativt stabile, selv om transportmidlene blir mer energieffektive. Klimaeffekten spises foreløpig opp av økte transportmengder. Det viser Enovas ferske markedsutviklingsrapport.
27. november 2017 - 9:47
Sytti tusen kubikkmeter stein er brukt for å forsterke dam Votna i Fyresdal i Telemark.
27. november 2017 - 9:42
I statsråd er Småkraft AS gitt tillatelse til å bygge Nordåna kraftverk og Dalaåna kraftverk i Forsand kommune, Rogaland. Samtidig har Lyse Produksjon AS fått tillatelse til å regulere og overføre vann fra Hefteholstjørna og Grønakråtjørna til det eksisterende reguleringmagasinet Lyngsvatn.
27. november 2017 - 9:36
Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 33,3 øre/kWh i 3. kvartal 2017. Dette er en oppgang på 9 prosent sammenliknet med 3. kvartal i 2016.
27. november 2017 - 9:30
Det er rekordhøy aktivitet i kraftforsyningen for tiden. Ferske tall fra SSB anslår at investeringene i 2017 vil nå 32,7 milliarder kroner. Fra samme sted antydes det enda mer i 2018.
24. november 2017 - 9:32