Søk

61 - 80 av 2749 treff
Statkraft planlegger investeringer på rundt NOK 10 milliarder årlig i fornybar energi i perioden 2019-2025.
27. september 2018 - 9:18
Oljefyringsforbudet, høye strømpriser og en solrik sommer fører til rekordpågang hos Enova. Aldri før har Enova registert så høy aktivitet hos boligeierne som i august.
26. september 2018 - 9:32
Enkeltdelene til fremtidens teknologi kommer på plass. Det kan gi mindre, raskere og billigere elektronikk med minimalt energiforbruk.
26. september 2018 - 9:25
NVE har vedtatt tvangsmulkt for nettselskap som ikke har innfridd krav til aktørgodkjenning og datakvalitet ved migrering til Elhub. De 98 selskapene må rette opp avvik snarest for å redusere risikoen for forsinkelser og kostnadsøkninger i Elhub-prosjektet.
26. september 2018 - 9:15
Statnett har signert kontrakt med GE Power Norway og Backe om å bygge en ny transformatorstasjon på Sogn i Oslo.
25. september 2018 - 9:46
Havvindparken Arkona i den tyske delen av Østersjøen har levert den første elektrisiteten til det tyske strømnettet.
25. september 2018 - 9:17
BKK er mandag formiddag varslet om at en kvinne på Landås i Bergen er kontaktet av en person som utgir seg for å komme fra BKK for å sjekke sikringsskap etter strømbrudd.
25. september 2018 - 9:07
Grunna vind og store nedbørsmengder i kombinasjon med stor bresmelting er det flaum i Veistastrondsvatnet og Hafslovatnet. Sognekraft slepper så mykje vatn som mogleg i Årøyelvi, men dette er ikkje nok til å unngå at vatnet no er noko over høgste regulerte vasstand.
24. september 2018 - 9:35
Leveringspåliteligheten i Norge, målt i avbruddsantall og -varighet per kunde, er på nivå med det europeiske gjennomsnittet.
24. september 2018 - 9:30
OED har fattet vedtak i fire vannkraftsaker i Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane. Departementet har omgjort NVEs avslag til konsesjon for Mundalselvi kraftverk. Departementet har opprettholdt NVEs avslag for Hamnaelva kraftverk, Straumsbotn kraftverk og Rørvika kraftverk.
24. september 2018 - 9:25
- Vi går sammen med Bergen Havn for å bygge Europas største landstrømanlegg til cruise. Ambisjonen er at anlegget skal kunne forsyne tre cruiseskip med strøm samtidig og være i drift allerede i 2020, sier Ingrid von Streng Velken.
24. september 2018 - 9:19
Verden er ikke som den en gang var, og kommer heller ikke til å bli det. Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) er en blant mange interesseforeninger som erfarer dette. I år markerer NEF sine første 100 år.
21. september 2018 - 9:41
Grunneier Frithjof Plahte i Bindal har inngått avtale med Clemens Kraft om bygging av Terråk småkraftverk (28,8 GWh) i Nordland.
21. september 2018 - 9:30
NVE sendte i vinter ut forslag til endring i regelverket for hvordan nettselskapene skal utforme nettleien. Det kom mange innspill på den foreslåtte modellen for effekttariffer, og NVE legger derfor opp til en ny høring første kvartal 2019.
21. september 2018 - 9:21
To av ti innrømmer at de aldri har hatt noen gjennomgang av det elektriske anlegget i boligen sin.
21. september 2018 - 9:14
Opprinnelsesgarantier skal gjøre det mer lønnsomt å investere i fornybar kraft. Selskaper som Google og IKEA gjør at oppmerksomheten og prisene øker.
20. september 2018 - 9:34
Den nye digitale fisketelleren i Klosterfoss vil gi ny og viktig kunnskap om fiskevandringen i Skiensvassdraget.
20. september 2018 - 9:29
Kraftprisene er preget av den siste ukes hendelser, der en aktør i det finansielle kraftmarkedet ble suspendert etter å ikke kunne stille sikkerhet for sine posisjoner. Omsetningen på de nærmeste kontraktene har vært høy og til tider panikkpreget.
20. september 2018 - 9:16
REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet. Potensialet for denne nyvinnende energiløsningen er stor også i andre bygg.
19. september 2018 - 9:39
Seks av ti har opplevd uvanlig høy varmeutvikling eller misfarging av utstyr ved lading av mobiltelefon, nettbrett eller PC, viser nye tall.
19. september 2018 - 9:26