Søk

61 - 80 av 1843 treff
Styret for Sognekraft AS har vedteke utbygging av Leikanger Kraft AS. Satsinga i Leikanger er i storleiken 800 millionar kroner og får ein årsproduksjon på 208 GWh, fornybar energi tilsvarande årsforbruket til meir enn 10.000 husstandar.
3. oktober 2017 - 9:14
Oslo kommune har oppnevnt et styre i Hafslund AS med betydelig kompetanse innen industriell utvikling og digitalisering av komplekse virksomheter. Hilde Tonne er utnevnt til ny styreleder.
3. oktober 2017 - 9:05
Konsernstyret i Lofotkraft Holding AS foreslår Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) som ny medeier i Lofotkraft.
3. oktober 2017 - 8:59
Hjemmebanen til det hollandske landslaget og toppklubben AFC Ajax, med norske Dennis Johnsen på laget, skal nå bli smartere og mer miljøvennlig. Et enormt energilagringssystem installeres i disse dager, og i kombinasjon med 4 000 solcellepaneler på taket skal anlegget sikre god kapasitet, også når strømbehovet er på topp.
2. oktober 2017 - 9:34
I 2016 ble det rapportert i alt 22 459 arbeidsulykker i Norge. Nær halvparten av disse medførte fravær fra arbeid på mer enn tre dager. Det var i næringene elektrisitet, vann, og renovasjon det ble rapportert flest arbeidsulykker som gir langvarig fravær.
2. oktober 2017 - 9:23
NVE varsler flom på rødt nivå i Agderfylkene også mandag. Etter en pause i nedbøren søndag, ventes over 100 millimeter regn fram til mandag kveld. Vannføringen i enkelte vassdrag kan bli høyere enn den var i helgen.
2. oktober 2017 - 9:18
Mye kan tyde på at det blir omrokkeringer i den tyske regjeringen. Etter at valgstemmene i Tyskland er talt ser det ut til at Angela Merkel blir sittende. Dette til tross for en nedgang i oppslutningen hennes. Og regjeringspartner SPD ser ut til å gå i opposisjon.
29. september 2017 - 11:34
Som del av et større forskningsprosjekt om IKT-sikkerhet i norsk energiforsyning har NVE gjennomført en kartlegging av sikkerhetstilstanden i kraftbransjen. Nærmere 70 % av respondentene melder om at de har hatt uønskede IKT-sikkerhetshendelser.
29. september 2017 - 10:13
Denne uken arrangeres smartby-konferansen Nordic Edge Expo i Stavanger, med rekordhøy deltakelse. Over 4000 deltakere og mer enn 100 ordførere møtes for å lære om digitalisering, og hvordan ny teknologi kan gjøre norske byer og kommuner smartere.
29. september 2017 - 10:07
Sognekraft selger seks småkraftverk langs Fjærlandsfjorden, men skal både drifte dem og ha dem tilbake etter 25 år. Det fremgår av en børsmelding.
29. september 2017 - 10:00
Nylig passerte BKK Nett 200 000 nettkunder, og veksten fortsetter. - Vi ser at vi håndterer stadig flere kunder, samtidig som vi reduserer kostnadene og styrker forsyningssikkerheten, sier avtroppende nettdirektør Thor André Berg.
29. september 2017 - 9:51
Som følge av de store nedbørsmengdene som er varslet de neste dagene, er det iverksatt tiltak for å begrense flomskader i vassdragene på Sørlandet. Publikum oppfordres til å sikre gjenstander som kan bli utsatt for skadeflom.
29. september 2017 - 9:45
Rejlers Embriq og Storespeed har inngått avtale om drift av infrastruktur som strøm, kjøling og sikring av datasenteret samt IT-losji for servere og datalagring. Avtalen gjør det mulig for Rejlers Embriq å rendyrke fokus høyere opp i verdikjeden.
28. september 2017 - 10:30
Olav Osvoll (52) blir ny konserndirektør Produksjon i BKK. Han er i dag produksjonssjef i Sunnfjord Energi og har også lang fartstid i NVE.
28. september 2017 - 10:20
I 2030 har vindkraft potensial til å dekke inntil 30 prosent av Europas kraftbehov, ifølge to ferske rapporter fra WindEurope.
28. september 2017 - 10:12
Statkraft og Norfund er enige om en byttehandel knyttet til sine felleseide andeler i internasjonal vannkraft.
28. september 2017 - 10:08
«Mindre skatt på det vi vil ha mer av», er et gjennomgående mantra på tvers av de politiske partiene. Regjeringen må følge opp dette i statsbudsjettet når det legges frem om et par uker.
27. september 2017 - 11:00
Nordkraft Produksjon AS bytter ut sine nåværende system til fordel for Powels Smart Energy plattform. Powel-løsningen støtter både planlegging og handel i samme brukergrensesnitt og er et viktig ledd i Nordkrafts fremtidsrettede strategi.
27. september 2017 - 10:54
Eldre mennesker har større risiko for å omkomme i brann. Ta den viktige kjøkkenpraten; en prat om hvilke brannfeller som finnes i hjemmet, og hva man skal gjøre hvis uhellet er ute.
27. september 2017 - 10:47
Tusenvis av nettstasjoner i Hafslund Nett har fått montert nye AMS-konsentratorer.
27. september 2017 - 10:38