Søk

81 - 100 av 1655 treff
Ingeniørfirmaet Rejlers, som i år markerer sitt 75-årsjubileum, skal de neste tre årene øke omsetningen med 100 millioner kroner – hvert år.
30. juni 2017 - 11:42
Lyse gir fem millioner kroner til Universitetet i Stavanger (UiS). Pengene skal gå til IKT-forskning på bærekraftig omstilling og vekst i Stavanger-regionen.
30. juni 2017 - 11:37
NVE ilegger Statnett SF (som netteier) et overtredelsesgebyr på 150 000 kroner for 29.10.2015 å ha satt Tjeldsund kabelanlegg i Nordland i drift uten at systemansvarlig var blitt informert om planene i god tid og hadde fattet vedtak om godkjenning.
30. juni 2017 - 11:22
IEC har skrevet en rapport, et «White Paper», om Global Energy Interconnection (GEI). Energi er som aldri før et sentralt internasjonalt tema, og klimaendringer og utvikling av bærekraftig energi står høyt på den internasjonale agendaen.
30. juni 2017 - 11:07
Fred. Olsen drøm om bølgekraft har fått en ekstra runde. Nå håper de på drahjelp fra etterspørselen etter residente, autonome undervannsfarkoster.
29. juni 2017 - 13:02
Etter mye vingling om lanseringsdatoer, varsler Elhub nå at en dato for «Go Live» kommer i august. Nettselskapene stønner frustrert.
29. juni 2017 - 12:57
I Buskerud undersøker nettselskapet Ringeriks-Kraft Nett om det finnes bedre løsninger på høye effektbelastninger enn kostbare nettutbygginger.
29. juni 2017 - 9:21
Høy kraftproduksjon og jevnt over god leveringspålitlighet av strøm kjennetegnet driften av det norske kraftsystemet i fjor. Dette oppsummeres i NVEs rapport «Driften av kraftsystemet 2016».
29. juni 2017 - 9:13
At mer enn 40 prosent av elektrikerne som arbeider på byggeplasser i Oslo er innleid fra bemanningsbyråer er i seg selv oppsiktsvekkende. Riktig ille blir det når mange av dem ikke kan dokumentere faglig kvalitet.
29. juni 2017 - 9:07
Et fremtidig fossilfritt energisystem, som delvis er basert på vindkraft, krever store investeringer i ledningsnettet for å få fraktet energien til forbrukerne. Den geografiske plasseringen har økonomiske konsekvenser for samfunnet.
29. juni 2017 - 9:01
Energi Teknikk og Captiva Capital har dannet et driftsselskap for småkraft som skal stå for drift og overvåke over 50 småkraftverk over hele landet.
29. juni 2017 - 8:52
De største optimistenes spådommer om verdens bruk av solenergi er allerede tidoblet. Og det er kullkraft-giganten Kina som leder an.
28. juni 2017 - 9:23
Det ble kjøpt opprinnelsesgarantier for 21 TWh (16 prosent) av kraftforbruket i 2016, mot 19 TWh (15 prosent) året før. Det viser NVEs varedeklarasjon.
28. juni 2017 - 9:15
Ingelise Arntsen er valgt som nytt styremedlem i Statkraft. Arntsen erstatter Helene Biström som trer ut av styret.
28. juni 2017 - 9:07
Det totale forbruket av energiprodukter i norsk økonomi var 553 TWh i 2016, en nedgang på 7 prosent fra året før. Dette skyldes i hovedsak nedgang i forbruket i industrien på 13 prosent.
28. juni 2017 - 9:02
Statnett publiserte en redegjørelse om selskapets kostnadsutvikling i Årsrapport 2016. NVE ønsker innspill på om redegjørelsen gir en god forståelse av kostnadsutviklingen i Statnett og årsakene til utviklingen.
27. juni 2017 - 9:10
Eidsiva Vannkraft overtar driftsoppgaver for Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB). De ansatte i GLB overføres Eidsiva Vannkraft 1. juli.
27. juni 2017 - 9:04
Generalforsamlingene i Haugaland Kraft AS og Skånevik Ølen Kraftlag AS (SØK) har vedtatt å integrere SØK inn i Haugaland Kraft
27. juni 2017 - 8:56
Rainpower inngår utvidet industrielt samarbeid med kinesiske ZHEFU Hydro.
27. juni 2017 - 8:49
Lyse og Atea har tatt initiativet til et pilotprosjekt sammen med Stavanger kommune og Stavanger Sentrum AS om å teste ny teknologi i sentrum. Dette skal gjøre Stavanger til en av de smarteste byene i landet.
26. juni 2017 - 9:33