Søk

101 - 120 av 1552 treff
Et av landets største nettselskap, Troms Kraft Nett AS, har kjøpt modulene Produktkjøp og Kvalitet fra Powel Elsmart.
26. mai 2017 - 8:21
SAP Digital Twin er en løsning utviklet av norske innovatører i Fedem Technology, som ble kjøpt opp av SAP for knapt ett år siden. Den norskutviklede teknologien er en grunnsten i SAPs satsning på tingenes internett, og ny programvare lanseres nå for det globale markedet.
26. mai 2017 - 8:14
Multiconsult har fått forlenget sin kontrakt for oppfølging av damarbeider ved Moglicë-dammen i regi av byggherrens representant. Dammen er en del av vannkraftprosjektet Devoll i Albania.
24. mai 2017 - 9:50
Fred. Olsen Renewables velger Kongsberg Digital som leverandør av uavhengig datalagrings- og datasikkerhetsløsning for vindturbiner. Statoil inngår som partner i prosjektet.
24. mai 2017 - 9:38
En ny verdensrekord er satt for høyspent likestrøm i landkabel. Den lyder på 640 kilovolt spenning, skriver Ny Teknik.
24. mai 2017 - 9:32
Virksomhetenes førstegangsanslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på en moderat nedgang i 2018.
24. mai 2017 - 9:27
Otera har for første gang gjort alt elektroarbeid knyttet til en ladestasjon for elektriske biler.
23. mai 2017 - 7:46
Om vi skal ha strømkabler eller ikke mellom Norge og utlandet er en norsk debatt som gjentar seg til stadighet. Oftere og oftere ser vi nå at mer fornybarproduksjon i Tyskland, og på kontinentet forøvrig, fører til at norske strømpriser presses nedover.
23. mai 2017 - 7:39
Halvannen milliard mennesker lever uten elektrisitet. Men nesten halvparten av disse har mobiltelefon. Forskere prøver nå å utnytte den infrastrukturen mobildekningen gir til å bygge solkraftverk.
23. mai 2017 - 7:31
Olje- og energiminister Terje Søviknes kommer til Metodedager 2017. Anledningen er NM for energimontørlærlinger. Søviknes vil delta under festmiddagen onsdag 14. juni. Der vil han offentliggjøre vinneren av lærling-NM og stå for premieutdelingen til deltakerne.
23. mai 2017 - 7:24
Norconsult AS er tildelt kontrakt på levering av byggetekniske tjenester til et fullskala karbonfangstanlegg i Brevik for Norcem AS. Ved realisering vil anlegget bli det første av sitt slag i sementindustrien globalt.
22. mai 2017 - 8:03
Det var budskapet da statssekretær Kjell Børge Freiberg i OED for kort tid siden besøkte Helgeland Kraft.
22. mai 2017 - 7:54
Forskere er på jakt etter et stoff til å impregnere stolper med, som kan erstatte kreosot.
22. mai 2017 - 7:47
NVE har gjennomført kontroll med om kravene til energimerking av produkter i butikker, internettbutikker og i reklame overholdes. Mindre elektrobutikker, som Fagerborg Elektro AS og Skousen på Alnabru i Oslo var best i klassen.
19. mai 2017 - 8:32
Fra 90-tallet og frem til i dag, har industrien i Norge redusert sine utslipp med mellom 40 og 90 prosent (avhengig type utslipp), samtidig som produksjonen er nær doblet. Dette gjør at industrien fremstår som den eneste samfunnssektor som har tatt kutt i utslipp.
19. mai 2017 - 8:28
Under beredskapskonferansen for kraftbransjen i Tromsø presenterte Ole Einar Tveito fra Meteorologisk institutt et værvarsel for Norge i år 2050. Slår dette til vil det innebære store utfordringer, men også noen muligheter.
19. mai 2017 - 8:21
Finn.no og Flytoget har begge Norges mest fornøyde kunder, og vinner Kundetilfredshetsprisen 2017. Gudbrandsdal Energi topper også i år sin bransje, og har for syvende året på rad landets mest tilfredse strømkunder.
19. mai 2017 - 8:12
Afrikanske land sliter med å betale strømregningene sine. Det betyr at investorer får kalde føtter, og at det blir vanskeligere å hente kapital til ny energiproduksjon. Norfund advarer mot investeringstørke.
19. mai 2017 - 8:05
Det er litt av en operasjon som pågår når kabelen som knytter øya Newfoundland sammen med Nova Scotia, installeres i disse dager. Et betydelig antall menn og kvinner fra Nexans og underleverandører er på plass for å bringe mer fornybar energi til regionen.
18. mai 2017 - 10:06
Vel 15 personer deltok da Lyse Elnett satte opp en 18 meter høy strømmast i en øvelse. Det ble brukt helikopter for å heise på plass de ulike modulene til masten på et industriområde.
18. mai 2017 - 10:01