Søk

101 - 120 av 2403 treff
En robot plukket opp saksen og leverte den til Askers ordfører Lene Conradi. Hun kunne så klippe snoren og markere åpningen av ABBs nye kundeopplevelsessenter i hovedkontoret på Billingstad tirsdag.
11. april 2018 - 10:13
Hjorteland transformatorstasjon skiftet eier 01.04.2018, og blir dermed en stasjon i regionalnettet med lokal eier.
11. april 2018 - 9:52
NVE vil foreslå å økte KILE-satsene for nettselskaper. Direktoratet sammenkaller bransjen til en workshop neste uke.
11. april 2018 - 9:47
I 2017 var det 100 år siden Tafjord ble etablert, og jubileumsåret har vært et godt år for konsernet. Resultatet etter skatt, på nærmere 170 MNOK er det beste siden 2008.
11. april 2018 - 9:41
Andelen bensin- og dieselbiler blant de 10 mest solgte bilmodellene i mars er helt nede på 5,2 prosent. Ser vi nærmere på tallene for de 10 mest populære modellene, som utgjør over 46 prosent av nybilregistreringene, er 19 av 20 biler elektrifiserte i en eller annen form (batterielektrisk, plug-in hybrid og hybrid).
11. april 2018 - 9:33
EU-kommisjonen jobber med et forslag som kan bli svært interessant for småkraften. Går forslaget gjennom kan norske småkraftutbyggere få tilgang på 10-15 prosent av EU-landenes støtte til ny fornybar kraftproduksjon. Det skriver John Ravlo i ECOHZ i denne kronikken.
10. april 2018 - 9:42
Zephyr har fått konsesjon for en vindpark på inntil 115 MW i området rundt Innvordfjellet i Flatanger og Namdalseid kommuner i Trøndelag. Det ble klart etter at OED har bekreftet konsesjonen til Innvordfjellet vindkraftverk.
10. april 2018 - 9:34
Halvor Kjærås og Pål Moddi Knutsen var lei av kjedelige foredrag. Nå formidler de faglig engasjement gjennom egenkomponerte sanger og dikt.
10. april 2018 - 9:25
På under ett år har strøm- og mobilleverandøren Fjordkraft passert 50.000 mobilkunder. Selskapet har dermed hatt en meget rask vekst i mobilmarkedet. Den 25. april er det ett år siden strømleverandøren Fjordkraft også ble leverandør av mobiltelefoni.
10. april 2018 - 9:18
Samtlige terskelverdier for offentlige anskaffelser er justert opp fra og med 6. april 2018.
9. april 2018 - 10:03
Når Kina skal bygge ut vannkraft, ber de om råd fra norske forskere. Nå kan kraftutbyggerne lese håndboken for fiskevennlige vassdrag på sitt eget språk.
9. april 2018 - 9:53
Hvordan kan kraftnettet utvikles og driftes på en mer effektiv, smart og sikker måte? Hva skal til for at vi fortsatt skal være i det internasjonale toppsjiktet om 10 eller 20 år, gitt de store endringene strømforsyningen står overfor? Det ønsker Statnett å høre mer om.
9. april 2018 - 9:48
Statkraft og Hydro Energi har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2021 til 2038.
9. april 2018 - 9:43
Prispress og uryddige konkurransevilkår. Dette preger fortsatt el-entreprenørmarkedet. Flere av selskapene som opererer i denne delen av energibransjen rapporterer om sviktende økonomisk bærekraft.
6. april 2018 - 9:16
Smartgrid-fyrtårn prosjekter Studie med fokus på hva som gjør smartgrid prosjekter attraktive for investorer, med tilleggsfokus på hvordan generere investeringer i Smartgrids i EU, ble lansert i januar i 2018. Studien er en omfattende analyse av et utvalg på 100 lavspennings fyrtårnprosjekter i EU for å identifisere 8 voksende virksomhetsmodeller sentrert på et vidt spektrum.
6. april 2018 - 9:08
Etter oppfordring fra flere medlemskommuner har LVK tatt inititativ for å bistå kommunene med en samordning, for å sikre en mest mulig ensartet takstpraksis av nettanlegg. Initiativet er en følge av Høyesterett dom 26. juni 2017 i Statnett II-saken at det er hvor Høyesterett påpeker som et viktig hensyn at det etableres like standarder for verdsettelse av nettanlegg kommunene imellom.
6. april 2018 - 9:01
Fortum Charge & Drive og 7-Eleven åpnet i går de første ladestasjonene i Norge som kan lade neste generasjons elbiler med full effekt. Ladestedet ved Nygårdskrysset i Ås er del av en korridor som knytter sammen Oslo, Stockholm og Helsingfors for fremtidens elbiler.
6. april 2018 - 8:53
Styret i BKK foreslår et utbytte til eierne på 535 millioner kroner for 2017. Det er 30 millioner kroner høyere enn året før.
6. april 2018 - 8:46
Årsforbruket av bioenergi var forventet å øke med inntil 14 terawattimer (TWh) fra 2008 til 2020, men var i 2016 økt med bare 1,6 TWh.
5. april 2018 - 13:01
På tross av mange fridager endte påskeuken på en høyere spotpris enn uken før. Påskeværet må ta mesteparten av skylden for oppgangen.
5. april 2018 - 10:01