Søk

121 - 140 av 2548 treff
NVEs forslag til nye regler for anleggsbidrag i kraftnettet kan hindre utbygging av ny fornybar kraftproduksjon. Utkastet er enda mer utydelig enn før samtidig som det nesten utelukkende er til ugunst for kraftutbyggerne. Det skriver en samlet småkraftbransje i en høringsuttalelse.
29. mai 2018 - 9:15
Statnett tester ut nye metoder for å unngå at fugler kolliderer med kraftledninger.
29. mai 2018 - 9:03
VEO har inngått en kontrakt for alt elektrisk utstyr utenom turbinene for en vindpark i Rogaland i Norge. Bjerkreim-klyngen, med 70 vindturbiner og en installert kapasitet på 294 MW, skal levere strøm til det nordiske strømnettet, og eies og styres av det tyske forvaltningsselskapet Luxcara. Kontraktsverdien på om lag 120 millioner kroner er et av de største noensinne for VEO.
29. mai 2018 - 8:57
St1 og S-Group sitt fellesforetak TuuliWatti har besluttet å investere i utbyggingen av Viinamäki vindpark. Prosjektet er den første nordiske vindkraftinvesteringen av denne størrelsen, og gjøres uten offentlige subsidier. I fjor produserte St1 og S-Group sitt fellesforetak omkring 24 prosent av Finlands totale vindkraft.
28. mai 2018 - 9:45
Nye stålmaster gir færre master, lenger levetid og mindre magnetfelt når de erstatter 35 år gamle tremaster ved Borgheim på Nøtterøy i Vestfold.
28. mai 2018 - 9:37
Sist veke sa eit samrøystes årsmøte i Etne Elektrisitetslag (EEL) ja til ein avtale med BKK som inneber at BKK tek over verksemda til samvirkeføretaket. Etne Elektrisitetslag vert samstundes eigar i BKK med ein eigardel på 0, 35 %.
28. mai 2018 - 9:30
Virksomhetenes førstegangsanslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på oppgang i 2019. Nye 2018-anslag er nedjustert, men viser fortsatt vekst sammenlignet med 2017.
28. mai 2018 - 9:25
Fremtiden er elektrisk. Det er en påstand som de fleste av oss ikke har problemer med å godta. Forutsetningen er imidlertid at den teknologiske brukervennligheten treffer bredt i befolkningen.
25. mai 2018 - 9:56
Energi Norges generalforsamling for 2018 ble avholdt i Oslo tirsdag 22. mai. Nytt styre i Energi Norge er valgt på bakgrunn av valgkomiteens enstemmige innstilling.
25. mai 2018 - 9:48
Kombinasjonen av at råvareprisene fortsetter å øke og ustabil fornybar kraftproduksjon gjør at man kan forvente store svingninger i strømprisen i Norden fremover.
25. mai 2018 - 9:44
KS Bedrift Energi er i hovedsak støttende til NVEs forslag knyttet til anleggsbidrag, men vi mener flere grep må tas.
25. mai 2018 - 9:38
Kan vindkraft til havs kombineres med en god forvaltning av sjøfugl? Ved hjelp av GPS-logging av sjøfuglers bevegelser, har et forskningsprosjekt et kanskje overraskende svar.
25. mai 2018 - 9:30
Rejlers Norge selger datterselskapet Rejlers Telecom AS til OneCo. Avvikende rammebetingelser fra kjernevirksomheten i Rejlers Norge gjør at videre vekst best kan utløses med nytt eierskap.
25. mai 2018 - 9:19
Strømprisene er høye selv om rask snøsmelting ga vårflom flere steder på Østlandet.
24. mai 2018 - 9:59
Småkraftforeninga er skeptisk til å la fylkeskommunene overta konsesjonsbehandlingen av småkraftverk. Det fremgår av en høringsuttalelse i forbindelse med Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene.
24. mai 2018 - 9:52
Et av de største pågående vannkraftprosjektene her i landet, Nedre Otta Kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Oppland, begynner å ta form. Våren 2020 skal anlegget settes i drift.
24. mai 2018 - 9:43
Facebook har signert sin til nå største energiavtale med 15 årig kraftkjøp av all elektrisitet fra vindklyngen Bjerkreim i Stavanger-regionen.
24. mai 2018 - 9:38
LOS Gruppen fra Bømlo i Sunnhordland etablerer i mai et nytt selskap som skal kjempe med etablerte aktører i elkraftmarkedet. - Med LOS Cable Solutions tar vi offshore-erfaringen vår med på land og utfordrer både på pris, HMS og kvalitet, sier styreleder Arne Mæland.
23. mai 2018 - 9:40
Med ny banebrytende teknologi kan TINE Meieriet Ålesund nå erstatte olje og naturgass med fjernvarme og redusere CO2-utslippene med 66%. Nye varmepumper, basert på Stirling-teknologi, skal produsere vanndamp av varmt vann fra energigjenvinningsanlegget på Grautneset.
23. mai 2018 - 9:35
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på nærmere 79 000 GWh i 2017. Det er 3,8 prosent mer enn i 2016. I samme tidsrom økte energikostnadene med hele 8,5 prosent til 20,3 milliarder kroner.
23. mai 2018 - 9:20