Søk

121 - 140 av 2253 treff
Pålitelige strømløsninger og intelligente overvåkningssystemer styrker sikkerheten i seks tunneler på strekningen E18 mellom Drammen og Tønsberg.
7. februar 2018 - 9:05
Det går mot innspurten for Stortingets behandling av forslaget om å fjerne kravet om funksjonelt skille for kraftselskap med under 30 000 kunder. Rundt i landet mobiliserer energilederne til støtte for forslaget.
7. februar 2018 - 8:52
Regionale europeiske nettutviklingsplaner viser at omfattende investeringer i kraftsystemet både er nødvendige og lønnsomme. Investeringer bidrar til å nå klimamålsetninger, samtidig som de er nødvendige for å ivareta en akseptabel forsyningssikkerhet.
7. februar 2018 - 8:45
Prosjektet «GreenCharge» fikk nylig grønt lys fra EU-kommisjonen. Med støtte på 5 mill. euro over tre år skal blant annet innovasjon innen lading av kjøretøy bidra til å realisere lavutslippssamfunnet med SINTEF i førersetet.
6. februar 2018 - 8:51
Stedvis store snømengder har gitt utfordringer for netteiere gjennom januar, men nedbøren har også lagt et lokk på strømprisene denne måneden.
6. februar 2018 - 8:42
Vår tids største trussel er klimaendringene. Bare i 2017 var det naturskader for rundt 870 millioner, og mer enn halvparten av erstatningene fra forsikringsselskapene er knyttet til flom.
6. februar 2018 - 8:36
OED har vedtatt endringer i energilovforskriften som innfører markedsadferdsregler. Disse trer i kraft 1. mars 2018.
5. februar 2018 - 8:04
Når Vest-Telemark Kraftlag kobler opp fibernett og Altibox til de små Telemarks-bygdene Manndal og Langlim, betyr det at både næringsdrivende og private får en helt ny digital hverdag.
5. februar 2018 - 7:57
En eksplosjon i Dolvik transformatorstasjon i Bergen kommune førte til at 22 000 kunder i Fana og Ytrebygda mistet strømmen søndag formiddag. Klokka 14 hadde alle fått strømmen tilbake.
5. februar 2018 - 7:51
Det vil komme flere strømbrudd. Dette er hovedbudskapet i en oppsummering fra Agder Energi etter den senere tids ekstremvær-hendelser på Sørlandet. Den får neppe noen med et snev av fornuft til å hoppe i stolen. At strømmen tidvis blir borte er noe vi må leve med.
2. februar 2018 - 11:26
Sørlandet har opplevd at kraftig snøvær har rammet strømnettet. Vi beklager ulempene et stort antall kunder har opplevd under til dels langvarige strømbrudd.
2. februar 2018 - 9:23
Forsknings- og utviklingsprosjektet "Alternativer til nett" peker på mulige tiltak for å redusere eller flytte energibruken på de kaldeste dagene. Slike tiltak kan på sikt utsette eller erstatte byggingen av nye ledninger, og dermed legge til rette for milliardbesparelser.
2. februar 2018 - 9:13
Aldri tidligere har det blitt bygget og satt i drift mer vindkraft i Norge enn i 2017. NVEs rapport «Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging» viser at det samlet var nesten tre ganger så mye fornybar kraft under bygging ved utgangen av 2017 som det var ved utgangen av 2015.
2. februar 2018 - 9:04
Med 250 prosjekter -og mange andre aktiviteter, å holde styr på, gjelder det å ha tunga rett i munnen. Uten et effektivt styringssystem kan det bli riktig ille.
1. februar 2018 - 9:18
Clemens Kraft har gjennom sitt selskap Clemens Kraftverk AS sikret 300 norske millioner kroner i et sju års fastrente obligasjonslån.
1. februar 2018 - 9:08
Vi er i det store og hele positivt innstilt til endringene i ledningsforskriften. Den legger til rette for en større grad av likebehandling av aktørene som har aktiviteter knyttet til ledningsbunden infrastruktur i bakken.
1. februar 2018 - 9:04
Enova etterlyser mer innovasjon i energisektoren, og setter av betydelige midler til en konkurranse som skal demonstrere fremtidens energisystem.
1. februar 2018 - 8:56
Statnett har avdekket underbetaling av arbeidere hos en underleverandør til Siemens. Etter at Siemens tross flere frister ikke har lykkes med å dokumentere at disse avvikene er rettet, har Statnett besluttet å suspendere Siemens sin status som kvalifisert til å levere anbud til Statnetts prosjekter inntil avvikene er rettet.
1. februar 2018 - 8:50
Skifte til ladbare biler akselererer. Ifølge Norsk elbilforening fantes det 141.951 rene elbiler og 67.171 ladbare hybrider registrert i Norge i 2017.
31. januar 2018 - 9:36
Enkelt og genialt: Hvorfor ikke integrere ladestasjonen i mast for veibelysning? Dette er en løsning som har blitt valgt i flere amerikanske byer. Det geniale er at man henger seg på infrastruktur som likevel skal bygges ut.
31. januar 2018 - 9:26