Søk

121 - 140 av 1655 treff
Norges første aluminiumsstolpe for høyspenning er nå montert i Mustadroa i Gjøvik kommune.
21. juni 2017 - 8:17
Flyprodusentene er i gang med å utvikle elektriske fly. Nylig inngikk Airbus et samarbeid med Siemens om å utvikle hybridelektrisk fremdrift til luftfart.
20. juni 2017 - 11:30
Det nærmer seg valg. Hva er de forskjellige partienes tanker og strategier når det gjelder fornybar energi? Vi har spurt dem.
20. juni 2017 - 10:39
NVE har ilagt Statkraft Energi AS et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner for brudd på manøvreringsreglementet for Alta kraftverk i Altavassdraget i januar 2017.
20. juni 2017 - 10:29
I en ny NVE-rapport sammenlignes gassisolerte med luftisolerte bryteranlegg. Det er sett på kostnader, miljø- og klimapåvirkning, samt viktige forhold ved forsyningssikkerhet.
20. juni 2017 - 10:24
Det er høyt tempo på Evenstad kraftstasjon i Froland kommune i Aust-Agder om dagen hvor kraftstasjonen moderniseres. Når rehabiliteringen er ferdig kan maskinene betjenes fra Driftssentralen på Brokke.
20. juni 2017 - 10:19
Cybersikkerhet er et hett tema for norske selskaper og organisasjoner. Ikke minst etter WannaCry-angrepet. Norsk Sikkerhetsmyndighet (NSM) meldte om 22.000 cyberangrep i 2016. Det økte antallet og omfanget på mindre norske virksomheter bekymrer NSM. Det lave antallet virksomheter med strategier for cybersikkerhet er bekymringsfullt.
19. juni 2017 - 8:33
NVE skal oppdatere "Veileder til sikkerhet i avanserte måle- og styringssystem", og har bedt Sintef evaluere den eksisterende veilederen fra 2012. Sintef oppfatter den eksisterende veilederen som god, men anbefaler utdyping og klargjøring på noen områder.
19. juni 2017 - 8:24
85 boligeiere har bedt om tilbud på solpakke fra Lyse etter lansering i vår. Den nye nettsiden for sol fra Lyse har også vært godt besøkt med over 27.000 sidevisninger.
19. juni 2017 - 8:18
Magasinkapasiteten i Norge er nå 86,5 TWh når kapasiteten til alle magasinene summeres. Det er en økning på 2,2 TWh sammenlignet med forrige beregning som ble gjort i 2004. Økningen skyldes i hovedsak utvidelser i eksisterende anlegg.
19. juni 2017 - 8:12
Milliardinvesteringene i sentralnettet bidrar ikke positivt til redusert arbeidsledighet her i landet. De fleste av kontraktene går til entreprenører fra lavkostland, som i stor grad gjennomfører jobbene med lavtlønnet arbeidskraft fra sine hjemmebaser.
16. juni 2017 - 11:54
ABB har igangsatt og overlevert DolWin2 offshore vindkraftforbindelse til den nederlandske/tyske kraftoperatøren TenneT.
16. juni 2017 - 9:42
I Trondheim kjører store lastebiler snart rundt på hydrogen produsert fra solkraft og med rent vann som «eksos». Hydrogenteknologi kan gjøre både tog og skip utslippsfrie – og fange verdens vind på tanken.
16. juni 2017 - 9:27
På representantskapsmøtet i Trondheim 8. juni ble Kjell Myrann gjenvalgt for 2 nye år som president i Norsk Elektroteknisk Forening.
16. juni 2017 - 9:14
Klimaminister Vidar Helgesen lar en unik sjanse gå fra seg ved å utelate landets byggeplasser fra forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming, mener Norsk Fjernvarme.
16. juni 2017 - 9:09
Måløy-selskapet Havkraft har siden 2014 testet sin egenutviklede teknologi for bølgekraft med gode resultater. Sammen med HydroWave i Fjaler har de nå tegnet sin første kontrakt på et bølgekraftverk.
15. juni 2017 - 10:45
Skal du sende gråvann rett i kloakken eller gjenvinne varmen først? For bygg med 7000 til 8000 liter gråvann eller mer i døgnet bør du vurdere varmegjenvinning.
15. juni 2017 - 10:41
Titusenvis av energiinstallasjoner over hele Norge inneholder flere kilo av den mest klimafiendtlige gassen som finnes. En fersk rapport publisert av Miljødirektoratet anbefaler snarlig endring.
15. juni 2017 - 10:30
I det grønne skiftet, eller Energiwende som de kaller det i Tyskland, er målet å erstatte fossil energiproduksjon med fornybar energiproduksjon. I Europa skal kullkraftverkene byttes ut med blant annet vindkraft.
15. juni 2017 - 10:17
”Årets Metodedager er de beste”. Slik oppsummerte en av utstillerne det i går ettermiddag, med standen full av engasjerte besøkende. Solen skinte, folk koste seg, det var topp stemning i Drammen Travpark.
15. juni 2017 - 10:08