Søk

121 - 140 av 2013 treff
VINCI Energies, datterselskap av det internasjonale VINCI-konsernet, har overtatt eierskapet i Infratek fra investeringsfondet Triton.
6. november 2017 - 11:03
I oktober sank spotprisen for første gang siden juni. Det skyldes kraftig vind, økt produksjon ved atomkraftverkene i Sverige og økte ressurser innen vannkraften. I tillegg har måneden vært mild – den bitende vinterkulden har holdt seg borte.
6. november 2017 - 10:02
NVE har beregnet foreløpige inntektsrammer for 2018 basert på tilgjengelige forutsetninger og data.
6. november 2017 - 9:56
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider med forslag til ny forskrift som skal regulere det selskapsmessige og funksjonelle skillet mellom nettselskap og annen virksomhet. Lovendringen ble vedtatt av Stortinget i 2016.
6. november 2017 - 9:48
I tredje kvartal ble Tellenes og Hamnefjell vindkraftverk satt i drift. De har en samlet produksjon på 736 GWh.
6. november 2017 - 9:41
Olje- og energiminister Terje Søviknes sier nettselskapene ikke skal «tvinges» til å tilby utkoblbar tariff for skip med batterier og landstrømsanlegg. Det er ikke der debatten bør ligge.
3. november 2017 - 10:43
Ifølge Tysklands energiomstillingsplan – "Energiewende" – skal de nå en rekke ambisiøse klimamål innen 2050. Men, de ligger langt bak skjemaet.
3. november 2017 - 10:35
Dagens strømnett sør i Oslo har ikke kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk. For å sikre strømforsyningen fremover søker Statnett og Hafslund Nett om å få bygge en ny transformatorstasjon ved Grønmo og om andre tiltak for å forsterke strømnettet i området.
3. november 2017 - 10:16
Vi nærmer oss slutten av 2017, og rapporter fra 3. tertial viser at det fortsatt er god økonomisk bærekraft i den landbaserte energinæringen. Her er noen eksempler.
3. november 2017 - 10:03
I vår tids raske teknologiske utvikling er elsikkerhet ferskvare. Betydelig økning i bruk av elektrisitet, på stadig nye områder, setter arbeidet på dette området i et nytt og mer krevende perspektiv. Dette tar DSB nå tak i.
3. november 2017 - 9:58
For tiden gjennomføres den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år. En viktig del av dette er nettselskapenes arbeid med å installere smarte målere (AMS).
3. november 2017 - 9:54
Vinterhalvåret er for mange synonymt med høye strømregninger. Heldigvis er det en rekke ting du kan gjøre for å spare på energiforbruket i hjemmet ditt.
2. november 2017 - 10:53
- Vår satsing på bærekraft er en stor del av virksomhetens identitet. Det er hyggelig at det målrettede arbeidet vi har lagt ned over mange år blir lagt merke til, og at vi får en bekreftelse på at det vi gjør er riktig, sier seksjonssjef for miljø, teknikk og sikkerhet i Bane NOR Eiendom, Lise Kristin Sunsby. Hun mottok prisen på vegne av Bane NOR Eiendom.
2. november 2017 - 10:44
BKK har en viktig rolle i utbyggingen av Østerbø kraftverk, som ledes av Sogn og Fjordane Energi (SFE). I løpet av denne uken skal den 525 meter lange tunnelen inn til kraftstasjonen være ferdig sprengt.
2. november 2017 - 10:37
Industri og forskere slår seg sammen for å finne ut hvordan de skal bygge vindturbiner på opp mot 200 meters høyde.
2. november 2017 - 10:27
Bedre forståelse av byggherrerollen, enda tydeligere HMS-arbeid i planlegging og prosjektering, bredere tilfang av HMS-målinger, livreddende regler, tydeligere HMS-krav i kontrakter og bedre balanse mellom oppdrag og ressurser er noen av resultatene etter et års arbeid med HMS handlingsplan i Statnett.
1. november 2017 - 9:50
Norges første elektrisk drevne renovasjonsbil settes i drift denne uka. Bilen eies av gjenvinningsselskapet Ragn-Sells, som også satser på elektriske gravemaskiner.
1. november 2017 - 9:39
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt positiv innstilling til Tverrelvi-prosjektet i Voss kommune. BKK har søkt om konsesjon for to kraftverk og ei overføring til Evanger kraftverk. Det kan gje 117 GWh vasskraft årleg, som er nok til å dekkja straumforbruket i 5850 einebustader.
1. november 2017 - 9:34
NVE og Skattefunn har godkjent et FoU-prosjekt for Nettalliansens 46 eierselskap, hvor det skal undersøkes hvordan digital overvåking, sensorer og AMS kan føre til mer effektiv drift og overvåkning av strømnettet. Utstrakt bruk av digitalisering og automatiserte prosesser skal i tillegg til storskalaeffektivitet gi reduserte kostnader og bedre tjenesteleveranser.
1. november 2017 - 9:26
Elverksjefen i Repvåg Kraftlag i Honningsvåg advarer kundene sine mot kraftselgere som sprer usann informasjon om kraftlaget.
31. oktober 2017 - 12:28