Søk

121 - 140 av 1552 treff
Tidligere i år kartla Sweco mulighetene for bruk av solenergi på Vestfold fylkeskommunes eiendommer. Nå har et enstemmig fylkesting vedtatt at dette skal testes i praksis.
18. mai 2017 - 9:54
Olav Thon har signert kontrakt med Hafslund Varme AS om leveranse av fjernvarme til 14 bygg i Oslo, som dermed blir mer miljø- og klimavennlige.
18. mai 2017 - 9:50
Lyse skal teste ut framtidens smarte strømnett i Stavanger sentrum. En del av prosjektet er å kartlegge mulighetene for energieffektivisering hos næringskunder i sentrum. Målet er å få med 30 kunder i en pilot.
18. mai 2017 - 9:43
RENAS har i dag avtaler med 180 innsamlere og 16 behandlingsanlegg over hele landet. Årlig behandles det rundt 60 000 tonn EE-avfall i dette systemet. Beregninger viser at RENAS tilførte markedet resirkulerte metaller til en verdi av over 400 millioner kroner i 2016.
16. mai 2017 - 8:35
På begge sider av Oslofjorden bygger Statnett to nye muffestasjoner (*) for ilandføring av sjøkabler. De til sammen fire stasjonene ligger på Filtvedt på Hurumlandet og på Hvitsten i Vestby. Stasjonene skal erstatte eldre stasjoner som fases ut. Her blir sjøkabelen gjort om til høyspent lufttrekk.
16. mai 2017 - 8:29
Statnett vurderer kraftsituasjonen i Troms og Finnmark som stram. Mer kapasitet i det sentrale strømnettet vil redusere sårbarheten i kraftforsyningen i Nord-Norge.
16. mai 2017 - 8:22
Miniturbinen "Turbinator" som er installert ved Gåseflå dam i Vennesla utnytter minstevannsføringsslippet til å produsere ren, fornybar vannkraft til rundt 90 eneboliger.
16. mai 2017 - 8:15
Norge har et aldrende distribusjonsnett som trenger oppgradering. Ved å benytte ny norsk forskning innen vedlikehold, vil nettselskapene kunne spare opp mot tre milliarder kroner årlig.
16. mai 2017 - 8:02
Multiconsult har stått for designet av fundamentene på land til fem flytende havvindturbiner for Statoils Hywind Pilot Park prosjekt utenfor Skottland.
15. mai 2017 - 9:39
BKK sitt konsernresultat for 1. kvartal 2017 er 381 millioner kroner, en økning på 89 millioner kroner fra samme periode i fjor. Driftsresultatet er 206 millioner kroner høyere enn i samme periode i 2016.
15. mai 2017 - 9:32
Tussa Installasjon skal levere 1 000 kvadratmeter solceller til taket på Berte Kanutte-huset på Høgskulen i Volda. Solcelleanlegget kan produsere opp mot 100 000 kilowattimar i året, og er i følgje Statsbygg eit av dei største anlegga i fylket.
15. mai 2017 - 9:27
Nettpartner Drift, avdeling Buskerud, har vunnet to nye rammeavtaler mot henholdsvis Glitre Nett og Hafslund Nett.
15. mai 2017 - 9:22
Har du opplevd at du vert ringt opp av kraftleverandørar med svært gode tilbod på straumpris? Og at dei seier dei samarbeider med Sognekraft? I så fall tyder alt på at nokon prøver å bløffa deg og lura deg til å bli kunde på falske vilkår.
12. mai 2017 - 8:17
I perioden 2012 – 2016 er antall strømnettselskaper her i landet redusert fra 149 til 132. Dette fremgår av tall som NVE nylig har publisert. Nedgangen får neppe noen til å falle av stolen. Potensialet, og behovet, for mye mer er betydelig.
12. mai 2017 - 8:08
I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem torsdag, slår regjeringen fast at opprustning og utvidelse av vannkraft kan være "et klimavennlig bidrag" til å håndtere et stort innslag av uregulerbar kraftproduksjon i Europa. Det nevnes derimot ingenting om investeringsklimaet for vannkraft
12. mai 2017 - 8:00
Regjeringen har lagt frem forslag til ny utbytteforventning for Statkraft i revidert nasjonalbudsjett.
12. mai 2017 - 7:53
Hafslund oppnådde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 940 millioner kroner i 1. kvartal 2017. Resultatet er 30 millioner kroner, eller tre prosent, lavere enn samme kvartal i fjor på grunn av mildere vær og lavere energiproduksjon.
11. mai 2017 - 15:33
Norsk forskning og industri skal fortsette å utvikle teknologi for solenergi til glede for både klima, miljø og norsk sysselsetting og verdiskaping.
11. mai 2017 - 11:39
Som første offshore-rederi erstatter Eidesvik Shipping en generator i et fartøy med batterier. Enova tror dette vil skape ringer i vannet.
11. mai 2017 - 9:35
Hele ti prosent av strømforbruket i norske hjem går til belysning. En vanlig familie bruker dermed rundt 2500 kilowattimer i året på lys. Bytter du til LED-lamper kutter du energiforbruket, og sparer både penger og miljøet.
11. mai 2017 - 9:28