Søk

141 - 160 av 1552 treff
Totalt 4,5 milliarder kroner ble brukt til bioteknologisk forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2015. Dette tilsvarer nesten 8 prosent av total FoU i Norge i 2015.
11. mai 2017 - 9:20
I midten av juni starter BKK Varme leveransen av kjøling til Media City Bergen på Nygårdstangen. Teknologien er basert på sjøvann hentet fra 110 meters dyp i Puddefjorden, og gir over 50 ganger mer energi tilbake enn det som puttes inn.
11. mai 2017 - 9:12
De foreløpige tallene viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på rundt 76 500 GWh i 2016, noe som er 0,7 prosent lavere enn i 2015. I samme tid økte energikostnadene med 5 prosent til 19 milliarder kroner.
11. mai 2017 - 9:06
Investeringene i vindkraft i Europa økte med 22 prosent i fjor og nådde 43 milliarder euro, viser årsrapport fra WindEurope.
11. mai 2017 - 8:59
I snitt opplevde hver strømkunde 1,9 strømbrudd over tre minutter i fjor. Totalt var en gjennomsnittlig strømkunde uten strøm i 2 timer og 9 minutter. Sammenlignet med 2015 var avbruddene både færre og kortere i 2016.
11. mai 2017 - 8:57
For tiden pågår opprusting og utvidelser av vannkraftverk som vil gi 880 GWh ny kraft, en økning på nesten 50 prosent siden nyttår.
11. mai 2017 - 8:49
I forbindelse med den årlige Agder Energi-konferansen om fornybar energi og ny teknologi, er det gjennomført en befolkningsundersøkelse med flere formål:
10. mai 2017 - 9:39
Styret i Kvikne og Rennebu Kraftlag (KRK) anbefaler for sitt årsmøte at Kraftlaget overdrar nett- og kraftomsetningsvirksomheten sin til TrønderEnergi.
10. mai 2017 - 9:29
E-CO Energi forventer at vannmagasinene i fjellene i Hallingdal vil bli senere fylt opp enn vanlig. Det er mindre snø enn normalt i fjellet og oppfyllingen vil derfor i større grad enn vanlig være avhengig av nedbøren fremover.
10. mai 2017 - 9:17
Mens antall skader med og uten fravær i kraftnæringen falt med 10 prosent i 2016, var det dessverre tre flere alvorlige skader i året som gikk enn i 2015. Det viser Kantar TNS' årlige innsamling av HMS-statistikk fra kraftnæringen.
10. mai 2017 - 9:10
Lyses gassnett har vært diskutert i media den siste tiden. I forbindelse med denne diskusjonen har det vært viktig å fremheve at gass-satsingen kan være en viktig bidragsyter til det «grønne skiftet» her i regionen.
9. mai 2017 - 9:00
Konsernet Sunnfjord Energi fekk eit årsresultat på 92 millionar i 2016 mot 35 millionar i 2015. Alle forretningsområda, og særleg kraftproduksjon og nett har bidrege til auka resultat.
9. mai 2017 - 8:52
Vinteren har gitt temperaturer langt over normalt og totalt sett har det også kommet litt mer nedbør enn normalt for årstiden. Magasinfyllingen og snømagasinene har totalt sett for Norden vært ganske normal den siste tiden.
9. mai 2017 - 8:46
Nils Røkke, direktør for bærekraft i SINTEF, skal nå lede en stor, europeisk energiforskningsallianse. Et av målene hans er å doble energiforskningsbudsjettet i Europa på to år.
9. mai 2017 - 8:40
Etter mange års diskusjon, har Norge og EU blitt enige om hvordan den såkalte tredje energimarkedspakke skal innlemmes i EØS-avtalen. Dette er en milepæl, mener Energi Norge.
8. mai 2017 - 9:38
Konsernet Lofotkraft har et overskudd etter skatt på kr 70,6 millioner i 2016, mot kr 33,2 millioner i 2015. Resultatet er historisk godt, og skyldes i hovedsak at bransjen har hatt gode rammevilkår i 2016.
8. mai 2017 - 9:32
Ny konsernstrategi og ny konsernstruktur gjør Agder Energi godt rustet til å møte fremtidens muligheter og utfordringer.
8. mai 2017 - 9:25
H.K.H. Kronprinsen delte fredag ut EM-billett og gullmedalje til ungdomsbedriften Birdsavers UB på NM for ungdomsbedrifter. Ungdomsbedriften fra Trondheim har utviklet en løsning for å hindre at fugler dør av vindmøller.
8. mai 2017 - 9:18
Valget falt på Norge og Trondheim da Siemens bestemte seg for å satse tungt på å utvikle maritime batterisystemer. Nå har selskapet ambisjoner om å revolusjonere norsk og internasjonal skipsfart.
5. mai 2017 - 10:38
Ikke bare blir behovet for energi mindre i morgendagens hus. Passivhusene har allerede fått konkurranse av plusshusene. De produserer mer energi enn de bruker.
5. mai 2017 - 10:31