Søk

141 - 160 av 2253 treff
Forskningsrådet lyser ut midler til nye sentre innenfor samfunnsvitenskapelig energiforskning.
31. januar 2018 - 9:20
Lyse Elnett har fått tillatelse til å bygge ny 132 kV strømlinje fra Bjerkreim transformatorstasjon til Opstad i Hå kommune, samt ny stasjon på Opstad. Den nye stasjonen på Opstad vil erstatte eksisterende stasjon.
30. januar 2018 - 9:35
En fersk spørreundersøkelse viser at 88 prosent av nordmenn støtter målet om å kutte Norges utslipp med minst 80 prosent innen 2050, mens bare 31 prosent tror vi når målet.
30. januar 2018 - 9:28
Et internasjonalt børsnotert selskap har signert en avtale med Ringeriks-Kraft om kraftforsyning til Norges hittil største datasenter. Avtalen har en verdi på inntil 370 millioner kroner over tre år, og vil gi cirka 150 årsverk til Ringerike.
30. januar 2018 - 9:21
Multiconsult skal lede den videre utbyggingen av Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg. Fabrikken er først, størst og best på biogass i Norge.
29. januar 2018 - 10:26
Vinterværet med tungt snøfall og kraftig vind har gjort mange strømløse. Utfall i strømnettet rammer etter en stund også Telenors basestasjoner.
29. januar 2018 - 9:58
Det globale befolkningstallet øker, stadig flere migrerer til urbane byområder, og byene står for en stadig økende andel av det totale energiforbruket.
29. januar 2018 - 9:46
Tirsdag denne uken ble Strømmens Dag markert. Det gjorde ikke spesielt mye av seg. Rakettene gikk ikke akkurat til værs, selv om det hadde vært fortjent.
26. januar 2018 - 9:12
Flere og flere elver er regulert for å betjene menneskelige behov som flomvern, transport, kunstig vanning, vannkraft eller drikkevannsforsyning. Med reguleringer følger også endringer av vannføringer.
26. januar 2018 - 9:04
Været holder strømprisen i Norden nede. I resten av Europa preges strømprisene av kostnadsøkninger knyttet til fossil energi.
26. januar 2018 - 8:54
Norske bedrifter er hakket bedre enn svenske bedrifter i å digitalisere. Det viser Vismas undersøkelse der over 3000 daglige ledere og økonomiansvarlige i Norden har rangert i hvilken grad bedriften har digitalisert sentrale økonomiske og administrative prosesser.
25. januar 2018 - 9:39
Laksesmolten på vei ut av Vosso dør ikke på grunn av gassovermetning fra Evanger kraftverk. Dette er konklusjonen i en ny rapport fra Redningsaksjonen for Vossolaksen med bidrag fra en rekke forskningsmiljø.
25. januar 2018 - 9:33
Tesla leverte i fjor verdens største litium-ionbatteri til Australia. I forrige uke fikk eierne god uttelling for investeringen og tjente i løpet av noen få dager millioner av kroner på energilagring.
25. januar 2018 - 9:25
Å blottlegge seg for kritikk på sosiale medier er ingen spøk. Her er noen reaksjoner etter sist ukes strømbrudd på Sørlandet.
25. januar 2018 - 9:22
Saint-Gobain I Norge legger i 2018 om til fornybar energi. Totalt vil omleggingen til strøm fra fornybare energikilder redusere CO2-utslippet med rundt 40.000 tonn innen sju år.
24. januar 2018 - 9:31
Utslippsfri produksjon av strøm er avgjørende for det grønne skiftet, ifølge Nils Røkke, forsker og direktør for bærekraft i SINTEF. Han ønsker en strengere klimapolitikk velkommen.
24. januar 2018 - 9:25
Flere nettselskaper ønsker å samarbeide om felles driftssentral, og har spørsmål om hvordan dette kan gjøres. NVE har laget et notat til bransjen som beskriver hvordan et slikt samarbeid kan være og hvilke krav som må oppfylles.
24. januar 2018 - 9:15
OED har tatt klagene på NVEs konsesjon til Hovatn Aust vindkraftverk til følge, og avslått søknaden fra Hovatn Aust Vindkraftverk AS.
23. januar 2018 - 8:18
Medio januar ble det inngått kontrakt mellom Lofotkraft AS og Kraftmontasje AS. Kontraktsverdien er ca. 227 millioner kroner. Dette er den største kontrakten noensinne for Kraftmontasje AS. Prosjektet skal pågå fram til 2021.
23. januar 2018 - 8:09
Oppsummeringen av kraftåret 2017 forteller oss om en verden i omstilling. Klimaendringer danner bakteppet for høyere produksjon, høyere forbruk og høyere priser.
23. januar 2018 - 8:06