Søk

141 - 160 av 1843 treff
Energiselskapet Skagerak Energi i Porsgrunn er opptatt av å ha et ryddig arbeidsmiljø der etiske standarder følges både internt og eksternt. Derfor er det naturlig å trene egne ledere og ansatte i forebygging av økonomisk kriminalitet.
5. september 2017 - 9:37
Skagerak Energilab blir et storskala testanlegg for lokal produksjon, lagring og distribusjon av strøm. Anlegget skal lokaliseres på Skagerak Arena, hjemmebanen til fotballklubben Odd. Det skal legges solceller på takene på arenaen og monteres et batteri på ca 1MWh i tilknytning til dette. Prosjektet bidrar også til FME CINELDI.
5. september 2017 - 9:31
En økning i total brutto vindkraftproduksjon på 205 GWh i forhold til første halvår 2016 gir økte inntekter og et resultat etter skatt på 29,4 MNOK i Vardar. Dette er en oppgang på 19,7 mnok i forhold til samme periode i fjor.
4. september 2017 - 10:00
Resultat før skatt for Helgeland Kraft i første halvår 2017 er på nivå med fjoråret til tross for betydelig redusert inntektsramme for Nett. - Våre tre virksomhetsområder (Nett, Strøm og Vannkraft) gir oss god risikospredning og vi blir mindre sårbare for enkeltfaktorer, sier adm. dir. Ove A. Brattbakk.
4. september 2017 - 9:56
I slutten av forrige uke åpnet Statkrafts nyeste kraftverk i Norge, Offervann kraftverk og Lille Måsevann pumpe i Finnmark.
4. september 2017 - 9:49
Det er tid for ta inn lærlinger. I så måte er Infratek et godt eksempel til etterfølgelse. De har i høst åpnet dørene til en faglig fremtid for åtte ungdommer.
1. september 2017 - 9:39
De siste ukene har kullprisen vært hovedårsaken til økte kraftpriser i Norden. Denne uken ser vi også at tørre værprognoser er med på å trekke prisene opp.
1. september 2017 - 9:34
Økt omsetning og effektivisering medvirket til vesentlig resultatvekst i første halvår.
1. september 2017 - 9:26
I første halvår hadde Ringeriks-Kraft en omsetning på 399 millioner kroner, et driftsresultat på 37 millioner kroner og et resultat etter skatt på 16 millioner kroner.
1. september 2017 - 9:15
Det norske oljefondet går mot lavere avkastning som følge av fondets investeringer i oljevirksomhet, skriver IEEFA i en fersk rapport. De anbefaler at Oljefondet satser sterkere på fornybar energi.
31. august 2017 - 14:46
Akershus Energi oppnådde et godt resultat for 1. halvår 2017. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært god og skyldes hovedsakelig god vannkraft- og varmeproduksjon, og god kostnadskontroll.
31. august 2017 - 9:59
TAFJORD oppnådde et resultat etter skatt på 83 mill. kr for første halvår i 2017. Dette er en nedgang på 12 mill. kr i forhold til samme periode i fjor.
31. august 2017 - 9:49
Gunnerusprisen i bærekraft for 2017 tildeles Carl Folke, en banebrytende svensk forsker innenfor sitt fagfelt.
31. august 2017 - 9:40
Sogn og Fjordane Energi (SFE) oppnådde eit konsernresultat etter skatt på 100 millionar kroner i første halvår 2017. Dette er 30 mill. kroner høgare enn første halvår 2016, og det beste ordinære halvårsresultatet for SFE-konsernet nokon gong.
31. august 2017 - 9:30
For Østfold Energi bidro høy produksjon og økte kraftpriser til en omsetningsøkning og en bedring i driftsresultatet på 25 prosent i første halvår.
30. august 2017 - 10:03
TrønderEnergi fikk i første halvår 2017 et overskudd etter skatt på 281 millioner kroner mot 202 millioner kroner første halvår 2016.
30. august 2017 - 9:56
Lyse bygger opp under innovasjon i Stavanger-regionen ved å støtte opp om flere ulike forskningstiltak. Nå er også Creator Makerspace en samarbeidspartner for Lyse.
30. august 2017 - 9:34
Nexans ønsker å legge til rette for overgangen til ren energi og utviklingen av internasjonale nett, og bygger nå et nytt fartøy for legging av undersjøisk høyspentkabel (HV-kabel).
29. august 2017 - 9:31
Energisektoren i Europa er i en dyptgående endring. Det Stortinget som trer sammen etter valget i september, vil avgjøre om de norske kraftselskapene deltar i utviklingen eller om de ender i en industriell bakevje.
29. august 2017 - 9:25
Regnskapet for Eidsiva Energi etter første halvår 2017 viser et resultat etter skatt på 216 millioner kroner. Dette er 96 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i 2016.
29. august 2017 - 9:00