Søk

141 - 160 av 2749 treff
En ny markedsplass er under utvikling i strømnettet. Det er mot handel med strøm på distribusjonsnivå NODES sikter seg inn. Denne satsingen gjøres i et samarbeid mellom Agder Energi og Nordpool.
27. august 2018 - 10:15
For mange av oss har sommeren i år vært aldeles fortreffelig. Det har vært sol, varme og nesten ikke regn. Men, sommeren viste også hvor sårbar energiforsyningen er for uforutsigbart vær.
27. august 2018 - 9:44
Ny miljøteknologi på Oljemessen ONS: Mikroorganismene som var med på å lage olje av dinosaurer og planter for millioner av år siden, har fått noe nytt å tygge på. Nå skal de spise avfall, og forvandle det til grønn energi i stedet for olje.
27. august 2018 - 9:37
Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en vekst i 2018. Veksten kan særlig knyttes til høye investeringer innenfor kraftforsyning.
24. august 2018 - 10:57
Med noen få hederlige unntak er de fleste toppledere i energibransjen fraværende i samfunnsdebatten. Stemmene til de som vet best om utviklingen i landets energiforsyning er knapt hørbare. Det er synd.
24. august 2018 - 9:38
Lyse-konsernet hadde et resultat på 520 millioner kroner i første halvår 2018, mot 492 millioner første halvår i fjor.
24. august 2018 - 9:30
Forskning på mineraler og materialer er viktig for det grønne skiftet. NTNU, NGU og SINTEF går sammen om å etablere et nasjonalt laboratorium for å forske på mineraler og materialer.
24. august 2018 - 9:22
Spotprisene levert de siste ukene er de høyeste sommerprisene vi har hatt på over ti år. For å finne høyere pris, uavhengig av årstid, må vi tilbake til den tørre vinteren i 2013 da vi hadde to uker som var priset til over € 50/MWh.
23. august 2018 - 9:48
Den første strømmen produsert av et vindkraftverk i innlandet er nå en realitet, fra fem vindturbiner i Raskiftet vindkraftverk ved Osensjøen i kommunene Åmot og Trysil i Hedmark.
23. august 2018 - 9:35
På tross av tørke, skogbranner og flom: Norske kommuner sliter med å prioritere forebygging av klimarelaterte naturskader.
23. august 2018 - 9:13
DigiPlex, Nordens ledende datasenterleverandør, og Norges største fjernvarmeleverandør, Fortum Oslo Varme, har signert en intensjonsavtale om gjenvinning overskuddsvarme fra DigiPlex’ datasenter på Ulven i Oslo. Avtalen bidrar til ny fjernvarmeproduksjon tilsvarende energibehovet til ca. 5000 Oslo-leiligheter.
22. august 2018 - 9:58
Siemens ble suspendert som leverandør til Statnett i januar 2018 etter at det ble avdekket underbetaling av arbeidere hos en underleverandør og vedvarende mangelfull oppfølging fra Siemens. Arbeiderne har nå fått etterbetalt og Siemens har etablert bedre systemer for oppfølging av underleverandører. Statnett hever derfor suspensjonen av Siemens, men vil fortsatt følge selskapet opp på en rekke punkter.
22. august 2018 - 9:51
I dag er Rosten kraftverk i Sel og Dovre kommuner øverst i Gudbrandsdalen faset inn på strømnettet, med en fornybartilvekst på 192 GWh i året. Dette tilsvarer strømforbruket til omtrent 10 000 husstander.
22. august 2018 - 9:45
Det europeiske utslippsmarkedet (EU ETS) har hatt sine utfordringer siden oppstarten på begynnelsen av 2000-tallet.
21. august 2018 - 9:53
Den nye fisketrappa i Skien er blitt en plass for både fisk og folk. Mens fisken svømmer opp trappa har Grenland Tangoklubb funnet ut at det er en flott danseplatting.
21. august 2018 - 9:48
Mektige personer innen makteliten har i årevis tjent godt på e-verkets lukrative innkjøpsordninger i Mosambik. Norge har gitt totalt 2,4 milliarder kroner til energi-sektoren i landet. Landets ledende anti-korrupsjonssenter krever uavhengig revisjon og granskning. Norge satser heller på dialog med kraftselskapet.
21. august 2018 - 9:38
Kommunalminister Monica Mæland kan spare strømkunder for unødvendig dyre strømregninger og samfunnet for milliardinvesteringer i kraftnettet framover. Spørsmålet er om hun viser politisk vilje til å gripe sjansen.
20. august 2018 - 9:23
Etter det kraftige snøfallet sist vinter har Agder Energi Nett satt i verk en rekke tiltak for å redusere risikoen for strømbrudd. Et av dem er et omfattende samarbeid med skognæringen for å øke forsyningssikkerheten til kundene.
20. august 2018 - 9:17
OBOS Energi begynner anleggsarbeider ved tre nye vannkraftverk i Fjærland, og i løpet av det neste året skal hele åtte vannkraftverk settes i drift. OBOS har satt seg store mål innen fornybar energi.
20. august 2018 - 9:04
Enova og Norsk Industri signerte 15. august en samarbeidsavtale med målsetting om økt innovasjon, reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet i industrien. Samarbeidet skal bidra til at industrien utvikler og tar i bruk ny teknologi, øker sin kompetanse og gjennomfører investeringer som øker energieffektiviteten og reduserer utslippene av klimagasser.
17. august 2018 - 8:33