Søk

141 - 160 av 1655 treff
Helgeland Kraft har signert kontrakt med NCC Norge (NCC) for fullføring av gjenstående arbeider i Tosenprosjektet i Brønnøy kommune i Nordland. Arbeide på to av fem småkraftverk gjenstår.
15. juni 2017 - 9:17
Metodebladet er utgitt i samarbeid med REN, i forbindelse med Metodedagene i Drammen Travpark 14. og 15. juni.
14. juni 2017 - 16:15
2016 var året da digitalisering og digital disrupsjon var på alles lepper. Selv om denne prosessen har foregått i flere år er det i løpet av kort tid blitt tydelig for oss at den digitale transformasjonen preger alle deler av samfunnet. Eksisterende forretningsmodeller og verdikjeder endres, og det utvikles nye løsninger og markedsmodeller, også i kraftnæringen. I E-CO tar vi grep for å være med på denne utviklingen.
14. juni 2017 - 9:16
Samtidig som NVE nå skal identifisere egnede områder for vindkraftutbygging i Norge, må det utredes hvordan den såkalte nasjonale rammen i praksis skal bidra til mer effektive og forutsigbare konsesjonsprosesser, mener Energi Norge.
14. juni 2017 - 9:07
Stortinget har vedtatt at konsesjonssaker for energi ikke trenger etterfølgende behandling i kommunene etter jordlova. Dermed blir det raskere og enklere behandling av sakene i forvaltningen, samtidig som hensynet til å få belyst alle konsekvenser ivaretas.
14. juni 2017 - 8:52
Akershus Energi AS og Infranode har inngått en avtale der Infranode kjøper 1/3 av aksjene i Akershus Energi Varme AS.
14. juni 2017 - 8:36
Forskningsprosjektet Renewable Reindeer (RenRein) under faglig ledelse av Norsk Institutt for naturforskning er godt i gang.
13. juni 2017 - 9:16
En av fem nordmenn har utført elektrisk arbeid som burde vært gjort av fagfolk, viser en undersøkelse fra Gjensidige.
13. juni 2017 - 9:07
Nesten all strømmen vi produserer i Norge kommer fra fornybar vannkraft. Har solcellepaneler da noen hensikt her til lands?
13. juni 2017 - 9:00
Mer enn ti år har gått siden de første norske pionerne begynte å jobbe med offshore vind. For norsk industri derimot la en ny oppgang i olje- og gassnæringen en demper på interessen og få kastet seg inn i det nye markedet. Flere selskaper tok allikevel sats og har i dag etablert seg godt i dette økende markedet. Nå snuser stadig flere på mulighetene.
13. juni 2017 - 8:55
Sverige har en lang kjernekrafthistorie og sektoren har over tid levert en stor andel av svenskenes strømforbruk.
12. juni 2017 - 9:50
Et stort datasenter i Norge kan gi arbeid til 450 personer og skape årlige verdier på 320 millioner, ifølge en ny rapport.
12. juni 2017 - 9:42
Nettpartner Drift (NPD) har vunnet en rammekontrakt mot Troms Kraft Nett (TKN). Selskapet er valgt som TKN sin primærleverandør for leveranseområde Nord, hvor Tromsø by er inkludert, og som sekundærleverandør for leveranseområde Sør, som dekker blant annet tettstedene Finnsnes, Sørreisa og Bardufoss.
12. juni 2017 - 9:34
Halvor Kjærås, dam- og vannkraftingeniør i Sweco, brenner virkelig for faget sitt. Så engasjert er han, at han på eget initiativ har lagt ned et stort arbeid med å digitalisere Ordbok for dambygging. Nå har han mottatt et stipend fra Den Norske Damkomiteen som takk for innsatsen.
12. juni 2017 - 9:27
I noen tilfeller tenderer regjeringens utflyttingsmani til parodi. Når NVE får pålegg om å flytte 20 stillinger fra hovedkontoret i Oslo til regionskontorene er det god grunn til å riste oppgitt på hodet.
9. juni 2017 - 11:20
NVEs database for utbygde vannkraftverk som inngår i det norske kraftsystemet, er gjort tilgjengelig som innsynsløsning på nve.no.
9. juni 2017 - 9:36
Regjeringen har fått gjennomslag for endringer i EUs regelverk som gjør det mulig å gjeninnføre reduserte satser for energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Dette er særlig positivt for energiselskaper i Nord-Norge.
9. juni 2017 - 9:30
For første gang blir et stort europeisk prosjekt for forskningsinfrastruktur ledet fra et land utenfor EU. Trondheim blir nå EUs hovedstad for forskning på karbonhåndtering, og det er all grunn til å slippe ut noen gram brusende CO2 med god samvittighet i feiringen. Fra juni 2017 koordineres et 50-talls laboratorier i 5 europeiske land fra Trondheim.
9. juni 2017 - 9:23
- Vi står midt i et paradigmeskifte i kraftsektoren, sier Ronny Micaelsen som er nyansatt som Vice President for Power i Schneider Electric Norge.
8. juni 2017 - 9:44
Avtalen omfatter tekniske konsulenttjenester innen en lang rekke fagområder, blant annet vannkraft, transformering og overføring, dammer, bygg og anlegg, konsesjoner og analyser, gassdistribusjon og prosjekt- og byggeledelse.
8. juni 2017 - 9:37