Søk

1481 - 1500 av 2904 treff
Multiconsult har stått for designet av fundamentene på land til fem flytende havvindturbiner for Statoils Hywind Pilot Park prosjekt utenfor Skottland.
15. mai 2017 - 9:39
BKK sitt konsernresultat for 1. kvartal 2017 er 381 millioner kroner, en økning på 89 millioner kroner fra samme periode i fjor. Driftsresultatet er 206 millioner kroner høyere enn i samme periode i 2016.
15. mai 2017 - 9:32
Tussa Installasjon skal levere 1 000 kvadratmeter solceller til taket på Berte Kanutte-huset på Høgskulen i Volda. Solcelleanlegget kan produsere opp mot 100 000 kilowattimar i året, og er i følgje Statsbygg eit av dei største anlegga i fylket.
15. mai 2017 - 9:27
Nettpartner Drift, avdeling Buskerud, har vunnet to nye rammeavtaler mot henholdsvis Glitre Nett og Hafslund Nett.
15. mai 2017 - 9:22
Har du opplevd at du vert ringt opp av kraftleverandørar med svært gode tilbod på straumpris? Og at dei seier dei samarbeider med Sognekraft? I så fall tyder alt på at nokon prøver å bløffa deg og lura deg til å bli kunde på falske vilkår.
12. mai 2017 - 8:17
I perioden 2012 – 2016 er antall strømnettselskaper her i landet redusert fra 149 til 132. Dette fremgår av tall som NVE nylig har publisert. Nedgangen får neppe noen til å falle av stolen. Potensialet, og behovet, for mye mer er betydelig.
12. mai 2017 - 8:08
I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem torsdag, slår regjeringen fast at opprustning og utvidelse av vannkraft kan være "et klimavennlig bidrag" til å håndtere et stort innslag av uregulerbar kraftproduksjon i Europa. Det nevnes derimot ingenting om investeringsklimaet for vannkraft
12. mai 2017 - 8:00
Regjeringen har lagt frem forslag til ny utbytteforventning for Statkraft i revidert nasjonalbudsjett.
12. mai 2017 - 7:53
Hafslund oppnådde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 940 millioner kroner i 1. kvartal 2017. Resultatet er 30 millioner kroner, eller tre prosent, lavere enn samme kvartal i fjor på grunn av mildere vær og lavere energiproduksjon.
11. mai 2017 - 15:33
Norsk forskning og industri skal fortsette å utvikle teknologi for solenergi til glede for både klima, miljø og norsk sysselsetting og verdiskaping.
11. mai 2017 - 11:39
Som første offshore-rederi erstatter Eidesvik Shipping en generator i et fartøy med batterier. Enova tror dette vil skape ringer i vannet.
11. mai 2017 - 9:35
Hele ti prosent av strømforbruket i norske hjem går til belysning. En vanlig familie bruker dermed rundt 2500 kilowattimer i året på lys. Bytter du til LED-lamper kutter du energiforbruket, og sparer både penger og miljøet.
11. mai 2017 - 9:28
Totalt 4,5 milliarder kroner ble brukt til bioteknologisk forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2015. Dette tilsvarer nesten 8 prosent av total FoU i Norge i 2015.
11. mai 2017 - 9:20
I midten av juni starter BKK Varme leveransen av kjøling til Media City Bergen på Nygårdstangen. Teknologien er basert på sjøvann hentet fra 110 meters dyp i Puddefjorden, og gir over 50 ganger mer energi tilbake enn det som puttes inn.
11. mai 2017 - 9:12
De foreløpige tallene viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på rundt 76 500 GWh i 2016, noe som er 0,7 prosent lavere enn i 2015. I samme tid økte energikostnadene med 5 prosent til 19 milliarder kroner.
11. mai 2017 - 9:06
Investeringene i vindkraft i Europa økte med 22 prosent i fjor og nådde 43 milliarder euro, viser årsrapport fra WindEurope.
11. mai 2017 - 8:59
I snitt opplevde hver strømkunde 1,9 strømbrudd over tre minutter i fjor. Totalt var en gjennomsnittlig strømkunde uten strøm i 2 timer og 9 minutter. Sammenlignet med 2015 var avbruddene både færre og kortere i 2016.
11. mai 2017 - 8:57
For tiden pågår opprusting og utvidelser av vannkraftverk som vil gi 880 GWh ny kraft, en økning på nesten 50 prosent siden nyttår.
11. mai 2017 - 8:49
I forbindelse med den årlige Agder Energi-konferansen om fornybar energi og ny teknologi, er det gjennomført en befolkningsundersøkelse med flere formål:
10. mai 2017 - 9:39
Styret i Kvikne og Rennebu Kraftlag (KRK) anbefaler for sitt årsmøte at Kraftlaget overdrar nett- og kraftomsetningsvirksomheten sin til TrønderEnergi.
10. mai 2017 - 9:29