Søk

1481 - 1500 av 2541 treff
Arbeidstilsynet registrerte 25 dødsfall som følge av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet i 2016. Det er åtte færre enn i 2015. I Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall siden 1970 er dette det laveste antallet så langt.
27. januar 2017 - 9:40
Det er et dramatisk inngrep i et av Norges mest verneverdige vassdrag, når Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nå sier ja til kraftutbygging. – Helt uforståelig, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.
27. januar 2017 - 9:34
TrønderEnergi har valgt å bli med RBK inn i sitt 100. år - jubileumsåret 2017.
26. januar 2017 - 8:52
Mange trær står for fall i og rundt kraftgatene i vinter. Nettselskapene driver en intensiv ryddeprosess for å unngå trefall over linjene. Strømbruddene som dette medfører er både kostbare og til samfunnsmessig irritasjon.
26. januar 2017 - 8:40
Aquila Capital har de siste årene blitt en av de store aktørene innen norsk småkraft. Nå åpner det tyske investeringsselskapet kontor i Oslo.
26. januar 2017 - 8:33
HyroCen er den nye storsatsingen på vannkraftforskning. De kommende åtte årene vil det bli brukt nærmere 400 millioner kroner for å styrke Norges posisjon som ledende vannkraftnasjon ved å frembringe ny kunnskap.
26. januar 2017 - 8:30
Den fornybare kraftprodusenten Østfold Energi tok utfordringen fra Klima Østfold og skrev som første bedrift under på avtalen "Fossilfri 2030".
25. januar 2017 - 9:01
BKK har besluttet å slå sammen selskapene BKK Marked, BKK Fiber og deler av BKK Kundetjenester til ett selskap.
25. januar 2017 - 8:42
Energi Teknikk har inngått avtale med Clemens Kraft om levering av elektromekanisk utrustning til Vaksvik kraftverk.
25. januar 2017 - 8:37
Rapporten fra ekspertutvalget om grønn konkurransekraft inneholder mange anbefalinger som EL og IT Forbundet støtter.
25. januar 2017 - 8:22
Foreløpig har under 500 norske husstander solcellepanel og selger strømmen de har til overs. Nye regler og ny teknologi vil gjøre det enklere å bli plusskunde.
25. januar 2017 - 8:14
Helge M. Eklund (49) fra Tromsø blir ny direktør i Troms Kraft Produksjon AS.
24. januar 2017 - 9:34
Halle Aslaksen er tiltrådt som Administrerende direktør i Småkraft med virkning fra 2. januar 2017.
24. januar 2017 - 9:25
Siste del av 2016 utviklet seg til å bli svært mild med temperaturer langt over normalt for årstiden. Dette bidro til lavt strømforbruk over hele Norden, smelting av snø i fjellene og dermed økte tilsig til norske og svenske vannmagasiner.
24. januar 2017 - 9:18
OED har fattet vedtak i åtte saker som gjelder små vannkraftverk i Nordland, Sør-Trøndelag og Hordaland. Det er gitt endelig konsesjon til fire av prosjektene. Kraftverkene kan om de blir realisert bidra med om lag 54 GWh/år i fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 2700 husstander.
24. januar 2017 - 9:13
E-CO Energi AS har signert kontrakt med Rainpower Norge AS for rehabilitering og oppgradering av begge turbinene i Usta kraftverk beliggende i Hallingdalen i Norge.
23. januar 2017 - 10:05
Offshore-vindparken East Anglia ONE vil forsyne en halv million husstander i Storbritannia med strøm og skape sysselsetting i regionen.
23. januar 2017 - 9:49
NVE har avgitt høringssvar til Forsvarsdepartementet høring av forslag til ny sikkerhetslov – NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet.
23. januar 2017 - 9:39
Uten strøm hadde vi hverken hatt mobiltelefon, varmeovner, opplyste gater eller moderne sykehus. Hvor lenge klarer egentlig DU deg uten strøm? Det vil fornybarnæringen finne ut av på Strømmens dag, i dag mandag 23. januar.
23. januar 2017 - 9:32
Hafslund kunne fredag overrekke blomster til AMS-kunde nr 100.000 på Fjellhamar.
23. januar 2017 - 9:24