Søk

1561 - 1580 av 2904 treff
Eiendomsskatt er en betydelig kostnadspost for vannkraftprodusenter og en viktig inntektskilde for vertskommunene. Når Finansdepartementet nå skal vurdere prinsippene for fastsettelse av eiendomsskattegrunnlaget, er det viktig at faglige fremfor politiske vurderinger legges til grunn, mener Energi Norge.
21. april 2017 - 10:23
Nye teknologiske løsninger utvikles kontinuerlig, men bruken lar vente på seg som følge av gammeldagse innkjøpsrutiner. Disse rutinene er det grønne skiftets største hinder.
21. april 2017 - 10:16
Forbruket av strøm i Norge vil øke med rundt 10 TWh mellom 2015 og 2020 på bakgrunn av økt etterspørsel fra alle sektorer, anslår NVE i rapporten "Energibruk i Fastlands-Norge". Dette viser at elektrifisering er en viktig del av klimaløsningen.
21. april 2017 - 10:01
Vindkrafthistorien har nådd nok en milepæl. Offshore vindkraft skal nå bygges helt uten subsidier.
20. april 2017 - 8:48
Eldistribusjon og energistyring er i ferd med å gå inn i en helt ny tid: en digital æra basert på Tingenes Internett (IoT), som vil påvirke våre liv like mye som elektrisitetens innføring på slutten av 19. århundre.
20. april 2017 - 8:44
Statnett SF har gitt Rejlers i oppdrag å prosjektere to nye transformatorstasjoner for 420kV nettet i Nord-Norge. Rejlers skal lage et teknisk løsningsforslag for hver av stasjonene fram til investeringsbeslutning.
20. april 2017 - 8:30
Norske strømkunder bidro gjennom elsertifkatordningen med 625 kroner hver til fornybarsatsningen i 2016. Det ble bygget om lag 4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige i fjor. Totalt er det kommet 17,8 TWh ny kraftproduksjon siden 2012.
20. april 2017 - 8:19
Tom Nysted er konsernsjef i Agder Energi og Pål Skjæggestad tilsvarende i Glitre Energi. De er enige om at digitalisering ikke nødvendigvis vil resultere i færre arbeidsplasser i energibransjen. Er vi raske og dyktige nok kan det bli mange flere.
20. april 2017 - 8:13
Vannkraft står fortsatt for brorparten av verdens fornybare energikapasitet, men den største tilveksten skjer innen sol- og vindkraft.
20. april 2017 - 8:06
Kraftverkseiere er pålagt å rehabilitere steinfyllingsdammer for flere milliarder kroner. Forskning ved Vassdragslaboratoriet reiser tvil om det faglige grunnlaget for det strenge regelverket i damsikkerhetsforskriften fra 2010.
20. april 2017 - 8:02
Sveriges utvidelse av sertifikatordningen er en positiv nyhet både for norske kraftverk som i dag selger elsertifikater, og for utbyggere som akkurat nå vurderer om de skal bygge ut ny, fornybar kraft.
19. april 2017 - 20:30
MeterTech AS inngår avtale med Statkraft Varme AS og Hafslund Varme AS om stikkprøvekontroller av varmemålere.
19. april 2017 - 9:26
Hvilken forskning og utvikling trenger vi for å ha et sikkert, effektivt og klimavennlig kraftsystem i 2030? Statnett ønsker gode svar, og ber om nye ideer til FoU-prosjekter.
19. april 2017 - 9:19
I Sel og Vågå i Oppland er arbeidene med Nedre Otta kraftverk i full gang, mens Norconsults ingeniører sitter og prosjekterer fortløpende i Sandvika. Alt skjer ved hjelp av BIM-modeller, som sikrer en papirløs gjennomføring.
19. april 2017 - 9:11
Norske og svenske myndigheter er enige om at Sverige kan forlenge elsertifikatsystemet med et nytt mål om utbygging av fornybar kraft til 2030.
19. april 2017 - 9:02
Driftsbygninger i landbruk, veksthus, fiske-, fangst- og lastefartøy er stikkordene for pågående arbeid i komiteen som forvalter NEK 405 elkontroll. Komiteen er på oppløpssiden med to publikasjoner som vil gi viktige bidrag til elsikkerhet innen disse områdene.
18. april 2017 - 9:17
Regjeringens forslag til endringer i loven om elsertifikater vil gjøre det mulig å justere kvoteantallet i markedet ved behov, uten at det må en lovendring til. Dette er et viktig grep for mer forutsigbarhet i markedet, mener Energi Norge.
18. april 2017 - 9:11
LOS Energy ber regionens smarteste energibrukere om å nominere seg selv til Sørlandets Energipris for 2017. I fjor var det Asko Agder og Arendal kommune som ble hedret for smart strømsparing.
18. april 2017 - 9:06
Ingen land investerer så mye som Kina i sol og annen fornybar energi. Kina er også verdens største produsent av solcellepaneler. Utviklingsland tjener på at prisene på å bygge ut solkraft har gått kraftig ned.
18. april 2017 - 8:59
No livnar det i lundar, no lauvast det i li, den heile skapning stundar no fram til sumars tid.
12. april 2017 - 9:20