Søk

1561 - 1580 av 3221 treff
I 2016 ble 5,5 millioner nye «ting» koblet til Internett hver eneste dag, og nye teknologier og skytjenester for industri og næringsliv gjør det mulig å samle, lagre og analysere data på helt nye måter.
21. august 2017 - 9:36
- I Mandalsvassdraget lever regulerbar vannkraft godt sammen med laks og laksefiske, sa Svein Haugland, fagsjef miljø i Agder Energi Vannkraft på CICEROs miljømaraton under Arendalsuka.
21. august 2017 - 9:30
– Instruksene er en svært viktig del av sikkerhetsarbeidet, og vi forventer et nyskapende kurs med høyt faglig nivå, sier Even Ungersness, driftsleder i Hafslund Nett. Trainor vant anbudet da Hafslund Nett tidligere i år besluttet å gjøre e-læringskurs av instruksene sine.
18. august 2017 - 8:30
Innen 1. januar 2019, skal alle strømkunder i Norge få ny automatisk strømmåler. I forbindelse med dette skal Com4 sikre datatrafikk som berører ca. 190.000 strømmålere.
18. august 2017 - 8:24
TrønderEnergi, Powel, NTE, Statoil, Kongsberg, Siemens og en rekke andre industrielle og offentlige aktører går nå sammen om å etablere en midt-norsk fornybarklynge.
18. august 2017 - 8:16
Det er bevegelser i norsk vannkraft, blant annet knyttet til et forøk på å samle produksjonen til BKK, SFE og Hydro i et felles selskap på Vestlandet. Ingen kan imidlertid rokke ved posisjonen til Statkraft som landets desidert største vannkraftprodusent.
18. august 2017 - 7:31
Eivind Torblaa overtok som daglig leder i Fosen Vind DA etter Kristian Aa 15. august. Torblaa har tidligere hatt en rekke lederstillinger innenfor vindkraft i Statkraft og kommer nylig fra stillingen som landsjef for Statkraft i Tyrkia.
17. august 2017 - 9:47
I 2030 vil en betydelig andel av norske husholdninger ha en elbil med batterikapasitet som kan bidra til å redusere forbrukstopper og sikre kontinuerlig strømforsyning.
17. august 2017 - 9:40
I spillet rundt etablering av et nytt stort produksjonsselskap for vannkraft på Vestlandet er den minste av de berørte aktørene, SFE (Sogn og Fjordane Energi), i stor grad prisgitt hva BKK og Sogn og Fjordane Fylkeskommune bestemmer seg for. Til sammen eier de to nærmere 90 prosent i SFE.
17. august 2017 - 9:30
Ekstremværet Urd som traff store deler av Sør-Norge 26. desember 2016, medførte ca. 374 feil i kraftsystemet hos 48 nettselskap. Nesten 200 000 kunder mistet strømmen.
17. august 2017 - 9:24
Arild Kjærnli (55) har begynt som markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Han har lang erfaring innenfor markedsføring og kommunikasjon, og har de siste årene drevet egen konsulentvirksomhet.
16. august 2017 - 9:16
Vannkraften er kanskje Norges eneste konkurransefortrinn som ikke lar seg kopiere av andre land. Det må vi utnytte til å skape arbeidsplasser og nye markedsmuligheter både på hjemmebane og ute i Europa, mener vannkraftprodusentene selv.
16. august 2017 - 9:03
OED har vedtatt å avslå fire søknader fra Småkraft AS om bygging av vannkraftverk i Valldalen i Røldal. Avslagene gjelder kraftverkene Holdøla sør, Holdøla nord, Middalen og Grøno.
16. august 2017 - 8:59
Dersom SFE, BKK og Hydro etablerer eit stort vasskraftselskap på Vestlandet, kan det bidra til auka verdiskaping og større kompetansemiljø enn dagens struktur. Det syner ein rapport som har sett på konsekvensane av å etablera eit felles vasskraftselskap på Vestlandet.
15. august 2017 - 14:25
Statnett har meldt frå til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at dei startar planlegginga av ein ny kraftleidning til Karmøy. Bakgrunnen er at fleire store industriprosjekt kan føre til ei kraftig auke i straumforbruket på Haugalandet.
15. august 2017 - 9:00
ABB har vunnet en ordre fra Baltic Cable AB, et datterselskap av Statkraft, for oppgradering av selskapets HVDC- kraftforbindelse. Den ligger i Østersjøen og forbinder kraftnettene i Tyskland og Sverige.
15. august 2017 - 8:54
Norges unike tilgang på fornybar energi, kombinert med ny teknologi og høykompetent arbeidskraft kan gjøre oss til verdens første fullelektrifiserte samfunn. Det er budskapet i fornybarnæringens veikart mot 2050 som ble overlevert klimaminister Vidar Helgesen mandag.
15. august 2017 - 8:44
Juli ble både kjøligere og våtere enn gjennomsnittet for måneden de siste 40 årene. Dette har resultert i forbedring av magasinfyllingen i Norden gjennom sommeren. Det er også fortsatt enkelte områder i fjellene i Norge og Sverige som har mer snø enn normalt.
14. august 2017 - 9:56
Personvernlovgivningen gir regler om innsamling, oppbevaring og bruk av personopplysninger og nye nasjonale regler om personvern trer i kraft i mai 2018. Hva betyr dette for kommunalt eide selskaper?
14. august 2017 - 9:44
For at nye aktører skal finne seg til rette i det norske energimarkedet, er de avhengige av de lokale kraftselskapene.
11. august 2017 - 9:32