Søk

1561 - 1580 av 2678 treff
Regjeringen vil legge til rette for langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge. Det er samtidig behov for i noe større grad å styre hvor i landet vindkraften etableres. OED har gitt NVE i oppdrag å lede et arbeid med å utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.
13. februar 2017 - 9:21
Offerdal Kraftverk AS har i statsråd fått tillatelse til å bygge Offerdal kraftverk med tilhørende 132 kV kraftoverføring i Årdal kommune i Sogn og Fjordane.
13. februar 2017 - 9:11
- Fredrikstad Energi og Østfold Energi er to sterke Østfoldselskaper som sammen dekker hele verdikjeden for kraft. Vi ser frem til konkrete resultater av dette samarbeidet.
13. februar 2017 - 8:59
Det er flere gode grunner til at elsikkerhet må stå høyt på den samfunnsmessige dagsorden. Norge er et av de mest elektrifiserte landene i verden, med den eksponering dette innebærer for ulykker knyttet til fare for liv, helse og materielle verdier.
10. februar 2017 - 11:02
By-delegasjoner på audition i Oslo og uavhengige utredninger kan tyde på at kampen om hvor Fornybar AS skal ligge, ennå ikke er avgjort.
10. februar 2017 - 9:46
Produksjonen av kraft var på 149,5 TWh i 2016. Det er en økning på 3,1 prosent sammenlignet med året før og det høyeste nivået som er registrert.
10. februar 2017 - 9:26
Eidsivakonsernet oppnådde et resultat etter skatt på 517 millioner kroner mot fjorårets 200 millioner kroner.
10. februar 2017 - 9:12
Hafslund oppnådde et solid resultat etter skatt i 2016 på 1402 millioner kroner. 2016 var det fjerde året på rad med resultatframgang, og det arbeides videre med vekst og effektivisering i hele organisasjonen. Gjennomsnittlig spotpris i Oslo-området økte noe etter svært lave priser i 2015. Styret foreslår å øke utbyttet til 3,25 (3,00) kroner per aksje.
10. februar 2017 - 9:07
Den første smarte transformatoren er nå på pass i Stavanger Sentrum og koblet opp mot Lyses driftssentral. Til sommeren skal prøvefasen i forskningsprosjektet knyttet til smart drift av nettstasjoner kjøres i gang.
9. februar 2017 - 10:20
NVE ønsker å utvide dagens ordning for regionale kraftsystemutredninger (KSU) til i større grad å inkludere vurderinger om koordinert nettutvikling på tvers av nettnivåer og områdekonsesjoner. Dette kan være en riktig vei å gå, mener Energi Norge.
9. februar 2017 - 9:07
Nøkkeltallene for 2016 viser at året ble utfordrende for ABB i Norge, men selskapet opplevde også gjennombrudd i nye markeder.
9. februar 2017 - 9:01
I perioden 2010 til 2015 avdekket Elsikkerhetsavdelingen i DSB 6 518 avvik i den landbaserte elektriske infrastrukturen. I 2015 avdekket DLE (Det Lokale Eltilsyn) 281 269 avvik.
9. februar 2017 - 8:51
Kraftbransjen er stemoderlig behandlet i Arbeiderpartiets forslag til partiprogram.
9. februar 2017 - 8:43
Arbeidet med elsikkerheten her i landet lider under mangel på økonomiske ressurser. Det fremgår tydelig i en sluttrapport som foretar en helhetlig gjennomgang av dette viktige ansvarsområdet i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).
9. februar 2017 - 8:36
I 2009 var kraftnettet i Sogn og Fjordane sprengt, og det ble full stopp for tilkopling av nye kraftverk. Etter at den nye linjen Ørskog–Sogndal står ferdig, hentes mange prosjekter frem igjen.
9. februar 2017 - 8:29
Landsbyen Opuyo i Soroti er flat og knusktørr, etter tørken som har rammet store deler av Uganda. Her ligger også Ugandas første solkraftverk, det største i Øst-Afrika, bygd med norsk støtte.
8. februar 2017 - 9:10
Energi Teknikk er tildelt en kontrakt på levering av komplett elektromekanisk utrustning til Geitåni kraftverk i Voss kommune.
8. februar 2017 - 9:03
Stabil og sikker tilgang til strøm er helt avgjørende for at sykehus og helseklinikker kan være i drift. I Zimbabwe er tilgangen til strøm imidlertid en stor utfordring. Med Innovasjon Norge og NOREPS som døråpner, kan NOREPS-leverandøren Eltek endre denne situasjonen.
8. februar 2017 - 8:53
I løpet av de siste ti årene har strømforbruket i regionen til Lyse Elnett steget med 1240 GWh. Det tilsvarer forbruket til 62 000 husstander. Antallet fiberkunder og strømkunder øker også.
8. februar 2017 - 8:40
Sterk skog-prosjektet har kartlagt over 250 trær på Sørlandet. Nå håper Agder Energi Nett å kunne identifisere hvilke trær som kan velte over strømlinjene, og på den måten redusere både antall strømbrudd og kostnader.
7. februar 2017 - 8:11