Søk

1581 - 1600 av 2541 treff
Britiske forskere står foran et gjennombrudd med polymerbaserte superkondensatorer. De kan erstatte alle typer batterier, og kan lades opp på sekunder. De får en energitetthet tilnærmet batteriene, og kan lades opp nesten et uendelig antall ganger.
22. desember 2016 - 10:48
Julegaver er som kjent noe man gjør seg fortjent til. Gode prosjekter og prosjektsøknader førte til at Skagerak Nett fikk offentlig godkjenning av fire FoU-prosjekter for til sammen 25 millioner kroner nest siste uke før jul.
22. desember 2016 - 8:31
Den europeiske nettutviklingsplanen 2016 viser at omfattende investeringer i kraftsystemet er nødvendige, både for å nå klimamålsetninger og for å ivareta en akseptabel forsyningssikkerhet.
22. desember 2016 - 8:23
Gamle anlegg må rustes opp i Agder Energi Nett. Det er konklusjonen etter fem tilsyn av DSB tidligere i år.
22. desember 2016 - 8:14
DSB har godkjent at sikkerhetskurs for instruert personell ved småkraftverk kan holdes hvert tredje år i stedet for årlig. Småkraftforeninga er glad over å ha fått gjennomslag i saken.
22. desember 2016 - 8:04
Kombinasjonen land/sjøtransport har gått på skinner gjennom hele 2016. I transportmarkedet til sjøs er situasjonen preget av sterkt redusert aktivitet i olje- og gassnæringen.
22. desember 2016 - 7:58
Sogn og Fjordane styrker posisjonen som eit nasjonalt maritimt tyngdepunkt når Fjord1 bestiller tre elektriske ferjer med design frå Sunnfjord og bygging på verft ved Sognefjorden.
22. desember 2016 - 7:51
Det er mange som kjøper elektriske leker og andre produkter i julegave. Noen av disse krever høy effekt, og da er det viktig at du lader disse på riktig måte. Feil bruk av ladere kan føre til brann.
21. desember 2016 - 8:38
NVE har besluttet at høringsforslaget om å endre praksis for behandling av anlegg i grensesnitt mellom distribusjons- og regionalnett ikke vil bli gjennomført på nåværende tidspunkt. Dette er i tråd med innspill fra Energi Norge.
21. desember 2016 - 8:27
Den profilerte Frp-politikertenTerje Søviknes ble i statsråd i går utnevnt til landets nye olje- og energiminister.
21. desember 2016 - 8:19
Deutsche Telekom har inngått en eksklusiv avtale med Nettalliansen AS om levering av Europas ledende smarthusplattform til det norske markedet. Avtalen gir Nettalliansen tilgang til en komplett og fleksibel plattform for smarthusteknologi til Nettalliansens 47 eierselskaper over hele Norge.
21. desember 2016 - 8:14
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har signert kontrakt med Hafslund Varme AS om leveranse av termisk energi, varme og kjøling til to av Oslos nye signalbygg – Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munchmuseum i Bjørvika.
20. desember 2016 - 9:39
Grønnere havner er langt viktigere for miljøet enn flere elbiler. I mangel av en nasjonal plan går landstrømsutbyggingen tregt og uten felles teknisk standard.
20. desember 2016 - 9:34
Energi21 skal forsterke arbeidet med internasjonalt forsknings- og teknologisamarbeid, spesielt med EU.
20. desember 2016 - 9:25
Fra årsskiftet øker nettleien i konsesjonsområdet til Skagerak Nett med cirka 900 kroner per år for husstander med et årlig forbruk på 20 000 kWh. Det er en økning på cirka 9 prosent fra 2016.
20. desember 2016 - 9:19
Konsesjonskraftprisen for 2017 er fastsatt til 11,48 øre per kilowattime (kWh). Dette er en liten økning fra prisen for 2016, som er 11,42 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2017.
20. desember 2016 - 9:13
Nå kuttes klimagassutslippene fra skip ved stadig flere norske kaier. Enova tildeler 140 millioner kroner i støtte til 22 nye landstrømprosjekter, fra Tananger i sør til Hammerfest i nord.
19. desember 2016 - 9:34
Det er ikke likegyldig hvor snøen samles. Høye snøhauger under linjene kan være livsfarlig.
19. desember 2016 - 9:18
EFTA Surveillance Authority (ESA) har godkjent Enovas støtte til utvikling av ny energi- og klimateknologi for perioden 1. januar 2017 til utgangen av 2022. Godkjenningen dekker direkte tilskudd, lån med lav rente, lånegarantier og betingede lån med en samlet ramme på inntil 2,5 mrd.
19. desember 2016 - 8:55
Investeringer i kraftnæringen kan nå nye rekordhøyder i 2017, ifølge prognoser fra SSB. Det meste av veksten skyldes modernisering av strømnettet, mens investeringer i fornybar kraftproduksjon har flatet ut.
19. desember 2016 - 8:49