Søk

161 - 180 av 1552 treff
Nok en gang er Elhub utsatt. Regningen oversendes kraftselskapene. Hvem sa at store organisasjoner er best?
5. mai 2017 - 10:25
Dustin tegner en rammeavtale for IT-produkter med tilhørende tjenester og løsninger, med fokus på klient, servere, lagring og backup, med Statnett SF. Den årlige verdien anslås å være rundt 150 MNOK og avtalen går over to år med muligheter for forlengelse med ytterligere to år.
5. mai 2017 - 10:15
I 2016 var det 20 910 sysselsatte i kraftsektoren som omfatter kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter. Dersom vi bare ser på kraftnæringen, var det 15 339 sysselsatte i 2016. Det innebærer en vekst på 9,3 prosent i perioden 2004 – 2016.
5. mai 2017 - 10:08
I 2016 var forbruket av fjernvarme på rekordhøye 5,2 TWh. Dette er en økning på 8,6 prosent fra 2015, som også var et rekordår.
5. mai 2017 - 9:59
Forskningsrådets nye initiativ BYFORSK deler ut 70 millioner til seks nye, tverrfaglige byprosjekter.
5. mai 2017 - 9:53
Statkraft oppnådde i første kvartal 2017 et underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 5186 millioner kroner, en økning på 1185 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Kvartalets resultat etter skatt endte på 2749 millioner kroner.
4. mai 2017 - 11:45
Halden-bedriften eSmart Systems har sammen med Microsoft kapret en omfattende rammeavtale med en amerikansk kraft-IT-bedrift. Avtalen åpner mot et marked med 52 energiselskaper og rundt seks millioner sluttbrukere.
4. mai 2017 - 11:21
En drøy måned før årets Metodedager arrangeres har det meldt seg på 120 utstillere og forhåndspåmeldt 1800 besøkende. Begge deler er rekord.
4. mai 2017 - 9:43
Informasjon om strømforbruk i sanntid og automatiserte smarthusløsninger kan gi redusert strømforbruk og begrense effekttopper, viser en undersøkelse VaasaETT har utført på oppdrag fra NVE.
4. mai 2017 - 9:33
Den norske komitè for CIGRE har tildelt Magne Meisingset (48) Elkraftprisen for 2016. Prisvinneren er seksjonsleder med fagansvar for bl.a HVDC og SVC/STATCOM anlegg i Stasjonsavdelingen i Statnett SF.
4. mai 2017 - 9:23
Oppgraderingen av Vamma kraftverk i Glomma med et nytt aggregat pågår for tiden for fullt. Når arbeidet er fullført våren 2019 kan 1000 GWh fornybar energi, av dette 230 GWh ny produksjon, fases inn på nettet.
4. mai 2017 - 9:14
37 småkraftverk med stipulert årsproduksjon på til sammen 629 GWh er nå under bygging. Dette er en økning på 7 anlegg og 134 GWh siden nyttår. Vi er kommet på oppløpssiden for elsertifikatene.
4. mai 2017 - 9:06
Se for deg at en liter melk koster 15 kroner den ene uka, og 450 kroner den neste. Så mye har svenske kraftpriser variert i løpet av april.
3. mai 2017 - 9:16
SKL (Sunnhordland Kraftlag) posisjonerte seg i 2016 som en rendyrket produsent av kraft. Virksomheten kunne notere seg for en omsetning på 710 MNOK, og et overskudd etter skatt på 161 MNOK.
3. mai 2017 - 9:09
Kundeserviceprisen "Best i test" vart delt ut under Call Center-dagane. Tussa vann prisen for beste kundesenter innanfor kategorien energi.
3. mai 2017 - 9:03
Fleire samanslåingar i bransjen og dei reine nettselskapa viser betre avkastning og kostnadseffektivitet. Ved utgangen av 2012 var det 149 nettselskap i tillegg til Statnett i Noreg. Per 1.1.2017 var talet redusert til 132.
3. mai 2017 - 8:52
I forbindelse med 20-årsjublieet til HVDC Light lanserer ABB ny teknologi med betydelig lavere fotavtrykk og høyere ytelse.
2. mai 2017 - 9:44
Elhub gjennomgår for tiden en omfattende test- og feilrettingsperiode fram mot lansering. Testfasen har avdekket feil som må rettes før man kan sette i gang. Derfor forlenges testperioden og påfølgende lansering fra oktober 2017 fram til første kvartal 2018.
2. mai 2017 - 9:38
Hvordan sørger man for at barn i grunnskolen i dag får den beste stimuli for å interessere seg for en digital hverdag? I Lyse mener vi at det her finnes et stort potensiale for utvikling og inviterte derfor til en helg med lyse ideer.
2. mai 2017 - 9:33
Konsernregnskapet i SKS (Salten Kraftsamband) viser en omsetning på 882,7 MNOK og et driftsresultat på 130,8 MNOK. Resultatet før skatt er på 76 MNOK. Skattekostnaden er 69,2 MNOK, som gir et samlet resultat etter skatt på 7 MNOK.
2. mai 2017 - 9:25