Søk

161 - 180 av 1843 treff
Med den internasjonale industrigiganten Air Liquide tungt inn på eiersiden i Skagerak Naturgass AS, forsterker Skagerak Energi satsningen på fornybar energi, som biogass, inn mot transportsektoren. Erfarne Air Liquide skal gi løftet som trengs for å ta en enda tydeligere posisjon i det grønne skiftet.
29. august 2017 - 8:55
Olje- og energidepartementet har i dag avslått søknadene fra BKK Produksjon AS og Øystese Kraft AS om henholdsvis overføring av vann fra øvre del av Øystesevassdraget og utbygging av nedre del.
28. august 2017 - 15:00
Når Moelv svømmehall står ferdig vil den ha det største solvarmeanlegget som er installert på et enkelt bygg i Norge. Sweco har en sentral rolle i utbyggingen av prosjektet.
28. august 2017 - 9:58
Etter mange år med diskusjoner om ansvar og rettigheter for de ulike aktørene som enten eier veier eller har behov for ledninger og rør under eller langs veier har det skjedd mye positivt det siste året.
28. august 2017 - 9:50
Deler av et britisk bombefly fra andre verdenskrig er funnet ved traseen til strømkabelen til England. Flyet skulle slippe forsyninger til den norske hjemmefronten, men forsvant sporløst.
28. august 2017 - 9:39
Konsernresultatet for BKK første halvår 2017 er 494 millioner kroner, en økning på 78 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
25. august 2017 - 10:25
Jeg er en godt voksen mann som energisk forsøker å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Hvor lenge jeg greier å henge med er ikke godt å si. Følelsen av hele tiden ikke å være helt på høyden svir i selvrespekten.
25. august 2017 - 9:03
ABB vil optimalisere både sikkerheten og miljøavtrykket for et nytt servicefartøy for offshore vindparker ved å installere Onboard DC Grid.
25. august 2017 - 8:57
NTE oppnådde i første halvår 2017 et driftsresultat på 438 millioner kroner, som er 149 millioner kroner bedre enn i tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt ble nær fordoblet fra 111 til 213 millioner kroner.
25. august 2017 - 8:47
E-CO Energi oppnådde et resultat etter skatt på 332 millioner kroner, som er 39 millioner kroner høyere enn i første halvår i 2016.
25. august 2017 - 8:42
Fredag kom nyheten om at reaktoren Oskarshamn 3 (1400 MW) får livsforlengende investeringer inn mot 2020.
24. august 2017 - 10:00
Om mindre enn 30 år kan de fleste land i verden greie seg med kun fornybar energi, konkluderer en amerikansk studie.
24. august 2017 - 9:51
Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på et moderat fall i både 2017 og 2018. Dette skyldes lavere oljeinvesteringer. Nedgangen dempes av en kraftig vekst innen kraftforsyning.
24. august 2017 - 9:47
Med stadig flere og varierte laster i strømnettet er effektiv håndtering av effekt en utfordring. Nå har Ringeriks-Kraft tatt initiativ for å finne svar.
24. august 2017 - 9:41
Statnetts inntekter fra strømkablene til utlandet har redusert forbrukernes nettleie med 224 millioner kroner i årlig gjennomsnitt de siste 11 årene. Det fremgår av et brev fra Olje- og energidepartementet.
24. august 2017 - 9:35
Lyse-konsernet hadde et resultat etter første halvår på 492 millioner kroner. Driftsresultatet var på 1 095 millioner kroner, en reduksjon på 195 millioner sammenlignet med første halvår i fjor.
23. august 2017 - 9:33
Agder Energi hadde i 1. halvår 2017 et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 1 027 millioner kr. Tilsvarende tall for 2016 var 1 103 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 470 millioner kroner (2016: 470 millioner kroner).
23. august 2017 - 9:19
Statens strålevern slår nå fast at strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik måler i hjemmet.
23. august 2017 - 9:10
Bevisstheten om og behov for digitalisering har blitt viktigere for toppledere, både i privat og offentlig sektor, men hemmes av svak IT- og digital kompetanse blant ledere.
22. august 2017 - 9:14
Tidligere i sommer ble sugerøret fraktet inn og heist på plass i Skjerka kraftverk. Hver del av sugerøret veier 6 tonn og er den første store stålkomponenten som skal monteres i forbindelse med det nye aggregatet.
22. august 2017 - 9:02