Søk

161 - 180 av 1655 treff
Multiconsult har vunnet en internasjonal anbudskonkurranse for å utrede de miljømessige og sosiale konsekvensene av et planlagt vannkraftverk i Myanmar.
8. juni 2017 - 9:27
På kalde vinterdager har den elektriske forsyningssikkerheten i Alta vært en utfordring. Med nye Skoddevarre Transformatorstasjon i drift kan kraftlaget senke skuldrene.
8. juni 2017 - 9:21
I nedslagsfeltet til SKS (Salten Kraftsamband) er det i år betydelige snømengder. Sen oppstart for snøsmelting gjør at vi i pr. dato har opp til 180 % snø av normalår.
8. juni 2017 - 9:14
Til høsten skal 24 montører tas opp som studenter i det fireårlige studiet som REN kjører i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet for å utdanne elkraftingeniører. Opplegget kom i gang i 2009, og er blitt en suksess.
8. juni 2017 - 9:01
Statnett må ta hensyn til mer ekstremnedbør, flere flommer, skred og høyere temperaturer når de bygger strømnett for fremtiden.
8. juni 2017 - 8:55
Oppstart av Elhuben, som vil være et felles IKT-system for kraft- og nettleverandører, er igjen utsatt på grunn av feil avdekket i testperioden. Ny lanseringsdato er anslått til første kvartal 2018, men dette virker høyst usikkert, mener Energi Norge.
7. juni 2017 - 9:08
Etter eit års prøvetid har Waves4power kopla bølgjekraftverket utanfor Runde på Sunnmøre til straumnettet.
7. juni 2017 - 9:02
I løpet av det siste året har Rainpower i Sverige signert oppdrag for 140 millioner svenske kroner. Dette er ny rekord.
7. juni 2017 - 8:55
Olje- og energidepartementet har utredet en utflytting av tilsynsoppgavene i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fra hovedkontoret i Oslo til regionkontorene.
7. juni 2017 - 8:50
Oslo danket ut 13 andre byer i kampen om å få være Europas miljøhovedstad i 2019. Nå starter planleggingen, og du oppfordres til å bli med.
7. juni 2017 - 8:43
Snøsmeltingen kom sent i gang i Norden. Det holdt spotprisene relativt høye gjennom store deler av mai.
6. juni 2017 - 9:37
På grunn av at Elhub er blitt utsatt, vil NVE endre fristene for nettselskapenes forberedelser til Elhub.
6. juni 2017 - 9:31
Midtfjellet Vindkraft AS fattet en positiv investeringsbeslutning for fase 3 utbyggingen på Midtfjellet i slutten av mai.
6. juni 2017 - 9:27
Per Sanderud (63) er i statsråd fredag gjenoppnevnt som vassdrags- og energidirektør.
6. juni 2017 - 9:20
Lyse-konsernet går sammen med en rekke av Norges fremste selskaper inn som stifter og medeier i det nyetablerte, nasjonale selskapet Digitalnorway - Toppindustrisenteret AS. Styrking av digital kompetanse er et hovedformål.
6. juni 2017 - 9:14
Krefter blant medlemmene i Standard Norge ønsker å rokke ved selvstendigheten til NEK (Norsk Elektrisk Komite). Svaret fra en samlet elektronæring må være: Hold fingrene av fatet!
2. juni 2017 - 12:14
Undervisningsbygg har inngått kontrakt med it-selskapet Cebyc om utvikling av et system for å redusere energibruken på Oslos skoler. Det er store beløp å spare på en enda mer fornuftig energibruk på byens 177 skoler.
2. juni 2017 - 9:27
Sjøtrikker, verdens første hydrogenferje og en sightseeingbåt på batteri. Næringsminister Monica Mæland håper på flere slike prosjekter når Innovasjon Norge, Enova og Forskningsrådet lyser ut 100 millioner kroner til miljøvennlig teknologi.
2. juni 2017 - 9:21
Powel ser for seg en fremtid hvor nettselskapene sine feltarbeidere kan bruke talestyrte apper som hovedverktøy for støtte under inspeksjon av nettkomponenter.
2. juni 2017 - 9:12
Fremtidens kraftsystem krever tettere samarbeid og tydeligere avklarte roller mellom nettselskaper på ulike nivåer og Statnett som systemoperatør. Nå inviterer Statnett bransjen til dialog om fremtidig samarbeid.
2. juni 2017 - 9:04