Søk

161 - 180 av 2013 treff
Fra januar 2018 og fire år fremover vil NTE Elektro ha ansvar for drift og vedlikehold av gatelys i Trondheim kommune. Med mer enn 20 000 master og over 1000 kilometer kabler er dette NTE Elektros største kontrakt gjennom tidene. Verdien er over 90 millioner kroner over fire år.
25. oktober 2017 - 9:01
Den økende skattleggingen av norsk vannkraft rammer viktige investeringer i fornybar energi. Flere titall prosjekter er skrinlagt eller lagt på is, skriver fornybarnæringen og industrien i et felles brev til Stortinget.
25. oktober 2017 - 8:54
Endringene i eiendomsskatt på verk og bruk begrunnes blant annet i behovet for lettelser i beskatningen av datasentre: Regjeringen legger til grunn at etter gjeldende rett er datasentre er å anse som verk og bruk, hvor også alle dataservere skal inngå. LVK er uenig. Et datasenter er verk og bruk, men etter dagens regler er dataservere løsøre, som dermed ikke skal inngå i taksten. Dermed faller også denne begrunnelsen for endringene av verk og bruk-reglene bort.
24. oktober 2017 - 9:56
Lyse AS går inn som prosjektsponsor for The Tall Ships Races 2018 Stavanger. – Vi gleder oss til å bli en del av dette storslåtte arrangementet, sier konserndirektør Ove Jølbo.
24. oktober 2017 - 9:48
NVE har kontrollert om kravene til energimerking av produkter i butikker og i reklame overholdes. Mange av de store kjedene som ble kontrollert i 2016 hadde fortsatt butikker hvor produktene var mangelfullt merket. De færreste hadde merket alle produktene riktig.
24. oktober 2017 - 9:42
Det har de siste dagene vært artikler i flere aviser om Statkrafts arbeid med å tiltrekke store datasentre til Norge. Det blir reagert på at vi har valgt å konsentrere oss om prosjekter som ikke er lokalisert i Nord-Norge.
24. oktober 2017 - 9:36
I 2015 skrev Powel under en rammeavtale med den tyske energigiganten E.ON vedrørende levering av løsninger for korttidsoptimering av strømproduksjon og budgivning i ulike kraftmarked.
23. oktober 2017 - 9:54
Regjeringen skryter av å øke bevilgningen til forskning, men det gjelder dessverre ikke for energisektoren.
23. oktober 2017 - 9:49
OED fattet fredag vedtak i tolv vannkraftsaker i Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland og Aust-Agder. Det er gitt endelig konsesjon til seks av prosjektene. Kraftverkene kan, om de blir realisert, bidra med om lag 84 gigawattimer (GWh) årlig fornybar energiproduksjon. Dette tilsvarer forbruket til om lag 4200 husstander.
23. oktober 2017 - 9:40
Verdens første lettvekts kabelkamera, Wiral Lite, ble lansert 17. oktober på crowdfunding-nettstedet Kickstarter. På fire minutter var finansieringsmålet på 30.000 USD nådd. På 24 timer forhåndssolgte bedriften for 1,6 millioner kroner
23. oktober 2017 - 9:33
For å henge med i en stadig mer krevende teknologisk utvikling er påfyll av kompetanse helt nødvendig. Dette er et budskap som i stor grad møtes med døve ører blant offentlige utbyggere av samfunnsmessig infrastruktur.
20. oktober 2017 - 9:38
Strømnettet må oppgraderes for å kunne levere nok strøm til elektriske biler, busser og ferger. Særlig elektriske ferger og landstrøm til skip krever nye nettinvesteringer i tillegg til oppgraderingene som allerede er planlagt.
20. oktober 2017 - 9:32
Norske kraftpriser kan bli høyere i fremtiden, til tross for at det bygges mye vindkraft og det norske kraftoverskuddet øker. Det viser NVEs nye kraftmarkedsanalyse mot 2030.
20. oktober 2017 - 9:25
Nettselskapene planlegger å investere vel 145 milliarder kroner i strømnettet fram til 2026. Det viser nye tall fra Energi Norge. Nødvendig modernisering av gammelt nett står for halvparten av beløpet.
20. oktober 2017 - 9:18
Simris i Skåne skal de neste tre årene greie seg uten å være tilknyttet det nasjonale kraftnettet. Tettstedet med 140 husstander skal få all strøm fra lokal vindkraft og en mellomstor solcellepark.
19. oktober 2017 - 10:40
Mona Askmann er ansatt som ny daglig leder for Norgesnett og overtar det operative ansvaret etter Eilert Henriksen som fremover vil konsentrere seg om strukturell vekst av nettvirksomheten.
19. oktober 2017 - 9:54
Vannspeilet er løftet 23 meter. Store mengder steinmasser er brutt ut og flyttet. Nå er det bare finpuss igjen før damanlegget i Skjerkevatn er fullført.
19. oktober 2017 - 9:48
Norgesnett Holding overtar fra årsskiftet Gauldal Nett, som driver distribusjon av strøm i kommunene Midtre Gauldal og Holtåen, fra Gauldal Energi. For kundene gir dette betydelig reduksjon i nettleien.
19. oktober 2017 - 9:38
Når mange av de store infrastrukturprosjektene her i landet går til utenlandske leverandører er det noe som ikke stemmer. Fraværet av ansvar for norsk kompetanseutvikling er på grensen til skammelig.
19. oktober 2017 - 9:31
Otera Ratel bygger toppmoderne 130 kV trafostasjon til Vattenfalls regionalnett i Sverige.
18. oktober 2017 - 9:48