Søk

161 - 180 av 2548 treff
BKK iverksetter flere tiltak for at ikke hendelsen i elven Ekso skal gjenta seg. Over 30 døde fisk ble lørdag funnet som følge av at vann med for høyt luftinnhold ble sluppet ut fra Myster kraftverk.
14. mai 2018 - 9:20
Økt strømforbruk på grunn av kaldt vær ga stigende kraftpriser gjennom første kvartal 2018. Dette bidro til et resultat på 171 millioner kroner etter skatt for Eidsiva.
14. mai 2018 - 9:14
Kraftselskapenes mulighet til å holde igjen vann i magasiner bidrar stort til å hindre flomskader nedstrøms. Det viser en ny rapport Multiconsult har utarbeidet for Energi Norge.
14. mai 2018 - 9:08
Det fjerde av totalt fem kraftverk som bygges av Helgeland Kraft i Tosbotn i Brønnøy kommune i Nordland er satt i drift. Anlegget skal produsere fornybar energi tilsvarende 800 husstander per år.
12. mai 2018 - 12:12
Det er mange parametere å ta hensyn til ved utbygging av vannkraft. Et av de viktigste er økonomi. Ved første forsøk er det ikke alltid regnestykket går opp. Terråk småkraftverk er beviset på at det kan lønne seg med en ny og grundigere gjennomgang.
11. mai 2018 - 10:31
Lyse Dialog har ansvar for all kundekontakt i Lyse og er konsernets ansikt utad. Nå er selskapets nye leder ansatt. Hun heter Astrid Rebekka Norheim, er født i 1976, og kommer fra stillingen som Direktør for investeringstjenestevirksomheten i SpareBank 1 SR-Bank. Selv om produktene og tjenestene i bank og i Lyse er forskjellige, tror Norheim at kundenes krav til respons, service og tilgjengelighet er ganske like.
11. mai 2018 - 10:23
Omformerstasjonen for første fase av elektrifisering av Johan Sverdrup-feltet på Utsirahøyden er spenningssatt. Det gir en reduksjon av klimagassutslipp tilsvarende utslippet fra 70 000 fossildrevne biler.
11. mai 2018 - 10:12
I framtida kan intelligente, trådløse bolter i vindmøller eller i romfart, gi beskjed når noe er galt. Dette vil kunne redusere menneskelig skader. I tillegg skal de smarte boltene være rimelige.
11. mai 2018 - 9:56
BKK oppnådde et konsernresultat for første kvartal 2018 på 885 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 500 millioner kroner fra første kvartal 2017.
11. mai 2018 - 9:47
Det hittil mest krevende prosjektet er nå satt i drift. Med en fallhøyde på 615 meter vil vannkraftverket på Espeelvi produsere nok strøm til å dekke strømforbruket til 1200 OBOS-leiligheter.
9. mai 2018 - 9:29
– Jeg er glad for å utnevne Sigurd Løvfall som direktør for energidivisjonen vår, sier adm. direktør Grete Aspelund. Han har solid faglig innsikt, sterke lederevner og er svært forretningsorientert. Med Sigurd med på laget vet jeg at Sweco går styrket inn i fremtiden.
9. mai 2018 - 9:19
Et oppgitt kraftprosjekt ble spavendt etter «småkraftmetoden». Med ny byggekost på under halvparten av utgangspunktet er Terråk Småkraftverk et av de aller mest attraktive prosjektene det går an å få tak i. Samme prosess skjer i dag med en rekke andre småkraftkonsesjoner.
9. mai 2018 - 9:13
Haugaland Krafts bidrag til regionens verdiskaping er beregnet til 716 millioner kroner og skatteinntektene fra selskapet og de ansatte utgjør ytterligere 192 millioner kroner. Konsernet bidrar også gjennom sine mange underleverandører og det er i løpet av året handlet for over 300 millioner kroner lokalt.
8. mai 2018 - 10:44
Reykjavik Energy har inngått fem ulike rammeavtaler med Norconsult om levering av tjenester knyttet til eldistribusjon og landskapsarkitektur.
8. mai 2018 - 10:37
Lofot-konsernet hadde i 2017 et overskudd etter skatt på kr 61,5 millioner, mot kr 70,7 millioner i 2016. Resultatet er noe lavere i forhold til fjoråret, noe som i hovedsak skyldes at en fikk en resultateffekt i 2016 på salget av Kanstadlinja til Statnett, samt at bransjen innenfor nettvirksomheten har hatt noe strammere rammevilkår enn i 2016.
8. mai 2018 - 10:27
Hafslund oppnådde et resultat etter skatt i 1. kvartal 2018 på 154 millioner kroner, opp fra 149 millioner kroer i 1. kvartal 2017. Energileveransene var 13 prosent høyere på grunn av kaldere vær og flere nettkunder. Samtidig som 550.000 av totalt 700.000 AMS-målerne er installert, passerte NVE-kapitalen 10 milliarder kroner.
8. mai 2018 - 10:21
Strømforbruket per husholdning i Norge har gått ned siden 1993. Mens velstandsøkningen har i samme periode sørget for at strømforbruk på hytter er tredoblet.
8. mai 2018 - 10:16
Ballangen Energi etablerer samarbeid med Polar Kraft innen strømsalg
7. mai 2018 - 9:48
Fosen Vind DA har inngått kontrakt med Nettpartner AS som entreprenør for nettilkoblingen av Geitfjellet vindpark i Snillfjord.
7. mai 2018 - 9:40
Christina Søgård er ansatt som direktør kommunikasjon og myndighetskontakt i Energi Norge.
7. mai 2018 - 9:36