Søk

1621 - 1640 av 2754 treff
- Ved å fusjonene Mørenett sin entreprenørvirksomhet inn i BKK Enotek bygger vi et større og sterkere entreprenørselskap som skal gi økt vekst og verdiskaping i en viktig næring på Vestlandet, sier administrerende direktør i BKK Enotek, Ketil Tømmernes, og administrerende direktør i Mørenett, Rune Kiperberg.
17. februar 2017 - 9:05
Når treffer et dataangrep den landbaserte energibransjen med ødeleggende kraft? Det er fornuftig å være forberedt på at dette kan skje, mener de som nøye følger med på utviklingen.
16. februar 2017 - 9:02
Statkraft oppnådde i fjerde kvartal 2016 et underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 4947 millioner kroner, en økning på 1717 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2015. Kvartalets resultat etter skatt ble holdt tilbake av urealiserte valutaeffekter og endte på 748 millioner kroner.
16. februar 2017 - 8:54
Investeringene i vindkraft til havs økte med 39 prosent i 2016 i Europa. Men i Norge har Statkraft gitt opp havvind, og Energi21 vil tone ned satsingen. En demopark for havvind kan gi mer fart i sakene.
16. februar 2017 - 8:48
Prisene på elsertifikater er i fritt fall som følge av usikkerhet om utvidelse av ordningen i Sverige. Småkraftforeninga og Norwea krever at olje- og energiminister Terje Søviknes raskt ordner opp.
16. februar 2017 - 7:37
Nettselskaper reagerer til kraftig på at Datatilsynet sprer usikkerhet omkring utrullingen av AMS-målerne. NVE vil ha et bedre samarbeid med tilsynet om hvordan kundene informeres.
15. februar 2017 - 16:00
Statnett utsetter avgjørelsen om å sende konsesjonssøknad for oppgradering av ledningen Aurland – Sogndal til første halvår 2018. Bakgrunnen er nye vurderinger som viser mindre nytte av oppgraderingen, samt at det er nødvendig å høste erfaringer med den nye ledningen mellom Sogn og Sunnmøre som ble satt i drift for noen uker siden.
15. februar 2017 - 9:19
Sweco leverte et rekordhøyt årsresultat for 2016. Både driftsinntekter og driftsresultat nådde rekordnivåer.
15. februar 2017 - 9:12
Nettselskapene jobber på spreng for å installere nye smarte strømmålere. Over 400 000 strømkunder har allerede fått ny måler, og i løpet av året får 1,4 millioner strømkunder besøk av en montør.
15. februar 2017 - 9:06
Agder Energi hadde i 2016 et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 1 811 millioner kr. Tilsvarende tall for 2015 var 1 495 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 744 millioner kroner (2015: 746 millioner kroner).
15. februar 2017 - 8:58
Kristian Norheim (40) blir ny konserndirektør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Skagerak Energi. Norheim kommer fra stilling som seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Gambit Hill+Knowlton, og har lang og bred erfaring fra politisk arbeid. Han er bosatt i Skien med sin familie.
14. februar 2017 - 9:06
Livsforsikringsselskapet KLP har satt av 850 millioner kroner til investeringer i ren energi i utviklingsland, men må vente på gode prosjekter.
14. februar 2017 - 8:58
Toppnoteringen på strømpris i Trøndelag i forrige uke, som var ei «kald uke», ble 62,4 øre pr kWh. Det er en høy timepris. Til sammenligning var snittprisen for kraftpris i Trøndelag for hele 2016 på 26,6 øre pr kWh, og snittprisen for 2015 var helt nede i 18,9 øre pr kWh. Med så lave priser som det var i 2015 kan vi snakke om "prisfest" sett fra et kundeperspektiv.
14. februar 2017 - 8:49
I forrige uke (uke 6) mottok Lofotkraft en rekke tips fra publikum vedrørende påstander som Fjordkraft-selgere har kommet med i salgsøyemed fra stands på ulike butikker og kjøpesentre i Lofoten.
14. februar 2017 - 8:25
NVE bør behandle alle konsesjonssaker, også for kraftverk under én megawatt. – Kommunene er slett ikke rigget for en slik oppgave, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
13. februar 2017 - 10:45
Nå er oppdrettsnæringens første batteridrevne arbeidsbåt levert til SalMar Farming AS. Det elektriske fremdriftssytemet er utviklet og levert av Siemens. Teknologien er utviklet gjennom flere år og er gjennomtestet i både offshore-skip og elektriske ferger. SalMar Farmings batterihybrid Elfrida ble døpt 8. februar 2017 på Frøya.
13. februar 2017 - 9:28
Regjeringen vil legge til rette for langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge. Det er samtidig behov for i noe større grad å styre hvor i landet vindkraften etableres. OED har gitt NVE i oppdrag å lede et arbeid med å utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.
13. februar 2017 - 9:21
Offerdal Kraftverk AS har i statsråd fått tillatelse til å bygge Offerdal kraftverk med tilhørende 132 kV kraftoverføring i Årdal kommune i Sogn og Fjordane.
13. februar 2017 - 9:11
- Fredrikstad Energi og Østfold Energi er to sterke Østfoldselskaper som sammen dekker hele verdikjeden for kraft. Vi ser frem til konkrete resultater av dette samarbeidet.
13. februar 2017 - 8:59
Det er flere gode grunner til at elsikkerhet må stå høyt på den samfunnsmessige dagsorden. Norge er et av de mest elektrifiserte landene i verden, med den eksponering dette innebærer for ulykker knyttet til fare for liv, helse og materielle verdier.
10. februar 2017 - 11:02