Søk

1621 - 1640 av 2970 treff
2. mai får 55 ansatte i Mørenett ny logo på arbeidsklærne og blir en del av BKK Enotek.
24. april 2017 - 9:35
Regjeringen har fremmet et lovforslag om endringer i konsesjonslovgivningen for vannkraft.
24. april 2017 - 9:29
Opplandskraft DA har i statsråd fått tillatelse til å bygge Tolga kraftverk med tilhørende 132 kilovolt (kV) netttilknytning i Tolga kommune i Hedmark.
24. april 2017 - 9:23
Småkraft AS har inngått en avtale med BKK om kjøp av seks småkraftverk. Kraftverkene har en samlet produksjon på om lag 70 GWh, som tilsvarer forbruket i rundt 3500 husstander.
24. april 2017 - 9:08
Etter tre år som adm.dir for Rejlers Norge AS, velger Morten Thorkildsen å forlate sin stilling. Thomas Pettersen, adm.dir. Rejlers Embriq AS, gis utvidet tillit og trer med virkning fra i dag inn som adm.dir. også for Rejlers Norge AS.
21. april 2017 - 10:36
Statnett SF har fått konsesjon av OED til bygging av et nytt 420 kV kabelanlegg i tunnel mellom Smestad og Sogn i Oslo, samt til bygging av ny transformatorstasjon i fjellhall på Smestad.
21. april 2017 - 10:28
Eiendomsskatt er en betydelig kostnadspost for vannkraftprodusenter og en viktig inntektskilde for vertskommunene. Når Finansdepartementet nå skal vurdere prinsippene for fastsettelse av eiendomsskattegrunnlaget, er det viktig at faglige fremfor politiske vurderinger legges til grunn, mener Energi Norge.
21. april 2017 - 10:23
Nye teknologiske løsninger utvikles kontinuerlig, men bruken lar vente på seg som følge av gammeldagse innkjøpsrutiner. Disse rutinene er det grønne skiftets største hinder.
21. april 2017 - 10:16
Forbruket av strøm i Norge vil øke med rundt 10 TWh mellom 2015 og 2020 på bakgrunn av økt etterspørsel fra alle sektorer, anslår NVE i rapporten "Energibruk i Fastlands-Norge". Dette viser at elektrifisering er en viktig del av klimaløsningen.
21. april 2017 - 10:01
Vindkrafthistorien har nådd nok en milepæl. Offshore vindkraft skal nå bygges helt uten subsidier.
20. april 2017 - 8:48
Eldistribusjon og energistyring er i ferd med å gå inn i en helt ny tid: en digital æra basert på Tingenes Internett (IoT), som vil påvirke våre liv like mye som elektrisitetens innføring på slutten av 19. århundre.
20. april 2017 - 8:44
Statnett SF har gitt Rejlers i oppdrag å prosjektere to nye transformatorstasjoner for 420kV nettet i Nord-Norge. Rejlers skal lage et teknisk løsningsforslag for hver av stasjonene fram til investeringsbeslutning.
20. april 2017 - 8:30
Norske strømkunder bidro gjennom elsertifkatordningen med 625 kroner hver til fornybarsatsningen i 2016. Det ble bygget om lag 4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige i fjor. Totalt er det kommet 17,8 TWh ny kraftproduksjon siden 2012.
20. april 2017 - 8:19
Tom Nysted er konsernsjef i Agder Energi og Pål Skjæggestad tilsvarende i Glitre Energi. De er enige om at digitalisering ikke nødvendigvis vil resultere i færre arbeidsplasser i energibransjen. Er vi raske og dyktige nok kan det bli mange flere.
20. april 2017 - 8:13
Vannkraft står fortsatt for brorparten av verdens fornybare energikapasitet, men den største tilveksten skjer innen sol- og vindkraft.
20. april 2017 - 8:06
Kraftverkseiere er pålagt å rehabilitere steinfyllingsdammer for flere milliarder kroner. Forskning ved Vassdragslaboratoriet reiser tvil om det faglige grunnlaget for det strenge regelverket i damsikkerhetsforskriften fra 2010.
20. april 2017 - 8:02
Sveriges utvidelse av sertifikatordningen er en positiv nyhet både for norske kraftverk som i dag selger elsertifikater, og for utbyggere som akkurat nå vurderer om de skal bygge ut ny, fornybar kraft.
19. april 2017 - 20:30
MeterTech AS inngår avtale med Statkraft Varme AS og Hafslund Varme AS om stikkprøvekontroller av varmemålere.
19. april 2017 - 9:26
Hvilken forskning og utvikling trenger vi for å ha et sikkert, effektivt og klimavennlig kraftsystem i 2030? Statnett ønsker gode svar, og ber om nye ideer til FoU-prosjekter.
19. april 2017 - 9:19
I Sel og Vågå i Oppland er arbeidene med Nedre Otta kraftverk i full gang, mens Norconsults ingeniører sitter og prosjekterer fortløpende i Sandvika. Alt skjer ved hjelp av BIM-modeller, som sikrer en papirløs gjennomføring.
19. april 2017 - 9:11