Søk

1661 - 1680 av 3218 treff
Generalforsamlingene i Haugaland Kraft AS og Skånevik Ølen Kraftlag AS (SØK) har vedtatt å integrere SØK inn i Haugaland Kraft
27. juni 2017 - 8:56
Rainpower inngår utvidet industrielt samarbeid med kinesiske ZHEFU Hydro.
27. juni 2017 - 8:49
Lyse og Atea har tatt initiativet til et pilotprosjekt sammen med Stavanger kommune og Stavanger Sentrum AS om å teste ny teknologi i sentrum. Dette skal gjøre Stavanger til en av de smarteste byene i landet.
26. juni 2017 - 9:33
NVE vil sikre et bedre kostnadsgrunnlag for nettanlegg i regionalnettet ved å pålegge rapportering av faktiske kostnadstall.
26. juni 2017 - 9:26
Konserndirektør Produksjon i BKK, Wenche Teigland vil overta som direktør i BKK Nett etter Thor André Berg. Berg har ønsket å gå av som nettdirektør for å jobbe med strategi og rammevilkår i energikonsernet.
26. juni 2017 - 9:20
Kvikne og Rennebu Kraftlag (KRK) overdrar virksomhet til TrønderEnergi
26. juni 2017 - 9:13
De tre første vindturbinene er nå montert på det flytende fundamentet på Stord, klart for tauing til verdens første flytende vindpark utenfor skotskekysten. Alle fem skal på plass i løpet av juli.
23. juni 2017 - 13:58
Språket er den viktigste kulturbæreren i samfunnet vårt. Det er det som binder oss sammen som folk og nasjon. Vi må ikke la oss forlede til å tro noe annet.
23. juni 2017 - 12:06
Flyktningleiren Azraq i Jordan er verdens første flyktningleir som får strøm fra solcelleanlegg.
23. juni 2017 - 9:58
Mer småskala produksjon av strøm, nye digitale løsninger og mer fleksible strømkunder fører til at distribusjonsnettet får en stadig større betydning for kraftsystemet. NVE utvider derfor de regionale kraftsystemutredningene til også å omfatte nettene nærmest strømkundene.
23. juni 2017 - 9:51
Med Miljøkraft Nordland som oppdragsgiver skal Sweco prosjektere småkraftverk i Rana og Hattfjelldal kommuner.
23. juni 2017 - 9:44
Lyse AS har inngått en avtale med Gasum OY om salg av 19 prosent av aksjene i Skangas AS.
23. juni 2017 - 9:34
Det er sommer og stor graveaktivitet. Blant annet graves det mye i forbindelse med fiberlegging. Det kan være farlig av mange årsaker, og en av dem er strømnettet.
23. juni 2017 - 9:24
Det var en betydelig økning av søknader og større vilje til å benytte NVEs FoU-ordning i 2016, sammenliknet med årene før.
22. juni 2017 - 11:04
Det er et betydelig omfang av ulovlig innleie på byggeplassene i Oslo og Akershus, også når det gjelder elektroarbeid. Nesten all innleie skjer fra bemanningsforetak, og 85 prosent av dette er ulovlig, ifølge fagbevegelsen.
22. juni 2017 - 11:01
Sunnfjord Energi AS har i statsråd fått tillatelse til å bygge Jølstra kraftverk med tilhørende 132 kilovolt (kV) jordkabel i Jølster og Førde kommuner.
22. juni 2017 - 10:14
Statoil vil utvikle en revolusjonerende batteriløsning i forbindelse med Hywind-installasjonen av flytende vindkraft utenfor Skottland.
22. juni 2017 - 10:05
Øivind Askvik (42) blir ny konserndirektør og adm. direktør i Skagerak Nett AS, og Øystein Disch Olsrød (45) blir konserndirektør for Økonomi og finans i Skagerak konsern.
22. juni 2017 - 9:58
I løpet av de tre siste årene har den blå-blå regjeringen redusert bevilgningene til DSB med 55,5millioner kroner. I en situasjon som krever stadig mer sikkerhet og beredskap er dette dramatisk. Blant de som uttrykker sterk bekymring er EL og IT Forbundet.
22. juni 2017 - 9:50
Energi Teknikk har signert kontrakt om levering av komplett elektromekanisk utrustning til Sagelva kraftverk.
21. juni 2017 - 8:43