Søk

1661 - 1680 av 2970 treff
Rekneskapen for Tussakonsernet i 2016 viser samla driftsinntekter på 890,6 mill. kr og eit driftsresultat på 197,5 mill. kr. Resultatet er mykje betre enn i 2015, og hovudårsaka er eingongseffektar innanfor forretningsområdet kraftnett og høgare kraftprisar.
7. april 2017 - 9:07
BKK-konsernet får et resultat på 1 011 mill. kroner i 1016, en økning på 165 mill. kroner fra 2015. Styret foreslår et utbytte til eierne på 505 millioner kroner. Det er 55 millioner kroner høyere enn året før.
7. april 2017 - 9:00
Bistanden til fornybar energi i utviklingsland skal dobles, lover regjeringen. Norfund skal styrkes for å øke jobbskaping, framgår det av den nye utviklingsmeldingen.
7. april 2017 - 8:52
Den norske fornybarbransjen og petroleumssektoren samlet seg onsdag til energikonferanse og offisiell etablering av Norwegian Energy Partners; sammenslåingen av INTSOK og INTPOW.
6. april 2017 - 8:49
I 2030 risikerer vi å mangle 90 000 fagarbeidere, av dem 30 000 innen de elektrotekniske fagområdene. Det er kartlegginger i regi av Kunnskapsdepartementet som avtegner denne utviklingen. Blant de som bekymrer seg er EL og IT Forbundet.
6. april 2017 - 8:37
Det økonomiske resultatet i Mørenett vart svært godt i 2016. Samla driftsinntekter vart 754,2 mill. kr i 2016 (564,5). Resultat før skatt vart 230,7 mill. kr (52,1), og årsresultatet vart 171,9 mill. kr (32,5).
6. april 2017 - 8:26
Det nærmer seg påske, og det store spørsmålet er hvor en skal dra for å få best og/eller mest snø under skiene! Her er en oversikt over snøforholdene inn mot påsken.
6. april 2017 - 8:20
Automatisk grindrensk ved Fossan kraftverk har spart Hålogaland Kraft for mange utrykninger og kostnader – og økt produksjonen med over 10 prosent.
6. april 2017 - 8:09
Elsikkerhet kan ikke være en salderingspost i det samfunnsmessige regnskapet. Vi kan ikke tillate at det gås på akkord med liv, helse og materielle verdier.
6. april 2017 - 8:07
Regjeringen vil legge til rette for økt bruk av private pensjonsmidler som investeringskapital i norske infrastrukturprosjekter. Det er en god nyhet for både nettselskaper og kraftprodusenter som har behov for milliardinvesteringer.
6. april 2017 - 8:00
Regjeringens forslag til klimalov vil øke behovet for elektrifisering, særlig av transportsektoren i Norge.
5. april 2017 - 9:05
Endringer i klima vil føre til økte temperaturer og mer nedbør. Ny NVE-rapport viser at Glommavassdraget får endrede produksjonsforhold. Økte temperaturer vil føre til mindre sesongvariasjoner i tilsiget og mer kraftproduksjon i vintermånedene.
5. april 2017 - 8:59
Haugaland Kraft konsernet hadde i 2016 en omsetning på 1 394 millioner kroner mot 1 041 millioner kroner i 2015. I tillegg hadde konsernet i 2016 563 millioner kroner i regnskapsmessig gevinst knyttet til salget av produksjonsvirksomheten slik at totale driftsinntekter beløper seg til 1 957 millioner kroner.
5. april 2017 - 8:50
Store kommuner som Oslo og Bergen har flest el-biler. Men i hvilken kommune er det flest el-biler per innbygger?
5. april 2017 - 8:42
Stor aktivitet og mange anlegg under bygging i energibransjen i 2016, ble fulgt opp av tilsvarende stor tilsynsaktivitet fra NVE.
5. april 2017 - 8:34
Det uforutsigbare vinterværet har gitt oss en unormal normalsituasjon i kraftmarkedet. Prisvinnerne ligger i Nord-Norge, takket være store mengder vann og snø.
4. april 2017 - 10:05
Norge har handlet kraft med utlandet siden 1960-tallet. Dette har gitt store fordeler for både industrien, kraftprodusenter og deg og meg som forbrukere.
4. april 2017 - 9:55
Varanger KraftEntreprenør har nylig vunnet sitt første større oppdrag som konkurranseutsatt entreprenør. Oppdraget er for Statnett på 132 kV-linja mellom Kirkenes og Neiden. Tildelingen er en viktig milepæl for Varanger KraftEntreprenør.
4. april 2017 - 9:47
For å møte endringane i energisektoren og stå best rusta for framtida, vurderer Sogn og Fjordane Energi og Sunnfjord Energi å arbeide tettare saman.
4. april 2017 - 9:40
I år feirer den internasjonale kabelprodusenten Nexans at det er 40 år siden selskapets første HVDC MI-kabler ble satt i kommersiell drift i Skagerrak-forbindelsen mellom Danmark og Norge.
4. april 2017 - 9:35