- Litium-ion har like mye energi som VRLA-typen, men bruker kun en tredjedel av plassen. Dette frigjør rom til annet utstyr og reduserer ventilasjonsbehovet, sier Arild Bjørkedal, Salgsdirektør i Schneider Electric. (Foto: Schneider Electric)

Schneider Electric tar i bruk Litium-ionbatterier til flere apparater med avbruddsfri strømforsyning (UPS). Dette er et energi- og kostnadseffektivt alternativ til dagens ventilregulerte bly- og syrebatterier (VRLA).

Kilde: Schneider Electric

Litium-ionbatteri, også kalt Li-ion eller LIB, er en type oppladbare batteri som er blant de mest populære oppladbare batteriene i bærbar elektronikk, som for eksempel mobiltelefoner, og elektrisk håndverktøy. De har en høyere energi/vekt forhold enn vanlige batterier, og gir dem høyere kapasitet ved lav spenning. Batteriene har også lavere selvutlading enn vanlige batterier.

– Li-ion har lavere vekt, tar mindre plass, har lengre levetid og krever mindre energi, sier salgsdirektør Arild Bjørkedal i Schneider Electric.

– Dagens VRLA løsning vil fortsatt være den mest dominerende på grunn av lav innkjøpskostnad og fordi den er veldig stabil i bruk. Likevel ser vi at Li-ion blir stadig mer attraktivt for en voksende andel av markedet. Selv om den initiale kostanden er høyere sammenlignet med VRLA, har prisgapet blitt stadig mindre de siste årene. Ser man på totalkostnaden over hele produktets levetid, er besparelsen mellom 10 og 40 prosent, sier Arild Bjørkedal i Schneider Electric.

Selskapet gjør batteritypen tilgjengelig umiddelbart for utvalgte prosjekter med støtte for Symmetra MW, Galaxy 700 og Galaxy VM. Enda flere får tilgang i andre halvdel av 2016, mens full utrulling av Li-ion vil foregå i 2017.