Kontrakten på 100 komposittmaster med Eidefoss Nett er vår første på land, forteller Knut Mjåland, forretningsutvikler i OPS.

Den første på land for OPS

Norske OPS Composite Solutions har fått i oppdrag å levere 100 komposittmaster til Eidefoss Nett. Mastene skal produseres i selskapets produksjonslokaler i Sørlandsparken ved Kristiansand.
Torsdag, 2 juni, 2016 - 11:56

Det er ansvarlig for forretningsutvikling i OPS, Knut Mjåland, som godt fornøy «slipper» denne nyheten på årets Eliade-arrangement, som i disse dager gjennomføres i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm.

Tradisjonelt sett er vi en virksomhet med forankring i offshorenæringen, sier Mjåland, - Her har det dramatiske markedsfallet stilt oss overfor nye utfordringer. At vi nå får gjennomslag i kraftnæringen med en teknologi opprinnelig utviklet for et annet markedssegment er vi meget godt fornøyd med. Hittil har det bare vært en leverandør i det norske markedet for komposittmaster i regionalnettet. Nå er vi blitt to som skal konkurrere.

OPS skal levere 100 komposittmaster i regionalnettet til Eidefoss Nett. Det dreier seg om et strekk på 11 kilometer. Hverken leverandør eller oppdragsgiver ønsker å oppgi kontraktssummen, men det er grunn til å tro at det dreier seg om i størrelsesorden 10 millioner kroner.

OPS er valgt som leverandør primært på grunn av pris, men også med henvisning til gode referanser og dokumentasjon, forteller nettsjef Leif Inge Schjøberg i Eidefoss Nett.

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.