Styret i Statnett har vedtatt en omfattende handlingsplan for HMS – helse, miljø og sikkerhet. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Handlingsplan for HMS

Statnetts styre har vedtatt en omfattende handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Handlingsplanen skal iverksettes over de kommende 12 månedene.
Torsdag, 30 juni, 2016 - 07:27

Kilde: Statnett

Planen innebærer blant annet en konsolidering av prosjektporteføljen og en oppskalering av kapasiteten på kontroll og etterlevelse. Hensikten med planen er å styrke HMS-arbeidet i prosjektene.

I kjølvannet av to dødsulykker hos to entreprenører i Statnetts utbyggingsprosjekter, har det blitt identifisert flere forbedringsbehov på HMS-siden. Disse blir adressert i en omfattende HMS-handlingsplan som styret i Statnett har vedtatt. Handlingsplanen fokuserer på fire hovedområder:
 

 

  • Konsolidering av prosjektporteføljen
  • Tilstramminger i kontraktskrav og  krav til prekvalifisering
  • Forsterket sikkerhetskultur  i Statnett og hos leverandører
  • Økt kapasitet på kontroll og etterlevelse

- Det som har skjedd viser at vi har HMS-utfordringer, sier konsernsjef Auke Lont. - Samtidig som vi de siste årene har levert bedre HMS-resultater, må vi heretter bli enda mye bedre. Denne planen er ikke først og fremst begrunnet i dødsulykkene, men basert på de erfaringene vi har gjort i tiden før og etter ulykkene, og som har vist behovet for økt fokus på HMS.

Gjennomgangen siden mai har avdekket behov for forbedringer:

  • I noen leverandørselskaper er det en kultur som ikke legger nok vekt på sikkerhet
  • Ujevn HMS-standard i ulike prosjekter og for lite lokal tilstedeværelse
  • Tid oppleves i for stor grad som en knapphetsfaktor
  • HMS-administrasjon har gått på bekostning av tilstedeværelse i felt
  • For lite læring av avvik og manglende konsekvens ved avvik
  • HMS-krav må komme tydeligere til syne i kontraktene

- Samtidig har den gjennomgangen vi har gjennomført, vist at de fleste prosjektene gjennomføres i henhold til våre standarder, og med gode HMS-resultater. Det er gledelig. Vi har også opplevd sterk støtte og tillitserklæringer fra våre kunder og kontakter i denne vanskelige tiden, og det har gjort godt, fremholder Lont.

- Planens intensjon er å balansere behovet for fremdrift i prosjektene med en sterkere hånd på HMS, understreker Lont.

Omfattende HMS-tiltak
Det legges opp til flere tiltak rundt prosjektporteføljen. Over det kommende året vil Statnett systematisk vurdere mulighetene for å forskyve prosjekter med tanke på å avlaste den totale porteføljen. Dette vil frigjøre ressurser som blant annet vil bli brukt for å øke kontroll og tilstedeværelse på byggestedene. Arbeidet med Nettutviklingsplan 2017 vil bli benyttet for å identifisere mulige forskyvninger. Dette vil bli implementert gradvis i det kommende året, men det vil få konsekvenser løpende etter som enkeltprosjekter når sine beslutningsporter. Det årlige omfanget av reinvesteringer vil også bli dratt noe ned.

Øvrige tiltak i HMS-planen knytter seg til kontraktskrav, styrking av sikkerhetskultur og økt fokus på kontroll og etterlevelse. - Vi har sett på en rekke faktorer som påvirker HMS-resultatene, og derfor legges det opp til en pakke av tiltak, sier Lont.

Det vil bli lagt økt vekt på tilstedeværelse og kontroll der hvor byggearbeidet foregår, både for å avdekke feil og for å fremme forbedringer i det daglige arbeidet. “Risikovurderinger skal gjennomsyre HMS-arbeidet. De farligste operasjonene skal omfattes av de strengeste tiltakene”, sier Lont.

Dette vil bli kombinert med tiltak for å styrke sikkerhetskulturen både internt i Statnett og i alle selskaper som jobber for Statnett. Det vil videre bli strammet ytterligere inn på kravene til prekvalifisering av og kontrakter til leverandører. - Vi vil oppmuntre til forbedringer. Det innebærer også å slå ned på feil og mangler, sier Lont.

- Min viktigste erkjennelse i dette arbeidet handler om etterlevelse og vilje til forbedring og læring - om å sette gode hensikter ut i livet. Det hjelper ingenting med HMS-krav hvis de ikke etterfølges. Vi må ut i felt - der hvor HMS-kravene skal gjøre en forskjell - og vi må bry oss. Den ultimate testen på alt HMS-arbeid er hvordan det virker i praksis. Det er kjernen i denne planen, sier Lont.

- Disse tiltakene vil i sum styrke både HMS-arbeidet og prosjektene som sådan, sier Lont. Planen er motivert av HMS-hensyn, men all erfaring tilsier at vi også vil høste andre gevinster. Forbedringer på HMS gir forbedringer på bred front, avslutter Lont.

På forsiden nå

Siemens skisserer 5 GW havvind i Nordsjøen, saltvanns-pumpekraftverk i Lysefjorden og nye kabler til utlandet.
Miljødirektoratet er positive, men mener akvakultursektoren er et bedre konsesjons-forbilde.
Energiministeren vet ikke om skrotingen av vindkraftrammen gir mer eller mindre vindkraft enn om rammen hadde blitt presset gjennom.
Store endringer på kort tid skaper for sterk motstand, ifølge NVE-sjef Kjetil Lund.
Regjeringer dropper NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, melder NRK.
Jacobsen Elektro AS har begjært åpning av tvangsakkord. Det opplyser selskapet i en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.
Både Den Norske Turistforening (DNT) og Norsk Friluftsliv er fornøyd med at Regjeringen skroter nasjonal rammeplan for vindkraft.
Ved utgangen av 2018 var det 10 865 ladepunkter for elektriske biler her i landet og per april 2019 landstrømanlegg ved 92 kaianlegg.
60 nettselskaper har undertegnet opprop for «en rettferdig og likere nettleie».
I en kombinasjon av bransjekunnskap og kvikke hoder har to medarbeidere i Omexom utviklet en refleksmagnetskinne for å synliggjøre kraftmaster.
Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.
Av 90 TWh ny kraft i Norden fram mot 2040 venter NVE at 11 TWh kommer fra norsk vann. Det nordiske kraftoverskuddet kan dobles.
Hordaland fylkeskommune frykter strømmangel og manglende klimaeffekt.
Uavklarte situasjoner i det finansielle markedet gir uforutsigbare fremtidspriser på strøm i Norden.
Scatec Solar og partnere har nå koblet det siste av seks 65 MW solkraftverk til nettet i Benban solkraftanlegg i Egypt.
Selv om finansminister Siv Jensen har sagt nei.
Organisasjonen Fiskebåt, som arbeider for å ivareta fiskernes interesser, sier nei til havvindanlegget Hywind Tampen.
Elhub inngår IT-driftsavtale med Basefarm. Kontraktsverdien er på rundt 130 millioner kroner.
LESERINNLEGG
Å sette ned grensen for grunnrenteskett til 1,5 MVA, vil sette en effektiv stopper for all småkraft, advarer Høyre-representantene Liv Kari Eskeland og Tom-Christer Nilsen i dette innlegget.
I en stall som ombygges til leiligheter utenfor Bergen skal gjenbrukte elbilbatterier sørge for intelligent energistyring.
Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Fusjonen mellom Sunnfjord Energi og BKK er nå formelt gjennomført.
54 relevante aktører, blant dem Østfold Energi, har i regi av Smart Innovation Norway etablert et nettverk for kunstig intelligens.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.