I dette vakre naturområdet har SKS (Salten Kraftsamband) overtatt Govddesåga kraftverk. (Foto: SKS)

Vokser i vannkraft

Kraftkonsernet SKS (Salten Kraftsamband) kjøper alle aksjene i selskapene Beiarkraft AS og Govddesåga Kraftverk.
Onsdag, 8 juni, 2016 - 08:38

Kilde: SKS

SKS har sikret seg 100% eierskap i produksjonsselskapene Beiarkraft AS og Govddesåga Kraftverk AS. SKS har vært på eiersiden i begge selskapene fra tidligere, med 60 og 55,9 prosent eierandel.

I selskapet Beiarkraft AS er 40 prosent av aksjene overdratt fra Statskog Energi AS. I Govddesåga Kraftverk AS er 34 prosent overdratt fra Statskog Energi Beiarn AS og 10,1 prosent fra Clemens Kraft AS

- Oppkjøpene er i tråd med SKS strategi om å styrke produksjonsporteføljen innen vannkraft. Begge selskapene er vurdert som gode investeringer og bidrar til konsernets mål om å befeste sin posisjon som landsdelens ledende aktør innen produksjon av fornybar energi. Begge selskapene vil bli fusjonert inn i SKS Produksjon AS, hvilket effektiviserer vår konsernstruktur, sier Steinar Pettersen, konsernsjef i Salten Kraftsamband AS.

Govddesåga Kraftverk i Beiarn kommune er inne i siste trinn av byggefasen og skal etter planen stå ferdig i løpet av høsten 2016. Kraftverket vil bidra med 58 GWh i årlig kraftproduksjon.

Selskapet Beiarkraft AS har som misjon å konsesjonssøke og forestå utbygging av og drift av kraftverk basert på vannfall avgrenset til Beiardalen.

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.
Rundt 1500 kunder i Agder Energi Nett har fortsatt ikke skiftet til AMS-målere. Så langt har rundt 20 fått strømmen avstengt. Nå kan mange nye stå for tur.