Kraftverksprosjekter under bygging ved utgangen av andre kvartal 2016. (Illustrasjon: NVE

Vann- og vindkraftverk som til sammen vil produsere 4,7 TWh fornybar strøm i året var under bygging i Norge ved utgangen av andre kvartal. For første gang siden elsertifikatordningen ble innført i 2012, bygges det nå mer vindkraft i Norge enn i Sverige.

Kilde: NVE

– Vi ser nå at fornybarutbyggingen i Norge er større enn i Sverige. Svenskene bidrar fortsatt mest til å oppfylle målene i elsertifikatordningen, men den økte byggeaktiviteten i Norge bidrar til at forskjellen reduseres, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Kraftverk med en samlet årlig produksjon på nesten 8 TWh er under bygging i Norge og Sverige. Av dette er 4,7 TWh i Norge, mens 3,3 TWh er i Sverige. I de svenske tallene inngår også 1,3 TWh strøm fra bioenergi. Det betyr at den pågående vann- og vindkraftutbyggingen i Norge er mer enn dobbelt så stor som tilsvarende utbygging i Sverige. 

– Det ser ut til at norske utbyggere nå har fått øynene opp for elsertifikatordningen, mens svenskene kjente systemet fra før Norge ble med. I tillegg har oppgradering og bygging av nye linjer gjort at det norske strømnettet i større grad enn tidligere er klar til å ta i mot strøm fra nye kraftverk, understreker Sanderud.

Felles elsertifikatmarked 

Norge og Sverige har forpliktet seg til å bygge ut 28,4 TWh ny fornybar energi innen 2021. Ved utgangen av andre kvartal hadde Sverige bygget kraftverk med en samlet produksjon på 13,5 TWh, mens Norge har nye kraftverk med en årlig produksjon på 2,9 TWh som inngår i målet.

Sverige og Norge hatt et felles elsertifikatmarked siden 1. januar 2012 har. Handel med elsertifikater kan skje på tvers av landene.