Når rørgata i bakgrunnen er tilgrodd, vil det være få spor i naturen etter anlegget av Nybuelve kraftverk. Tilkoplingen til nettet er gjort 750 meter oppe i rørgata, der en 22 kV kraftlinje krysser. Inntaksdammen er bygd tett ved en eksisterende vei. Foto: Sigurd Aarvig

Nye 15 gigawattimer vannkraft per år kan nå tilføres nettet etter at Nybuelve og Tverråne kraftverk i Hallingdal ble offisielt åpnet 30. august.

Dette er et ledd i det grønne skiftet, sa fylkesmannen i Buskerud, Helen Bjørnøy, da hun sammen med daglig leder Rune Skjevdal i NGK Utbygging startet Nybuelve kraftverk, hvor åpningsseremonien fant sted.

Helen Bjørnøy, fylkesmann i Buskerud, og Rune Skjevdal, daglig leder i NGK Utbygging AS, foretok den offisielle åpningen. Foto: Sigurd Aarvig

De to småkraftverkene ligger fire kilometer fra hverandre i Todalen i Nes kommune, like ved Nesbyen, og er bygd parallelt. Løsningene og utrustningen er identiske, med unntak av størrelsen på produksjonsutstyret. Nybuelve yter 3,6 MW, mens Tverråne yter 3 MW.

Svingete rørgate

Anleggsarbeidet startet i fjor vår og er fullført uten store problemer, fortalte Rune Skjevdal til de fremmøtte.

En utfordring har vært å velge trasé for rørgata. Inntaksdammen til Nybuelve ligger 540 høydemeter over kraftstasjonen. Terrenget er derfra først flatt, og så bratt nedover. Rørene, som er nedgravd i en lengde på nesten tre kilometer, måtte legges med mange kurver.

Pelton

Nybuelve og Tverråne kraftverk er utstyrt med peltonturbiner og generatorer levert av Spetals Verk. De har også levert hovedventil, innløpsrør og elektronisk kontrollanlegg og montert utstyret i maskinhallene.

Vannveisutstyr er også levert av Br. Dahl AS. Lokale entreprenører, Turhus Maskin AS og Hallingbygg AS, har stått for henholdsvis anleggsarbeider og bygg.

NGK Utbygging AS ble skilt ut fra Norsk Grønnkraft ved et eierskifte for to år siden. Mens sistnevnte nå er et rent driftsselskap, jobber NGK Utbygging med flere nye småkraftprosjekter.

Du kan lese mer om kraftverkene i septemberutgaven av Energiteknikk.

Fra maskinhallen i Nybuelve kraftverk. Turbinen yter 3,6 megawatt og er produsert av Gamesa i Spania etter tegninger og kravspesifikasjoner fra den norske leverandøren Spetals Verk AS. Foto: Sigurd Aarvig