Rapporten «Verdiskapning i den norske fornybarnæringen», som Energi Norge har bestilt av Thema, er ubalanse mener DEFO. (Illustrasjon: Defo)

Thema leverte nylig rapporten «Verdiskapning i den norske fornybarnæringen». En rapport som ifølge Defos daglige leder, Knut Lockert er ubalansert. – Rapporten belyser kun fremtiden sett gjennom øynene til de store energiselskapene, sier Lockert.

Av: Redaksjonen i DEFO (Distriktenes Energiforening)

Konsulentselskapet Thema leverte nylig rapporten «Verdiskapning i den norske fornybarnæringen», og i rapporten er ti norske energiselskaper intervjuet. Agder Energi, Hafslund, EB, Skagerak Energi, Varanger Kraft, NTE, TrønderEnergi, SFE, Lyse og Akershus Energi. De er alle av de største selskapene i Norge. 

PROBLEMATISK UTVALG

Ifølge daglig leder i Defo, Knut Lockert, er det problematisk at rapporten kun speiler fremtiden sett ut fra øynene til de største selskapene.

– Hadde dette vært forskning, ville rapporten ikke vært verdt papiret den er skrevet på. For at man skal kunne trekke noen konklusjoner rundt fremtiden for den norske fornybarnæringen holder det ikke å intervjue kun de aller største bransjeaktørene, sier Lockert.  Det er vel rimelig åpenbart at hadde man spurt distriktsenergiverkene om framtidige utfordringer, så hadde fokus ikke vært på færre nettselskaper, men på samarbeid selskapene i mellom.

Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet Thema, på bestilling fra bransjeorgansisasjonen Energi Norge. Lockert er ikke fornøyd med hvordan rapporten har endt opp.

– Defo representerer 68 små- og mellomstore energiselskaper. Når man lager en slik rapport forventes det at konsulentselskapet (i dette tilfellet Thema) skal intervjue et representativt utvalg av norske bransjeaktører, slik at man får en nyansert og i størst grad riktig rapport. Her har Thema feilet monumentalt, sier Lockert.

Hasteoppdrag

I Energi Norge er tonen en litt annen.

– Denne rapporten var et hasteoppdrag som en av flere deler av innspillet vårt til utvalget for grønn konkurransekraft hvor vi i samarbeid med Thema plukket ut intervjukandidater. Vi valgte å kontakte 10 selskaper som alle stilte opp på kort varsel. Utvalget ble nok delvis gjort med hensyn til hvor effektivt vi kunne få tak i folk og at det ble de store selskapene i denne omgang var nok fordi de antatt hadde de største satsningene, sier Eivind Heløe, kommunikasjonsdirektør i Energi Norge.

Heløe sier Energi Norge gjerne skulle gjennomført en kartlegging for hele bransjen, og da gjerne i samarbeid med Defo.

– Antagelig ville vi overraske både oss selv om omverden med hvor mange nye utviklingsprosjekter bransjen faktisk er involvert i ut over tradisjonell kraftproduksjon og nettdrift, sier Heløe.