En uavhengig fagrapport fra Stiftelsen Biofokus fant nesten fem ganger flere rødlistearter enn kraftutbyggernes konsulenter i Øystesevassdraget. (Foto: Naturvernforbundet)

Fagbiologer fant nesten fem ganger flere rødlistearter enn det som kraftutbyggernes konsulenter fant i Øystesevassdraget, viser en uavhengige fagrapport fra Stiftelsen Biofokus.

Kilde: Naturvernforbunder Hordaland

Fagrapporten dokumenter nesten fem ganger flere rødlistearter enn kraftutbyggernes fagrapporter. I tillegg er det identifisert to svært viktige naturtyper med høy verdi. Øysteseelva peker seg ut som en av de aller viktigste lokalitetene for sjeldne og trua moser i regionen. Flere rødlista mose- og lavarter er svært fuktkrevende, og sårbare for endringer i vannføringen. Den svært sjeldne tannkjølmosen er bare funnet fire steder i Norge, og forekomsten i Øystesevassdraget er den største som er påvist.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innstilte i desember 2015 på å gi tillatelse til to kraftprosjekt i Øystesevassdraget. Saken behandles nå av Olje- og energidepartementet (OED).
Forum for Natur og Friluftsliv i Hordaland med Bergen og Hordaland Turlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hordaland og Naturvernforbundet har finansiert den nye naturmiljøundersøkelsen, utført av stiftelsen Biofokus. Bakgrunnen var sterk mistanke om at store naturverdier var oversett, noe som viste seg å være korrekt.

Rapporten dokumenterer at svært viktige naturverdier ikke ble kartlagt eller vurdert i forbindelse med søknad om kraftutbygging i Øystesevassdraget. «Funn av mange flere rødlistearter og sjeldne naturtyper må få konsekvenser for behandlingen i Olje- og energidepartementet (OED).

– Vi mener naturverdiene er så store at OED må avslå søknadene og at hele Øystesevassdraget må vernes, slik NVE innstilte på i 2006. Heldigvis har vi nå fått fram denne verdifulle kunnskapen om området slik at OED kan fatte et vedtak basert på ny kunnskap om naturverdiene i Øystesevassdraget» sier Helene Ødven Leder for Bergen og Hordaland Turlag, Nils Tore Skogland Leder Naturvernforbundet Hordaland og Alv Arne Lyse Fylkessekretær Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland.

URL til hele saken: http://naturvernforbundet.no/hordaland/nyheter-og-politikk/ny-naturkunnskap-kan-verne-oystesevassdraget-article35737-1485.html