Å utvikle en større grad av samfunnsmessig helhetsforståelse er en utfordring for universiteter og høgskoler. (Illustrasjon: OED)

I en stadig mer komplisert energiforsyning på land øker behovet for større faglig helhetsforståelse.

Er det for mye faglig båstenkning i energibransjen? Sett i lys av den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen er dette et relevant spørsmål, som også er formulert som en påstand fra Torjus Bolkesjø, professor i fornybar energi ved NMBU (Norges miljø og biovitenskaplige universitet),publisert på internett for kort tid siden.

NMBU-professoren har åpenbart et poeng. Mer enn noensinne er det viktig at faglig spisskompetanse kombineres med en større grad av system- og samfunnsmessig forståelse. Å arbeide i energibransjen har med mye mer enn elektroteknikk , hydrologi og mekanikk å gjøre.Like viktig er det å ha innsikt i økonomi, juss og politikk.

I fornybar energi-studiet ved NMBU er det en viktig del av målsetningen å utvikle tverrfaglig kompetanse. Nye produkter og tjenester vil koble politikk, klima, IKT og energiteknologi nærmere sammen. Dette er det viktig, spesielt for universiteter og høgskoler, å ta inn over seg.

Vi står med begge bena i en tid hvor stadig mer kobles sammen over faglige og samfunnsmessige grenser. Skal fremtidens arbeidskraft klare å svare på de utfordringene som venter må de ikke bare være gode teknologer, men også ha en generell system- og samfunnsmessig forståelse som hjelper til med å løse stadig mer kompliserte oppgaver.