Det nye smartgridlaboratoriet i Trondheim bygges for bred anvendelse i utvikling av ny og fremtidsrettet energiteknologi. (Foto: NTNU)

21. september åpner det nyetablerte smartgridlaboratoriet i Trondheim. Med dette får landet topp moderne faciliteter til å teste ny og fremtidsrettet energiteknologi.

Det er NTNU og SINTEF Energi som står bak denne satsingen, som over en periode på fem år opererer med et budsjett på 40 millioner kroner. 28,6 av disse er bevilget av Norges Forskningsråd. Laboratoriet er primært ment å være et sted hvor forskere, industri og masterstudenter kan utføre forsøk knyttet til utvikling av ny digital energiteknologi.

Miljøet for smartgrid-teknologi er i sterk vekst her i landet, forteller Kjell Sand i NTNU. Han er prosjektleder for laboratoriet. – Dette er det første i sitt slag her i landet. Det bygges opp med en meget fleksibel infrastruktur. Her kan Statnett utføre forsøk på høye spenningsnivåer den ene dagen. Neste dag kan det rigges til for bred anvendelse i distribusjonsnettet.

I laboratoriet er det også lagt til rette for at mye ny teknologi kan spille sammen, noe som er en forutsetning i en digitalisert elektrisk infrastruktur med stadig påfyll av nye applikasjoner.