Det er stor interesse for elektrofag blant dagens unge. Av egen, og samfunnsmessig interesse, må aktørene i energibransjen holde dørene åpne for lærlinger. (Foto: Audun Braastad)

At antall ansatte i bransjen flater ut må ikke gå ut over rekruttering av lærlinger. Det er å gjøre oss selv en bjørnetjeneste.

Det er kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge som med alvor understreker dette. Nå er det kostnadskutt som gjelder i mange av bedriftene. Det knipes marginer på alle relevante aktivitetsområder. Men å redusere inntaket av lærlinger er lite lurt.

Derfor oppfordrer Energi Norge virksomheter som har ansettelsesstopp om å opprettholde antall læreplasser, fortsetter Totland. – Når det gjelder lærlingeordningen, får vi ikke flere fagarbeidere enn de vi utdanner selv. Det er viktig at bedriftene tar inn over seg betydningen av dette, kombinert med samfunnsmessig ansvar for å gi ungdom muligheter til å skaffe seg fagutdannelse.

Antall løpende lærekontrakter i bransjen for energimontører har ligget på rundt 750, noe som tilsvarer rundt 250 kontrakter i året. Tilsvarende for energioperatører omfatter rundt 45, i størrelsesorden 15 kontrakter i året. Nå er ny læreplan for energioperatør oppdatert og forbedret. Denne gjelder fra 1. august i år.

Den nye læreplanen legger blant annet vekt på styrking av elsikkerhet, risikovurdering og dokumentasjon, samt økt oppmerksomhet på elektrofaglig og elsikkerhetsmessig systemforståelse og selvstendighet. Med den nye fagplanen blir energioperatøren godt kvalifisert til å utføre selvstendig arbeid i produksjonsanleggenes lav- og høyspenningsanlegg, sier Totland, og avslutter med følgende tilføyelse: – Det er nå lagt til rette for at virksomhetene kan ta opp mange lærlinger i faget, med en utdanning som er skreddersydd for produksjonsanlegg.