Økonomisk vindsprekk for Vardar i 1. halvår, her illustrert med vindkraftverket Esivere 2 i Estland. (Foto: Vardar)

Vardar konsern avlegger et resultat etter skatt for 1. halvår 2016 på 9,7 mnok, en nedgang på 121,5 mnok fra samme periode i fjor.

Kilde: Vardar

Nedgangen henger sammen med lavere vindkraftproduksjon i forhold til 2015 som var et spesielt godt vindår, samt negative verdiendringer på derivater.

Vardars ambisjoner er verdiskapning gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi. Kjernevirksomheten er vannkraft, vindkraft og bioenergi i Norge, Sverige og de baltiske landene.