Eidsiva Energi strekker seg mot resultatforbedring i 2. halvår 2016. Da er det ventet at effekten av resultatforbedrende tiltak slår positivt inn i regnskapet. (Illustrasjonsfoto: Eidsiva Energi)

Resultatet for første halvdel av 2016 preges av lavere produksjonsvolum og noe høyere kraftpris. Effekter av selskapets resultatforbedringsprogram forventes i andre halvår 2016.

Kilde: Eidsiva Energi

Resultat etter skatt ble 120 millioner kroner. Dette er 110 millioner kroner svakere enn tilsvarende periode i 2015. Dette skyldes hovedsakelig en negativ verdiutvikling på konsernets urealiserte sikringer innen kraftpriser, valuta og renter. Korrigeres resultatet for disse postene for begge år, er første halvår i 2016 på nivå med 2015.

– Vi forventer å se effekter av Eidsivas pågående resultatforbedringsprogram allerede i andre halvår 2016, sier konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva.

Kraftprisen ble første halvår 2016 22 øre per KWh. Dette er 1,5 øre over samme periode i 2015. Samtidig var produksjonsvolumet i Eidsiva i samme periode syv prosent lavere enn fjoråret.

Driftsinntektene etter første halvår 2016 var 2 129 millioner kroner mot 2 071 millioner kroner i første halvår 2015. Dette er en økning på tre prosent. Driftsresultatet ble 324 millioner kroner. Det er 165 millioner kroner lavere enn fjoråret. Hovedårsaken til resultatreduksjonen er negativ utvikling på urealiserte verdiendringer.

Investeringene i første halvår utgjør 410 millioner kroner. Dette er i hovedsak knyttet til utbygging og forsterkning av nettvirksomheten, investeringer i fornybar energi og investeringer i bredbåndsvirksomheten.