12 europeiske aktører deltar I det store EU-prosjektet INVADE, av disse er fem norske. (Illustrasjonsfoto: EU)

12 Europeiske aktører, herav 5 norske, har blitt tildelt det største norsk-ledede Horisont 2020 EU-prosjektet innen energi noensinne. Prosjektet INVADE tar i bruk helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres på. De norske partnerne er Smart Innovation Østfold, Lyse, Schneider Electric, eSmart Systems og NTNU. Tildelte midler er på 125 MNOK, hvorav hele 68 MNOK går til de norske partnerne.

Kilde: Schneider Electric

«Vi er svært stolte over å få tildelt et så stort EU energiforskningsprosjekt. Dette er en solid internasjonal anerkjennelse av vårt miljø og vår kompetanse», sier Dieter Hirdes, Direktør Forskning & Innovasjon og INVADE prosjektkoordinator.

Ny teknologi utfordrer eksisterende kraftmarked
INVADE vil legge grunnlaget for økt konkurranse i energimarkedet og fremme nye forretningsmodeller og strategier for eksisterende energi- og teknologiselskaper. Dette vil utfordre gamle teknologier og forretningsmodeller ved å utløse etableringer av nye, innovative aktører i markedet. INVADE er resultat av politiske, miljømessige og markedsmessige prosesser, og tar sikte på å foreslå, teste og validere innovative energiløsninger i det europeiske kraftmarkedet.

Partnernes unike ekspertise innen energi, IT og teknologi, gir et solid utgangspunkt for tverrfaglig forskning, integrering av ulike teknologiske komponenter og utvikling av nye forretningsmodeller. Prosjektet involverer på en god måte næringsliv, akademia og sluttbrukerne, som sammen legger grunnlaget for å bringe et vellykket produkt til markedet. INVADE-plattformen vil basere seg på ny teknologi innen Big Data Analytics. INVADE representerer også det første store resultatet av samarbeidet mellom 41 aktører innen energi, teknologi, akademia og offentlig sektor i et nasjonalt senter for energiinformatikk.

«INVADE går i spissen for innføringen av banebrytende IT-systemer i energibransjen», sier Jørgen Kildahl, tidligere toppleder i Statkraft og E.ON SE. «Endelig er vi på vei til å se løsninger som vil være i stand til å løse svært komplekse problemer som tradisjonelle systemer hittil ikke har klart å håndtere.»

Det største norskledede prosjektet innen EnergiProsjektet er det nest største norsk-ledede prosjektet i hele Horisont 2020, og det største innen energi. Av en total tildeling på 125 millioner vil 68 millioner kr gå til norske prosjektpartnere som alle er tilknyttet ekspertisesenteret NCE Smart Energy Markets.

Forskningsrådets nasjonale kontaktpunkt (NCP) for Horisont 2020 Energi, Tor Ivar Eikaas, har fulgt søknadsprosessen tett med råd og veiledning:

«Vi gratulerer Smart Innovation Østfold for nok en vellykket søknad til Horisont 2020. En seiglivet myte om at man ikke kan lykkes med søknader med for stor andel til norske aktører bør nå være avlivet; for andre gang lykkes Smart Innovation Østfold som koordinator i en søknad hvor mer enn 50% av midlene går til norske aktører. INVADE vil være et viktig bidrag for å realisere de felles-europeiske utfordringene innen smarte nett og energilagring, inkludert energiinformatikk og nye forretningsmodeller.»

Om prosjektet

  • Prosjektet har oppstart i Q4 2016 og varer i 3 år.
  • 12 Europeiske aktører med ekspertkompetanse innen IT, smart energi og teknologi
  • INVADE skal løse køproblemene i det europeiske strømnettet, slik at mer fornybar energi kan mates inn i strømnettet og at forbrukstopper kan utjevnes ved bruk av store og små batteripakker i strømnettet og hos sluttkundene. Også bruk av elbiler til lagring og som fleksibilitetsreserve skal utvikles i prosjektet. På denne måten vil energiselskapene slippe dyre investeringer i utvidelse av strømnettet, noe som vil komme forbrukerne til gode i form av lavere strømpriser.
  • Alt dette skal styres av INVADE-IT-plattformen som baserer seg på ny teknologi innen Big Data Analytics. Denne plattformen vil bli integrert med eksisterende infrastruktur og systemer ved pilotområdene i Tyskland, Spania, Bulgaria, Norge og Nederland.
  • Prosjektet skal integrere ulike komponenter slik som fleksibilitetsstyringssystemer, energilagringsteknologi og elbilteknologi for å legge til rette for helt nye forretningsmodeller i energibransjen.
  • Storskala pilotprosjekter i fem europeiske land: Pilotene vil bli validert gjennom storskala demonstratorer ved hjelp av mobile, distribuerte og sentraliserte anvendelsesprosedyrer eller User Cases. En integrasjon av transportsektoren vil skje gjennom pilotene i Norge og Nederland, som er de to land i verden med høyest andel av elbiler. 

Partnere i prosjektet
Smart Innovation Østfold AS (NO, coordinator), Universitat Politècnica de Catalunya – CITCEA (ES), Norwegian University of Science and Technology (NO), Teknologian tutkimuskeskus VTT oy (FI), eSmart Systems AS (NO), NewEn Projects GmbH (DE), Albena JsCo (BG), Schneider Electric Norway (NO), LYSE (NO), Estabanell y Pahisa Energia (ES), ElaadNL (NL) and GreenFlux ASSETS B.V. (NL)