ABB-roboten «YuMi» viser at det er mulig for maskiner og mennesker å utføre de samme oppgavene, samtidig som sikkerheten blir ivaretatt.(Foto: ABB)

ABB tar med seg "YuMi" til Arendalsuka nå i august for å vise hvordan den har startet en ny æra i samspillet mellom menneske og maskin.

Kilde: Norsk Industri

Økende grad av automatisering gjør at det fortsatt er potensiale for å styrke konkurransekraften til norske produksjonsbedrifter. En måte å gjøre det på er med ny robotteknologi. «YuMi» ble lansert på Hannover Messe i 2015, og er verdens første robot som kan jobbe side ved side med mennesker og utføre de samme oppgavene, samtidig som sikkerheten blir ivaretatt.

Med «YuMi» gjør ABB samarbeidet mellom maskin og robot til virkelighet. Det første eksemplaret er allerede på vei ut i en norsk industribedrift, og er et eksempel på hvordan ny teknologi gjør det mulig å jobbe på nye måter.

Navnet «YuMi», you and me, avdekker at den toarmede roboten er designet for å arbeide tett sammen med mennesker der det tidligere måtte fysiske skiller til. Sikkerheten er innebygd ved hjelp av sensorer, motorer og smart programvare, som kan stanse armen på millisekunder om den oppdager en hindring.