Den økonomiske utviklingen i Lyse nådde nye høyder i første halvår 2016, her illustrert med strømforsyning i Lysefjorden. (Foto: Lyse)

Lyse-konsernet hadde et driftsresultat første halvår på 1 290 millioner kroner, en økning på 420 millioner kroner sammenlignet med fjoråret.

Kilde: Lyse

Halvårsresultatet preges av høy kraftproduksjon, stabil vekst innen telekom og en nettvirksomhet med få driftsforstyrrelser. Inntektsføring av 51 % av gevinsten ved salget av LNG-anlegget i Risavika bidrar med 219 millioner kroner i periodens driftsresultat.

– Resultatet trekkes opp både av gevinsten fra salget av LNG-anlegget og av god underliggende drift i kjernevirksomhetene energi, telekom og infrastruktur/elnett, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Underliggende driftsresultat ble på 1 135 millioner kroner, en økning på 222 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Vannkraftproduksjonen leverer et driftsresultat som er 129 millioner kroner bedre enn første halvår 2015. Uvanlig høy magasinfylling ved inngangen til året bidro til en kraftproduksjon første halvår på 4,5 TWh, en økning på 0,9 TWh sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Faktisk oppnådd gjennomsnittspris på kraftproduksjonen er på 22,85 øre/kWh, noe som er marginalt lavere enn for tilsvarende periode i fjor.

Telekomvirksomheten fortsetter veksten. Driftsresultat første halvår var 294 millioner kroner og EBITDA var 430 millioner kroner. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 213 millioner kroner i driftsresultat og EBITDA på 326 millioner kroner. Antall kunder i Altibox-partnerskapet øker og det er ved utgangen av første halvår 2016 totalt 422 325 kunder.

Elnettvirksomheten bidrar med stabil drift og få driftsavbrudd i perioden. Driftsresultat fra virksomheten var på 158 millioner kroner første halvår, mot 85 millioner kroner samme periode i fjor.